Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr
Imie i nazwisko
Ewelina Wójcik
Stanowisko

asystent

Telefon
+48 71 375 7278, 7334
Pokój
403 (budynek A), 502 (budynek A)
Ewelina Wójcik

Kariera naukowa

Mgr 2011, Dr 2016

Konsultacje

środa 11-13

Kariera naukowa

 • 10

  2016

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 06

  2011

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 16.126

Liczba publikacji: 4

1. Silarska Ewelina, Majchrzak M., Marciniec Bogdan, Trzeciak Anna M.
Efficient functionalization of olefins by arylsilanes catalyzed by palladium anionic complexes.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2017, 426, 458-464
IF: 4.397
10.1016/j.molcata.2016.07.023
Zobacz w repozytorium

2. Silarska Ewelina, Trzeciak Anna M.
Oxygen-promoted coupling of arylboronic acids with olefins catalyzed by [CA]2[PdX4] complexes without a base.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 408, 1-11
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2015.07.003
Zobacz w repozytorium

3. Silarska Ewelina, Trzeciak Anna M., Pernak Juliusz, Skrzypczak A.
[IL]2[PdCl4] complexes (IL = imidazolium cation) as efficient catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl bromides and aryl chlorides.
Applied Catalysis A-General, 2013, 466, 216-223
IF: 3.674
10.1016/j.apcata.2013.06.046
Zobacz w repozytorium

4. Morel Adam, Silarska Ewelina, Trzeciak Anna M., Pernak Juliusz
Palladium-catalyzed asymmetric Heck arylation of 2,3-dihydrofuran - effect of prolinate salts.
Dalton Transactions, 2013, 42, 1215-1222
IF: 4.097
10.1039/c2dt31672b
Zobacz w repozytorium

 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  11:30

  3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 21 września 2020 r.            ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r.  o  godz. 11.30    (tryb zdalny)     Porządek ...

  zdalnie