Prof. Anna Trzeciak otrzymała Medal PTChem

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że prof. dr hab. Anna M. Trzeciak (Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej) została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) Medalem im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.
 
PTChem przyznaje Medal imienia Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii nieorganicznej. Na medalu z posrebrzanego brązu wybita jest po jednej stronie podobizna Bogusławy Trzebiatowskiej, rok jej urodzenia i śmierci oraz logo PTChem, a po drugiej – podobizna Włodzimierza Trzebiatowskiego, rok jego urodzenia i śmierci oraz logo PTChem.
 
obraz
 
Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak ukończyła studia chemiczne w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskała także stopień doktora (w 1981 r.) na podstawie rozprawy, której promotorem był prof. J. J. Ziółkowski, oraz doktora habilitowanego (w 1991 r.). W 2000 r. otrzymała tytuł profesora.
 
obraz
 
W latach 2012-2020 była dziekanem Wydziału Chemii UWr, od 2005 r. posiada status Fellow of the Royal Society of Chemistry, wypromowała 13 doktorów.
 
Specjalnościami naukowymi prof. Anny Trzeciak są chemia nieorganiczna i koordynacyjna, kataliza z udziałem związków kompleksowych i nanocząstek metali, a szczególnie poznanie mechanizmów działania katalizatorów poprzez identyfikację aktywnych form, które tworzą się z prekursorów podczas reakcji.
Celem prowadzonych badań jest projektowanie aktywnych układów katalitycznych do reakcji organicznych, głównie prowadzących do tworzeniu nowych wiązań C-C, takich jak reakcje karbonylowania, Hecka, Suzuki, Sonogashiry. Preferowane są układy katalityczne spełniające zasady zielonej chemii, najlepiej niezawierające ligandów fosforowych i aktywne w rozpuszczalnikach przyjaznych dla środowiska, na przykład w wodzie lub w cieczach jonowych. Wyniki badań wnoszą wkład do zrozumienia procesów katalitycznych i stworzenia zintegrowanego opisu reakcji katalizowanych przez związki palladu i rodu w układach homogenicznych, heterogenicznych i nanocząstkowych, Są to badania podstawowe, jednak ich wyniki mogą być potencjalnie wykorzystane w nowoczesnej technologii chemicznej.
 
Wybrane publikacje:
 1. Trzeciak Anna M., Augustyniak Adam W.
  The role of palladium nanoparticles in catalytic C–C cross-coupling reactions.
  Coordination Chemistry Reviews, 2019, 384, 1-20
 2. Alsalahi Waleed, Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
  Green synthesis of rhodium nanoparticles that are catalytically active in benzene hydrogenation and 1-hexene hydroformylation.
  ChemCatChem, 2018, 10, 2051-2058
 3. Canseco-Gonzalez D., Gniewek Andrzej, Szulmanowicz Michał S., Müller-Bunz H., Trzeciak Anna M., Albrecht M.
  PEPPSI-type palladium complexes containing basic 1,2,3-triazolylidene ligands and their role in Suzuki-Miyaura catalysis.
  Chemistry-A European Journal, 2012, 18, 6055-6062
 4. Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Kępiński L., Wrzyszcz Józef, Tylus Włodzimierz
  Pd-PVP colloid as catalyst for Heck and carbonylation reactions: TEM and XPS studies.
  Journal of Catalysis, 2005, 229, 332-343
Data ostatniej modyfikacji: 13-01-2022 10:38:38
 • 25
  Styczeń 2022
  12:15

  1. posiedzenie Rady Wydziału w roku 2022

                                                                                                                                                                        ...

  zdalnie
 • 25
  Styczeń 2022
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne posiedzenie nr 1/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 1/2022, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2022 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień   Porządek ...

  zdalnie
 • 21
  Styczeń 2022
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kot

  zdalnie (MS Teams)
 • 18
  Styczeń 2022
  05:00
 • 11
  Styczeń 2022
  05:00