Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Bartosz Szyszko
Stanowisko

adiunkt

Funkcja

Prodziekan ds. ogólnych

Kierownik: Pracownia Zaawansowanych Metod Syntezy

Telefon
+48 71 375 7657
Pokój
1056 (budynek biotechnologii)
Bartosz Szyszko

Kariera naukowa

Mgr 2010, Dr 2014

Konsultacje

środa, godz. 14.00-16.00, MS TEAMS

Dane biograficzne

Doświadczenie zawodowe
2015 – obecnie
adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej WCh UWr
2015 - staż podoktorski, Department of Chemistry, University of Cambridge
2014 – 2015 - asystent w Zakładzie Chemii Organicznej WCh UWr

Nagrody i wyróżnienia
2016 – 2019 - Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW)
2015 -  Stypendium Mobilność Plus IV edycja (stypendium przyznane, nieprzyjęte) (MNiSW)
2013 - Stypendium START
2012 - Stypendium im. Maksa Borna w dziedzinie nauk fizycznych i chemicznych (Prezydent Wrocławia)
2011/2012 - Stypendium dla najlepszych doktorantów (EU/MNiSW)
2009 - Stypendium Ministra dla studentów (MNiSW)

Zainteresowania naukowe

Synteza organiczna
Chemia organiczna i metaloorganiczna porfirynoidów
Chemia rozszerzonych porfiryn

Kariera naukowa

 • 06

  2014

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2010

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 260.495

Liczba publikacji: 24

1. Szyszko Bartosz, Dróżdż Damian, Sarwa Aleksandra, Mucha Sebastian G., Białońska Agata, Białek Michał J., Matczyszyn Katarzyna, Latos-Grażyński Lechosław
An exocyclic π-system extension of the phenanthriporphyrin framework : towards azaaceneporphyrinoids.
Organic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 1430-1436
IF: 5.155
10.1039/d0qo00436g
Zobacz w repozytorium

2. Szyszko Bartosz, Przewoźnik Monika, Białek Michał J., Białońska Agata, Chmielewski Piotr J., Latos-Grażyński Lechosław
Conformation‐dependent response to the protonation of diphenanthrioctaphyrin(1.1.1.0.1.1.1.0): a route to pseudorotaxane‐like structures.
Chemistry-A European Journal, 2020, 26, 8555-8566
IF: 4.857
10.1002/chem.202000940
Zobacz w repozytorium

3. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Expanded carbaporphyrinoids
Angewandte Chemie-International Edition, 2020, 59, 16874-16901
IF: 12.959
10.1002/anie.201914840
Zobacz w repozytorium

4. Szyszko Bartosz, Rymut Paweł, Matviyishyn Maksym, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
Kinetic versus thermodynamic control over multiple conformations of di‐2,7‐naphthihexaphyrin(1.1.1.1.1.1)
Angewandte Chemie-International Edition, 2020, 59, 20137-20146
IF: 12.959
10.1002/anie.202008518
Zobacz w repozytorium

5. Szyszko Bartosz, Matviyishyn Maksym, Hirka Serhii, Pacholska-Dudziak Ewa, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
28-Hetero-2,7-naphthiporphyrins: horizontal expansion of the m-benziporphyrin macrocycle.
Organic Letters, 2019, 21, 7009-7014
IF: 6.091
10.1021/acs.orglett.9b02587
Zobacz w repozytorium

6. Szyszko Bartosz, Chmielewski Piotr J., Przewoźnik Monika, Białek Michał J., Kupietz Kamil, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
Diphenanthrioctaphyrin(1.1.1.0.1.1.1.0): conformational switching controls the stereochemical dynamics of the topologically chiral system.
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 6060-6072
IF: 14.612
10.1021/jacs.9b01357
Zobacz w repozytorium

7. Kupietz Kamil, Białek Michał J., Białońska Agata, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Organocopper(III) phenanthriporphyrin—exocyclic transformations.
Inorganic Chemistry, 2019, 58, 1451-1461
IF: 4.825
10.1021/acs.inorgchem.8b02997
Zobacz w repozytorium

8. Kupietz Kamil, Białek Michał J., Białońska Agata, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Aromaticity control via modifications of a macrocyclic frame: 5,6-dimethoxyphenanthriporphyrin and 5,6-dioxophenanthriporphyrin.
Organic Chemistry Frontiers, 2018, 5, 3068-3076
IF: 5.076
10.1039/c8qo00751a
Zobacz w repozytorium

9. Szyszko Bartosz, Przewoźnik Monika, Białek Michał J., Białońska Agata, Chmielewski Piotr J., Cichos Jakub, Latos-Grażyński Lechosław
Helicenophyrins: expanded carbaporphyrins incorporating aza-[5]helicene and heptacyclic S-shaped aza[5]helicene motifs.
Angewandte Chemie-International Edition, 2018, 57, 4030-4034
IF: 12.257
10.1002/anie.201800879
Zobacz w repozytorium

10. Szyszko Bartosz, Białek Michał J., Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Flexible porphyrinoids.
Chemical Reviews, 2017, 117, 2839-2909
IF: 52.613
10.1021/acs.chemrev.6b00423
Zobacz w repozytorium

11. Mosquera Jesús, Szyszko Bartosz, Ho Sarah K. Y., Nitschke Jonathan R.
Sequence-selective encapsulation and protection of long peptides by a self-assembled FeII8Lcubic cage.
Nature Communications, 2017, 8, 14882/1-14882/6
IF: 12.353
10.1038/ncomms14882
Zobacz w repozytorium

12. Szyszko Bartosz, Małecki Marcin, Berlicka Anna, Białek Michał J., Białońska Agata, Kupietz Kamil, Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of a phenanthrene subunit into a sapphyrin framework: synthesis of expanded aceneporphyrinoids.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 7602-7608
IF: 5.317
10.1002/chem.201600606
Zobacz w repozytorium

13. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Core chemistry and skeletal rearrangements of porphyrinoids and metalloporphyrinoids.
Chemical Society Reviews, 2015, 44, 3588-3616
IF: 34.09
10.1039/c4cs00398e
Zobacz w repozytorium

14. Möbius Klaus, Plato Martin, Klihm Gudrum, Laurich Christoph, Savitsky Anton, Lubitz Wolfgang, Szyszko Bartosz, Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław
Möbius-Hückel topology switching in an expanded porphyrin cation radical as studied by EPR and ENDOR spectroscopy.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 6644-6652
IF: 4.449
10.1039/c4cp05745g
Zobacz w repozytorium

15. Szyszko Bartosz, Białońska Agata, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Phenanthriporphyrin: an antiaromatic aceneporphyrinoid as a ligand for a hypervalent organophosphorus(V) moiety.
Angewandte Chemie-International Edition, 2015, 54, 4932-4936
IF: 11.709
10.1002/anie.201500732
Zobacz w repozytorium

16. Szyszko Bartosz, Kupietz Kamil, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Gold(III)-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene : from p -benziporphyrin to gold(III) true tetraarylcarbaporphyrin.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 1376-1382
IF: 5.731
10.1002/chem.201304162
Zobacz w repozytorium

17. Szyszko Bartosz, Sprutta Natasza, Chwalisz Paulina, Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław
Hückel and Möbius expanded para-benziporphyrins : synthesis and aromaticity switching.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 1985-1997
IF: 5.731
10.1002/chem.201303676
Zobacz w repozytorium

18. Sung Young Mo, Szyszko Bartosz, Myśliborski Radomir, Stępień Marcin, Oh Juwon, Son Minjung, Latos-Grażyński Lechosław, Kim Dongho
The effect of π-conjugation in the macrocyclic ring on the photophysical properties of a series of thiaaceneporphyrinoids.
Chemical Communications, 2014, 50, 8367-8369
IF: 6.834
10.1039/c4cc03855j
Zobacz w repozytorium

19. Szyszko Bartosz, Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of the 1,5-naphthalene subunit into heteroporphyrin structure: toward helical aceneporphyrinoids.
Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 5090-5095
IF: 4.638
10.1021/jo4006624
Zobacz w repozytorium

20. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław, Szterenberg Ludmiła
Toward aceneporphyrinoids: synthesis and transformations of palladium(II) meso-anthriporphyrin.
Chemical Communications, 2012, 48, 5004-5006
IF: 6.378
10.1039/c2cc30362k
Zobacz w repozytorium

21. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław, Szterenberg Ludmiła
A facile palladium-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene: transformations of palladium(II) pbenziporphyrin.
Angewandte Chemie-International Edition, 2011, 50, 6587-6591
IF: 13.455
10.1002/anie.201102218
Zobacz w repozytorium

22. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Conformational flexibility of 1,4-naphthiporphyrin promotes a palladium-mediated contraction of naphthalene to isoindene.
Organometallics, 2011, 30, 4354-4363
IF: 3.963
10.1021/om2004139
Zobacz w repozytorium

23. Stępień Marcin, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Three-level topology switching in a molecular Möbius band.
Journal of the American Chemical Society, 2010, 132, 3140-3152
IF: 9.023
10.1021/ja909913y
Zobacz w repozytorium

24. Stępień Marcin, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Steric control in the synthesis of pbenziporphyrins. Formation of a doubly N-confused benzihexaphyrin macrocycle.
Organic Letters, 2009, 11, 3930-3933
IF: 5.42
10.1021/ol9016222
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie