Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 30.06.2020 ( porządek obrad)

30-06-2020
10:15
zdalnie

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się
dnia 30 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym).

Porządek obrad:
I. Sprawy osobowe:

 1. Powołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej ;
 2. Powołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Vettera;
 3. Prośba prof. dr hab. Ryszarda Jakubasa o zmianę stanowiska z badawczo-dydaktycznego na badawczy;
 4. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr Marty Pokrzywnickiej  na stanowisku starszego wykładowcy, w Zakładzie Chemii Analitycznej;
 5. Przedłużenie zatrudnienia dr inż. Waleeda Al-Salahi;
 6. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Yogesh Kumar Maurya w ramach projektu FNP TEAM;
 7. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Sunit Kumar w ramach projektu FNP TEAM;
 8. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Shivaprasad B. Achary w ramach projektu FNP TEAM;
II.  Sprawy organizacyjne:
 
     1. Uzupełnienie Uchwały 7/2019 dot. komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
III. Przyjęcie protokołu z dnia 18 czerwca 2020 r.
IV. Wolne wnioski

 

 Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej
           Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak


 

 

 

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 30 czerwca2020 r.  o  godz.12.15 ( w trybie zdalnym)

 

Porządek dzienny:

1.Informacje Dziekana
2.Sprawy dydaktyczne
3.Sprawy osobowe:

 1. Powołanie kierowników Zakładów Dydaktycznych na kadencję 2020-2024;
 2. Powołanie kierowników Pracowni Studenckich na kadencję 2020-2024;
 3. Prośba prof. dr hab. Ryszarda Jakubasa o zmianę stanowiska z badawczo-dydaktycznego na badawczy;
 4. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr Marty Pokrzywnickiej na stanowisku starszego wykładowcy, w Zakładzie Chemii Analitycznej;
 5. Przedłużenie zatrudnienia dr inż. Waleeda Al-Salahi;
 6. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Yogesh Kumar Maurya w ramach projektu FNP TEAM;
 7. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Sunit Kumar w ramach projektu FNP TEAM;
 8. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Shivaprasad B. Achary w ramach projektu FNP TEAM.

4.Sprawy organizacyjne
5.Przyjęcie protokołu z dnia 18 czerwca2020 r.
6.Wolne wnioski

 

   Przewodnicząca Rady Wydziału
Prof. dr hab. Anna Trzeciak

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 26-06-2020 09:48:16
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie