Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Grażyna Oczko
(Emerytowany pracownik )
Telefon
+48 71 375 7099
Pokój
207 (budynek A)
Grażyna Oczko

Kariera naukowa

Mgr 1975, Dr 1982, Dr hab. 2003

Kariera naukowa

 • 10

  2001

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 12

  1982

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  1975

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 44.934

Liczba publikacji: 40

1. Kot Katarzyna, Oczko Grażyna, Puchalska Małgorzata, Starynowicz Przemysław
Structural and spectroscopic studies of heavy lanthanide complexes with o-phenanthroline and isothiocyanate.
Polyhedron, 2019, 173, 114119/1-114119/7
IF: 2.284
10.1016/j.poly.2019.114119
Zobacz w repozytorium

2. Pawlak-Jarosz Natalia, Oczko Grażyna, Starynowicz Przemysław, Kot Katarzyna
Relationship between the optical properties and the structure of a new complex: Nd(III)-isothiocyanate-2,2′-bipyridine.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1171, 396-403
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.05.094
Zobacz w repozytorium

3. Kot Katarzyna, Oczko Grażyna
Synthesis, crystal structure and optical properties of new (Nd, Sm) and other lanthanide (Ln = Pr) complexes with 1,10-phenanthroline and thiocyanate.
Polyhedron, 2018, 146, 145-153
IF: 2.284
10.1016/j.poly.2018.03.004
Zobacz w repozytorium

4. Oczko Grażyna, Woźniak Magdalena, Lis Tadeusz
Correlation between spectroscopic characteristics and polymeric structure of Er3+ complex with pent-4-ynoate.
Polyhedron, 2015, 89, 280-288
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2015.01.018
Zobacz w repozytorium

5. Pawlak Natalia, Oczko Grażyna, Starynowicz Przemysław
Synthesis, crystal structure, and photoluminescence of lanthanide fumarates (Ln = Sm, Eu, Nd, Er).
Polyhedron, 2015, 101, 152-159
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2015.08.037
Zobacz w repozytorium

6. Pawlak Natalia, Oczko Grażyna
Optical properties of heavy lanthanide maleates in solution and crystal form.
Polyhedron, 2014, 74, 31-38
IF: 2.011
10.1016/j.poly.2014.02.038
Zobacz w repozytorium

7. Oczko Grażyna, Starynowicz Przemysław, Buda W.
Optical properties and crystal structure of lanthanide(III) coordination compounds with 2-propenoic acid.
Polyhedron, 2012, 46, 113-118
IF: 1.813
10.1016/j.poly.2012.07.044
Zobacz w repozytorium

8. Oczko Grażyna
Investigation of lanthanide(III) coordination compounds with 4-pentynoic acid.
Journal of Molecular Structure, 2010, 979, 136-143
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2010.06.016
Zobacz w repozytorium

9. Oczko Grażyna, Macalik Lucyna
Optical properties of single crystals of heavy lanthanide chlorides.
Polyhedron, 2010, 29, 1231-1236
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2009.12.033
Zobacz w repozytorium

10. Oczko Grażyna, Starynowicz Przemysław
Comparison of optical properties and crystal structures of the praseodymium and europium chloroderivatives of acetates.
Journal of Molecular Structure, 2005, 740, 237-248
IF: 1.44

Zobacz w repozytorium

11. Oczko Grażyna, Macalik Lucyna, Legendziewicz Janina, Hanuza Jerzy
Comparison of the spectroscopic behaviour of single crystals of lanthanide halides (X = Cl, Br).
Journal of Alloys and Compounds, 2004, 380, 327-336
IF: 1.562

Zobacz w repozytorium

12. Gawryszewska Paula, Oczko Grażyna, Riehl James P., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina
Excited state energetics and spectroscopic characterization of a chiral mixed chelate complex containing Eu(III).
Journal of Alloys and Compounds, 2004, 380, 352-356
IF: 1.562

Zobacz w repozytorium

13. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina, Trush Victor A., Amirkhanov Vladimir M.
X-ray analysis and excited state dynamics in a new class of lanthanide mixed chelates of the type LnPhβ3·Phen (Ln = Sm, Eu, Gd, Tb).
New Journal of Chemistry, 2003, 27, 948-956
IF: 2.272

