Informacje osobiste

Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imie i nazwisko
Florian Pruchnik
(Emerytowany pracownik )
Telefon
+48 71 375 7232
Pokój
702 (budynek A)

Kariera naukowa

Mgr 1962, Dr 1967, Dr hab. 1975, Prof. 1983

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 111.775

Liczba publikacji: 72

1. Pruchnik Hanna, Lis Tadeusz, Latocha Małgorzata, Zielińska Aleksandra, Pruchnik Florian P.
Palladium (II) complexes with tris(2-carboxyethyl)phosphine, structure, reactions and cytostatic activity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 156, 14-21
IF: 3.348
10.1016/j.jinorgbio.2015.12.001
Zobacz w repozytorium

2. Pruchnik Hanna, Lis Tadeusz, Latocha Małgorzata, Zielińska Aleksandra, Pruchnik Florian P.
Novel organotin complexes containing the 2,2'-bipyridine-3,3',6,6'-tetracarboxylate. Helical supramolecular structure and cytostatic activity.
Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 777, 81-87
IF: 2.336
10.1016/j.jorganchem.2014.11.027
Zobacz w repozytorium

3. Pruchnik Hanna, Lis Tadeusz, Pruchnik Florian P.
Platinum(II) complexes with tris(2-carboxyethyl)phosphine, X-ray structure and reactions with polar solvents and glutathione.
Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 791, 124-129
IF: 2.336
10.1016/j.jorganchem.2015.05.050
Zobacz w repozytorium

4. Pruchnik Hanna, Latocha Małgorzata, Zielińska Aleksandra, Ułaszewski Stanisław, Pruchnik Florian P.
Butyltin(IV) 5-sulfosalicylates: structural characterization and their cytostatic activity.
Polyhedron, 2013, 49, 223-233
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.10.025
Zobacz w repozytorium

5. Pruchnik Hanna, Pruchnik Florian P.
Butyltin(IV) citrates and tartrates: structural characterization and their interaction with nucleotides.
Journal of Organometallic Chemistry, 2013, 729, 60-67
IF: 2.302
10.1016/j.jorganchem.2013.01.015
Zobacz w repozytorium

6. Śliwińska-Hill Urszula, Pruchnik Florian P., Latocha Małgorzata, Nawrocka-Musiał Dominika, Ułaszewski Stanisław
Properties and biological activity of [Rh(COD)(N-N)]BF4 and [IrCl2(COD)(N-N)]BF4 polypyridyl complexes.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 400, 26-31
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.02.002
Zobacz w repozytorium

7. Pruchnik Hanna, Lis Tadeusz, Latocha Małgorzata, Zielińska Aleksandra, Ułaszewski Stanisław, Pelińska I., Pruchnik Florian P.
Butyltin(IV) 2-sulfobenzoates: synthesis, structural characterization and their cytostatic and antibacterial activities.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2012, 111, 25-32
IF: 3.197
10.1016/j.jinorgbio.2012.02.024
Zobacz w repozytorium

8. Dawid Urszula, Pruchnik Florian P., Paździor-Makowska Joanna, Ułaszewski Stanisław
Charakterystyka i biologiczna aktywność chlorkowych kompleksów polipirydylowych kobaltu(II)=Characteristic and biological properties of chloride complexes of cobalt)II) with polypyridyl ligands.
Przemysł Chemiczny, 2011, 90, 174-179
IF: 0.414

Zobacz w repozytorium

9. Dawid Urszula, Pruchnik Florian P., Wilczok Adam, Zajdel Alicja, Paździor-Makowska Joanna, Ułaszewski Stanisław
Właściwości biologiczne kompleksów żelaza(II) z 1,10-fenantroliną i 4,7-difenylo-1,10-fenantroliną.
Przemysł Chemiczny, 2011, 90, 186-190
IF: 0.414

Zobacz w repozytorium

10. Dyląg M., Pruchnik Hanna, Pruchnik Florian, Majkowska-Skrobek Grażyna, Ułaszewski Stanisław
Antifungal activity of organotin compounds with functionalized carboxylates evaluated by the microdilution bioassay in vitro.
Medical Mycology, 2010, 48, 373-383
IF: 2.329
10.1080/13693780903188680
Zobacz w repozytorium

11. Ćwikowska Magdalena, Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Chojnacki Henryk, Wilczok Adam, Ułaszewski Stanisław
Dinuclear Rh(II) complexes with one polypyridyl ligand, structure, properties and antitumor activity.
Inorganica Chimica Acta, 2010, 363, 2401-2408
IF: 1.899
10.1016/j.ica.2010.03.061
Zobacz w repozytorium

12. Śliwińska Urszula, Pruchnik Florian P., Ułaszewski Stanisław, Latocha Małgorzata, Nawrocka-Musiał Dominika
Properties of η5-pentamethylcyclopentadienyl rhodium(III) and iridium (III) complexes with quinolin-8-ol and their cytostatic activity.
Polyhedron, 2010, 29, 1653-1659
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2010.02.013
Zobacz w repozytorium

13. Ćwikowska Magdalena, Pruchnik Florian P., Pavlyuk Oleksiy, Lafolet F., Chardon-Noblat S., Deronzier A.
Soluble {[Rh2(μ-OOCCH3)2(dbbpy)2][BF4]}n molecular wire and [Rh2(μ-OOCCH3)2(dbbpy)2L2]2+ complexes; dbbpy = 4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine : synthesis and physicochemical characterization.
Polyhedron, 2010, 29, 3059-3065
IF: 2.034
10.1016/j.poly.2010.08.003
Zobacz w repozytorium

14. Dawid Urszula, Pruchnik Florian P., Starosta Radosław
Structure and properties of 2,2'-bipyridine-3,3',6,6'-tetracarboxylic acid and its iron(II) and cobalt(II) complexes.
Dalton Transactions, 2009, 3348-3353
IF: 4.081
10.1039/b820474h
Zobacz w repozytorium

15. Pruchnik Florian P., Pruchnik Hanna, Kochel Andrzej
Structure and properties of tetra-μ-ethanimidamidato -κNN'-dirhodium(1+) complexes.
Polyhedron, 2009, 28, 769-774
IF: 2.207
10.1016/j.poly.2008.12.037
Zobacz w repozytorium

16. Rak Magdalena, Pruchnik Florian P., Ciunik Leszek Z., Lafolet F., Chardon-Noblat S., Deronzier A.
Synthesis and structural and physicochemical characterization of {[Rh2(μ-OOCCH3)2(dmbpy)2][BF4]}n molecular wire.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2009, 111-118
IF: 2.941
10.1002/ejic.200800822
Zobacz w repozytorium

17. Lafolet F., Chardon-Noblat S., Duboc C., Deronzier A., Pruchnik Florian P., Rak Magdalena
Electrochemical fabrication and characterization of thin films of redox-active molecular wires based on extended Rh-Rh bonded chains.
Dalton Transactions, 2008, 2149-2156
IF: 3.58

Zobacz w repozytorium

18. Śliwińska Urszula, Pruchnik Florian P., Pelińska I., Ułaszewski Stanisław, Wilczok Adam, Zajdel Alicja
Synthesis, structure and antitumor activity of [RhCl3(N-N)(DMSO)] polypyridyl complexes.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2008, 102, 1947-1951
IF: 3.133

Zobacz w repozytorium

19. Pruchnik Florian P., Pruchnik Hanna, Ostropolska Łucja, Ciunik Leszek Z.
Tris(2-cyanoethyl)tin(IV) bromide and tris(2-cyanoethyl)tin(IV) iodide, their structure, properties and reactions with adenosine, AMP and ATP.
Polyhedron, 2008, 27, 1093-1101
IF: 1.801

Zobacz w repozytorium

20. Smoleński Piotr, Pruchnik Florian P.
Aminoalkylphosphines, the water-soluble chiral phosphines.
Polish Journal of Chemistry, 2007, 81, 1771-1776
IF: 0.483

Zobacz w repozytorium

21. Starosta Radosław, Pruchnik Florian P., Ciunik Zbigniew
Carboxylatodirhodium(II) complexes with orthometallated tris(p-methoxyphenyl)phosphine and their reactions with pyrazole and imidazole.
Polyhedron, 2006, 25, 1994-2006
IF: 1.843
10.1016/j.poly.2005.12.018
Zobacz w repozytorium

22. Zuber Marek, Pruchnik Florian P.
Hydridobipyridyne rhodium complexes as a result of the C–H bond activation in coordinated ligand, NMR studies.
Polyhedron, 2006, 25, 2773-2777
IF: 1.843

Zobacz w repozytorium

23. Pruchnik Florian P., Dawid Urszula, Kochel Andrzej
Structure and properties of the dinuclear complex [Co2(μ-OAc)2(OAc)2(μ-H2O)(phen)2].
Polyhedron, 2006, 25, 3647-3652
IF: 1.843
10.1016/j.poly.2006.07.023
Zobacz w repozytorium

24. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pruchnik Florian P., Zuber Marek, Ciunik Zbigniew
Studies of the interaction between adenosine 5'-triphosphate and [Rh2(OAc)2(phen)2(H2O)2](OAc)2.
Polyhedron, 2005, 24, 1577-1584
IF: 1.957

Zobacz w repozytorium

25. Pruchnik Florian P., Ciunik Zbigniew, Pruchnik M.
New one- and two-dimensional rhodium-tin polynuclear complexes, synthesis, properties and structural characterization.
Polyhedron, 2004, 23, 103-108
IF: 1.586

Zobacz w repozytorium

26. Pruchnik Florian P., Jutarska Anna, Ciunik Zbigniew, Pruchnik M.
Structure of binuclear Rh(II) carboxylato complexes with 2,2'-bipyridine and an unprecedented rhodium wire with Rh45+ core.
Inorganica Chimica Acta, 2004, 357, 3019-3026
IF: 1.554

Zobacz w repozytorium

27. Smoleński Piotr, Pruchnik Florian P., Ciunik Zbigniew, Lis Tadeusz
New rhodium(III) and ruthenium(II) water-soluble complexes with 3,5-diaza-1-methyl-1-azonia-7-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane.
Inorganic Chemistry, 2003, 42, 3318-3322
IF: 3.389

Zobacz w repozytorium

28. Pruchnik Florian P., Bańbuła Małgorzata, Ciunik Zbigniew, Latocha Małgorzata, Skop B., Wilczok T.
Structure, properties and cytostatic activity of tributyltin aminoarylcarboxylates.
Inorganica Chimica Acta, 2003, 356, 62-68
IF: 1.578

Zobacz w repozytorium

29. Pruchnik Florian P., Jutarska Anna, Ciunik Zbigniew, Pruchnik M.
Synthesis and structural characterization of new rhodium formato complexes containing [Rh2]4+ and [Rh4]6+ cores.
Inorganica Chimica Acta, 2003, 350, 609-616
IF: 1.578

Zobacz w repozytorium

30. Pruchnik Florian P., Bańbuła Małgorzata, Ciunik Zbigniew, Chojnacki Henryk, Latocha Małgorzata, Skop B., Wilczok T.
Di-n-butyltin aminoarylcarboxylates: structure, properties and in vitro antitumor activity.
Applied Organometallic Chemistry, 2002, 16, 587-592
IF: 1.286

Zobacz w repozytorium

31. Pruchnik Florian P., Jakimowicz Piotr, Ciunik Zbigniew, Zakrzewska-Czerwińska J., Opolski Adam, Wietrzyk Joanna, Wojdat E.
Rhodium(III) complexes with polypyridyls and pyrazole and their antitumor activity.
Inorganica Chimica Acta, 2002, 334, 59-66
IF: 1.566

Zobacz w repozytorium

32. Pruchnik Florian P., Bańbuła Małgorzata, Ciunik Zbigniew, Chojnacki Henryk, Latocha Małgorzata, Skop B., Wilczok T., Opolski Adam, Wietrzyk Joanna, Nasulewicz A.
Structure, properties and cytostatic activity of triorganotin (aminoaryl)carboxylates.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2002, 3214-3221
IF: 2.526

Zobacz w repozytorium

33. Pruchnik Florian P., Bańbuła Małgorzata, Ciunik Zbigniew, Chojnacki Henryk, Skop B., Latocha Małgorzata, Wilczok T.
Structure, properties and in vitro cytotoxic activity of hexakis(2-cyanoethyl)ditin(III).
Journal of Inorganic Biochemistry, 2002, 90, 149-154
IF: 2.204

Zobacz w repozytorium

34. Chojnacki Henryk, Kołodziejczyk Wojciech, Pruchnik Florian P.
Quantum chemical studies on molecular and electronic structure of platinum and tin adducts with guanine.
International Journal of Molecular Sciences, 2001, 2, 148-155
10.3390/i2040148
Zobacz w repozytorium

35. Pruchnik Florian P., Jakimowicz Piotr, Ciunik Zbigniew, Stanislawek K., Oro L. A., Tejel C., Ciriano M. A.
Rhodium wires based on binuclear acetate-bridged complexes.
Inorganic Chemistry Communications, 2001, 4, 19-22
IF: 1.036

Zobacz w repozytorium

36. Pruchnik Florian P., Jakimowicz Piotr, Ciunik Zbigniew
Synthesis and structural characterization of new one-dimensional rhodium complexes.
Inorganic Chemistry Communications, 2001, 4, 726-729
IF: 1.036

Zobacz w repozytorium

37. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Ciunik Zbigniew, Opolski Adam, Wietrzyk Joanna, Wojdat E., Duś Danuta
Tetraacetatodirhodium(II) complexes with tris(methoxyphenyl)phosphines, their reactivity, structure, and antitumor activity.
Canadian Journal of Chemistry, 2001, 79, 868-877
IF: 1.144
10.1139/v01-080
Zobacz w repozytorium

38. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Kowalska Maria W., Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Kowalski Andrzej
Molecular structure and properties of the rhodium(II) complexes with chemilabile ether-phosphine ligands P(2-MeOC6H4)3 and P(2,6-(MeO)2C6H3)3.
Journal of Organometallic Chemistry, 2000, 597, 20-28
IF: 1.632
10.1016/S0022-328X(99)00529-X
Zobacz w repozytorium

39. Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Pruchnik Florian P., Jakimowicz Piotr
Structure and properties of di-μ-acetato-dichlorobis(2,2' -bipyridine)dirhodium(II)-trihydrate.
Transition Metal Chemistry, 2000, 25, 315-319
IF: 0.561

Zobacz w repozytorium

40. Pruchnik Florian P., Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Kowalski Andrzej
Carbonyl ruthenium(III) complexes with 1,10-phenanthroline and 2,2'-bipyridine.
Polyhedron, 1999, 18, 2091-2097
IF: 1.116

Zobacz w repozytorium

41. Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Pruchnik Florian P., Starosta Radosław
Infinite sheet structure of disodium tetra-μ-acetato-dichloro dirhodate(II) tetrahydrate.
Transition Metal Chemistry, 1999, 24, 100-103
IF: 0.825
10.1023/A:1006941000717
Zobacz w repozytorium

42. Pruchnik Florian P., Smoleński Piotr
New rhodium(I) water-soluble complexes with 1-alkyl-1-azonia-3,5-diaza-7-phosphaadamantane lodides and their catalytic activity.
Applied Organometallic Chemistry, 1999, 13, 829-836
IF: 1.27

Zobacz w repozytorium

43. Pruchnik Florian P., Smoleński Piotr, Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław
Structural, spectroscopic and catalytic properties of water-soluble hydride rhodium complexes [RhH(Rtpa+ I-)4]H2O (R = Me, Et).
Inorganica Chimica Acta, 1999, 293, 110-114
IF: 1.295

Zobacz w repozytorium

44. Gałdecki Zdzisław, Gałdecka Ewa, Kowalski Andrzej, Pruchnik Florian P., Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Starosta Radosław
Structure of three selected dirhodium(II) and cobalt(II) phosphane complexes.
Polish Journal of Chemistry, 1999, 73, 859-872
IF: 0.595

Zobacz w repozytorium

45. Bień Małgorzata, Pruchnik Florian P., Seniuk A., Lachowicz Tadeusz M., Jakimowicz Piotr
Studies of antibacterial activity of binuclear rhodium(II) complexes with heterocyclic nitrogen ligands.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1999, 73, 49-55
IF: 1.463

Zobacz w repozytorium

46. Koralewicz Maria, Pruchnik Florian P., Szymaszek Anna, Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Wrona-Grzegorek Katarzyna
Binuclear rhodium(II) complexes with leucine and proline.
Transition Metal Chemistry, 1998, 23, 523-525
IF: 0.623

Zobacz w repozytorium

47. Pruchnik Florian P., Smoleński Piotr, Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław
New water-soluble rhodium(I) complexes containing 1-methyl-1-azonia-3,5-diaza-7-phosphaadamantane iodide.
New Journal of Chemistry, 1998, 22, 1395-1398
IF: 1.797

Zobacz w repozytorium

48. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Smoleński Piotr, Shestakova E., Lahuerta P.
Orthometallation of tris(3-sodium sulfonatophenyl)phosphine with dirhodium(II) acetate.
Organometallics, 1998, 17, 3684-3689
IF: 3.471
10.1021/om9800703
Zobacz w repozytorium

49. Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Lis Tadeusz, Lahuerta P.
Orthometallation reactions of tris(p-methoxyphenyl)phosphine with dirhodium(II) tetraacetate.
Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 568, 177-183
IF: 1.612
10.1016/S0022-328X(98)00838-9
Zobacz w repozytorium

50. Kalecińska Elżbieta, Kaleciński J., Pruchnik Florian P.
Radiation reduction of binuclear Rh(II) complexes in aqueous-methanol solutions.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 1998, 232, 97-101
IF: 0.729

Zobacz w repozytorium

51. Pruchnik Florian P., Smoleński Piotr, Wajda-Hermanowicz Katarzyna
Rhodium(I) acetylacetonato complexes with functionalized phosphines.
Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 570, 63-69
IF: 1.612

Zobacz w repozytorium

52. Pruchnik Florian P., Kluczewska Grażyna, Wilczok Adam, Mazurek U., Wilczok T.
Rhodium(II) complexes with phenanthrolines and their metabolic action on synchronized cell culture.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1997, 65, 25-34
IF: 1.342

Zobacz w repozytorium

53. Trynda-Lemiesz Lilianna, Pruchnik Florian P.
Studies on the interaction between human serum albumin and [Rh2(OAc)2(bpy)2(H2O)2](OAc)2.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1997, 66, 187-192
IF: 1.342

Zobacz w repozytorium

54. Pasternak Helena, Pruchnik Florian P.
Allyl rhodium(III) complexes containing heterocyclic nitrogen ligands.
Transition Metal Chemistry, 1996, 21, 305-308
IF: 0.778

Zobacz w repozytorium

55. Pruchnik Florian P., Robert F., Jeannin Y., Jeannin S.
New rhodium(II) complexes with 2,2':6',2''-terpyridine.
Inorganic Chemistry, 1996, 35, 4261-4263
IF: 2.99

Zobacz w repozytorium

56. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pruchnik Florian P., Zuber Marek
Properties and reactivity of the new [Ir4(μ-CO)3(CO)5(μ-PR3)(PR3)2] clusters, (PR3 = PPhxpyl3-x, pyl = 2-pyridyl).
Journal of Organometallic Chemistry, 1996, 508, 75-81
IF: 1.794

Zobacz w repozytorium

57. Pruchnik Florian P., Duś Danuta
Properties of rhodium(II) complexes having cytostatic activity.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1996, 61, 55-61
IF: 1.459

Zobacz w repozytorium

58. Pruchnik Florian P., Smoleński Piotr, Raksa Iwona
Carbonyl rhodium(I) and ruthenium(II) complexes with water soluble phosphines.
Polish Journal of Chemistry, 1995, 69, 5-8
IF: 0.422

Zobacz w repozytorium

59. Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pruchnik Florian P.
Crystal structure of tri-μ-carbonyl-pentacarbonyl{diphenyl-2-pyridylphosphine-(P,N)}bis{diphenyl-2-pyridylphosphine-(P)}tetrairidium(O), [Ir4(CO)8(PPh2pyl)3].
Journal of Chemical Crystallography, 1995, 25, 717-723
IF: 0.23

Zobacz w repozytorium

60. Trynda-Lemiesz Lilianna, Pruchnik Florian P.
Interaction of tetra-μ-acetatodirhodium(II) with human serum albumin.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1995, 58, 69-77
IF: 1.399

Zobacz w repozytorium

61. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pruchnik Florian P., Zuber Marek, Rusek Grzegorz, Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław
Synthesis, reactivity and structure of [Ir4(μ-CO)3(CO)5(μ-PPh2pyl)(PPh2pyl)2].
Inorganica Chimica Acta, 1995, 232, 207-209
IF: 1.175

Zobacz w repozytorium

62. Gałdecka Ewa, Gałdecki Zdzisław, Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pruchnik Florian P.
Crystal structure of carbonyl(2,4-pentanedionato)(phenyldi-2-pyridylphosphine)-rhodium(I), [Rh(acac)(CO)(PPhpyl)2].
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 205-210
IF: 0.116

Zobacz w repozytorium

63. Natkaniec Leszek, Pruchnik Florian P.
Electronic structure of rhodium(II) dimers of formula [Rh2X2(μ-O2CH)2(HN=CHCH=NH)2] (X = halide).
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1994, 3261-3266
IF: 1.972

Zobacz w repozytorium

64. Pasternak Helena, Pruchnik Florian P.
The study of the acetone hydrogenation mechanism in the presence of catalytic system Rh2Cl2(HCOO)2(bpy)2·4H2O + 2,2'-bipyridine.
Polish Journal of Chemistry, 1992, 66, 865-871

Zobacz w repozytorium

65. Pruchnik Florian, Jezierski Adam, Kalecińska Elżbieta
Electron paramagnetic resonance study on radiation reduction of dirhodium(II) [Rh2(O2CR)4] and [Rh2Cl2(O2CR)2(N—N)2] complexes.
Polyhedron, 1991, 22, 2551-2557
IF: 1.083

Zobacz w repozytorium

66. Pruchnik Florian P., Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Koralewicz Maria
A new convenient method for the high-yield synthesis of Ir4(CO)12.
Journal of Organometallic Chemistry, 1990, 384, 381-383
IF: 1.539

Zobacz w repozytorium

67. Szymaszek Anna, Pruchnik Florian P.
Electrochemical oxidation of tetra-(S)mandelatodirhodium(II) and tetraformatodirhodium(II).
Polyhedron, 1990, 9, 1135-1140
IF: 1.083

Zobacz w repozytorium

68. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Koralewicz Maria, Pruchnik Florian P.
Iridium carbonyl clusters with pyridylphosphines: [Ir4(CO)9(PPhxpyl3-x)3].
Applied Organometallic Chemistry, 1990, 4, 173-175

Zobacz w repozytorium

69. Kalecińska Elżbieta, Jezierski Adam, Kaleciński J., Pruchnik Florian, Jeżowska-Trzebiatowska Bogusława
The radiation chemistry of rhodium complexes in aqueous alcoholic systems.
Radiation Physics and Chemistry, 1990, 36, 109-112
IF: 0.599

Zobacz w repozytorium

70. Pasternak Helena, Pruchnik Florian P., Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Zuber Marek
Application of rhodium(II) acetate as olefin reduction catalyst in basic medium.
Polish Journal of Chemistry, 1989, 63, 619-623
IF: 0.092

Zobacz w repozytorium

71. Pruchnik Florian, Hanuza Jerzy, Hermanowicz Krzysztof, Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pasternak Helena, Zuber Marek
Far infrared and Raman spectra, normal coordinate analysis and potential energy distribution for the dimeric rhodium(II) complexes with oxygen and nitrogen donor ligands.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 1989, 45, 835-843
IF: 0.741

Zobacz w repozytorium

72. Pruchnik Florian P., Zuber Marek, Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Litewka-Kobyłka Alina, Kluczewska-Patrzałek Grażyna
Hydrogenation of arenes catalyzed by complex compounds of the VIII group metals in acid medium.
Polish Journal of Chemistry, 1989, 63, 631-637
IF: 0.092

Zobacz w repozytorium

 • 28
  Marzec 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 3/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 3/2023, które odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 16
  Marzec 2023
  10:15

  2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 14 marca 2023 r.     ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)       Porządek dzienny: Opinia wniosków o ...

  MS TEAMS
 • 14
  Marzec 2023
  10:15

  2. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)     Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 02
  Marzec 2023
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej na temat: "Synteza peptydów cyklicznych w wyniku przeniesienia acylu z atomu azotu ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Luty 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 2/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 2/2023, które odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin StępieńPorządek ...

  MS Teams