Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Remigiusz Bąchor
Stanowisko

adiunkt

Funkcja
Telefon
+48 71 375 7218
Pokój
241 (budynek A)

Kariera naukowa

Mgr 2010, Dr 2014, Dr hab. 2021

Konsultacje

Rok akademicki 2020/21, semestr letni: wtorek 09:00 - 11:00, MS Teams

Inne funkcje

Kierownik Laboratorium Spektrometrii Mas 

Koordynator programu Erasmus 

Koordynator studiów w języku angielskim

Dane biograficzne

2016 - obecnie - Adiunkt w Zespole Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

2014 - 2016 - Asystent w Zespole Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Kariera naukowa

 • 03

  2021

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 09

  2014

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2010

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 72.357

Liczba publikacji: 26

1. Kluczyk Alicja, Ludwiczak Julita, Modzel Maciej, Kuczer Mariola, Cebrat Marek, Biernat Monika, Bąchor Remigiusz
Argireline: needle‐free botox as analytical challenge.
Chemistry and Biodiversity, 2021, 18, e2000992/1-e2000992/10
IF: 2.039
10.1002/cbdv.202000992
Zobacz w repozytorium

2. Bąchor Remigiusz, Randaccio Enrico, Lachowicz Joanna I., Stefanowicz Piotr, Nurchi Valeria M., Szewczuk Zbigniew
Synthesis and mass spectrometry analysis of mimosine-containing peptides.
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 2021, 27, 379-384
IF: 1.5
10.1007/s10989-020-10092-w
Zobacz w repozytorium

3. Bąchor Remigiusz, Gąszczyk Dorota, Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Witkiewicz Wojciech, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Detection of podocin in human urine sediment samples by charge derivatization and LC-MS-MRM method.
International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 3225/1-3225/13
IF: 4.556
10.3390/ijms21093225
Zobacz w repozytorium

4. Bąchor Remigiusz, Gorzeń Oliwia, Rola Anna, Mojsa Karolina, Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Dąbrowska Krystyna, Witkiewicz Wojciech, Szewczuk Zbigniew
Enrichment of cysteine-containing peptide by on-resin capturing and fixed charge tag derivatization for sensitive ESI-MS detection.
Molecules, 2020, 25, 1372/1-1372/10
IF: 3.267
10.3390/molecules25061372
Zobacz w repozytorium

5. Siwińska Natalia, Pasławska Urszula, Bąchor Remigiusz, Szczepankiewicz Barbara, Żak Agnieszka, Grocholska Paulina, Szewczuk Zbigniew
Evaluation of podocin in urine in horses using qualitative and quantitative methods.
PLoS One, 2020, 15, e0240586/1-e0240586/22
IF: 2.74
10.1371/journal.pone.0240586
Zobacz w repozytorium

6. Lachowicz Joanna Izabela, Torre Gabriele Dalla, Cappai Rosita, Randaccio Enrico, Nurchi Valeria Marina, Bąchor Remigiusz, Szewczuk Zbigniew, Jaremko Łukasz, Jaremko Mariusz, Pisano Maria Barbara, Cosentino Sofia, Orrù Germano, Ibba Antonella, Mujika Joni, Lopez Xabier
Metal self-assembly mimosine peptides with enhanced antimicrobial activity: towards a new generation of multitasking chelating agents.
Dalton Transactions, 2020, 49, 2862-2879
IF: 4.174
10.1039/c9dt04545g
Zobacz w repozytorium

7. Bąchor Remigiusz, Konieczny Andrzej, Szewczuk Zbigniew
Preparation of isotopically labelled standarts of creatinine via H/D exchange and their application in quantitative analysis by LC-MS.
Molecules, 2020, 25, 1514/1-1514/10
IF: 3.267
10.3390/molecules25071514
Zobacz w repozytorium

8. Szczepankiewicz Barbara, Pasławska Urszula, Nowak Marcin, Bąchor Remigiusz, Czyżewska-Buczyńska Agnieszka, Pasławski Robert, Szewczuk Zbigniew
Early detection of active glomerular lesions in dogs and cats using podocin.
Journal of Veterinary Research, 2019, 63, 573-577
IF: 1.039
10.2478/jvetres-2019-0062
Zobacz w repozytorium

9. Szczepankiewicz Barbara, Bąchor Remigiusz, Pasławski Robert, Siwińska Natalia, Pasławska Urszula, Konieczny Andrzej, Szewczuk Zbigniew
Evaluation of tryptic podocin peptide in urine sediment using LC-MS-MRM method as a potential biomarker of glomerular injury in dogs with clinical signs of renal and cardiac disorders.
Molecules, 2019, 24, 3088/1-3088/16
IF: 3.267
10.3390/molecules24173088
Zobacz w repozytorium

10. Bąchor Remigiusz, Szczepankiewicz Barbara, Pasławska Urszula, Mojsa Karolina, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Identyfication of tryptic podocin peptide in the feline urine sediments using LC-MS/MRM method.
International Journal of Mass Spectrometry, 2019, 444, 116174/1-116174/6
IF: 2.09
10.1016/j.ijms.2019.116174
Zobacz w repozytorium

11. Waliczek Mateusz, Bąchor Remigiusz, Kijewska Monika, Gąszczyk Dorota, Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Dąbrowska Krystyna, Witkiewicz Wojciech, Marek-Bukowiec Karolina, Tracz Joanna, Łuczak Magdalena, Szewczuk Zbigniew, Stefanowicz Piotr
Isobaric duplex based on a combination of 16O/18O enzymatic exchange and labeling with pyrylium salts.
Analytica Chimica Acta, 2019, 1048, 96-104
IF: 5.977
10.1016/j.aca.2018.10.012
Zobacz w repozytorium

12. Bąchor Remigiusz, Waliczek Mateusz, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Trends in the design of new isobaric labeling reagents for quantitative proteomics.
Molecules, 2019, 24, 701/1-701/19
IF: 3.267
10.3390/molecules24040701
Zobacz w repozytorium

13. Panek-Laszczyńska Karolina, Konieczny Andrzej, Milewska Ewa, Dąbrowska Krystyna, Bąchor Remigiusz, Witkiewicz Wojciech, Szewczuk Zbigniew
Podocyturia as an early diagnostic marker of preeclampsia : a literature review.
Biomarkers, 2018, 23, 207-212
IF: 1.73
10.1080/1354750X.2017.1405283
Zobacz w repozytorium

14. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Preparation of novel deuterated cyclosporin A standards for quantitative LC-MS analysis.
Journal of Mass Spectrometry, 2017, 52, 817-822
IF: 2.112
10.1002/jms.4025
Zobacz w repozytorium

15. Wysocka Magdalena, Gruba Natalia, Grzywa Renata, Giełdoń Artur, Bąchor Remigiusz, Brzozowski Krzysztof, Sieńczyk Marcin, Dieter Jenne, Szewczuk Zbigniew, Rolka Krzysztof
PEGylated substrates of NSP4 protease: a tool to study protease specificity.
Scientific Reports, 2016, 6, 22856/1-22856/11
IF: 4.259
10.1038/srep22856
Zobacz w repozytorium

16. Bąchor Remigiusz, Dębowski Dawid, Łęgowska Anna, Stefanowicz Piotr, Rolka Krzysztof, Szewczuk Zbigniew
Convenient preparation of deuterium labeled analogs of peptides containing N-substituted glycines for a stable isotope dilution LC-MS quantitative analysis.
Journal of Peptide Science, 2015, 21, 819-825
IF: 1.951
10.1002/psc.2823
Zobacz w repozytorium

17. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Facile synthesis of deuterium-labeled denatonium cation and its application in the quantitative analysis of Bitrex by liquid chromatography-mass spectrometry.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, 407, 6557-6561
IF: 3.125
10.1007/s00216-015-8815-y
Zobacz w repozytorium

18. Karna Natalia, Dębowski Dawid, Łęgowska Anna, Bąchor Remigiusz, Szewczuk Zbigniew, Rolka Krzysztof
Peptide splicing in a double-sequence analogue of trypsin inhibitor SFTI-1 substituted in the P1 positions by peptoid monomers.
Biopolymers, 2015, 104, 206-212
IF: 2.248
10.1002/bip.22659
Zobacz w repozytorium

19. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Synthesis and mass spectrometry analysis of quaternary cryptando-peptidic conjugates.
Journal of Peptide Science, 2015, 21, 879-886
IF: 1.951
10.1002/psc.2830
Zobacz w repozytorium

20. Bąchor Remigiusz, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Hydrogen-deuterium exchange of α-carbon protons and fragmentation pathways in N-methylated glycine and alanine-containing peptides derivatized by quaternary ammonium salts.
Journal of Mass Spectrometry, 2014, 49, 529-536
IF: 2.379
10.1002/jms.3371
Zobacz w repozytorium

21. Bąchor Remigiusz, Mielczarek Przemysław, Rudowska Magdalena, Silberring Jerzy, Szewczuk Zbigniew
Sensitive detection of charge derivatized peptides at the attomole level using nano-LC-ESI-MRM analysis.
International Journal of Mass Spectrometry, 2014, 362, 32-38
IF: 1.972
10.1016/j.ijms.2014.02.018
Zobacz w repozytorium

22. Bąchor Remigiusz, Setner Bartosz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
The unusual hydrogen-deuterium exchange of α-carbon protons inN-substituted glycine-containing peptides.
Journal of Mass Spectrometry, 2014, 49, 43-49
IF: 2.379
10.1002/jms.3318
Zobacz w repozytorium

23. Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
New method of peptide cleavage based on Edman degradation.
Molecular Diversity, 2013, 17, 605-611
IF: 2.544
10.1007/s11030-013-9453-y
Zobacz w repozytorium

24. Kluczyk Alicja, Cydzik Marzena M., Biernat Monika, Bąchor Remigiusz, Pasikowski Paweł, Stefanowicz Piotr, Artym Jolanta, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew
Dimeric analogs of immunosuppressive decapeptide fragment of ubiquitin.
Journal of Peptide Science, 2012, 18, 456-465
IF: 2.071
10.1002/psc.2416
Zobacz w repozytorium

25. Bąchor Remigiusz, Cydzik Marzena, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
Sensitive electrospray mass spectrometry analysis of one-bead-one-compound peptide libraries labeled by quaternary ammonium salts.
Molecular Diversity, 2012, 16, 613-618
IF: 2.861
10.1007/s11030-012-9377-y
Zobacz w repozytorium

26. Rudowska Magdalena, Wojewska Dominika, Kluczyk Alicja, Bąchor Remigiusz, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew
The hydrogen-deuterium exchange at α-carbon atom in N, N,N,-trialkylglycine residue: ESI-MS studies.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2012, 23, 1024-1028
IF: 3.592
10.1007/s13361-012-0359-1
Zobacz w repozytorium

 • 18
  Maj 2021
  02:00
 • 18
  Maj 2021
  10:15

  4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2021, które odbędzie się dnia 18 maja 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień       Porządek ...

 • 13
  Maj 2021
  05:00

  I spotkanie Forum Grantowego WChUWr

  W imieniu Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Chemii oraz Przewodniczącego RDN Nauki Chemiczne, zapraszamy na I Spotkanie Forum Grantowego Wydziału Chemii, które odbędzie się 13. maja 2021 r. (czwartek) o g. 17:00 w aplikacji MS Teams.

 • 13
  Maj 2021
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mehmeta Marta

  tryb zdalny ( MS Teams)
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)