Zobacz w repozytorium

14. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina, Wickleder M. S., Meyer G.
Crystal structure, magnetism and photophysics of the lanthanide maleates RE(C4O4H3)3·8H2O(RE=Nd, Sm).
Journal of Alloys and Compounds, 2002, 341, 255-262
IF: 1.014

Zobacz w repozytorium

15. Oczko Grażyna
Vibronic coupling in the lanthanide difluoroacetate single crystals.
Journal of Molecular Structure, 2002, 608, 17-26
IF: 1.122

Zobacz w repozytorium

16. Legendziewicz Janina, Oczko Grażyna, Wiglusz Rafał, Amirkhanov Vladimir M.
Correlation between spectroscopic characteristics and structure of lanthanide phosphoro-azo derivatives of β-diketones.
Journal of Alloys and Compounds, 2001, 323-324, 792-799
IF: 0.953

Zobacz w repozytorium

17. Oczko Grażyna, Starynowicz Przemysław
Crystal structure and absorption spectroscopy of Ln(HF2CCOO)3·3H2O(Ln=Pr,Er) single crystals.
Journal of Molecular Structure, 2000, 523, 79-91
IF: 0.849

Zobacz w repozytorium

18. Yablokov Yu. V., Voronkova V. K., Legendziewicz Janina, Huskowska Ewa, Oczko Grażyna, Borzechowska Małgorzata
Formation of correlated spin systems in one-and two-dimensional copper and lanthanide compounds.
Applied Magnetic Resonance, 2000, 18, 165-176
IF: 0.776

Zobacz w repozytorium

19. Zalewicz M., Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina
Optical properties of europium compounds of the formulae:Eu(NCS)3·2[N4 (CH2)6]·8H2O and Eu(NO3)3·2[N4(CH2)6]·10H2O.
Journal of Alloys and Compounds, 2000, 300-301, 488-494
IF: 0.845

Zobacz w repozytorium

20. Oczko Grażyna
Spectroscopic properties of neodymium monochloroacetate single crystal as an example of complex containing Nd(III) in three different symmetry sites.
Journal of Alloys and Compounds, 2000, 300-301, 414-420
IF: 0.845

Zobacz w repozytorium

21. Oczko Grażyna
Spectroscopic studies of neodymium and erbium fluoroacetate single crystals.
Journal of Molecular Structure, 2000, 519, 131-142
IF: 0.849

Zobacz w repozytorium

22. Legendziewicz Janina, Borzechowska Małgorzata, Oczko Grażyna, Meyer G.
Spectroscopy and magnetism of polymeric Ln(CCL3COO)3· 2 H2O and their heteronuclear Ln2Cu(CCl3COO)8·6H2O analogues (Ln=Sm,Gd).
New Journal of Chemistry, 2000, 24, 53-59
IF: 3.009

Zobacz w repozytorium

23. Legendziewicz Janina, Oczko Grażyna, Amirkhanov Vladimir M., Wiglusz Rafał, Ovchynnikov Vladimir A.
Synthesis and spectroscopic characteristics of a new class of lanthanide compounds of formulae Ln(HX)3(NO3)3 and Ln(HX)3Cl3.
Journal of Alloys and Compounds, 2000, 300-301, 360-369
IF: 0.845

Zobacz w repozytorium

24. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina, Mroziński Jerzy, Meyer G.
Comparative spectroscopic and magnetic studies of two types of Ln and Ln:Cu trichloroacetates.
Journal of Alloys and Compounds, 1998, 275-277, 219-224
IF: 0.88

Zobacz w repozytorium

25. Legendziewicz Janina, Borzechowska Małgorzata, Oczko Grażyna, Mroziński Jerzy
Polymeric polynuclear systems of Pr, Yb, and Pr:Cu trichloroacetates; their spectroscopy and magnetism.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 1998, A54, 2197-2205
IF: 0.694

Zobacz w repozytorium

26. Oczko Grażyna, Zalewicz M.
Comparison of the optical properties of light and heavy lanthanide complexes of formula: Ln(NO3)3· 2[N4(CH2)6]· xH2O.
Journal of Molecular Structure, 1997, 407, 63-69
IF: 0.884

