Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł

02-09-2022
10:00
s. 145 Wydział Chemii oraz aplikacja MS Teams
Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł na temat:

Iridium(III) complexes with phosphine-fluoroquinolone conjugates - design, synthesis, bioactivity and nanoformulation as a potential platform for drug delivery

promotor pracy: prof. dr hab. Alina Bieńko, prof. UWr
drugi promotor: prof. Stefano Caramori, University of Ferrara
promoto pomocniczy: dr Urszula Komarnicka

Obrona będzie prowadzona w trybie hybrydowym (stacjonarnie w sali 145 Wydziału Chemii oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams)
Link do udziału w części jawnej publicznej obrony udostęniamy poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA1N2M2MjAtZGMxZC00ODI0LWFkNWUtOTFhYTE1NTJmNGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d


Praca doktorska, streszczenie oraz recenzje udostepnione są na stronie BIP Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem:
https://bip.uni.wroc.pl/2598/347/aktualnie-prowadzone-postepowania-doktorskie.html

Data ostatniej modyfikacji: 31-08-2022 14:06:40
 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra MArcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145