Informacje osobiste

Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imie i nazwisko
Jerzy Mroziński
(Emerytowany pracownik )
Jednostka

Kariera naukowa

Mgr 1963, Dr 1970, Dr hab. 1979, Prof. 1987

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 353.772

Liczba publikacji: 228

1. Nachtigall Olaf, Kusserow Matthias, Clérac Rodolphe, Wernsdorfer Wolfgang, Menzel Michael, Renz Franz, Mroziński Jerzy, Spandl Johann
[Fe19] "Super-lindqvist" aggregate and large 3D interpenetrating coordination polymer from solvothermal reactions of [Fe2(OtBu)6] with ethanol.
Angewandte Chemie-International Edition, 2015, 54, 10361-10364
IF: 11.709
10.1002/anie.201503647
Zobacz w repozytorium

2. Shintoyo Seira, Fujinami Takeshi, Matsumoto Naohide, Tsuchimoto Masanobu, Weselski Marek, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy
Synthesis, crystal structure, luminescent and magnetic properties of europium(III) and terbium(III) complexes with a bidentate benzoate and a tripod N7 ligand containing three imidazole, [LnIII(H3L)benzoate](ClO4)2·H2O·2MeOH (LnIII=EuIII and TbIII).
Polyhedron, 2015, 91, 28-34
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2015.02.020
Zobacz w repozytorium

3. Shintoyo Seira, Murakami Keishiro, Fujinami Takeshi, Matsumoto Naohide, Mochida Naotaka, Ishida Takayuki, Sunatsuki Yukinari, Watanabe Masayuki, Tsuchimoto Masanobu, Mroziński Jerzy, Coletti Cecilia, Re Nazzareno
Crystal field splitting of the ground state of terbium(III) and dysprosium(III) complexes with a triimidazolyl tripod ligand and an acetate determined by magnetic analysis and luminescence.
Inorganic Chemistry, 2014, 53, 10359-10369
IF: 4.762
10.1021/ic501453h
Zobacz w repozytorium

4. Świtlicka-Olszewska Anna, Machura Barbara, Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Kruszyński Rafał, Penkala Mateusz
Effect of N-donor ancillary ligands on structural and magnetic properties of oxalate copper(II) complexes.
New Journal of Chemistry, 2014, 38, 1611-1626
IF: 3.086
10.1039/c3nj01541f
Zobacz w repozytorium

5. Ahmad Musheer, Das Raja, Mroziński Jerzy, Bieńko Alina, Poddar Pankaj, Bharadwaj Parimal K.
Interchain relay of antiferromagnetic ordering in 1D Co(II) coordination polymers viaπ–π interactions.
CrystEngComm, 2014, 16, 8523-8530
IF: 4.034
10.1039/C4CE01010H
Zobacz w repozytorium

6. Uhrecký Róbert, Ondrejkovičová Iveta, Lacková Darina, Fáberová Zuzana, Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Padělková Zdeňka, Koman Marian
New thiocyanato iron(II) complex with 3,5-bis(3-pyridyl)-1,2,4-thiadiazole: synthesis, structure, magnetic and spectral properties.
Inorganica Chimica Acta, 2014, 414, 33-38
IF: 2.046
10.1016/j.ica.2014.01.032
Zobacz w repozytorium

7. Singh Ruchi, Mroziński Jerzy, Bharadwaj Parimal K.
Solvent-induced carboxylate shift and movement of an anthryl side-group in single-crystal to single-crystal structural dynamics in a gadolinium coordination polymer.
Crystal Growth and Design, 2014, 14, 3623-3633
IF: 4.891
10.1021/cg5005775
Zobacz w repozytorium

8. Švorec Jozef, Polakovičová Petra, Moncol Jan, Kuchtanin Vladimir, Breza Martin, Šoralová Stanislava, Padělková Zdeňka, Mroziński Jerzy, Lis Tadeusz, Segľa Peter
Structural, magnetic and quantum-chemical study of dinuclear copper(II) thiophenecarboxylate and furancarboxylate complexes.
Polyhedron, 2014, 81, 216-226
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2014.05.071
Zobacz w repozytorium

9. Modak Ritwik, Sikdar Yeasin, Mandal Senjuti, Chatterjee Sudipta, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy, Goswami Sanchita
Syntheses, crystallographic characterization, catecholase activity and magnetic properties of three novel aqua bridged dinuclear nickel(II) complexes.
Inorganica Chimica Acta, 2014, 416, 122-134
IF: 2.046
10.1016/j.ica.2014.03.008
Zobacz w repozytorium

10. Ahmad Musheer, Afzal Mohd, Tabassum Sartaj, Kalińska Bożena, Mroziński Jerzy, Bharadwaj Parimal K.
Synthesis and structure elucidation of a cobalt(II) complex as topoisomerase I inhibitor:In vitro DNA binding, nuclease and RBC hemolysis.
European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 74, 683-693
IF: 3.447
10.1016/j.ejmech.2013.10.025
Zobacz w repozytorium

11. Świtlicka-Olszewska Anna, Machura Barbara, Mroziński Jerzy
Synthesis, magnetic behavior and structural characterization of novel one-dimensional copper(II) coordination polymer based on azide and oxalate bridges.
Inorganic Chemistry Communications, 2014, 43, 86-89
IF: 1.777
10.1016/j.inoche.2014.02.013
Zobacz w repozytorium

12. Machura Barbara, Palion J., Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Amini M., Najafpour Mohammad Mahdi
Manganese(II) complexes of 2,3,5,6-tetra-(2-pyridyl)pyrazine - syntheses, crystal structures, spectroscopic, magnetic and catalytic properties.
Polyhedron, 2013, 53, 132-143
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2013.01.015
Zobacz w repozytorium

13. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Zwoliński Piotr, Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Kruszyński Rafał
Novel bimetallic thiocyanate-bridged Cu(II)-Hg(II) compounds—synthesis, X-ray studies and magnetic properties.
Journal of Solid State Chemistry, 2013, 197, 218-227
IF: 2.2
10.1016/j.jssc.2012.08.041
Zobacz w repozytorium

14. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Kruszyński Rafał
Structural diversity and magnetic properties of thiocyanate copper(II) complexes.
Polyhedron, 2013, 52, 1276-1286
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.06.019
Zobacz w repozytorium

15. Kuchtanin Vladimir, Moncol Jan, Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Padělková Zdeňka, Švorec Jozef, Segľa Peter, Melnik Milan
Study of copper(II) thiophenecarboxylate complexes with N-methylnicotinamide.
Polyhedron, 2013, 50, 546-555
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.11.041
Zobacz w repozytorium

16. Towatari Masaaki, Nishi Koshiro, Fujinami Takeshi, Matsumoto Naohide, Sunatsuki Yukinari, Kojima Masaaki, Mochida Naotaka, Ishida Takayuki, Re Nazzareno, Mroziński Jerzy
Syntheses, structures, and magnetic properties of acetato- and diphenolato-bridged 3d-4f binuclear complexes [M(3-MeOsaltn)(MeOH)x(ac)Ln(hfac)2] (M=ZnII, CuII, NiII, CoII; Ln=LaIII,GdIII, TbIII, DyIII; 3-MeOsaltn=N,N'-bis(3-methoxy-2-oxybenzylidene)-1,3-propanediaminato; ac=acetato; hfac=hexafluoroacetylacetonato; x=0 or 1.
Inorganic Chemistry, 2013, 52, 6160-6178
IF: 4.794
10.1021/ic400594u
Zobacz w repozytorium

17. Machura Barbara, Palion J., Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Kruszyński Rafał
Synthesis, spectroscopic investigations, X-ray studies and magnetic properties of novel three-dimensional thiocyanato-bridged manganese(II)-mercury(II) coordination polymers.
Polyhedron, 2013, 49, 216-222
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.10.004
Zobacz w repozytorium

18. Kamieniarz Grzegorz, Kozłowski P., Antkowiak Michał, Sobczak P., Ślusarski Tomasz, Tomecka D. M., Barasiński A., Brzostowski B., Drzewiński A., Bieńko Alina, Mroziński Jerzy
Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets.
Acta Physica Polonica A, 2012, 121, 992-998
IF: 0.531

Zobacz w repozytorium

19. Lama Prem, Mroziński Jerzy, Bharadwaj Parimal K.
Co(II) coordination polymers with co-ligand dependent dinuclear to tetranuclear core : spin-canting, weak ferromagnetic, and antiferromagnetic behavior.
Crystal Growth and Design, 2012, 12, 3158-3168
IF: 4.689
10.1021/cg300330p
Zobacz w repozytorium

20. Moncol Jan, Kuchtanin Vladimir, Polakovičová Petra, Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena, Koman Marian, Padělková Zdeňka, Segľa Peter, Melnik Milan
Study of copper(II) thiophenecarboxylate complexes with nicotinamide.
Polyhedron, 2012, 45, 94-102
IF: 1.813
10.1016/j.poly.2012.07.069
Zobacz w repozytorium

21. Bieńko Alina, Suracka Katarzyna M., Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Bieńko Dariusz C.
Synthesis, crystal structure and magnetic properties of new molecular, macrocyclic building blocks of Ni(II) and Cu(II).
Journal of Molecular Structure, 2012, 1019, 135-142
IF: 1.404
10.1016/j.molstruc.2012.02.045
Zobacz w repozytorium

22. Ahmad Musheer, Sharma Manish K., Singh Ruchi, Mroziński Jerzy, Bharadwaj Parimal K.
Unprecedented MnII-phosphate 3D coordination polymer with novel pkb1 topological network showing spin-canted antiferromagnetism.
Australian Journal of Chemistry, 2012, 65, 1285-1290
IF: 1.869
10.1071/CH12073
Zobacz w repozytorium

23. Shimogori Y., Hamamatsu T., Fujinami Takeshi, Hagiwara H., Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Mroziński Jerzy, Ishikawa Y., Igashira-Kamiyama A., Konno T.
A linear CuII-GdIII-CuII-GdIII complex derived from the assembly reaction of [NaCuIIH3Ldpen(meso)] and GdIII (thd)3(H2O)2] (H3L =meso-1,2-diphenyl-1-(2-oxybenzamido)-2-(2-oxy-3-ethoxybenzylideneamino)ethane and Hthd = 2, 2, 6, 6-tertra-methyl-3,5-heptanedione).
Polyhedron, 2011, 30, 1127-1133
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.01.008
Zobacz w repozytorium

24. Suracka Katarzyna M., Bieńko Alina, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Bieńko Dariusz, Wojciechowska Agnieszka
A new molecular building blocks : synthesis, crystal structure, magnetic and spectroscopic properties of Cu(II) and Ni(II) macrocyclic complexes.
Polyhedron, 2011, 30, 2550-2557
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.06.031
Zobacz w repozytorium

25. Siddiqui Kafeel Ahmad, Mehrotra G. K., Mroziński Jerzy
Cation-templated 2-D Mn(II)-oxalate framework with an acyclic tetrameric water cluster.
Journal of Coordination Chemistry, 2011, 64, 2367-2376
IF: 1.547
10.1080/00958972.2011.586031
Zobacz w repozytorium

26. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Nawrot I., Mroziński Jerzy, Michalik K.
Cu(II), Cd(II) and Ni(II) azide complexes incorporating bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)methane-synthesis, spectroscopic characterisation, X-ray studies and magnetic properties.
Polyhedron, 2011, 30, 2815-2823
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.08.007
Zobacz w repozytorium

27. Machura Barbara, Palion J., Świtlicka Anna, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał
Heterobimetallic Mn(II)-Hg(II) polynuclear complexes containing Hg(SCN)42- unit : synthesis, spectroscopic investigations, X-ray studies and magnetic properties.
Polyhedron, 2011, 30, 2499-2504
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.06.018
Zobacz w repozytorium

28. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Nawrot I., Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał
Novel copper complexes based on the thiocyanate bridge - synthesis, X-ray studies and magnetic properties.
Polyhedron, 2011, 30, 832-840
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2010.12.024
Zobacz w repozytorium

29. Małecki Jan G., Mroziński Jerzy, Michalik K.
Structural, spectroscopic and magnetic properties of Mn(II), Co(II) and Ni(II) complexes with 2-hydroxy-6-methylpyridine ligand.
Polyhedron, 2011, 30, 1806-1814
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2011.04.017
Zobacz w repozytorium

30. Machura Barbara, Wolff M., Gryca I., Mroziński Jerzy
Two novel rhenium complexes derived from [ReO(OMe)Cl2(dpphen)]- synthesis, crystal structure, spectroscopic and magnetic properties.
Polyhedron, 2011, 30, 354-363
IF: 2.057
10.1016/j.poly.2010.10.025
Zobacz w repozytorium

31. Bieńko Alina, Suracka Katarzyna M., Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Bieńko Dariusz, Wojciechowska Agnieszka, Boča Roman
A heterobimetallic cyanide-bridged CuIIFeIIICuII trimer. Synthesis, crystal structure and magnetic properties.
Polyhedron, 2010, 29, 2546-2552
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2010.05.027
Zobacz w repozytorium

32. Siddiqui Kafeel Ahmad, Mehrotra G. K., Mroziński Jerzy, Butcher R. J.
Anion assisted self-assembly of a Ni(II) complex into metallo-supramolecular network involving H-bonded synthons as nodes.
Journal of Molecular Structure, 2010, 964, 18-26
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2009.11.005
Zobacz w repozytorium

33. Barasiński A., Sobczak P., Drzewiński A., Kamieniarz Grzegorz, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy, Gatteschi D.
Anisotropy and magnetic properties of the bimetallic thiocyanate-bridged chains: density-matrix renormalization approach.
Polyhedron, 2010, 29, 1485-1491
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2010.01.002
Zobacz w repozytorium

34. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim
Attempts of synthesis of Hg(SCN)4-based coordination polymers in conjunction with [Cu(L-L)2]2+ building blocks.
Polyhedron, 2010, 29, 2157-2165
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2010.04.018
Zobacz w repozytorium

35. Styczeń E., Warnke Zygmunt, Wyrzykowski Dariusz, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Sikorski Artur
Bis(tetraethylammonium) tetrabromocobaltate(II) and bis(tetrabutylammonium) tetrabromomanganate(II): structure and magnetic properties.
Structural Chemistry, 2010, 21, 269-276
IF: 1.727
10.1007/s11224-009-9577-y
Zobacz w repozytorium

36. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Nawrot I., Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim
Cu(NN)2Cl2 and Cu(NNN)Cl2 and HgCl2 building blocks in the synthesis of coordination compounds—X-ray studies and magnetic properties.
Journal of Solid State Chemistry, 2010, 183, 2012-2020
IF: 2.261
10.1016/j.jssc.2010.06.015
Zobacz w repozytorium

37. Maruno Y., Yabe K., Hagiwara H., Fujinami Takeshi, Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Mroziński Jerzy
Cyclic and linear structures constructed by ionic bonds between alkali ion and pinwheel pentanuclear [GdIII(CuIIL)4] core of M [GdIII(CuIIL)4] (M+ = Na+, K+, and Cs+; H3L =N-(4,-methyl-6-oxo-3-azahept-4-enyl)oxamic acid).
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2010, 83, 1511-1517
IF: 1.574
10.1246/bcsj.20100223
Zobacz w repozytorium

38. Sobczak P., Barasiński A., Matysiak R., Drzewiński A., Kamieniarz Grzegorz, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy
DMRG approach to a molecular-based bimetallic chain containing Re(IV) and CU(II) ions.
Acta Physica Polonica A, 2010, 118, 975-977
IF: 0.467

Zobacz w repozytorium

39. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim
Heterobimetallic Cu(II)-Hg(II) polynuclear complexes containing Hg(SCN)42- unit - synthesis, spectroscopic investigations, X-ray studies and magnetic properties.
Polyhedron, 2010, 29, 2023-2032
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2010.03.016
Zobacz w repozytorium

40. Demir S., Yilmaz V. T., Sariboga B., Buyukgungor O., Mroziński Jerzy
Metal(II) nicotinamide complexes containing succinato, succinate and succinic acid: synthesis, crystal structures, magnetic, thermal, antimicrobial and fluorescent properties.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2010, 20, 220-228
IF: 1.473
10.1007/s10904-010-9340-2
Zobacz w repozytorium

41. Warnke Zygmunt, Styczeń E., Wyrzykowski Dariusz, Sikorski Artur, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Structural and physico-chemical characteristics of tetraethylammonium tetrachloridoferrate(III).
Structural Chemistry, 2010, 21, 285-289
IF: 1.727
10.1007/s11224-009-9537-6
Zobacz w repozytorium

42. Valach F., Grobelny Romuald, Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy, Lukeš V., Blahova Z.
Structural study of semi-coordination in a seven-coordinate copper(II) complex: distortion isomerism of [Cu(CH3COO)2(4-aminopyridine)2(H2O)].
Journal of Coordination Chemistry, 2010, 63, 1645-1651
IF: 1.932
10.1080/00958972.2010.489204
Zobacz w repozytorium

43. Machura Barbara, Mroziński Jerzy, Kusz Joachim
Synthesis, characterization and molecular structure of Re(III) complexes containing 2-benzoylpyridine.
Inorganic Chemistry Communications, 2010, 13, 231-235
IF: 1.974
10.1016/j.inoche.2009.11.019
Zobacz w repozytorium

44. Demir S., Yilmaz V. T., Mroziński Jerzy, Lis Tadeusz, Hołyńska Małgorzata
Synthesis, crystal structure, magnetic, thermal and fluorescent properties of [Co(H2O)4(nia)2](suc)·(H2suc).
Zeitschrift für Naturforschung Section B: A Journal of Chemical Sciences, 2010, 65b, 695-700
IF: 0.816
10.1515/znb-2010-0605
Zobacz w repozytorium

45. Machura Barbara, Wolff M., Świtlicka Anna, Kruszyński Rafał, Mroziński Jerzy
Synthesis, X-ray studies, spectroscopic investigation, and DFT calculations of [ReBr3(dppt)(OPPh3)].
Structural Chemistry, 2010, 21, 761-769
IF: 1.727
10.1007/s11224-010-9609-7
Zobacz w repozytorium

46. Yoshida Takuya, Towatari Masaaki, Sato T., Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Mroziński Jerzy
A ferromagnetic chain of imidazolato-bridged one-dimensional copper(II) complex.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2009, 82, 467-471
IF: 1.725

Zobacz w repozytorium

47. Efthymiou C. G., Papatriantafyllopoulou C., Alexopoulou N. I., Raptopoulou C. P., Boča Roman, Mroziński Jerzy, Bakalbassis E. G., Perlepes S. P.
A mononuclear complex and a cubane cluster from the initial use of 2-(hydroxymethyl)pyridine in nickel(II)carboxylate chemistry.
Polyhedron, 2009, 28, 3373-3381
IF: 2.207
10.1016/j.poly.2009.06.049
Zobacz w repozytorium

48. Mroziński Jerzy, Bieńko Alina
A strategy for new macrocycle magnetic materials synthesis.
Chemical Papers, 2009, 63, 306-312
IF: 0.791
10.2478/s11696-008-0098-8
Zobacz w repozytorium

49. Hamamatsu T., Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Mroziński Jerzy
Chiral ferromagnetic chain of copper(II)-gadolinium(III) complex.
Chemistry Letters, 2009, 38, 762-763
IF: 1.46
10.1246/cl.2009.762
Zobacz w repozytorium

50. Singh A. K., Kumari S., Kumar K. R., Sridhar Balasubramanian, Wrzecion Mirosław, Mroziński Jerzy, Rao T. R.
Complexes of 3d metal ions of the Schiff-base, 4-hydroxy-N'-(4'-octadecyloxybenzylidene)benzohydrazide: synthesis, spectral studies, crystal structure and magnetic interactions.
Polyhedron, 2009, 28, 2599-2604
IF: 2.207

Zobacz w repozytorium

51. Machura Barbara, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim
Coordination chemistry of di-2-pyridylketone. Synthesis, spectroscopic investigations, X-ray studies and DFT calculations of Re(III) and Re(V) complexes.
Polyhedron, 2009, 28, 2821-2830
IF: 2.207
10.1016/j.poly.2009.06.048
Zobacz w repozytorium

52. Wyrzykowski Dariusz, Sikorski Artur, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Styczeń E., Warnke Zygmunt
Crystal structure and magnetic characteristics of a new 3-methylisoquinolinium tetrachloridoferrate(III).
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2009, 635, 1249-1253
IF: 1.226
10.1002/zaac.200801257
Zobacz w repozytorium

53. Jendrzejewska Izabela, Mroziński Jerzy, Groń Tadeusz, Duda Henryk, Zajdel Alicja, Pacyna A. W., Maciążek E., Hanc A.
Effect of cation substitution on electrical conduction of the n-type ZnxSnyCrzSe4 spinels.
Journal of Alloys and Compounds, 2009, 480, 63-66
IF: 2.135

Zobacz w repozytorium

54. Kopel Pavel, Mroziński Jerzy, Doležal K., Langer Vratislav, Boča Roman, Bieńko Alina, Pochaba Andrzej
Ferromagnetic properties of a trinuclear nickel(II) complex with a trithiocyanurate bridge.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2009, 5475-5482
IF: 2.941
10.1002/ejic.200900617
Zobacz w repozytorium

55. Ondrejkovičová Iveta, Wrzecion Mirosław, Nahorska Monika, Mroziński Jerzy
Five-coordinated iron(III) nicotinamide complexes.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 1547-1553
IF: 0.523

Zobacz w repozytorium

56. Sobczak P., Barasiński A., Drzewiński A., Kamieniarz Grzegorz, Kłak Julia, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy
Magnetic properties and DMRG modeling of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound {(CuL1)[Co(NCS)4]} (L1 =N-rac-5,12-Me2-[14]-4,11-dieneN4).
Polyhedron, 2009, 28, 1838-1841
IF: 2.207
10.1016/j.poly.2009.01.031
Zobacz w repozytorium

57. Suárez-Varela J., Moreno J. M., Maimoun I. B., Lloret F., Mroziński Jerzy, Kivekas R., Colacio E.
Novel bimetallic-dicyanamide extended two- and three-dimensional networks through [Cu(racCTH)]2+cation templation.
Crystal Growth and Design, 2009, 9, 4102-4107
IF: 4.162

Zobacz w repozytorium

58. Machura Barbara, Wolff M., Kruszyński Rafał, Mroziński Jerzy, Kusz Joachim
Novel rhenium(III) complexes with the picolinate ligand: synthesis, spectroscopic investigations, X-ray structures and DFT calculations for [ReX2(pic)(PPh3)2] complexes.
Polyhedron, 2009, 28, 2377-2384
IF: 2.207
10.1016/j.poly.2009.05.032
Zobacz w repozytorium

59. Kruszyński Rafał, Machura Barbara, Wolff M., Kusz Joachim, Mroziński Jerzy, Bieńko Alina
Synthesis, crystal structure, magnetic properties and EPR studies of Cu/Hg bimetallic thiocyanato-bridged coordination polymer.
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 1369-1373
IF: 2.322
10.1016/j.ica.2008.05.009
Zobacz w repozytorium

60. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim, Tabak D.
Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure and magnetic properties of [Cu(hmquin-7-COOH)2(MeOH)] complex.
Polyhedron, 2009, 28, 3774-3780
IF: 2.207
10.1016/j.poly.2009.07.057
Zobacz w repozytorium

61. James B. D., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Skelton Brian W., White A. H.
Tetrachloroferrate(III) complexs containing some heteroaromatic organic cations: structures and magnetic properties.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2009, 635, 317-322
IF: 1.226
10.1002/zaac.200800429
Zobacz w repozytorium

62. Ciurla H., Hanuza Jerzy, Talik Z., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Vibrational spectra, electronic excited states and magnetic properties of the copper(II) ions in alkylaminoacetylurea complexes.
Materials Science-Poland, 2009, 27, 5-21
IF: 0.384
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol27no1/articles/ms_01_01ciurla_2007_144.pdf
Zobacz w repozytorium

63. Jendrzejewska Izabela, Mroziński Jerzy, Zajdel P., Mydlarz T., Goryczka Tomasz, Hanc A., Maciążek E.
X-ray and magnetic investigations of the polycrystalline compounds with general formula ZnxSnyCrzSe4=Badania strukturalne i magnetycznepolikrystalicznych związków o ogólnym wzorzeZnxSnyCrzSe4.
Archives of Metallurgy and Materials, 2009, 54, 723-730
IF: 0.187

Zobacz w repozytorium

64. Machura Barbara, Świtlicka Anna, Kruszyński Rafał, Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Kusz Joachim
Coordination studies of 5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine towards Cu2+ cation. X-ray studies, spectroscopic characterization and DFT calculations.
Polyhedron, 2008, 27, 2959-2967
IF: 1.801
10.1016/j.poly.2008.05.033
Zobacz w repozytorium

65. Bieńko Alina, Mroziński Jerzy, Korybut-Daszkiewicz B., Kruszyński Rafał
Crystal structure and magnetic properties of copper(II) macrocyclic compounds.
Polish Journal of Chemistry, 2008, 82, 1383-1392
IF: 0.518

Zobacz w repozytorium

66. Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Kruszyński Rafał
Crystal structure and magnetic properties of the 1D bimetallic thiocyanate bridged compound: {(CuL1)[Co(NCS)4]}(L1=N-rac-5,12-Me2-[14]-4,11-dieneN4).
Polyhedron, 2008, 27, 1401-1407
IF: 1.801
10.1016/j.poly.2008.01.016
Zobacz w repozytorium

67. Siddiqui Kafeel Ahmad, Mehrotra G. K., Mroziński Jerzy, Butcher R. J.
H-bonded porous supramolecular network of a CuII complex assisted by assembled 2D sheet of chair form hexameric water cluster.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2008, 4166-4172
IF: 2.694

Zobacz w repozytorium

68. Puchalska Małgorzata, Mroziński Jerzy, Legendziewicz Janina
Magnetic studies of lanthanide complexes with amino acids.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 270-275
IF: 1.51
10.1016/j.jallcom.2007.04.184
Zobacz w repozytorium

69. Preda A. M., Silvestru A., Farcas S., Bieńko Alina, Mroziński Jerzy, Andruh M.
New manganese(II) complexes with tetraorganodichalcogenoimidodiphosphinato ligands. Crystal and molecular structure of monomeric Mn[(SPMe2)(SPPh2)N]2 and dimeric [Mn{(OPPh2){OP(OEt)2}N}2(H2O)]2.
Polyhedron, 2008, 27, 2905-2910
IF: 1.801
10.1016/j.poly.2008.06.023
Zobacz w repozytorium

70. Ondrejkovičová Iveta, Galková S., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Lis Tadeusz, Olejnik Zofia
New polymeric thiocyanatoiron(II) complex withN,N'-diethylnicotinamide - synthesis, structure, magnetic and spectral properties.
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 2483-2490
IF: 1.94
10.1016/j.ica.2008.01.009
Zobacz w repozytorium

71. Machura Barbara, Kruszyński Rafał, Penczek R., Mroziński Jerzy, Kusz Joachim
Novel dioxorhenium complex with bis(3,5-dimethypyrazol-1-yl)methane ligand-synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure and DFT calculations.
Polyhedron, 2008, 27, 797-804
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

72. Siebold M., Korabik Maria, Schilde U., Mroziński Jerzy, Strauch P.
Pentanuclear heterobimetallic 3d-4f complexes of Ln2M3-type - structure and magnetism.
Chemical Papers, 2008, 62, 487-495
IF: 0.758
10.2478/s11696-008-0060-9
Zobacz w repozytorium

73. Štefániková S., Ondrejkovičová Iveta, Koman Marian, Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Wrzecion Mirosław
Physical properties of a new iron(III) complex, [3-pmH·3-pm][Fe(NCS)4(3-pm)2].
Journal of Coordination Chemistry, 2008, 61, 3895-3903
IF: 0.732

Zobacz w repozytorium

74. Bieńko Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Bieńko Dariusz C., Boča Roman
Rhenium(IV)-copper(II) hetreobimetallic complexes: synthesis, crystal structure and magnetic properties.
Polyhedron, 2008, 27, 2464-2470
IF: 1.801
10.1016/j.poly.2008.04.056
Zobacz w repozytorium

75. Machura Barbara, Mroziński Jerzy, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim
Seven-coordinate rhenium(III) complexes of 1-(2-pyridylazo)-2-naphtholate: X-ray studies, spectroscopic characterization and DFT calculations.
Polyhedron, 2008, 27, 3013-3019
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

76. Wyrzykowski Dariusz, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Warnke Zygmunt
Structural and magnetic chracteristics of tetramethylammonium tetrahalogenoferrates(III).
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 262-268
IF: 1.94
10.1016/j.ica.2007.07.022
Zobacz w repozytorium

77. Mroziński Jerzy, Bieńko Alina, Kopel Pavel, Langer Vratislav
Structure and magnetic properties of a trinuclear nickel(II) complex with benzenetricarboxylate bridge.
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 3723-3729
IF: 1.94
10.1016/j.ica.2008.04.005
Zobacz w repozytorium

78. Kavalírová J., Korabik Maria, Stachová P., Moncol Jan, Sillanpää R., Lis Tadeusz, Mikloš D., Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Valigura Dušan
Synthesis, spectral and magnetic properties of two different 2-nitrobenzoatocopper(II) complexes containingN,N-diethylnicotinamide.
Polyhedron, 2008, 27, 1333-1342
IF: 1.801
10.1016/j.poly.2007.12.030
Zobacz w repozytorium

79. Machura Barbara, Miłek J., Kruszyński Rafał, Kusz Joachim, Mroziński Jerzy
Synthesis, spectroscopic characterization, crystal and molecular structure of [ReOX2(bopyH)(PPh3) complexes: DFT calculations for [ReOCL.2(bopyH)(PPh3)].
Polyhedron, 2008, 27, 1262-1269
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

80. Machura Barbara, Kruszyński Rafał, Mroziński Jerzy, Kusz Joachim
Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure and DFT calculations of rhenium(III) complex with 1-isoquinolinyl phenyl ketone.
Polyhedron, 2008, 27, 1739-1746
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

81. Yamaguchi T., Sunatsuki Yukinari, Ishida H., Kojima Masaaki, Akashi H., Re Nazzareno, Matsumoto Naohide, Pochaba Andrzej, Mroziński Jerzy
Synthesis, structures, and magnetic properties of doubly face-sharing heterotrinuclear NiII-LnIII-NiII (Ln = Eu, Gd, Tb, and Dy) complexes.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2008, 81, 598-605
IF: 1.677

Zobacz w repozytorium

82. Yamaguchi T., Sunatsuki Yukinari, Ishida H., Kojima Masaaki, Akashi H., Re Nazzareno, Matsumoto Naohide, Pochaba Andrzej, Mroziński Jerzy
Synthesis, structures, and magnetic properties of face-sharing heterodinuclear Ni(II)–Ln(III) (Ln=Eu,Gd, Tb, Dy) complexes.
Inorganic Chemistry, 2008, 47, 5736-5745
IF: 4.147

Zobacz w repozytorium

83. Vučkovič G., Antonijević-Nikolić Mirjana, Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Korabik Maria, Radanovič D. D.
X-ray analyses, spectroscopic and magnetic properties of [Cu4(succinato)(tpmc)2](ClO4)6·2C2H5OH·4H2O and [Cu2(C6H5COO)tpmc](ClO4)3·0.5CH3OH·0.5H2O complexes.
Journal of Molecular Structure, 2008, 872, 135-144
IF: 1.594
10.1016/j.molstruc.2007.02.028
Zobacz w repozytorium

84. Machura Barbara, Penczek R., Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Kusz Joachim
A novel rhenium(III) complex with bis(pyrazol-1-yl)methane: X-ray structure and DFT calculations for [ReCl3(bpzm)(PPh3)].
Polyhedron, 2007, 26, 4833-4840
IF: 1.756
10.1016/j.poly.2007.06.040
Zobacz w repozytorium

85. Machura Barbara, Kruszyński Rafał, Mroziński Jerzy
An unusual oxo-bridged rhenium complex with the Re centers in different coordination environments.
Polyhedron, 2007, 26, 1259-1268
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

86. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew, Ochocki Justyn
Coordination properties of the diethyl 2-pyridylmethylphosphonate ligand (2-pmpe) with chloride transition-metal salts: X-ray crystal structure of Cd4(2-pmpe)4Cl8.
Journal of Molecular Structure, 2007, 843, 26-31
IF: 1.486

Zobacz w repozytorium

87. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ochocki Justyn
Coordination properties of the diethyl 2-quinolilmethylphosphonate ligand with chloride and nitrate transition-metal salts.
Materials Science-Poland, 2007, 25, 1063-1074
IF: 0.332
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol25no4/articles/ms_14_2007_085zuro.pdf
Zobacz w repozytorium

88. James B. D., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Skelton Brian W., White A. H.
Diethylenetriammonium aquapentachloroferrate(III) chloride: structure and magnetic properties.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 974-978
IF: 1.26
10.1002/zaac.200700019
Zobacz w repozytorium

89. Wyrzykowski Dariusz, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Warnke Zygmunt
Magnetic characteristics of tetrabutylammonium tetrahalogenoferrates(III): X-ray crystal structure of tetrabutylammonium tetrabromoferrate(III).
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 2071-2076
IF: 1.26
10.1002/zaac.200700261
Zobacz w repozytorium

90. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew
Magnetic interactions in Cu(pyridine-2-carboxylate)2.
Polish Journal of Chemistry, 2007, 81, 403-410
IF: 0.483

Zobacz w repozytorium

91. Hamamatsu T., Yabe K., Towatari Masaaki, Osa S., Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Pochaba Andrzej, Mroziński Jerzy, Gallani J.-L., Barla A., Imperia P., Paulsen C., Kappler J.-P.
Magnetic interactions in CuII–LnIII cyclic tetranuclear complexes: is it possible to explain the occurrence of SMM behavior in CuII–TbIII and CuII-DyIIII complexes?.
Inorganica Chimica Acta, 2007, 46, 4458-4468
IF: 1.713

Zobacz w repozytorium

92. Bieńko Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Domagała S., Korybut-Daszkiewicz B., Woźniak Krzysztof
Magnetism and crystal structures of CuII MnII and CuII NiII ordered bimetallic chains.
Polyhedron, 2007, 26, 5030-5038
IF: 1.756
10.1016/j.poly.2007.07.016
Zobacz w repozytorium

93. Machura Barbara, Kruszyński Rafał, Kusz Joachim, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Novel rhenium(III) complexes with 5.6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-trazine: X-ray structures and DFT calculations for [ReCl3(OPPh3)(dppt)] and [ReCl3(PPh3)(dppt)] complexes.
Polyhedron, 2007, 26, 4427-4435
IF: 1.756
0.1016/j.poly.2007.05.053
Zobacz w repozytorium

94. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew
One-dimensional copper(II) compound with a double out-of-plane carboxylato-bridge-another polymorphic from of Cu(pyridine-2-carboxylate)2.
Polyhedron, 2007, 26, 1251-1258
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

95. Yabe K., Maruno Y., Towatari Masaaki, Hamamatsu T., Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Pochaba Andrzej, Mroziński Jerzy
One-dimensional structure consisting of pin-wheel Cu4Gd core and Na+ as connector.
Chemistry Letters, 2007, 36, 1452-1453
IF: 1.48

Zobacz w repozytorium

96. Vučkovič G., Tanaskovič Ssladjana B., Rychlewska U., Radanovič D. D., Mroziński Jerzy, Korabik Maria
Preparation, characterization and X-ray analysis of [Co2(Cl)2tpmc](BF4)2. Comparative structural analysis with the complexes having analogous geometries and ligans.
Journal of Molecular Structure, 2007, 827, 80-87
IF: 1.486
10.1016/j.molstruc.2006.05.009
Zobacz w repozytorium

97. Moncol Jan, Korabik Maria, Segľa Peter, Koman Marian, Mikloš D., Jašková J., Głowiak Tadeusz, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Sundberg M. R.
Preparation, structure, spectral and magnetic properties of copper(II) halogenonicotinates: crystal and molecular structure of tetrakis(μ-2-chloronicotinato-O,O')-diaquadicopper(II).
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 298-305
IF: 1.26
10.1002/zaac.200600183
Zobacz w repozytorium

98. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew
Structure and magnetic properties of a copper(II) compound with syn-anti carboxylato- and linear Cu-Cl-Cu chloro-bridges.
Polyhedron, 2007, 26, 3085-3091
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

99. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ślepokura Katarzyna
Structure and magnetic properties of a double out-of-plane carboxylato-bridged Cu(II) compound with pyridine-2-carboxylate.
Polyhedron, 2007, 26, 3379-3387
IF: 1.756
10.1016/j.poly.2007.03.024
Zobacz w repozytorium

100. Stachová P., Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Koman Marian, Głowiak Tadeusz, Valigura Dušan
Syntheis, spectral and magnetical characterization of monomeric [Cu(2-NO2bz)2(nia)2(H2O)2] and structural analysis of similar [Cu(RCOO)2(L–N)2(H2O)2]complexes.
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 1517-1522
IF: 1.713
10.1016/j.ica.2006.08.019
Zobacz w repozytorium

101. Kopel Pavel, Kameniček J., Petříček V., Kurečka A., Kalińska Bożena, Mroziński Jerzy
Syntheses and study on nickel and copper complexes with 1,3,5-benzenetricarboxylic acid. Crystal and molecular structure of [Cu3(mdpta)3(btc)](ClO4)3·4H2O.
Polyhedron, 2007, 26, 535-542
IF: 1.756

Zobacz w repozytorium

102. Wyrzykowski Dariusz, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Warnke Zygmunt
Synthesis and magnetic characteristics of new tetrachloroferrates(III) with 2-methylpyridinium, 3-methylpyridinium and 4-methylpyridinium cations: X-ray crystal structure of 4-methylpyridinium tetrachloroferrate(III).
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 3354-3360
IF: 1.713
10.1016/j.ica.2007.04.001
Zobacz w repozytorium

103. Hamamatsu T., Yabe K., Towatari Masaaki, Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Pochaba Andrzej, Mroziński Jerzy
Synthesis and magnetic property of copper(II)–lanthanide(III) complexes [{CuIILLnIII(o-van)(CH3COO)(MeOH)}2]·2H2O(LnIII=GdIII, TbIII, and DyIII; H3L= 1-(2-hydroxybenzamido)-2-(2-hydroxy-3-methoxybenzylideneamino)ethane;o-van= 3-methoxysalicylaldehydato.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2007, 80, 523-529
IF: 1.404

Zobacz w repozytorium

104. Kopel Pavel, Čermáková Š., Doležal K., Kalińska Bożena, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy
Synthesis and properties of a trinuclear copper(II) complex with trithiocyanurate bridge.
Polish Journal of Chemistry, 2007, 81, 327-335
IF: 0.483

Zobacz w repozytorium

105. Shevchenko D. V., Petrusenko S. R., Kokozay Vladimir N., Tomkiewicz Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Krasovska M. V., Shishkin Oleg V., Linert Wolfgang
Synthesis, crystal structure and magnetic properties of a 1D mixed-metal-mixed-ligand Ni(II) / Fe(II) coordination polymer built on the nitroprusside anion.
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 2846-2850
IF: 1.713
10.1016/j.ica.2007.01.012
Zobacz w repozytorium

106. Jašková J., Mikloš D., Korabik Maria, Jorik V., Segľa Peter, Kaliňáková B., Hudecová Daniela, Švorec Jozef, Fischer A., Mroziński Jerzy, Lis Tadeusz, Melnik Milan
Synthesis, spectral and magnetic properties and crystal structures of copper(II) pyridinecarboxylates as potential antimicrobial agents.
Inorganica Chimica Acta, 2007, 360, 2711-2720
IF: 1.713
10.1016/j.ica.2007.01.022
Zobacz w repozytorium

107. Púčeková-Repická Z., Moncol Jan, Valigura Dušan, Lis Tadeusz, Korabik Maria, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Mazúr M.
Synthesis, structure, spectral and magnetic properties of 4-methoxy- and -3-methylsalicylatocopper(II) complexes with 2-pyridylmethanol.
Journal of Coordination Chemistry, 2007, 60, 2449-2460
IF: 0.867
10.1080/00958970701272565
Zobacz w repozytorium

108. James B. D., Mroziński Jerzy, Kłak Julia, Skelton Brian W., White A. H.
Tetrachloroferrate(III) complexes of some organic diammonium cations: structures and magnetic properties.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 2683-2688
IF: 1.26
10.1002/zaac.200700330
Zobacz w repozytorium

109. Bieńko Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Boča Roman, Brüdgam I., Hartl H.
Trinuclear thiocyanate-bridged compounds of the type[ML]2[Mn(NCS)4](CIO4)2 (where M=Cu(II), Ni(II); L=N-dl-5,7,7,12,14,14-hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-4,11-diene).
Dalton Transactions, 2007, 2681-2688
IF: 3.212
10.1039/b701465a ht
Zobacz w repozytorium

110. Efthymiou C. G., Raptopoulou C. P., Terzis A., Boča Roman, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Perlepes S. P., Bakalbassis E. G.
A systematic exploration of nickel(II)/acetate/Di-2-pyridyl ketone chemistry: neutral and cationic tetranuclear clusters, and a novel mononuclear complex.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2006, 11, 2236-2252
IF: 2.704
10.1002/ejic.200500898
Zobacz w repozytorium

111. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew, Ochocki Justyn
Crystal structure, spectroscopic and magnetic properties of 2D network high-spin cobalt(II)complex with diethyl 2-pyridylmethylphosphonate.
Journal of Molecular Structure, 2006, 791, 98-105
IF: 1.495

Zobacz w repozytorium

112. Mikloš D., Jašková J., Segľa Peter, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Sillanpää R., Mikuriya M., Melnik Milan
Crystal structures, spectral and magnetic properties of cobalt(II) pyridinecarboxylates: a novel polymeric chain in {[{2,6-(MeO)2nic}2(H2O)2Co(μ-H2O)Co(H2O)4(μ-H2O)]-{2,6-(MeO)2nic}2·6H2O}n.
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 4386-4392
IF: 1.674
10.1016/j.ica.2006.07.002
Zobacz w repozytorium

113. Krupska A., Augustyniak-Jabłokow M., Yablokov Yu. V., Zelentsov V. V., Ulanov V. A., Mroziński Jerzy
EPR discovery of a new pressure-induced low-spin phase in(2Me-5Et-PyH)[Fe(Th-5Cl-Sa)2].
Acta Physica Polonica A, 2006, 110, 81-95
IF: 0.371

Zobacz w repozytorium

114. Valigura Dušan, Moncol Jan, Korabik Maria, Púčeková Z., Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Melnik Milan
New dimeric copper(II) complex [Cu(5-MeOsal)2(μ-nia)(H2O)]2 with magnetic exchange interactions through H-bonds.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2006, 19, 3813-3817
IF: 2.704
10.1002/ejic.200600477
Zobacz w repozytorium

115. Machura Barbara, Jankowska A., Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Structural and spectroscopic studies on rhenium(III) diphenyl(2-pyridyl)phosphine oxide complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 2663-2672
IF: 1.843
10.1016/j.poly.2006.03.015
Zobacz w repozytorium

116. Rybka Agnieszka, Koliński R., Domagała S., Kłak Julia, Mroziński Jerzy, Woźniak Krzysztof, Korybut-Daszkiewicz B.
Structural diversity of neutral bis-(β-iminoaldehyde) complexes of nickel(II).
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 4526-4534
IF: 1.674
0.1016/j.ica.2006.07.006
Zobacz w repozytorium

117. Wyrzykowski Dariusz, Warnke Zygmunt, Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Synthesis and magnetic characteristics of new tetrachloroferrates(III) with quinolinium and 4-amino-2-methylquinolinium cation. X-ray crystal structure of 4-amino-2-methylquinolinium tetrachloroferrate(III).
Transition Metal Chemistry, 2006, 31, 765-769
IF: 0.918
10.1007/s11243-006-0057-6
Zobacz w repozytorium

118. Machura Barbara, Kruszyński Rafał, Jaworska Maria, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Synthesis, crystal, molecular and electronic structure of [ReOCl3(phen)] and [ReCl2(phen)(PPh3)2](ReO4) complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 2537-2549
IF: 1.843
10.1016/j.poly.2006.02.021
Zobacz w repozytorium

119. Machura Barbara, Jankowska A., Kruszyński Rafał, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Synthesis, crystal, molecular and electronic structure of the [ReCl4(pzH)(PPh3)] and [ReCl4(pyz)(PPh3)] complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 1348-1358
IF: 1.843
0.1016/j.poly.2005.09.022
Zobacz w repozytorium

120. Stachová P., Korabik Maria, Koman Marian, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz, Mazúr M., Valigura Dušan
Synthesis, spectral and magnetical characterization of monomeric [Cu(2-NO2bz)2(3-pyme)2(H2O)2] and polymeric [Cu{3,5-(NO2)2bz}2(3-pyme)2]n.
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 1275-1281
IF: 1.674
10.1016/j.ica.2005.10.040
Zobacz w repozytorium

121. Banaś Bogdan, Nahorska Monika, Tomkiewicz Alina, Kłak Julia, Cyfert Maria, Mroziński Jerzy
The mixed-valence rhenium(IV,V) complexes.
Polish Journal of Chemistry, 2006, 80, 1663-1676
IF: 0.491

Zobacz w repozytorium

122. Grobelny Romuald, Valach F., Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy
Bond-valence approach to the semicoordination in seven-coordinated copper(II) complexes with 4-aminopyridine: crystal and molecular structure of bis(4-aminopyridine)di(acetato)(aqua)copper(II).
Polish Journal of Chemistry, 2005, 79, 31-36
IF: 0.513

Zobacz w repozytorium

123. Vučkovič G., Stanić V., Sovilj S. P., Antonijević-Nikolić Mirjana, Mroziński Jerzy
Cobalt(II) complexes with aromatic carboxylates and N-functionalized cyclam bearing 2-pyridylmethyl pendant arms.
Journal of the Serbian Chemical Society, 2005, 70, 1121-1129
IF: 0.389

Zobacz w repozytorium

124. Skorda K., Stamatatos T. C., Vafiadis A. P., Lithoxoidou A. T., Terzis A., Perlepes S. P., Mroziński Jerzy, Raptopoulou C. P., Plakatouras J. C., Bakalbassis E. G.
Cooper (II) chloride/1-methylbenzotriazole chemistry: influence of various synthetic parameters on the product identity, structral and magnetic characterization, and quantum-chemical studies.
Inorganica Chimica Acta, 2005, 358, 565-582
IF: 1.606

Zobacz w repozytorium

125. Tomkiewicz Alina, Boča Roman, Nahorska Monika, Mroziński Jerzy
Ferrimagnetic, bimetallic chain systems: [Ni(tetren)]ReCl6 and [Ni(tetren)]ReCl6 ·CH3OH where tetren= tetraetylenepentamine.
Journal of Molecular Structure, 2005, 734, 143-148
IF: 1.44
10.1016/j.molstruc.2004.07.042
Zobacz w repozytorium

126. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy
Isomeric forms of Cu(quinoline-2-carboxylate)2·H2O : spectroscopic and magnetic properties.
Materials Science-Poland, 2005, 23, 737-744
IF: 0.571
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol23no3/articles/ms_2005_013.pdf
Zobacz w repozytorium

127. Vučkovič G., Antonijević-Nikolić Mirjana, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Manojlović D. D., Gojgić-Cvijović Gordana, Matsumoto Naohide
Magnetic, electrochemical and antimicrobial properties of some Cu(II) complexes with TPMC.
Polish Journal of Chemistry, 2005, 79, 679-687
IF: 0.513

Zobacz w repozytorium

128. Mroziński Jerzy
New trends of molecular magnetism.
Coordination Chemistry Reviews, 2005, 249, 2534-2548
IF: 9.779

Zobacz w repozytorium

129. Fukukai T., Yabe K., Ogawa Y., Matsumoto Naohide, Mroziński Jerzy
Spin crossover of a hydrogen-bonded dimeric FeIII complex with an unequivalent tetradentate Schiff base ligand and two imidazoles.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2005, 78, 1484-1486
IF: 1.629

Zobacz w repozytorium

130. Tomkiewicz Alina, Mroziński Jerzy, Brüdgam I., Hartl F.
Synthesis, crystal structure and magnetic properties of heterodimetallic ReIVCuII complexes.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2005, 1787-1793
IF: 2.514
10.1002/ejic.200400433
Zobacz w repozytorium

131. Pretsch T., Ostmann J., Donner C., Nahorska Monika, Mroziński Jerzy, Hartl H.
Synthesis, crystal structure, magnetic properties and electrochemical behaviour of the mixed valence compound [CuI(CN)3CuII(C3H10N2)2].
Inorganica Chimica Acta, 2005, 358, 2558-2564
IF: 1.606

Zobacz w repozytorium

132. Tomkiewicz Alina, Mroziński Jerzy, Korybut-Daszkiewicz B., Brüdgam I., Hartl H.
Synthesis, structural determination and magnetic properties of a heterobimetallic CuIIReIV complex containing a macrocyclic ligand.
Inorganica Chimica Acta, 2005, 358, 2135-2140
IF: 1.606
10.1016/j.ica.2004.12.035
Zobacz w repozytorium

133. Osa S., Kido T., Matsumoto Naohide, Re Nazzareno, Pochaba Andrzej, Mroziński Jerzy
A tetranuclear 3d-4f single molecule magnet: [CuIILTbIII(hfac)2]2.
Journal of the American Chemical Society, 2004, 126, 420-421
IF: 6.903

Zobacz w repozytorium

134. Tomkiewicz Alina, Kłak Julia, Mroziński Jerzy
Bimetallic complexes with macrocyclic ligands. Variation of magnetic exchange interactions in some heteronuclear thiocyanato-bridged compounds.
Materials Science-Poland, 2004, 22, 253-263
IF: 0.164

Zobacz w repozytorium

135. Stachová P., Valigura Dušan, Koman Marian, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz
Crystal structure, magnetic and spectral properties of tetrakis(2-nitrobenzoato)di(aqua)dicopper(II) dihydrate.
Polyhedron, 2004, 23, 1303-1308
IF: 1.586
10.1016/j.poly.2003.12.025
Zobacz w repozytorium

136. Zelentsov V. V., Yablokov Yu. V., Augustyniak-Jabłokow M., Krupska A., Mroziński Jerzy, Ulanov V. A.
EPR study of low spin domains formation in the process of spin transition in Na[Fe(Th-Sa)2].
Chemical Physics, 2004, 301, 15-26
IF: 2.316

Zobacz w repozytorium

137. Valigura Dušan, Melnik Milan, Koman Marian, Martiška L., Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz
Structural confirmation of the 3,5-dinitrosalicylato anion coordination ability to metal ion: crystal structure, spectral and magnetic properties of the [Cu3{3,5-(NO2)2sal2-}2{3,5-(NO2)2sal1-}2(H2O)4]·4H2O.
Polyhedron, 2004, 23, 2447-2456
IF: 1.586
10.1016/j.poly.2004.08.015
Zobacz w repozytorium

138. Kopel Pavel, Trávníček Z., Marek J., Mroziński Jerzy
Syntheses and study on nickel(II) complexes with thiodiglycolic acid and nitrogen-donor ligands. X-ray structures of [Ni(bpy)(tdga)(H2O)]·4H2O and [(en)Ni(μ-tdga)2Ni(en)]·4H2O (tdgaH2 = thiodiglycolic acid).
Polyhedron, 2004, 23, 1573-1578
IF: 1.586

Zobacz w repozytorium

139. Mrkvová K., Kameniček J., Šindelář Z., Kvítek L., Mroziński Jerzy, Nahorska Monika, Žák Z.
Synthesis, properties and crystal structures of R[MIII(bdt)2] complexes (M=Ni, Co, Cu).
Transition Metal Chemistry, 2004, 29, 238-244
IF: 0.857

Zobacz w repozytorium

140. Segľa Peter, Palicová M., Mikloš D., Koman Marian, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz, Sundberg M. R., Lönnecke P.
Synthesis, spectral and magnetic properties, and crystal structures of copper(II) pyridinecarboxylate adducts with N-heterocyclic ligands.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2004, 630, 470-478
IF: 1.086
10.1002/zaac.200300365
Zobacz w repozytorium

141. Żurowska Bogumiła, Ochocki Justyn, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew, Reedijk Jan
Synthesis, spectroscopic and magnetostructural evidence for the formation of Cu(II) complexes of pyridyl-2-carboxylate (2-pca) and quinolyl-2-carboxylate (2-qca) as a result of a novel oxidative P-dealkylation reaction of diethyl 2-pyridylmethylphosphonate (2-pmpe) and diethyl 2-quinolylmethylphosphonate (2-qmpe) ligands.
Inorganica Chimica Acta, 2004, 357, 755-763
IF: 1.554

Zobacz w repozytorium

142. Valigura Dušan, Melnik Milan, Koman Marian, Martiška L., Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz
The first structurally proved copper(II) complex simultaneously containing salicylato mono- and dianions. X-ray crystal structure, spectral and magnetic properties of the trimeric [Cu3{3,5-(NO2)2sal2-}2{3,5-(NO2)2sal1-}2(H2O)4]·4H2O.
Inorganic Chemistry Communications, 2004, 7, 548-552
IF: 1.682
10.1016/j.inoche.2004.02.016
Zobacz w repozytorium

143. Michaelides A., Skoulika S., Bakalbassis E. G., Mroziński Jerzy
Cyclic water hexamers and decamers in a porous lanthanide-organic framework: correlation between some physical properties and crystal structure.
Crystal Growth and Design, 2003, 3, 487-492
IF: 2.742

Zobacz w repozytorium

144. Tomkiewicz Alina, Zygmunt A., Mroziński Jerzy
Ferrimagnetic, bimetallic chain systems: [Cu(tren)]ReCl6 and [Cu(tren)]ReCl6·2CH3OH where tren = tris(2-aminoethyl)amine.
Journal of Molecular Structure, 2003, 644, 97-103
IF: 1.021
10.1016/S0022-2860(02)00481-7
Zobacz w repozytorium

145. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy
Ferromagnetic exchange coupling in a two-dimensional copper(II) compound: Cu(pyridine-2-carboxylate)Cl.
Inorganica Chimica Acta, 2003, 342, 23-28
IF: 1.578

Zobacz w repozytorium

146. Więckowska A., Bilewicz R., Domagała S., Woźniak Krzysztof, Korybut-Daszkiewicz B., Tomkiewicz Alina, Mroziński Jerzy
Intermetallic interactions in face-to-face homo- and heterodinuclear bismacrocyclic complexes of copper(II) and nickel(II).
Inorganic Chemistry, 2003, 42, 5513-5522
IF: 3.389
10.1021/ic034127b
Zobacz w repozytorium

147. Banaś Bogdan, Nahorska Monika, Korybut-Daszkiewicz B., Mroziński Jerzy
Kinetic, spectroscopic and magnetic properties of 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecanenickel bi- and trivalent complexes.
Polish Journal of Chemistry, 2003, 77, 21-29
IF: 0.515

Zobacz w repozytorium

148. Mroziński Jerzy, Tomkiewicz Alina, Nahorska Monika, Korybut-Daszkiewicz B.
New trends in the investigations of macrocyclic magnets.
Materials Science-Poland, 2003, 21, 161-170
IF: 0.154
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol21no2/articles/ms_2003_004.pdf
Zobacz w repozytorium

149. Kopel Pavel, Trávníček Z., Marek J., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Syntheses and properties of binuclear copper(II) mixed-ligand complexes involving thiodiglycolic acid. The crystal structures of [(phen)2Cu(µ-tdga)Cu(phen)](NO3)2·5H2O and [(H2O)(pmdien)Cu(µ-tdga)Cu(pmdien)(H2O)](ClO4)2.
Polyhedron, 2003, 22, 411-418
IF: 1.584
10.1016/S0277-5387(02)01365-7
Zobacz w repozytorium

150. Smékal Zdenék, Trávníček Z., Mroziński Jerzy, Marek J.
Synthesis, structure and magnetic properties of a trinuclear cyano-bridged complex [Cu(bappz)(μ-NC)Ni(CN)2(μ-CN)Cu(bappz)](ClO4)2{bappz=1,4-bis(3-aminopropyl)piperazine}.
Inorganic Chemistry Communications, 2003, 6, 1395-1399
IF: 1.513

Zobacz w repozytorium

151. Yablokov Yu. V., Zelentsov V. V., Augustyniak-Jabłokow M., Krupska A., Mroziński Jerzy
The study of the spin transition process in Na[Fe(Th-Sa)2] by electron paramagnetic resonance.
Materials Science-Poland, 2003, 21, 215-223
IF: 0.154
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol21no2/articles/ms_2003_013.pdf
Zobacz w repozytorium

152. Małecka Jolanta, Kochel Andrzej, Mroziński Jerzy
(Ph4P)2[ReCl5(tcm)] - a new precursor of molecular magnets.
Materials Science-Poland, 2002, 20, 91-96
IF: 0.099
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol20no2/articles/ms_2002_888.pdf
Zobacz w repozytorium

153. Ciurla H., Hanuza Jerzy, Talik Tadeusz, Talik Z., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Chemical and magnetic properties of the new copper(II) complexes with alkylaminoacetylureas.
Journal of Alloys and Compounds, 2002, 341, 111-114
IF: 1.014
10.1016/S0925-8388(02)00085-3
Zobacz w repozytorium

154. Mroziński Jerzy, Kochel Andrzej, Lis Tadeusz
Crystal structure and magnetic properties of hexachlororhenates(IV) with aromatic amine cations.
Journal of Molecular Structure, 2002, 641, 109-117
IF: 1.122
10.1016/S0022-2860(02)00010-8
Zobacz w repozytorium

155. Mroziński Jerzy, Tomkiewicz Alina, Hartl H., Brüdgam I., Villain F.
Crystal structure, EXAFS study and low temperature magnetic properties of ammonium hexabromorhenate.
Polish Journal of Chemistry, 2002, 76, 285-293
IF: 0.528

Zobacz w repozytorium

156. Mikloš D., Palicová M., Segľa Peter, Melnik Milan, Korabik Maria, Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy
Crystal structures, spectroscopic and magnetic behaviour of dimeric copper(II) 2-methylthionicotinate adducts with dimethylformamide and dimethylsulfoxide.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2002, 628, 2862-2868
IF: 1.196
10.1002/1521-3749(200213)628:13<2862::AID-ZAAC2862>3.0.CO;2-8
Zobacz w repozytorium

157. Tomkiewicz Alina, Korybut-Daszkiewicz B., Zygmunt A., Mroziński Jerzy
Ferrimagnetic chain compounds [CuL]ReCl6·H2O and [CuL]ReBr6 (where L=6,13-bis(dodecylaminomethylidene)-1,4,8,11-tetrazacyclotetradeca-4,7,11,14-tetraene).
Journal of Molecular Structure, 2002, 613, 115-119
IF: 1.122
10.1016/S0022-2860(02)00135-7
Zobacz w repozytorium

158. Skorupa Anna, Korybut-Daszkiewicz B., Mroziński Jerzy
Heteronuclear thiocyanate-bridged compounds of the type (NiL)3[M(NCS)6]2 (M=Fe(III), Cr(III); L=5,6,12,13-Me4-[14]-4,11-dieneN4).
Inorganica Chimica Acta, 2002, 336, 65-70
IF: 1.566

Zobacz w repozytorium

159. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Julve M., Lloret F., Maslejova A., Sawka-Dobrowolska Wanda
Structural, spectral, and magnetic properties of end-to-end di-μ-thiocyanato-bridged polymeric complexes of Ni(II) and Co(II). X-ray crystal structure of di-μ-thiocyanatobis(imidazole)nickel(II).
Inorganic Chemistry, 2002, 41, 1771-1777
IF: 2.95

Zobacz w repozytorium

160. Małecka Jolanta, Kochel Andrzej, Mroziński Jerzy
Synthesis, magnetic and spectroscopic study of (Ph4As)2[Re(NCS)6]·2H2O.
Polish Journal of Chemistry, 2002, 76, 1509-1512
IF: 0.528

Zobacz w repozytorium

161. Mroziński Jerzy, Kochel Andrzej, Lis Tadeusz
Synthesis, structure and magnetic properties of trans-tetrachloro-bis-(pyridine)-rhenium(IV).
Journal of Molecular Structure, 2002, 610, 53-58
IF: 1.122
10.1016/S0022-2860(02)00011-X
Zobacz w repozytorium

162. Sieroń Lesław, Bukowska-Strzyżewska M., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
X-ray structure of poly[aquabis(benzimidazole-N3)copper(II)-μ-trans-2-butene-1,4-dicarboxylato-O,O' : O'', O'''] (I) and magnetic and spectroscopic characterization of I and the isostructural copper(II)-μ adipato complex II.
Polyhedron, 2002, 21, 2473-2479
IF: 1.414
10.1016/S0277-5387(02)01232-9
Zobacz w repozytorium

163. Koman Marian, Moncol Jan, Hudecová Daniela, Dudová Barbora, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Copper(II) pyridine-2,6-dicarboxylates. Coordination and distortion isomers of [Cu(pydca)(H2O)2].
Polish Journal of Chemistry, 2001, 75, 957-964
IF: 0.533

Zobacz w repozytorium

164. Bakalbassis E. G., Korabik Maria, Michailides A., Mroziński Jerzy, Raptopoulou C. P., Skoulika S., Terzis A., Tsaousis D.
Crystal architecture and magnetic properties of four transitionmetal adipate coordination polymers.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2001, 850-857
IF: 2.82
10.1039/B009075L
Zobacz w repozytorium

165. Skorupa Anna, Korybut-Daszkiewicz B., Mroziński Jerzy
Crystal structure and magnetic properties of two heteronuclear thiocyanate bridged compounds: (CuL)[Co(NCS)4] (L=N-meso-(5,12-Me2-7,14-Et2-[14]-4,11-dieneN4) and N-rac-(5,12-Me2-7,14-Et2-[14]-4,11-dieneN4)).
Inorganica Chimica Acta, 2001, 324, 286-292
IF: 1.394

Zobacz w repozytorium

166. Jäger L., Wagner Ch., Korabik Maria, Zygmunt A., Mroziński Jerzy
Crystal structure, magnetism and spectroscopy of bis(tetraphenylphosphonium)tetrakis(dicyanamido)cobaltate(II) with bridging and pendant dicyanamide ligands.
Journal of Molecular Structure, 2001, 570, 159-164
IF: 0.907
10.1016/S0022-2860(01)00491-4
Zobacz w repozytorium

167. Smékal Zdenék, Císařová Ivana, Mroziński Jerzy
Cyano-bridged bimetallic complexes of copper(II) with tetracyanonickelate(II). Crystal structure of [Cu(dpt)Ni(CN)4].
Polyhedron, 2001, 20, 3301-3306
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

168. Banaś Bogdan, Nahorska Monika, Mroziński Jerzy
Influence of anions on the reversible Ru3O2(NH3)147+ —Fe(II) electron transfer system.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 2001, 49, 203-211
IF: 0.342

Zobacz w repozytorium

169. Boča Roman, Dlháň Ľubor, Makáňová D., Mroziński Jerzy, Ondrejovič G., Tatarko M.
Magnetic exchange coupling in tetranuclear copper clusters of the type [Cu44O)Cl6-nBrnL4].
Chemical Physics Letters, 2001, 344, 305-309
IF: 2.364

Zobacz w repozytorium

170. Lampeka Ya. D., Lightfoot Ph., Maloshtan I. M., Mroziński Jerzy, Skorupa Anna
Magnetic properties and structure of polynuclear compounds based on macrocyclic azacyclam complexes of nickel(II) and bridging oxalate ions.
Theoretical and Experimental Chemistry, 2001, 37, 247-251

Zobacz w repozytorium

171. Tomkiewicz Alina, Bartczak Tadeusz J., Kruszyński Rafał, Mroziński Jerzy
Magnetic properties, crystal and molecular structure of (Nbu4)2[ReCl4(ox)].
Journal of Molecular Structure, 2001, 595, 225-231
IF: 0.907
10.1016/S0022-2860(01)00551-8
Zobacz w repozytorium

172. Mroziński Jerzy, Skorupa Anna, Pochaba Andrzej, Dromzée Y., Verdaguer M., Goovaerts E., Varcammen H., Korybut-Daszkiewicz B.
Sarcophagine Ni(II) diperchlorate: synthesis, crystallographic structure, magnetism and high-field EPR.
Journal of Molecular Structure, 2001, 559, 107-118
IF: 0.907

Zobacz w repozytorium

173. Mikloš D., Segľa Peter, Palicová M., Kopcová M., Melnik Milan, Valko M., Głowiak Tadeusz, Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Synthesis, spectral and magnetic properties, and crystal structures of copper(II)2-methylthionicotinate adducts with chelating ligands.
Polyhedron, 2001, 20, 1867-1874
IF: 1.2
10.1016/S0277-5387(01)00757-4
Zobacz w repozytorium

174. Ivanova T. A., Jacyna-Onyszkiewicz I., Mroziński Jerzy, Troć R., Yablokov Yu. V., Zelentsov V. V.
The cubic type Ni3+ centres in LaSrAl1-xNixO4+</sub>
Physica B-Condensed Matter, 2001, 304, 246-255
IF: 0.663

Zobacz w repozytorium

175. Tomkiewicz Alina, Villain F., Mroziński Jerzy
Magnetic properties and EXAFS study of methylammonium hexaiodorhenate (IV) salts.
Journal of Molecular Structure, 2000, 555, 383-390
IF: 0.849
10.1016/S0022-2860(00)00624-4
Zobacz w repozytorium

176. Spasojevic V., Kusigerski V., Sovilj S. P., Mroziński Jerzy
Magnetic susceptibility of Co2+ pairs in [Co2(ox)tpmc](ClO4)2·3H2O cluster complex.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2000, 219, 269-274
IF: 0.996

Zobacz w repozytorium

177. Melnik Milan, Koman Marian, Hudecová Daniela, Moncol Jan, Dudová Barbora, Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy, Holloway Clive E.
Spectral and magnetic properties and bio-activity of copper(II) clofibriates. Part I. Crystal and molecular structure of trans-Cu(clofibriate)2(nicotinamide)2.
Inorganica Chimica Acta, 2000, 308, 1-7
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

178. Melnik Milan, Macásková L., Holloway Clive E., Mroziński Jerzy, Kalińska Bożena
Spectral and magnetic properties of copper(II) naproxenates.
Inorganica Chimica Acta, 2000, 299, 284-287
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

179. Hvastijová M., Kohout J., Mroziński Jerzy, Jäger L.
Nucleophilic additions in Cu(II), Ni(II), Co(II) pseudohalide-4-halogenopyrazole systems.
Polish Journal of Chemistry, 1999, 73, 271-278
IF: 0.595

Zobacz w repozytorium

180. Melnik Milan, Kalińska Bożena, Mroziński Jerzy
Spectroscopic and magnetic properties of bis(arylcarboxylato)di(nicotinamide) copper(II) compounds.
Polish Journal of Chemistry, 1999, 73, 1411-1414
IF: 0.595

Zobacz w repozytorium

181. Sovilj S. P., Vučkovič G., Babić-Samardžija K. B., Matsumoto Naohide, Jovanović V. M., Mroziński Jerzy
Synthesis, crystal structure, magnetic properties and cyclic voltammetry of the unsymmetric (μt-oxalato)-[N,N',N'',N'''-tetrakis-(2-pyrii)Ylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetfw-decane]dicobalt(II) pekchlokate trihydkate.
Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 1999, 29, 785-803
IF: 0.433
10.1080/00945719909349487
Zobacz w repozytorium

182. Pietraszkiewicz M., Pietraszkiewicz O., Saf R., Hummel K., Skorupa Anna, Mroziński Jerzy
Synthesis, spectral and magnetic characterisation of copper(II) dinuclear and polynuclear complexes with a macrocyclic 34-membered hexaamine.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 1999, 35, 233-242
IF: 0.743

Zobacz w repozytorium

183. Szymaszek Anna, Yablokov Yu. V., Mroziński Jerzy
The electrochemical reduction of dinuclear Fe2III,IV(H2Pr)2O]BF 4 H2O compound.
Polish Journal of Chemistry, 1999, 73, 565-567
IF: 0.595

Zobacz w repozytorium

184. Raptopoulou C. P., Paschalidou S., Pantazaki A. A., Terzis A., Perlepes S. P., Lialiaris Th., Bakalbassis E. G., Mroziński Jerzy, Kyriakidis D. A.
Bis(acetato)bis(1-methyl-4,5-diphenylimidazole)copper(II): preparation, characterization, crystal stucture, DNA strand breakage and cytogenetic effect.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1998, 71, 15-27
IF: 1.162

Zobacz w repozytorium

185. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina, Mroziński Jerzy, Meyer G.
Comparative spectroscopic and magnetic studies of two types of Ln and Ln:Cu trichloroacetates.
Journal of Alloys and Compounds, 1998, 275-277, 219-224
IF: 0.88

Zobacz w repozytorium

186. Melnik Milan, Koman Marian, Macásková L., Głowiak Tadeusz, Grobelny Romuald, Mroziński Jerzy
Copper(II) propionates. Crystal and molecular structure of bis(propionato)copper(II) di(methyl-3-pyridylcarbamate).
Journal of Coordination Chemistry, 1998, 43, 159-167
IF: 0.622

Zobacz w repozytorium

187. Korabik Maria, Materny M., Surga W., Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy
Crystal structure, magnetism and spectroscopy of dimeric copper(II) complex with 2-methylpyrido[2,3-d]imidazole.
Journal of Molecular Structure, 1998, 443, 255-263
IF: 0.807
10.1016/S0022-2860(97)00392-X Get
Zobacz w repozytorium

188. Legendziewicz Janina, Borzechowska Małgorzata, Oczko Grażyna, Mroziński Jerzy
Polymeric polynuclear systems of Pr, Yb, and Pr:Cu trichloroacetates; their spectroscopy and magnetism.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 1998, A54, 2197-2205
IF: 0.694
10.1016/S1386-1425(98)00138-3
Zobacz w repozytorium

189. Małecka Jolanta, Jäger L., Wagner Ch., Mroziński Jerzy
Preparation, crystal structure and properties of (Ph4P)2ReCl6·2CH3CN.
Polish Journal of Chemistry, 1998, 72, 1879-1885
IF: 0.508

Zobacz w repozytorium

190. Ondrejkovičová Iveta, Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Vančová V., Melnik Milan
Synthesis and characterization of a new unsymmetrical μ-oxo-bridged iron(III) complex with triphenylarsine oxide ligands.
Inorganica Chimica Acta, 1998, 277, 127-129
IF: 1.454

Zobacz w repozytorium

191. Hvastijová M., Kohout J., Kožišek J., Diaz J. G., Jäger L., Mroziński Jerzy
Synthesis and spectroscopic characterization of copper(II) and nickel(II) tricyanomethanide complexes with imidazoles-crystal structure of [Cu{C(CN3)2}(2-meiz)2]. (Germ.).
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 1998, 624, 349-354
IF: 1.168

Zobacz w repozytorium

192. Ondrejkovičová Iveta, Jorik V., Mroziński Jerzy
Synthesis, spectral, magnetic and X-ray powder diffraction structural characterization of [Fe(NCS)3(OPPh3)3].
Polish Journal of Chemistry, 1998, 72, 1890-1896
IF: 0.508

Zobacz w repozytorium

193. Ochocki Justyn, Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Kooijman H., Spek A. L., Reedijk Jan
Synthesis, spectroscopy, and magnetic properties of transition-metal complexes with the diethyl 2-quinolymethylphosphonate (2-qmpe) ligand-crystal structures of [Ni(2-qmpe)4(H2O)2](ClO4)2 and [Mn(2-qmpe)4(H2O)2](ClO4)2 showing unexpected O-binding of the qmpe ligands.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1998, 169-175

Zobacz w repozytorium

194. Ondrejkovičová Iveta, Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Vančová V., Melnik Milan
Synthesis, structure, spectra and magnetic properties of the unsymmetrical oxo-bridged complex [Fe2O(OAsPh3)4Cl3]2[Fe2OCl6]2CH3CN.
Polyhedron, 1998, 17, 3181-3192
IF: 1.335

Zobacz w repozytorium

195. Voronkova V. K., Mroziński Jerzy, Yablokov Yu. V.
A vibronic effect and the rate of the migration process of the "extra" electron for some oxo-bridged Fe(III)-Fe(IV) dimers.
Zeitschrift für Physikalische Chemie - International Journal of Research in Physical Chemistry and Chemical Physics, 1997, 201, 181-188
IF: 0.733

Zobacz w repozytorium

196. Mroziński Jerzy, Kohout J., Hvastijová M.
Influence of bridging function of non-linear pseudohalides on magnetism of their metal complexes.
Polish Journal of Chemistry, 1997, 71, 883-888
IF: 0.468

Zobacz w repozytorium

197. Voronkova V. K., Vučkovič G., Jezierska Julia, Mroziński Jerzy, Yablokov Yu. V.
Paramagnetic resonance and magnetism of copper(II) complexes with N, N',N'',N'''-tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane.
Inorganica Chimica Acta, 1997, 262, 147-155
IF: 1.202

Zobacz w repozytorium

198. Hvastijová M., Kožišek J., Kohout J., Mroziński Jerzy, Jäger L., Svoboda I.
Structural characterization of nitrosodicyanomethanide and dicyanamide complexes of copper(II), nickel(II) and cobalt(II) with imidazole and 1-methylimidazole. X-ray crystallographic evidence of unusual nitrosodicyanomethanide O-bonding in Cu{ONC(CN)2}2.
Polyhedron, 1997, 16, 463-471
IF: 1.235

Zobacz w repozytorium

199. Melnik Milan, Šramko T., Dunaj-Jurčo M., Jorik V., Kalińska Bożena, Mroziński Jerzy
Structure and magnetism of nickel(II) dimer with thiourea bridges.
Polish Journal of Chemistry, 1997, 71, 1020-1028
IF: 0.468

Zobacz w repozytorium

200. Maslejova A., Uhrinova S., Mroziński Jerzy, Żurowska Bogumiła, Munoz M. C., Julve M.
Study of the mutual influence of ligands in cobalt(II) complexes containing thiocyanate and imidazole derivatives.
Inorganica Chimica Acta, 1997, 255, 343-349
IF: 1.202

Zobacz w repozytorium

201. Cervera B., Ruiz R., Lloret F., Julve M., Cano Juan, Faus J., Bois C., Mroziński Jerzy
Tuning the nature of the exchange interaction in out-of-plane oximato-bridged dinuclear copper(II) complexes.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1997, 395-401
IF: 2.251

Zobacz w repozytorium

202. Březina F., Smékal Zdenék, Šindelář Z., Pastorek R., Mroziński Jerzy
A novel trinuclear nickel(II) complex with a Schiff base derived from m-phenylenediamine and diacetyl monoxime.
Transition Metal Chemistry, 1996, 21, 287-288
IF: 0.778

Zobacz w repozytorium

203. Rzepka M., Surga W., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Physical properties of dimeric copper (II) complexes with 7-methylpyrido[2,3 - d]imidazole.
Polish Journal of Chemistry, 1996, 70, 19-26
IF: 0.492

Zobacz w repozytorium

204. Jóna E., Koman Marian, Melnik Milan, Mroziński Jerzy
Structural investigation of nickel(II) - nicotinamide - solvent interactions in solid complexes. Crystal structure of [Ni)H2O)4(NA)2](NO3)2· 2H2O.
Journal of Coordination Chemistry, 1996, 40, 167-176
IF: 0.859

Zobacz w repozytorium

205. Skorda K., Bakalbassis E. G., Mroziński Jerzy, Perlepes S. P., Raptopoulou C. P., Terzis A.
Copper(II) chloride-1-methylbenzotriazole chemistry: variation of product as a function of metal-to-ligand reaction ratio; synthesis, structure and properties of a dinuclear complex and a novel chain polymer with two alternating chromophores.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 2317-2319
IF: 1.955

Zobacz w repozytorium

206. Grobelny Romuald, Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy, Brzóska L., Baran W., Tomasik P.
Crystal structure, spectroscopic and magnetic studies of diacetato-bis(2-aminopyridine) copper(II) complex.
Polish Journal of Chemistry, 1995, 69, 559-565
IF: 0.422

Zobacz w repozytorium

207. Jona E., Sirota Anton, Melnik Milan, Mroziński Jerzy
Magnetic and spectral properties of solid halogeno- and thiocyanato Ni(II) complexes with nicotinamide in relation to their structures.
Materials Science-Poland, 1995, 19, 77-85

Zobacz w repozytorium

208. Voronkova V. K., Mroziński Jerzy, Yampol’skaya M. A., Yablokov Yu. V., Evtushenko N. S., Byrke M. S., Gerbeleu N. V.
Mixed-valence Fe(III)-Fe(IV) dimers. Preparation and physical properties of oxidation productus of oxo-bridged binuclear iron(III) complexes.
Inorganica Chimica Acta, 1995, 238, 139-147
IF: 1.175

Zobacz w repozytorium

209. Ondrejkovičová Iveta, Mroziński Jerzy
Modified synthetic pathway into [CH3PPh3][FeCl4] and its magnetic and spectral properties.
Polish Journal of Chemistry, 1995, 69, 9-13
IF: 0.422

Zobacz w repozytorium

210. Hvastijová M., Kohout J., Mroziński Jerzy, Jäger L.
Non-linear pseudohalide tricyanomethanide or dicynamide complexes of Cu(II), Ni(II), Co(II) with benzimidazole ligands.
Polish Journal of Chemistry, 1995, 69, 852-857
IF: 0.422

Zobacz w repozytorium

211. Mroziński Jerzy, Żurowska Bogumiła, Banaś Bogdan
Synthesis of peroxo complexes of cobalt(III) with amino acids. Stability in a solution and in a solid state.
Materials Science-Poland, 1995, 19, 13-28

Zobacz w repozytorium

212. Březina F., Kopel Pavel, Šindelář Z., Pastorek R., Mroziński Jerzy
Tetrathiomolybdates of nickel.
Transition Metal Chemistry, 1995, 20, 56-58
IF: 0.476

Zobacz w repozytorium

213. Bakalbassis E. G., Mroziński Jerzy, Perlepes S. P., Hadjiliadis N., Lianza F., Albinati A.
2-(2'-pyridyl)quinoxaline (L) as a bidentate ligand: crystal structure, magnetic properties and quantum chemical study of [Cu2Cl4L2].
Polyhedron, 1994, 13, 3209-3218
IF: 1.081

Zobacz w repozytorium

214. Hoffmann S. K., Goslar J., Goher M. A. S., Hilczer W., Mroziński Jerzy
EPR and magnetic properties of multinuclear clusters of μ-azido copper(II) aromatic amine complexes with EPR spectra described by effective spin S = 1/2.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 105-116
IF: 0.116

Zobacz w repozytorium

215. Mroziński Jerzy, Heyduk E., Korabik Maria
Magnetism of biologically active copper(II) carboxylates monomer- dimer equilibrium.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 169-180
IF: 0.116

Zobacz w repozytorium

216. Labadi I., Parkanyi L., Grobelny Romuald, Mroziński Jerzy
Redetermination of crystal structure, EPR and magnetic data of tris(1,2-ethanediol) copper(II) sulphate.
Polyhedron, 1994, 13, 2767-2774
IF: 1.081

Zobacz w repozytorium

217. Melnik Milan, Uher M., Brtko J., Mrozińska Danuta, Mroziński Jerzy
Copper(II) kojates and their antifungal effects.
Polish Journal of Chemistry, 1993, 67, 1219-1225

Zobacz w repozytorium

218. Hvastijová M., Kohout J., Okruhlica M., Mroziński Jerzy, Jäger L.
Dicyanamide complexes of copper(II), nickel(II) and cobalt(II) with benzimidazole and its 2-alkyl-derivatives.
Transition Metal Chemistry, 1993, 18, 579-582
IF: 0.811

Zobacz w repozytorium

219. Melnik Milan, Holloway Clive E., Korabik Maria, Mroziński Jerzy
Synthesis and physical properties of dimeric copper(II) aryl-carboxylates with axial papaverine ligands.
Polish Journal of Chemistry, 1993, 67, 799-804

Zobacz w repozytorium

220. Macásková L., Melnik Milan, Maslejova A., Kabešová M., Mrozińska Danuta, Mroziński Jerzy
The influence of ligands on the bonding mode of thiocyanate group in copper(II) complexes with N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1993, 41, 163-169

Zobacz w repozytorium

221. Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ochocki Justyn
IR spectra of the perchlorate compounds of Co(II), Ni(II), Cu(II) with pyridylmethylphosphonate ligands.
Materials Science-Poland, 1992, 18, 23-28

Zobacz w repozytorium

222. Mroziński Jerzy, Korabik Maria, Wajcht Józef, Zborucki Zygmunt
Magnetism of copper(II) complexes with benzothiazine ligands.
Polish Journal of Chemistry, 1992, 66, 969-975

Zobacz w repozytorium

223. Ochocki Justyn, Kostka Renata, Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Reedijk Jan
Synthesis, spectroscopy and magnetism of transition-metal complexes with pyridylmethylphosphonate ligands.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1992, 2955-2960
IF: 1.834

Zobacz w repozytorium

224. Janik Maria, Malarski Zbigniew, Mroziński Jerzy, Wajcht Józef, Zborucki Zygmunt
Influence of solvent effect on polymorphism of 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide (piroxicam).
Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research, 1991, 21, 519-522
IF: 0.38
10.1007/BF01160669
Zobacz w repozytorium

225. Tosik A., Bukowska-Strzyżewska M., Mroziński Jerzy
Crystal structure and magnetism of 4,4'-bipyridylium di-μ-bromotetrabromodicuprate(II).
Journal of Coordination Chemistry, 1990, 21, 253-261
IF: 0.447

Zobacz w repozytorium

226. Melnik Milan, Sabova Z., Mroziński Jerzy, Szymaszek Anna
Monomeric and dimeric copper(II) compounds with the 2-fluoro-6-chlorobenzoate ligand.
Journal of Molecular Structure, 1990, 240, 285-294
IF: 0.942

Zobacz w repozytorium

227. Hadjikostas C. C., Katsoulos G. A., Sigalas M. P., Tsipis C. A., Mroziński Jerzy
Spectral and magnetic characterization of amine adducts of copper(II) valproate.
Inorganica Chimica Acta, 1990, 167, 165-169
IF: 1.159

Zobacz w repozytorium

228. Nowakowski Tadeusz, Sysło W. A., Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy
Superconductivity in Y-Ba-Cu-Pb-O system.
Modern Physics Letters B, 1989, 3, 719-721

Zobacz w repozytorium

 • 28
  Marzec 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 3/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 3/2023, które odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 16
  Marzec 2023
  10:15

  2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 14 marca 2023 r.     ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)       Porządek dzienny: Opinia wniosków o ...

  MS TEAMS
 • 14
  Marzec 2023
  10:15

  2. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)     Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 02
  Marzec 2023
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej na temat: "Synteza peptydów cyklicznych w wyniku przeniesienia acylu z atomu azotu ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Luty 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 2/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 2/2023, które odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin StępieńPorządek ...

  MS Teams