Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Ostrowskiej

mgr inż. Małgorzata Ostrowska

17-06-2019
10:00
sala 145

Tytuł pracy: Wpływ struktury ligandów hydroksamowych na właściwości termodynamiczne metalakoronowych kompleksów Cu (II), Zn(II) i Ni(II)

Promotor: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka

Dziekan

Przewód doktorski

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr do dnia obrony.
Data ostatniej modyfikacji: 30-09-2019 09:19:57
 • 19
  Grudzień 2019
  01:30

  Spotkanie świąteczne

  Uprzejmie zapraszam pracowników i doktorantów na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 r.  o godz. 13:30 w holu Wydziału. DZIEKAN

  Hol
 • 17
  Grudzień 2019
  10:15

  RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ i RADA WYDZIAŁU 17.12.2019

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się w sali 145, dnia 17 grudnia 2019 r. o godz.: 10:15.Porządek obrad:I. Sprawy osobowe1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ...

  sala 145
 • 12
  Grudzień 2019
  12:00

  Wykład prof. Marii Luisy Saladino (University of Palermo)

  Nanostructured materials for the preservation and conservation of artefacts of artistic and archeological interest    

  sala 145
 • 03
  Grudzień 2019
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Khalila Salema A.M. Shewesheina

  sala 145
 • 03
  Grudzień 2019
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamila Kupietz

  sala 145