Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr inż.
Imie i nazwisko
Sławomir Potocki
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7347
Pokój
404 (budynek A)
Sławomir Potocki

Kariera naukowa

Mgr 2008, Dr 2014

Konsultacje

Piątek, 13:00 - 15:00

Zainteresowania naukowe

https://biolinorgchem.wixsite.com/home/potocki

Kariera naukowa

 • 10

  2014

  Zmiana stopnia/tytułu na dr inż.

 • 07

  2008

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr inż.

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 102.490

Liczba publikacji: 23

1. Krzywoszyńska Karolina, Świątek-Kozłowska Jolanta, Potocki Sławomir, Ostrowska Małgorzata, Kozłowski Henryk
Triplet of cysteines – coordinational riddle?
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 204, 110957/1-110957/10
IF: 3.212
10.1016/j.jinorgbio.2019.110957
Zobacz w repozytorium

2. Hecel Aleksandra, Ostrowska Małgorzata, Stokowa-Sołtys Kamila, Wątły Joanna, Dudek Dorota, Miller Adriana, Potocki Sławomir, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Domínguez-Martín Alicia, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc(II)—the overlooked éminence grise of chloroquine’s fight against COVID-19?
Pharmaceuticals, 2020, 13, 228/1-228/29
IF: 4.286
10.3390/ph13090228
Zobacz w repozytorium

3. Kovalska Vladyslava B., Kuperman Marina V., Losytskyy Mykhaylo Yu., Vakarov Serhii V., Potocki Sławomir, Yarmoluk Sergiy M., Voloshin Yan Z., Varzatskii Oleg A., Gumienna-Kontecka Elżbieta
Induced CD of iron(II) clathrochelates: sensing of the structural and conformational alterations of serum albumins.
Metallomics, 2019, 11, 338-348
IF: 3.796
10.1039/c8mt00278a
Zobacz w repozytorium

4. Potocki Sławomir, Delgado Paula, Dudek Dorota, Janicka-Kłos Anna, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Pneumococcal HxxHxH triad - Copper(II) interactions - How important is the 'x'?
Inorganica Chimica Acta, 2019, 488, 255-259
IF: 2.304
10.1016/j.ica.2019.01.029
Zobacz w repozytorium

5. Miller Adriana, Dudek Dorota, Potocki Sławomir, Czapor-Irzabek Hanna, Kozłowski Henryk, Rowińska-Żyrek Magdalena
Pneumococcal histidine triads – involved not only in Zn2+, but also Ni2+ binding?
Metallomics, 2018, 10, 1631-1637
IF: 3.571
10.1039/c8mt00275d
Zobacz w repozytorium

6. Remelli Maurizio, Brasili Davide, Guerrini Remo, Pontecchiani Fabio, Potocki Sławomir, Rowińska-Żyrek Magdalena, Wątły Joanna, Kozłowski Henryk
Zn(II) and Ni(II) complexes with poly-histidyl peptides derived from a snake venom.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 472, 149-156
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2017.05.070
Zobacz w repozytorium

7. Losytskyy Mykhaylo Yu., Kovalska Vladyslava B., Varzatskii Oleg A., Kuperman Marina V., Potocki Sławomir, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Zhdanov Andrey P., Yarmoluk Sergiy M., Voloshin Yan Z., Zhizhin Konstantin Yu., Kuznetsov Nikolai T., Elskaya Anna V.
An interaction of the functionalized closo- borates with albumins : the protein fluorescence quenching and calorimetry study.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 51-60
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.08.042
Zobacz w repozytorium

8. Kołkowska Paulina, Hecel Aleksandra, Kędzierska Dorota, Ostrowska Małgorzata, Walencik Paulina K., Wątły Joanna, Zdyb Karolina, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Potocki Sławomir, Łuczkowski Marek, Gumienna-Kontecka Elżbieta, Rowińska-Żyrek Magdalena
HENRYK - an endless source of metal coordination surprises.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 163, 258-265
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2016.02.030
Zobacz w repozytorium

9. Wątły Joanna, Potocki Sławomir, Rowińska-Żyrek Magdalena
Zinc homeostasis at the bacteria/host interface : from coordination chemistry to nutritional immunity.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 15992-16010
IF: 5.317
10.1002/chem.201602376
Zobacz w repozytorium

10. Łuczkowski Marek, de Ricco Riccardo, Stachura Monika, Potocki Sławomir, Hemmingsen Lars, Valensin Daniela
Metal ion mediated transition from random coil to β-sheet and aggregation of Bri2-23, a natural inhibitor of Aβ aggregation.
Metallomics, 2015, 7, 478-490
IF: 3.54
10.1039/c4mt00274a
Zobacz w repozytorium

11. Kołkowska Paulina, Krzywoszyńska Karolina, Potocki Sławomir, Chetana Parashurampura Renukaprasanna, Spodzieja Marta, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia, Kozłowski Henryk
Specificity of the Zn2+, Cd2+ and Ni2+ ion binding sites in the loop domain of the HypA protein.
Dalton Transactions, 2015, 44, 9887-9900
IF: 4.177
10.1039/c5dt01005e
Zobacz w repozytorium

