Praktyki studenckie na Wydziale Chemii

Praktyki studenckie na Wydziale Chemii

Studenci studiów I stopnia na kierunku chemia zobowiązani są odbyć trzytygodniowe praktyki zawodowe, które realizują najwcześniej po II roku, a najpóźniej do końca sesji poprawkowej III roku studiów:
 • Praktyka pedagogiczna realizowana w ramach dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii jest równoważna praktyce zawodowej.
 • W związku z odbywaniem praktyki zawodowej studentowi nie przysługują na Uczelni żadne świadczenia finansowe ani rzeczowe.
 • Na pisemną prośbę studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Spośród nauczycieli akademickich wydziału Dziekan powołuje opiekunów, którzy zobowiązani są do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad praktykami zawodowymi.
 • Przebieg praktyki i jej zaliczenie odbywa się zgodnie ramowym programem praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa zaliczana jest na ocenę i przypisane jej są 3 punkty ECTS.

Szczegółowe zarządzenia i inne dokumenty związane z praktykami zawodowymi zostały umieszczone w dziale z plikami
Data ostatniej modyfikacji: 01-04-2019 23:21:56
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie