Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł

02-09-2022
10:00
s. 145 Wydział Chemii oraz aplikacja MS Teams
Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna
obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł na temat:

Iridium(III) complexes with phosphine-fluoroquinolone conjugates - design, synthesis, bioactivity and nanoformulation as a potential platform for drug delivery

promotor pracy: prof. dr hab. Alina Bieńko, prof. UWr
drugi promotor: prof. Stefano Caramori, University of Ferrara
promoto pomocniczy: dr Urszula Komarnicka

Obrona będzie prowadzona w trybie hybrydowym (stacjonarnie w sali 145 Wydziału Chemii oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams)
Link do udziału w części jawnej publicznej obrony udostęniamy poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA1N2M2MjAtZGMxZC00ODI0LWFkNWUtOTFhYTE1NTJmNGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d


Praca doktorska, streszczenie oraz recenzje udostepnione są na stronie BIP Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem:
https://bip.uni.wroc.pl/2598/347/aktualnie-prowadzone-postepowania-doktorskie.html

Data ostatniej modyfikacji: 31-08-2022 14:06:40
 • 27
  Wrzesień 2022
  11:00

  5. posiedzenie Rady Wydziału 2022

  ...

  tryb zdalny
 • 27
  Wrzesień 2022
  09:00

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 8/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 8/2022, które odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień   Porządek ...

  MS Teams
 • 13
  Wrzesień 2022
  12:15

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Janigi-Janochy

  s.145 Wydział Chemii
 • 05
  Wrzesień 2022
  12:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 7/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 7/2022, które odbędzie się dnia 5 września 2022 r. o godz. 12:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 02
  Wrzesień 2022
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł na temat:Iridium(III) complexes with phosphine-fluoroquinolone conjugates - design, ...

  s. 145 Wydział Chemii oraz aplikacja MS Teams