Zobacz w repozytorium

27. Kutlu I., Meyer G., Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina
Synthesis and crystal structure of the heteronuclear chain trichloroacetate CuNd2(Cl3CCOO)8· 6H2O.
European journal of solid state and inorganic chemistry, 1997, 34, 231-238
IF: 0.841

Zobacz w repozytorium

28. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina, Hanuza Jerzy, Gliński Jacek, Macalik Lucyna
Spectroscopic studies of PrBr3· 7H2O monocrystal.
Acta Physica Polonica A, 1996, 90, 431-438
IF: 0.345

Zobacz w repozytorium

29. Oczko Grażyna, Gliński Jacek, Legendziewicz Janina
Comparison of the spectroscopic properties of lanthanide polymeric and dimeric carboxylates (Pr, Eu).
Russian Journal of Applied Chemistry, 1995, 62, 105-114

Zobacz w repozytorium

30. Zalewicz M., Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina
Electron relaxation study in monocrystals of neodymium compounds of the type NdY3· 2[N4(CH2)6]· nH2O.
Russian Journal of Applied Chemistry, 1995, 62, 114-125

Zobacz w repozytorium

31. Legendziewicz Janina, Oczko Grażyna, Stręk Wiesław, Hanuza Jerzy
Spectroscopy of polymeric Pr(III) trichloroacetate crystals.
European journal of solid state and inorganic chemistry, 1995, 32, 95-108
IF: 0.696

Zobacz w repozytorium

32. Legendziewicz Janina, Oczko Grażyna, Huskowska Ewa
Effects of dimeric and polymeric structures on spectroscopy of Pr3+ Ion.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 341-360
IF: 0.116

Zobacz w repozytorium

33. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina
Spectroscopy of LnBr3· 6H2O at room and helium temperature.
Journal of Alloys and Compounds, 1994, 206, 231-236
IF: 0.961

Zobacz w repozytorium

34. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina
Spectroscopic properties of [Nd(C3H7NO)(NO3)3(H2O)3]·H2O single crystal with tenfold oxygen coordination Nd3+ centre.
Acta Physica Polonica A, 1993, 84, 925-930
IF: 0.333

Zobacz w repozytorium

35. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina
Absorption and emission of europium trichloroacetate single crystal at room and low temperatures.
Materials Chemistry and Physics, 1992, 31, 111-115
IF: 0.395

Zobacz w repozytorium

36. Dao C. N., Rudert R., Luger P., Legendziewicz Janina, Oczko Grażyna
Structure of triaqua(N,N-dimethylformamide)trinitratoneodymium(III) monohydrate.
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 1992, C48, 449-452
IF: 0.479

Zobacz w repozytorium

37. Schleid Thomas, Meyer G., Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina
Pr2(OH)3H2O(ClO4)3, a new example of an inner-sphere lanthanide perchlorate complex.
Journal of Alloys and Compounds, 1991, 176, 337-345

Zobacz w repozytorium

38. Legendziewicz Janina, Oczko Grażyna, Meyer F.
Spectroscopy studies of lanthanide trichloroacetate single crystals.
Polyhedron, 1991, 10, 1921-1928
IF: 1.083

Zobacz w repozytorium

39. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina, Jeżowska-Trzebiatowska Bogusława
Application of the laser excited luminescence spectra to the study of equilibria in non-aqueous solutions.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1989, 37, 173-176
IF: 0.123

Zobacz w repozytorium

40. Oczko Grażyna, Legendziewicz Janina, Keller Barbara, Jeżowska-Trzebiatowska Bogusława
Low temperature spectroscopy of europium perchlorate in non-aqueous solutions : the steric effect studies.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 1989, 45, 945-949
IF: 0.741

Zobacz w repozytorium

 • 30
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 30.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej oraz Posiedzenie Rady Wydziału 18.06.2020

  Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne oraz 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) w godzinach :  godz. 10:15  -Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej   ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 18.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 17
  Czerwiec 2020
  12:15

  WYKŁAD PRZEDHABILITACYJNY DR BARTOSZA SZYSZKO

  Dr Bartosz Szyszko  Rozbudowane porfirynoidy - makrocykliczne przełączniki i elementy konstrukcyjne układów supramolekularnych[Bartosz Szyszko - Autoreferat]Link do rozmowy na Zoom: https://zoom.us/j/99624144500 Po otwarciu linka proszę ...

  Zoom
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145