Informacje osobiste

Stopień/tytuł
dr hab.
Imie i nazwisko
Witold Rybak
(Emerytowany pracownik )
Telefon
+48 71 375 7335
Pokój
509 (budynek A)
Witold Rybak

Kariera naukowa

Mgr 1970, Dr 1977, Dr hab. 2009

Kariera naukowa

 • 12

  2009

  Zmiana stopnia/tytułu na dr hab.

 • 12

  1977

  Zmiana stopnia/tytułu na dr

 • 07

  1970

  Zmiana stopnia/tytułu na mgr

Współpraca

Powiększ

Statystyki

Wg typu publikacji

Wg języka publikacji

Publikacje

Sumaryczny impact factor: 26.261

Liczba publikacji: 10

1. Rybak Witold K., Cymbaluk Agata, Siczek Miłosz, Skonieczny Janusz
Crystallization-induced asymmetric synthesis of nonracemic platinum(IV)polysulfide tris(chelate) complexes.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 23, 3675-3679
IF: 3.12
10.1002/ejic.201200479
Zobacz w repozytorium

2. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Tuning enantioselectivity for crystallization-induced asymmetric synthesis of a conglomerating oxo-rhenium(V) complex.
New Journal of Chemistry, 2012, 36, 1966-1968
IF: 2.966
10.1039/C2NJ40510E
Zobacz w repozytorium

3. Rybak Witold K.
Asymmetric autocatalysis:crystallization-induced highly enantioselective synthesis of a conglomerating oxo-rhenium(V) complex.
Tetrahedron-Asymmetry, 2008, 19, 2234-2239
IF: 2.796

Zobacz w repozytorium

4. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna, Szterenberg Ludmiła, Ciunik Zbigniew, Głowiak Tadeusz
Oxo-entity-controlled diastereomer peculiarity of rhenium(V) complexes ReOX2(P~O)py [X=Cl, Br, I; P~O = (OCMe2CMe2O)POCMe2CMe2O(1–);py = pyridine]: synthesis and molecular and crystal structural characterization.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2005, 4964-4975
IF: 2.514

Zobacz w repozytorium

5. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna, Głowiak Tadeusz
Efficient asymmetry generation in the synthesis of oxo-rhenium(V) complex cis-[ReOCl2{OCMe2CMe2OP(OCMe2CMe2O)}py].
Angewandte Chemie-International Edition, 2003, 42, 1725-1727
IF: 8.427

Zobacz w repozytorium

6. Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Enantiomeric enrichment of a nonracemic conglomerate of a chiral oxo-rhenium(V) complex.
New Journal of Chemistry, 2003, 27, 1687-1689
IF: 2.272

Zobacz w repozytorium

7. Skarżyńska Anna, Rybak Witold K., Głowiak Tadeusz
Oxo-rhenium(V) complexes containing bridging phosphito ligands. The synthesis, characterisation and X-ray crystal structures of [ReOCl{μ-OP(OR)2}{OCMe2CMe2OP(OCMe2CMe2O)}]2 (R = Me or - CMe2).
Polyhedron, 2001, 20, 2667-2674
IF: 1.2

Zobacz w repozytorium

8. Głowiak Tadeusz, Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Synthesis and structural characterisation of the oxo-rhenium(V) complexes with spirophosphorane derived bidentate ligand (P~O-). Crystal structure of trans-ReOCl2[OCMe2CMe2OP(OCMe2CMe2O)](PPh3).
Polyhedron, 2000, 19, 2667-2672
IF: 1.036

Zobacz w repozytorium

9. Głowiak Tadeusz, Rybak Witold K., Skarżyńska Anna
Synthesis and characterization of oxo-rhenium(V) complexes with monodentate P(OCH3)3 and bidentate [(OC(CH3)2C(CH3)2O)]POC(CH3)2C(CH3)2OP[OC(CH3)2C(CH3)2O] phosphite ligands.
Polyhedron, 1998, 17, 3153-3160
IF: 1.335

Zobacz w repozytorium

10. Rybak Witold K., Zagiczek Anna
Synthesis, structure and catalytic activity of an oxorhenium(V) complex containing chelating phosphite ligand.
Journal of Coordination Chemistry, 1992, 26, 79-82
IF: 0.595

Zobacz w repozytorium

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie