Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dudek

mgr inż. Dorota Dudek

09-07-2021
11:00
zdalnie (aplikacja Teams)

Tytuł pracy: Oddziaływanie jonów cynku i miedzi z wybranymi peptydami przeciwdrobnoustrojowymi

Promotor: dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek

Link do obrony

Przewód doktorski

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr do dnia obrony.
Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2021 10:48:02