Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr inż.
Imie i nazwisko
Andrzej Gniewek
Stanowisko

adiunkt

Funkcja

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji

Telefon
+48 71 375 7315
Pokój
108a (budynek A)
Andrzej Gniewek

Kariera naukowa

Mgr 2001, Dr 2009

Konsultacje

Poniedziałek 12:00-14:00

Inne funkcje

Administrator wydziałowych serwerów poczty i www

Kariera naukowa

 • 06

  2009

  Zmiana stopnia/tytułu na dr inż.

 • 07

  2001

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr inż.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 75.581

Liczba publikacji: 28

1. Skarżyńska Anna, Gniewek Andrzej
From bidentate H-spirophosporane ligand to tridentate phosphonate ligand in palladium chemistry.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 483, 248-251
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2018.08.033
Zobacz w repozytorium

2. Wójcik Przemysław, Sygellou Labrini, Gniewek Andrzej, Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna
Carbonylative Suzuki coupling reaction catalyzed by a hydrospirophosphorane palladium complex.
ChemCatChem, 2017, 9, 4397-4409
IF: 4.674
10.1002/cctc.201700946
Zobacz w repozytorium

3. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Palladium complexes with chiral imidazole ligands as potential catalysts for asymmetric C—C coupling reactions.
Inorganica Chimica Acta, 2017, 455, 595-599
IF: 2.264
10.1016/j.ica.2016.05.021
Zobacz w repozytorium

4. Wójcik Przemysław, Rosar V., Gniewek Andrzej, Milani B., Trzeciak Anna M.
In situ generated Pd(0) nanoparticles stabilized by bis(aryl)acenaphthenequinone diimines as catalysts for aminocarbonylation reactions in water.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 425, 322-331
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.10.025
Zobacz w repozytorium

5. Osińska Marta, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Suzuki-Miyaura and Hiyama coupling catalyzed by PEPPSI-type complexes with non-bulky NHC ligand.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 418-419, 9-18
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.03.022
Zobacz w repozytorium

6. Gniewek Andrzej
Suzuki-Miyaura cross-coupling of phenylboronic acid with aryl halides catalyzed by palladium and nickel species supported on alumina-based oxides.
Journal of Organometallic Chemistry, 2016, 823, 90-96
IF: 2.184
10.1016/j.jorganchem.2016.09.018
Zobacz w repozytorium

7. Górna Marta, Szulmanowicz Michał S., Gniewek Andrzej, Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
Recyclable Pd(0)-Pd(II) composites formed from Pd(II) dimers with NHC ligands under Suzuki-Miyaura conditions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 785, 92-99
IF: 2.336
10.1016/j.jorganchem.2015.03.009
Zobacz w repozytorium

8. Szulmanowicz Michał S., Gniewek Andrzej, Gil Wojciech, Trzeciak Anna M.
Palladium(II) complexes with small N-heterocyclic carbene ligands as highly active catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
ChemCatChem, 2013, 5, 1152-1160
IF: 5.044
10.1002/cctc.201200428
Zobacz w repozytorium

9. Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Rh(0) nanoparticles : synthesis, structure and catalytic application in Suzuki-Miyaura reaction and hydrogenation of benzene.
Topics in Catalysis, 2013, 56, 1239-1245
IF: 2.22
10.1007/s11244-013-0090-6
Zobacz w repozytorium

10. Błaszczyk Izabela, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Orthometallated palladium trimers in C–C coupling reactions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2012, 710, 44-52
IF: 2
10.1016/j.jorganchem.201203.010
Zobacz w repozytorium

11. Canseco-Gonzalez D., Gniewek Andrzej, Szulmanowicz Michał S., Müller-Bunz H., Trzeciak Anna M., Albrecht M.
PEPPSI-type palladium complexes containing basic 1,2,3-triazolylidene ligands and their role in Suzuki-Miyaura catalysis.
Chemistry-A European Journal, 2012, 18, 6055-6062
IF: 5.831
10.1002/chem.201103719
Zobacz w repozytorium

12. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Spent automotive three-way catalysts towards C–C bond forming reactions.
Applied Catalysis A-General, 2012, 421-422, 148-153
IF: 3.41
10.1016/j.apcata.2012.02.012
Zobacz w repozytorium

13. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
trans-dichloridobis(3,5-dimethylpyridine-κN)(ethanolato-κO)oxidorhenium(V).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, m1154-m1155, 1-9
IF: 0.347
10.1107/S1600536811029588
Zobacz w repozytorium

14. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2λ5-dioxaphospholan-2-one.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, o2159-o2159, 1-6
IF: 0.347
10.1107/S160053681102959X
Zobacz w repozytorium

15. Błaszczyk Izabela, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Monomeric triphenylphosphite palladacycles with N-imidazole ligands as catalysts of Suzuki-Miyaura and Sonogashira reactions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 3601-3607
IF: 2.384
10.1016/j.jorganchem.2011.08.011
Zobacz w repozytorium

16. Skarżyńska Anna, Gniewek Andrzej
Palladium(II) complexes with the unsymmetrical H-spirophosphorane ligand HP(OCMe2CMe2O)(OCH2CMe2NH): synthesis, structural and catalytic studies.
Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 2985-2992
IF: 2.384
10.1016/j.jorganchem.2011.05.008
Zobacz w repozytorium

17. Grzegorczyk K., Krajewska M., Weyde W., Jakuszko K., Gniewek Andrzej, Klinger M.
Płeć a choroby nerek- znaczenie kliniczne i mechanizmy modyfikującego oddziaływania.
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2011, 65, 849-857
IF: 0.654
https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=52054
Zobacz w repozytorium

18. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Grabowska H., Zawadzki Mirosław
The Heck arylation of mono- and disubstituted olefins catalyzed by palladium supported on alumina-based oxides.
Applied Catalysis A-General, 2011, 393, 195-205
IF: 3.903
10.1016/j.apcata.2010.11.041
Zobacz w repozytorium

19. Szulmanowicz Michał S., Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Structure, dynamics and catalytic activity of palladium(II) complexes with imidazole ligands.
Inorganica Chimica Acta, 2010, 363, 4346-4354
IF: 1.899
10.1016/j.ica.2010.08.037
Zobacz w repozytorium

20. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Pernak Juliusz
PdII square planar complexes of the type [IL]2[PdX4] as catalyst precursors for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. The firstin situ ESI-MS evidence of [(IL)xPd3] clusters formation.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2009, 304, 8-15
IF: 3.135
10.1016/j.molcata.2009.01.011
Zobacz w repozytorium

21. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Trzeciak Anna M., Zawadzki Mirosław, Grabowska H., Wrzyszcz Józef
Palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as heterogeneous catalysts of the Suzuki-Miyaura reaction.
Journal of Catalysis, 2008, 254, 121-130
IF: 5.167
10.1016/j.jcat.2007.12.004
Zobacz w repozytorium

22. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
trans-Iodo(p-iodophenyl)bis(triphenylphosphine)palladium(II).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m1428-m1430
IF: 0.567

Zobacz w repozytorium

23. Gniewek Andrzej, Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
A chloro-bridged dinuclear phosphinitopalladium complex, di-μ-chloro-bis[(diphenoxyphosphinite-κP)(diphenoxyphosphinito-κP)palladium(II)].
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 2006, C62, m491-m494
IF: 0.896
10.1107/S0108270106034500
Zobacz w repozytorium

24. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Drzewiński Ł., Lis Tadeusz
Bis(1-butyl-4-methylpyridinium) tetrachloropalladate(II).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m1100-m1102
IF: 0.567
10.1107/S1600536806013912
Zobacz w repozytorium

25. Pryjomska-Ray Iweta, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Tylus Włodzimierz
Homogeneous/heterogeneous palladium based catalytic system for Heck reaction. The reversible transfer of palladium between solution and support.
Topics in Catalysis, 2006, 40, 173-184
IF: 2.321
10.1007/s11244-006-0119-1
Zobacz w repozytorium

26. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Trzeciak Anna M., Kępiński L.
Influence of palladium colloid synthesis procedures on catalytic activity in methoxycarbonylation reaction.
Journal of Catalysis, 2006, 239, 272-281
IF: 4.533
10.1016/j.jcat.2006.02.002
Zobacz w repozytorium

27. Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Kępiński L., Wrzyszcz Józef, Tylus Włodzimierz
Pd-PVP colloid as catalyst for Heck and carbonylation reactions: TEM and XPS studies.
Journal of Catalysis, 2005, 229, 332-343
IF: 4.78

Zobacz w repozytorium

28. Miniewicz Andrzej, Gniewek Andrzej, Parka J.
Liquid crystals for photonic applications.
Optical Materials, 2002, 21, 605-610
IF: 0.879

Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie