Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 18.06.2020 ( porządek obrad)

18-06-2020
10:15
zdalnie

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się
dnia 18 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym).

Porządek obrad:
I. Sprawy osobowe:

 1. Powołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Bartkowskiego;
 2. Powołanie promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Edyty Kierasińskiej;
 3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy ;
 4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lesiów;
 5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Marka;
 6. Zmiana tytułu i powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty;
 7. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus;
 8. Uściślenie tematu i powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis;
 9. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr hab. inż. Pauli Gawryszewskiej- Wilczyńskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu w Zakładzie Chemii Analitycznej;
 10. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Kamila Kupietz na stanowisku adiunkta w ramach projektu NCN.
II. Przyjęcie protokołu z dnia 3 marca 2020 r.
III. Wolne wnioski

 

 Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej
   Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak


Wrocław, dnia 24czerwca 2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 18 czerwca2020 r.  o  godz.12.15

 

Porządek dzienny:

1.Informacje Dziekana
2.Sprawy dydaktyczne:
       a
) Uchwała: Określenie liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2020/21

3. Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
4.
Nagroda Wrocławskiego Oddziału PAN „Iuvenes Wratislaviae”

5.  Sprawy osobowe:

 1. Wniosek Komisji o zatrudnienie dr hab. inż. Pauli Gawryszewskiej-Wilczyńskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu, w Zakładzie Chemii Analitycznej
 2. Prośba prof. dr hab. Lechosława Latos-Grażyńskiego o udzielenie urlopu naukowego w okresie od 1.10.2020 r. do 30.06.2021 r.
 3. Prośba prof. dr hab. Marii Grzeszczuk o udzielenie urlopu naukowego w okresie od 1.10.2020 r. do 30.06.2021 r.
 4. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Kamila Kupietz na stanowisku adiunkta w ramach projektu NCN

6.Sprawy organizacyjne
7.Przyjęcie protokołu z dnia 3 marca 2020 r.
8.Wolne wnioski

 

   Przewodnicząca Rady Wydziału
Prof. dr hab. Anna Trzeciak

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 25-06-2020 12:28:59
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie