Praktyki studenckie na Wydziale Chemii

Praktyki studenckie na Wydziale Chemii

Studenci studiów I stopnia na kierunku chemia zobowiązani są odbyć trzytygodniowe praktyki zawodowe, które realizują najwcześniej po II roku, a najpóźniej do końca sesji poprawkowej III roku studiów:
 • Praktyka pedagogiczna realizowana w ramach dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii jest równoważna praktyce zawodowej.
 • W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługują na Uczelni żadne świadczenia finansowe ani rzeczowe.
 • Spośród nauczycieli akademickich wydziału Dziekan powołuje opiekunów, którzy zobowiązani są do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad praktykami zawodowymi.
 • Przebieg praktyki i jej zaliczenie odbywa się zgodnie ramowym programem praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę i przypisane jej są 3 punkty ECTS.

Szczegółowe zarządzenia i inne dokumenty związane z praktykami zawodowymi zostały umieszczone w dziale z plikami
Data ostatniej modyfikacji: 28-05-2021 06:53:39
 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145