Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

mgr Karolina Piasta

22-09-2020
10:00
zdalnie (platforma MS Teams)

Tytuł pracy: Wielodonorowe czynniki chelatujące jony Cu(II): specyfika koordynacyjna oraz własciwości fizykochemiczne.

Promotor: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr

Link do udziału w obronie

Przewód doktorski

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr do dnia obrony.
Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2020 14:08:41
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie