Praktyki studenckie na Wydziale Chemii

Praktyki studenckie na Wydziale Chemii

Studenci studiów I stopnia na kierunku chemia zobowiązani są odbyć trzytygodniowe praktyki zawodowe, które realizują najwcześniej po II roku, a najpóźniej do końca sesji poprawkowej III roku studiów:
 • Praktyka pedagogiczna realizowana w ramach dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii jest równoważna praktyce zawodowej.
 • W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługują na Uczelni żadne świadczenia finansowe ani rzeczowe.
 • Na pisemną prośbę studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Spośród nauczycieli akademickich wydziału Dziekan powołuje opiekunów, którzy zobowiązani są do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad praktykami zawodowymi.
 • Przebieg praktyki i jej zaliczenie odbywa się zgodnie ramowym programem praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę i przypisane jej są 3 punkty ECTS.

Szczegółowe zarządzenia i inne dokumenty związane z praktykami zawodowymi zostały umieszczone w dziale z plikami
Data ostatniej modyfikacji: 01-04-2019 23:21:56
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145
 • 03
  Marzec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej 03.03.2020 (porządek obrad)

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r. o godz.: 10:15 w sali 145Porządek obrad:I. Sprawy osobowe1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i ...

  sala 145
 • 13
  Luty 2020
  09:00

  Otwarte jednodniowe seminarium 13.02.2020

  Zapraszamy do udziału w III edycji seminarium naukowego zatytułowanego: "Od teorii do eksperymentu - czyli słów kilka o badaniach interdyscyplinarnych", które odbędzie się dnia 13 lutego 2020 r. w sali I BB na naszym Wydziale.Seminarium na ...

  sala I BB
 • 28
  Styczeń 2020
  10:15

  Rada Wydziału 28 stycznia 2020 r. ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 1. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2020 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. Porządek dzienny:     1. Informacje Dziekana    2. Sprawy dydaktyczne:a) Uchwała: Limity ...

  sala 145
 • 23
  Styczeń 2020
  11:15

  Wykład prof. Luisa Carlosa z Aveiro University

  Tytuł wykładu: Learning luminescence thermometry starting with the basics

  sala 145