Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Bartkowskiego

20-09-2021
12:15
zdalnie ( MS Teams)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2021 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Bartkowskiego na temat:
"Aromatyczność/antyaromatyczność w hybrydach trifiryny(2.1.1) i (hetero)acenów – modyfikacje rozszerzonej chmury π."

Obrona będzie prowadzona w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams, link do udziału w obronie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU5NWIxNzItZWViMS00YTc4LWEyMTktNjM1OGIyOWE1ZTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%220361f06e-14ba-4806-8d0c-a16e6540596d%22%7d

Praca doktorska, streszczenie oraz recenzje udostepnione są BIP Uniwersytetu Wrocławskiego 
https://bip.uni.wroc.pl/2598/347/aktualnie-prowadzone-postepowania-doktorskie.html

Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2021 17:48:31
 • 28
  Wrzesień 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Męcik

  zdalnie (Ms Teams)
 • 23
  Wrzesień 2021
  12:00
 • 21
  Wrzesień 2021
  12:00

  4. posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 15 września 2021 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 21 września 2021 r. o  godz. 12.00  (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

 • 21
  Wrzesień 2021
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne posiedzenie Nr 7/2021

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 7/2021, które odbędzie się dnia 21 września 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

 • 20
  Wrzesień 2021
  12:15

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Krzysztofa Bartkowskiego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2021 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Bartkowskiego na temat: "Aromatyczność/antyaromatyczność w hybrydach trifiryny(2.1.1) i (hetero)acenów – modyfikacje ...

  zdalnie ( MS Teams)