Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej

22-10-2021
11:00
zdalnie (MS Teams)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej na temat:
"Efficient chelating agents for Zr(IV) ions: design, synthesis and thermodynamic properties”

Obrona będzie prowadzona w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams, link do udziału w obronie
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWExNzU4N2YtYzg2ZC00YmQ4LTkzMzYtMWNiN2MxZTIyODY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d


Praca doktorska, streszczenie oraz recenzje udostepnione są BIP Uniwersytetu Wrocławskiego 
https://bip.uni.wroc.pl/2598/347/aktualnie-prowadzone-postepowania-doktorskie.html


Data ostatniej modyfikacji: 22-10-2021 09:59:19