Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Ksiądzyny

mgr Martyna Ksiądzyna

14-10-2021
13:15
zdalnie (MS Teams)

Tytuł pracy: Ferroiczność w hybrydach organiczno-nieorganicznych bazujących na kationie pirolidyniowym

Promotor: prof dr hab. Ryszard Jakubas

link do obrony

Przewód doktorski

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr do dnia obrony.
Data ostatniej modyfikacji: 08-10-2021 09:33:46