Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Piotr Durlak
Stanowisko

adiunkt

Funkcja

Prodziekan ds. studenckich

Telefon
+48 71 375 7279
Pokój
3a (budynek A)
Piotr Durlak

Kariera naukowa

Mgr 2003, Dr 2007, Dr hab. 2019

Konsultacje

Konsultacje, semestr letni 2020/21

PONIEDZIAŁEK, godz. 14:00- 16:00, sala 3A (vis-à-vis DZIEKANATU), preferowane spotkania zdalne w aplikacji Teams lub Skype.

Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy. W sytuacji gdy nie odpowiada Państwu termin konsultacji możliwe jest ustalenie drogą e-mailową innego terminu indywidualnego spotkania.Dyżur dziekański, semestr letni 2020/21

PONIEDZIAŁEK, godz. 12:00 - 14:00, zdalnie, aplikacja Teams
PIĄTEK, godz. 12:00 - 14:00, zdalnie, aplikacja Teams
Zespół Teams: Dyżur dziekański - Wydział Chemii UWr.


Zainteresowania naukowe

 • Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w badaniach nad szybkim przeniesieniem protonu.
 • Zastosowanie metod dynamiki molekularnej do badań kompleksów molekularnych oraz kryształów z wiązaniem wodorowym.
 • Zastosowanie zaawansowanych metod chemii kwantowej do badania struktury elektronowej i właściwości cząsteczek, kompleksów molekularnych, klasterów i ciał stałych.
 • Teoretyczne modelowanie właściwości w zakresie przewodników i nanomateriałów.

Kariera naukowa

 • 06

  2019

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 09

  2007

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2003

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 66.901

Liczba publikacji: 24

1. Książek Maria, Weselski Marek, Kaźmierczak Marcin, Tołoczko Aleksandra, Siczek Miłosz, Durlak Piotr, Wolny Juliusz A., Schünemann Volker, Kusz Joachim, Bronisz Robert
Spatiotemporal studies of the one‐dimensional coordination polymer [Fe(ebtz)2(C2H5CN)2 ](BF4)2 : tug of war between the nitrile reorientation versus crystal lattice as a tool for tuning the spin crossover properties.
Chemistry-A European Journal, 2020, 26, 14419-14434
IF: 4.857
10.1002/chem.202002460
Zobacz w repozytorium

2. Durlak Piotr, Jerzykiewicz Maria, Ćwieląg-Piasecka Irmina
1,2,3-propanetriol radicals formed during oxidative stress.
Magnetic Resonance in Chemistry, 2019, 57, S95-S100
IF: 2.035
10.1002/mrc.4822
Zobacz w repozytorium

3. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Investigations of the hydrogen bond in the crystals of tropolone and thiotropolone via Car-Parrinello and path integral molecular dynamics.
Journal of Computational Chemistry, 2019, 40, 671-687
IF: 2.976
10.1002/jcc.25753
Zobacz w repozytorium

4. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car–Parrinello and path integral molecular dynamics study of the proton transfer in the intramolecular hydrogen bonds in the ketohydrazone–azoenol system.
Journal of Physical Chemistry B, 2018, 122, 7862-7873
IF: 2.923
10.1021/acs.jpcb.8b04883
Zobacz w repozytorium

5. Rok Magdalena, Bator Grażyna , Sawka-Dobrowolska Wanda, Durlak Piotr, Moskwa Marcin, Medycki Wojciech, Sobczyk Lucjan, Zamponi Michaela
Crystal structural analysis of methyl-substituted pyrazines with anilic acids: a combined diffraction, inelastic neutron scattering, 1H-NMR study and theoretical approach.
CrystEngComm, 2018, 20, 2016-2028
IF: 3.382
10.1039/c8ce00040a
Zobacz w repozytorium

6. Mencel Klaudia, Durlak Piotr, Rok Magdalena, Jakubas Ryszard, Baran Jan, Medycki Wojciech, Ciżman Agnieszka, Piecha-Bisiorek Anna
Widely used hardly known : an insight into electric and dynamic properties of formamidinium iodide.
RSC Advances, 2018, 8, 26506-26516
IF: 3.049
10.1039/c8ra03871f
Zobacz w repozytorium

7. Berski Sławomir, Durlak Piotr
Dimeric nature of N-coordinated Mg and Ca ions in metaloorganic compounds. The topological analysis of ELF functions for Mg—Mg and Ca—Ca bonds.
Polyhedron, 2017, 129, 22-29
IF: 2.067
10.1016/j.poly.2017.03.024
Zobacz w repozytorium

8. Węcławik Magdalena, Baran Jan, Durlak Piotr, Marciniak Łukasz, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard
Fourier transform infrared and Raman spectroscopy in the study of phase transitions in dipyrazolium iodide triiodide : experimental and theoretical analysis.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 179, 83-94
IF: 2.88
10.1016/j.saa.2017.02.029
Zobacz w repozytorium

9. Wojciechowska Martyna, Szklarz Przemysław, Białońska Agata, Baran Jan, Janicki Rafał, Medycki Wojciech, Durlak Piotr, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard
Enormous lattice distortion through an isomorphous phase transition in an organic-inorganic hybrid based on haloantimonate(III).
CrystEngComm, 2016, 18, 6184-6194
IF: 3.474
10.1039/C6CE01008C
Zobacz w repozytorium

10. Berski Sławomir, Durlak Piotr
The mechanism of Claisen rearrangement of allyl phenyl ether from the perspective of topological analysis of the ELF.
New Journal of Chemistry, 2016, 40, 8717-8726
IF: 3.269
10.1039/C6NJ02074G
Zobacz w repozytorium

11. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Theoretical studies on the molecular structure, conformational preferences, topological and vibrational analysis of allicin.
Chemical Physics Letters, 2016, 644, 5-13
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2015.11.038
Zobacz w repozytorium

12. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular hydrogen bonds in the crystals of benzoylacetone and dideuterobenzoylacetone.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 23026-23037
IF: 4.493
10.1039/c4cp02569e
Zobacz w repozytorium

13. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Ab initio molecular dynamics study of the very short O–H···O hydrogen bonds in the condensed phases.
Journal of Chemical Theory and Computation, 2013, 9, 65-72
IF: 5.31
10.1021/ct300589r
Zobacz w repozytorium

14. Durlak Piotr, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław
Investigations of the very short hydrogen bond in the crystal of nitromalonamide via Car–Parrinello and path integral molecular dynamics.
Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117, 5430-5440
IF: 3.377
10.1021/jp312473b
Zobacz w repozytorium

15. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bond in the acetic acid dimer in the gas phase.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2995-3004
IF: 1.797
10.1007/s00894-011-1020-9
Zobacz w repozytorium

16. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Proton transfer dynamics in the propionic acid dimer from path integral molecular dynamics calculations.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2159-2168
IF: 1.797
10.1007/s00894-010-0939-6
Zobacz w repozytorium

17. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bonds in 2-acetyl-1,8-dihydroxy-3,6-dimethylnaphthalene.
Chemical Physics Letters, 2010, 499, 56-61
IF: 2.282
10.1016/j.cplett.2010.09.045
Zobacz w repozytorium

18. Durlak Piotr, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk
Nature of bonding in substituted polyacetylene: a combined AIM-ELF analysis.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 392-396
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2010.03.080
Zobacz w repozytorium

19. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław, Berski Sławomir
A Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular lithium bond in the lithium 2-pyridyl-N-oxide acetate.
Journal of Chemical Physics, 2009, 131, 1-8
IF: 3.093
10.1063/1.3175797
Zobacz w repozytorium

20. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular hydrogen bond in the novel class of anionic H-chelates: 6-nitro-2,3-dipyrrol-2-ylquinoxaline anion.
Chemical Physics Letters, 2009, 480, 173-177
IF: 2.291
10.1016/j.cplett.2009.09.012
Zobacz w repozytorium

21. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello molecular dynamics and density functional theory simulations of infrared spectra for acetic acid monomers and cyclic dimers.
Chemical Physics Letters, 2009, 477, 249-254
IF: 2.291
10.1016/j.cplett.2009.07.010
Zobacz w repozytorium

22. Wieczorek Robert, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
DFT studies of H3N–X (X= Li, Na, K, Rb, Cs and Fr) systems.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 761-769
IF: 0.523

Zobacz w repozytorium

23. Yaremko Anatoly M., Ratajczak Henryk, Barnes Austin J., Baran Jan, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Fermi resonance and strong anharmonic effects in the absorption spectra of the ν-OH (ν-OD) vibration of solid H–and D-benzoic acid.
Chemical Physics, 2009, 364, 51-63
IF: 2.277

Zobacz w repozytorium

24. Durlak Piotr, Morrison Carole A., Middlemiss D. S., Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bond in the chloroacetic acid dimer system.
Journal of Chemical Physics, 2007, 127, 1-8
IF: 3.044

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie