Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Julia Kłak
Stanowisko

adiunkt

Funkcja

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk pedagogicznych

Telefon
+48 71 375 7643
Pokój
307 (budynek A)
Julia Kłak

Kariera naukowa

Mgr 2003, Dr 2008

Konsultacje

Poniedziałek 12.00 – 14.00, pokój 307 (budynek A)

Inne funkcje

Opiekun studentów chemii medycznej 2 roku, I stopnia
Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk pedagogicznych
Członek Komisji ds. przyznawania tytułu magistra
Członek Kolegium Arbirtażu Egzaminacyjnego Ministerstawa Edukacji Narodowej
Egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Kariera naukowa

 • 07

  2008

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2003

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 115.243

Liczba publikacji: 53

1. Śliwa Ewelina I., Śliwińska-Hill Urszula, Bażanów Barbara, Siczek Miłosz, Kłak Julia, Smoleński Piotr
Synthesis, structural, and cytotoxic properties of new water-soluble copper(II) complexes based on 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline and their one derivative containing 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane-7-oxide.
Molecules, 2020, 25, 741/1-741/21
IF: 3.267
10.3390/molecules25030741
Zobacz w repozytorium

2. Purkayastha Atanu, Debnath Diptanu, Majumder Moumita, Ortega-Castro Joaquín, Kirillov Alexander M., Ganguly Rakesh, Kłak Julia, Frontera Antonio, Misra Tarun Kumar
Nickel(II) based homo- vs heterometallic 1D coordination polymers derived from a novel 6-aminouracil building block: structures, topologies, non-covalent interactions, magnetism, and antibacterial activity.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 482, 384-394
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2018.06.037
Zobacz w repozytorium

3. Śliwa Ewelina I., Nesterov Dmytro S., Kłak Julia, Jakimowicz Piotr, Kirillov Alexander M., Smoleński Piotr
Unique copper–organic networks self-assembled from 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane and its oxide : synthesis, structural features, and magnetic and catalytic properties.
Crystal Growth and Design, 2018, 18, 2814-2823
IF: 4.153
10.1021/acs.cgd.7b01581
Zobacz w repozytorium

4. Tesmar Aleksandra, Wyrzykowski Dariusz, Kazimierczuk Katarzyna, Kłak Julia, Kowalski Szymon, Inkielewicz-Stępniak Iwona, Drzeżdżon Joanna, Jacewicz Dagmara, Chmurzyński Lech
Structure, physicochemical and biological properties of an aqua (2,2',2'' - nitrilotriacetato)-oxidovanadium(IV) salt with 4-methylpyridinium cation.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2017, 643, 501-510
IF: 1.179
10.1002/zaac.201700022
Zobacz w repozytorium

5. Fernandes Tiago A., Santos Carla I. M., André Vânia, Kłak Julia, Kirillova Marina V., Kirillov Alexander M.
Copper(II) coordination polymers self-assembled from aminoalcohols and pyromellitic acid: highly active precatalysts for the mild water-promoted oxidation of alkanes.
Inorganic Chemistry, 2016, 55, 125-135
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.5b01983
Zobacz w repozytorium

6. Cristóvão Beata, Miroslaw Barbara, Kłak Julia, Rams Michał
Carbonato-bridged heteronuclear Ni2IILn2III (Ln=Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) complexes synthesized by fixation of atmospheric CO2 : structural and magnetic studies.
Polyhedron, 2015, 85, 697-704
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2014.09.036
Zobacz w repozytorium

7. Dias Sara S. P., Kirillova Marina V., André Vânia, Kłak Julia, Kirillov Alexander M.
New tetracopper(II) cubane cores driven by a diamino alcohol: self-assembly synthesis, structural and topological features, and magnetic and catalytic oxidation properties.
Inorganic Chemistry, 2015, 54, 5204-5212
IF: 4.82
10.1021/acs.inorgchem.5b00048
Zobacz w repozytorium

8. Dias Sara S. P., Kirillova Marina V., André Vânia, Kłak Julia, Kirillov Alexander M.
New tricopper(II) cores self-assembled from aminoalcohol biobuffers and homophthalic acid:synthesis, structural and topological features, magnetic properties and mild catalytic oxidation of cyclic and linear C5-C8 alkanes.
Inorganic Chemistry Frontiers, 2015, 2, 525-537
IF: 4.532
10.1039/C4QI00220B
Zobacz w repozytorium

9. Cristóvão Beata, Pełka Robert, Miroslaw Barbara, Kłak Julia
A heterometallic Ni2Gd2 complex: synthesis, structure and magnetic properties.
Inorganic Chemistry Communications, 2014, 46, 94-97
IF: 1.777
10.1016/j.inoche.2014.05.008
Zobacz w repozytorium

10. Cristóvão Beata, Kłak Julia, Pełka Robert, Miroslaw Barbara, Hnatejko Zbigniew
Heterometallic trinuclear 3d–4f–3d compounds based on a hexadentate Schiff base ligand.
Polyhedron, 2014, 68, 180-190
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2013.10.019
Zobacz w repozytorium

11. Palion-Gazda J., Machura Barbara, Klemens T., Kłak Julia
Pseudohalide manganese(II) complexes of 2-hydroxymethylbenzimidazole - synthesis, spectroscopy, X-ray structure and magnetic properties.
Polyhedron, 2014, 81, 465-474
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2014.06.020
Zobacz w repozytorium

12. Cristóvão Beata, Kłak Julia, Miroslaw Barbara
Synthesis and characterization of CuII–LnIII (Ln=Ho, Tm, Yb, or Lu) complexes with N2O4–donor Schiff base ligand.
Journal of Coordination Chemistry, 2014, 67, 2728-2746
IF: 2.012
10.1080/00958972.2014.948432
Zobacz w repozytorium

13. Dias Sara S. P., André Vânia, Kłak Julia, Duarte M. Teresa, Kirillov Alexander M.
Topological diversity of supramolecular networks constructed from copper(II) aminoalcohol blocks, and 2,6-naphthalenedicarboxylate linkers: self-assembly synthesis, structural features, and magnetic properties.
Crystal Growth and Design, 2014, 14, 3398-3407
IF: 4.891
10.1021/cg500716d
Zobacz w repozytorium

14. Cristóvão Beata, Miroslaw Barbara, Kłak Julia
New mononuclear CuII and tetranuclear CuII2-LaIII2 Schiff base complexes : physicochemical properties.
Polyhedron, 2013, 62, 218-226
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2013.06.023
Zobacz w repozytorium

15. Szczygieł I., Jagoda Z., Kłak Julia, Korabik Maria
{[NiL][Co(NCS)4]}n, an organic-inorganic coordination polymer ( L = 5,12-dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-4,11-diene).
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, 109, 677-684
IF: 1.982
10.1007/s10973-012-2285-7
Zobacz w repozytorium

16. Cristóvão Beata, Miroslaw Barbara, Kłak Julia
N,N'-bis(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-1,3-diaminopropane Cu-4f-Cu and Cu-4f complexes : synthesis, crystal structures and magnetic properties.
Polyhedron, 2012, 34, 121-128
IF: 1.813
10.1016/j.poly.2011.12.013
Zobacz w repozytorium

17. Hołyńska Małgorzata, Kłak Julia
Structure and properties of a rare-topology [MnII4]-core complex with terminal bromido ligands.
Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 2012, 227, 635-638
IF: 1.241
10.1524/zkri.2012.1540
Zobacz w repozytorium

18. Cristóvão Beata, Kłak Julia, Miroslaw Barbara
Synthesis, crystal structures and magnetic behavior of NiII - 4f-NiII compounds.
Polyhedron, 2012, 43, 47-54
IF: 1.813
10.1016/j.poly.2012.05.045
Zobacz w repozytorium

19. Kobyłka Michał J., Janczak Jan, Lis Tadeusz, Kowalik-Jankowska Teresa, Kłak Julia, Pietruszka Marta M., Lisowski Jerzy
Trinuclear Cu(II) complexes of a chiral N6O3 amine.
Dalton Transactions, 2012, 41, 1503-1511
IF: 3.806
10.1039/c1dt11286d
Zobacz w repozytorium

20. Smoleński Piotr, Kłak Julia, Nesterov Dmytro S., Kirillov Alexander M.
Unique mixed-valence Cu(I)/Cu(II) coordination polymer with new topology of bitubular 1D chains driven by 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane (PTA).
Crystal Growth and Design, 2012, 12, 5852-5857
IF: 4.689
10.1021/cg301107k
Zobacz w repozytorium

21. Kirillov Alexander M., Filipowicz Małgorzata, Guedes da Silva M. Fátima. C., Kłak Julia, Smoleński Piotr, Pombeiro Armando J. L.
Unprecedented mixed-valence Cu(I)/Cu(II) complex derived from N-methyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane; synthesis, structural features, and magnetic properties.
Organometallics, 2012, 31, 7921-7925
IF: 4.145
10.1021/om3005564
Zobacz w repozytorium

22. Wałęsa-Chorab Monika, Stefankiewicz Artur R., Ciesielski D., Hnatejko Zbigniew, Kubicki Maciej, Kłak Julia, Korabik Maria J., Patroniak Violetta
New mononuclear manganese(II) and zinc(II) complexes with a terpyridine ligand: structural, magnetic and spectroscopic properties.
Polyhedron, 2011, 30, 730-737
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2010.12.032
Zobacz w repozytorium

23. Wałęsa-Chorab Monika, Stefankiewicz Artur R., Gorczyński Adam, Kubicki Maciej, Kłak Julia, Korabik Maria J., Patroniak Violetta
Structural, spectroscopic and magnetic properties of new copper(II) complexes with a terpyridine ligand.
Polyhedron, 2011, 30, 233-240
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2010.10.024
Zobacz w repozytorium

24. Cristóvão Beata, Kłak Julia, Miroslaw Barbara, Mazur L.
Synthesis, crystal structures and magnetic characterization of heterodinuclear CuIIGdIII and CuIITbIII Schiff base complexes.
Inorganica Chimica Acta, 2011, 378, 288-296
IF: 1.846
10.1016/j.ica.2011.09.017
Zobacz w repozytorium

25. Styczeń E., Warnke Zygmunt, Wyrzykowski Dariusz, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Sikorski Artur
Bis(tetraethylammonium) tetrabromocobaltate(II) and bis(tetrabutylammonium) tetrabromomanganate(II): structure and magnetic properties.
Structural Chemistry, 2010, 21, 269-276
IF: 1.727
10.1007/s11224-009-9577-y
Zobacz w repozytorium

26. Warnke Zygmunt, Styczeń E., Wyrzykowski Dariusz, Sikorski Artur, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Structural and physico-chemical characteristics of tetraethylammonium tetrachloridoferrate(III).
Structural Chemistry, 2010, 21, 285-289
IF: 1.727
10.1007/s11224-009-9537-6
Zobacz w repozytorium

27. Wyrzykowski Dariusz, Sikorski Artur, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Styczeń E., Warnke Zygmunt
Crystal structure and magnetic characteristics of a new 3-methylisoquinolinium tetrachloridoferrate(III).
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2009, 635, 1249-1253
IF: 1.226

Zobacz w repozytorium

28. Sobczak P., Barasiński A., Drzewiński A., Kamieniarz Grzegorz, Kłak Julia, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy
Magnetic properties and DMRG modeling of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound {(CuL1)[Co(NCS)4]} (L1 =N-rac-5,12-Me2-[14]-4,11-dieneN4).
Polyhedron, 2009, 28, 1838-1841
IF: 2.207

Zobacz w repozytorium

29. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim, Tabak D.
Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure and magnetic properties of [Cu(hmquin-7-COOH)2(MeOH)] complex.
Polyhedron, 2009, 28, 3774-3780
IF: 2.207

Zobacz w repozytorium

30. James B. D., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Skelton Brian W., White A. H.
Tetrachloroferrate(III) complexs containing some heteroaromatic organic cations: structures and magnetic properties.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2009, 635, 317-322
IF: 1.226

Zobacz w repozytorium

31. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Kruszyński Rafał, Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Kusz Joachim
Coordination studies of 5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine towards Cu2+ cation. X-ray studies, spectroscopic characterization and DFT calculations.
Polyhedron, 2008, 27, 2959-2967
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

32. Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Kruszyński Rafał
Crystal structure and magnetic properties of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound: {(CuL1)[Co(NCS)4]}(L1=N-rac-5,12-Me2-[14]-4,11-dieneN4).
Polyhedron, 2008, 27, 1401-1407
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

33. Ondrejkovičová Iveta, Galková S., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Lis Tadeusz, Olejnik Zofia
New polymeric thiocyanatoiron(II) complex withN,N'-diethylnicotinamide - synthesis, structure, magnetic and spectral properties.
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 2483-2490
IF: 1.94

Zobacz w repozytorium

34. Bieńko Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Bieńko Dariusz C., Boča Roman
Rhenium(IV)-copper(II) hetreobimetallic complexes: synthesis, crystal structure and magnetic properties.
Polyhedron, 2008, 27, 2464-2470
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

35. Wyrzykowski Dariusz, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Warnke Zygmunt
Structural and magnetic chracteristics of tetramethylammonium tetrahalogenoferrates(III).
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 262-268
IF: 1.94

Zobacz w repozytorium

36. Machura Barbara, Penczek R., Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Kusz Joachim
A novel rhenium(III) complex with bis(pyrazol-1-yl)methane: X-ray structure and DFT calculations for [ReCl3(bpzm)(PPh3)].
Polyhedron, 2007, 26, 4833-4840
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

37. James B. D., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Skelton Brian W., White A. H.
Diethylenetriammonium aquapentachloroferrate(III) chloride: structure and magnetic properties.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 974-978
IF: 1.26

Zobacz w repozytorium

38. Wyrzykowski Dariusz, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Warnke Zygmunt
Magnetic characteristics of tetrabutylammonium tetrahalogenoferrates(III): X-ray crystal structure of tetrabutylammonium tetrabromoferrate(III).
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 2071-2076
IF: 1.26

Zobacz w repozytorium

39. Bieńko Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Domagała S., Korybut-Daszkiewicz B., Woźniak Krzysztof
Magnetism and crystal structures of CuII MnII and CuII NiII ordered bimetallic chains.
Polyhedron, 2007, 26, 5030-5038
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

40. Machura Barbara, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Novel rhenium(III) complexes with 5.6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-trazine: X-ray structures and DFT calculations for [ReCl3(OPPh3)(dppt)] and [ReCl3(PPh3)(dppt)] complexes.
Polyhedron, 2007, 26, 4427-4435
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

41. Wyrzykowski Dariusz, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Warnke Zygmunt
Synthesis and magnetic characteristics of new tetrachloroferrates(III) with 2-methylpyridinium, 3-methylpyridinium and 4-methylpyridinium cations: X-ray crystal structure of 4-methylpyridinium tetrachloroferrate(III).
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 3354-3360
IF: 1.713

Zobacz w repozytorium

42. Shevchenko D. V., Petrusenko S. R., Kokozay Vladimir N., Tomkiewicz Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Krasovska M. V., Shishkin Oleg V., Linert Wolfgang
Synthesis, crystal structure and magnetic properties of a 1D mixed-metal-mixed-ligand Ni(II) / Fe(II) coordination polymer built on the nitroprusside anion.
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 2846-2850
IF: 1.713

Zobacz w repozytorium

43. James B. D., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Skelton Brian W., White A. H.
Tetrachloroferrate(III) complexes of some organic diammonium cations: structures and magnetic properties.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 2683-2688
IF: 1.26

Zobacz w repozytorium

44. Bieńko Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Boča Roman, Brüdgam I., Hartl H.
Trinuclear thiocyanate-bridged compounds of the type[ML]2[Mn(NCS)4](CIO4)2 (where M=Cu(II), Ni(II); L=N-dl-5,7,7,12,14,14-hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-4,11-diene).
Dalton Transactions, 2007, 2681-2688
IF: 3.212

Zobacz w repozytorium

45. Machura Barbara, Jankowska A., Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Structural and spectroscopic studies on rhenium(III) diphenyl(2-pyridyl)phosphine oxide complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 2663-2672
IF: 1.843

Zobacz w repozytorium

46. Rybka Agnieszka, Koliński R., Domagała S., Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Woźniak Krzysztof, Korybut-Daszkiewicz B.
Structural diversity of neutral bis-(β-iminoaldehyde) complexes of nickel(II).
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 4526-4534
IF: 1.674

Zobacz w repozytorium

47. Warnke Zygmunt, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Tomkiewicz Alina, Wyrzykowski Dariusz
Synthesis and magnetic characteristic of new tetrabromo- and tetrachloroferrates(III) with 2-methylquinolinium cation: X-ray crystal structure of bis(2-methylquinolinium) bromide tetrabromoferrate(III).
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 1582-1588
IF: 1.674

Zobacz w repozytorium

48. Wyrzykowski Dariusz, Warnke Zygmunt, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Synthesis and magnetic characteristics of new tetrachloroferrates(III) with quinolinium and 4-amino-2-methylquinolinium cation. X-ray crystal structure of 4-amino-2-methylquinolinium tetrachloroferrate(III).
Transition Metal Chemistry, 2006, 31, 765-769
IF: 0.918

Zobacz w repozytorium

49. Machura Barbara, Kruszyński Rafał, Jaworska Maria, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Synthesis, crystal, molecular and electronic structure of [ReOCl3(phen)] and [ReCl2(phen)(PPh3)2](ReO4) complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 2537-2549
IF: 1.843

Zobacz w repozytorium

50. Machura Barbara, Jankowska A., Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Synthesis, crystal, molecular and electronic structure of the [ReCl4(pzH)(PPh3)] and [ReCl4(pyz)(PPh3)] complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 1348-1358
IF: 1.843

Zobacz w repozytorium

51. Banaś Bogdan, Nahorska Monika, Tomkiewicz Alina, Kłak Julia, Cyfert Maria, Mroziński Jerzy
The mixed-valence rhenium(IV,V) complexes.
Polish Journal of Chemistry, 2006, 80, 1663-1676
IF: 0.491

Zobacz w repozytorium

52. Małecki Jan G., Jaworska Maria, Kruszyński Rafał, Kłak Julia
Reaction of [(C6H6)RuCl2]2 with 7,8-benzoquinoline and 8-hydroxyquinoline.
Polyhedron, 2005, 24, 3012-3021
IF: 1.957

Zobacz w repozytorium

53. Tomkiewicz Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Bimetallic complexes with macrocyclic ligands. Variation of magnetic exchange interactions in some heteronuclear thiocyanato-bridged compounds.
Materials Science-Poland, 2004, 22, 253-263
IF: 0.164

Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie