Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Pochecia

07-06-2022
12:00
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Pochecia na temat:
"Nieliniowy efekt dielektryczny, spektroskopia IR i obliczenia kwantowo-mechaniczne w badaniach przedtopnienia alkoholi średniołańcuchowych."
promotor:dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
promotor pomocniczy: dr hab. Aneta Jezierska

Obrona będzie prowadzona w trybie hybrydowym ( stacjonarnie na Wydziale Chemii w sali nr 145 oraz online za pośrednictwem aplikacji MS Teams)
Link do udziału w części jawnej publicznej obrony udostęniamy poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTczNjkyNzYtMTRkZC00ODQzLThkMjgtYTUxN2FjZDRiNzBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%2295c42791-fe11-44e2-807f-819a8c4fe291%22%7d
 

Praca doktorska, streszczenie oraz recenzje udostepnione są na stronie BIP Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem
https://bip.uni.wroc.pl/2598/347/aktualnie-prowadzone-postepowania-doktorskie.html

Data ostatniej modyfikacji: 23-06-2022 16:14:50
 • 29
  Czerwiec 2022
  10:30

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Otręby

  Wydział Chemii, sala 145
 • 29
  Czerwiec 2022
  10:15

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lilii Moshniahy

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lilii Moshniahy na temat: "Applications of α–α Coupling and α–α Bridging in the Synthesis of ...

  zdalnie MS Teams
 • 28
  Czerwiec 2022
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2022, które odbędzie się dnia 28 czerwca r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

 • 23
  Czerwiec 2022
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Kuć

  sala 145, Wydział Chemii
 • 07
  Czerwiec 2022
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Pochecia

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Pochecia na temat: "Nieliniowy efekt dielektryczny, spektroskopia IR i obliczenia kwantowo-mechaniczne w badaniach ...