Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Szaniawskiej (Gul)

mgr Wioletta Szaniawska (Gul)

28-10-2021
12:00
zdalnie (MS Teams)

Tytuł pracy: Struktura i fotochemia karboksylowych pochodnych związków N-heterocyklicznych. Badania FTIR i teoretyczne.

Promotor: prof. dr hab. Maria Wierzejewska

Dodatkowi promotorzy: dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa - promotor pomocniczy

link do obrony

Przewód doktorski

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr do dnia obrony.
Data ostatniej modyfikacji: 15-10-2021 12:27:40