12. Kozłowski Henryk, Kołkowska Paulina, Wątły Joanna, Krzywoszyńska Karolina, Potocki Sławomir
General aspects of metal toxicity.
Current Medicinal Chemistry, 2014, 21, 3721-3740
IF: 3.853
10.2174/0929867321666140716093838
Zobacz w repozytorium

13. Zoroddu Maria Antonietta, Peana Massimiliano, Medici Serenella, Potocki Sławomir, Kozłowski Henryk
Ni(II) binding to the 429-460 peptide fragment from human Toll like receptor (hTLR4); a crucial role for nickel-induced contact allergy ?.
Dalton Transactions, 2014, 43, 2764-2771
IF: 4.197
10.1039/c3dt52187g
Zobacz w repozytorium

14. de Ricco Riccardo, Potocki Sławomir, Kozłowski Henryk, Valensin Daniela
NMR investigations of metal interactions with unstructured soluble protein domains.
Coordination Chemistry Reviews, 2014, 269, 1-12
IF: 12.239
10.1016/j.ccr.2014.02.014
Zobacz w repozytorium

15. Potocki Sławomir, Valensin Daniela, Kozłowski Henryk
The specificity of interaction of Zn2+, Ni2+ and Cu2+ ions with the histidine-rich domain of the TjZNT1 ZIP family transporter.
Dalton Transactions, 2014, 43, 10215-10223
IF: 4.197
10.1039/c4dt00903g
Zobacz w repozytorium

16. Pontecchiani Fabio, Simonovsky Eyal, Wieczorek Robert, Barbosa Nuno A., Rowińska-Żyrek Magdalena, Potocki Sławomir, Remelli Maurizio, Miller Yifat, Kozłowski Henryk
The unusual binding mechanism of Cu(II) ions to the poly-histidyl domain of a peptide found in the venom of an African viper.
Dalton Transactions, 2014, 43, 16680-16689
IF: 4.197
10.1039/c4dt02257b
Zobacz w repozytorium

17. Rowińska-Żyrek Magdalena, Witkowska Danuta, Potocki Sławomir, Remelli Maurizio, Kozłowski Henryk
His-rich sequences- is plagiarism from nature a good idea?
New Journal of Chemistry, 2013, 37, 58-70
IF: 3.159
10.1039/C2NJ40558J
Zobacz w repozytorium

18. Kozłowski Henryk, Potocki Sławomir, Remelli Maurizio, Rowińska-Żyrek Magdalena, Valensin Daniela
Specific metal ion binding sites in unstructured regions of proteins.
Coordination Chemistry Reviews, 2013, 257, 2625-2638
IF: 12.098
10.1016/j.ccr.2013.01.024
Zobacz w repozytorium

19. Potocki Sławomir, Valensin Daniela, Camponeschi Francesca, Kozłowski Henryk
The extracellular loop of IRT1 ZIP protein - the chosen one for zinc?
Journal of Inorganic Biochemistry, 2013, 127, 246-252
IF: 3.274
10.1016/j.jinorgbio.2013.05.003
Zobacz w repozytorium

20. Rowińska-Żyrek Magdalena, Potocki Sławomir, Witkowska Danuta, Valensin Daniela, Kozłowski Henryk
The zinc-binding fragment of HypA from Helicobacter pylori: a tempting site also for nickel ions.
Dalton Transactions, 2013, 42, 6012-6020
IF: 4.097
10.1039/c2dt32195e
Zobacz w repozytorium

21. Potocki Sławomir, Rowińska-Żyrek Magdalena, Witkowska Danuta, Pyrkosz Monika J., Szebesczyk Agnieszka, Krzywoszyńska Karolina, Kozłowski Henryk
Metal transport and homeostasis within the human body : toxicity associated with transport abnormalities.
Current Medicinal Chemistry, 2012, 19, 2738-2759
IF: 4.07
10.2174/092986712800609698
Zobacz w repozytorium

22. Potocki Sławomir, Rowińska-Żyrek Magdalena, Valensin Daniela, Krzywoszyńska Karolina, Witkowska Danuta, Łuczkowski Marek, Kozłowski Henryk
Metal binding ability of cysteine-rich peptide domain of ZIP13 Zn2+ ions transporter.
Inorganic Chemistry, 2011, 50, 6135-6145
IF: 4.601
10.1021/ic200270p
Zobacz w repozytorium

23. Krzywoszyńska Karolina, Rowińska-Żyrek Magdalena, Witkowska Danuta, Potocki Sławomir, Łuczkowski Marek, Kozłowski Henryk
Polythiol binding to biologically relevant metal ions.
Dalton Transactions, 2011, 40, 10434-10439
IF: 3.838
10.1039/c1dt10562k
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie