Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne posiedzenie Nr 4/2022

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne
 
 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2022,
które odbędzie się
dnia 17 maja 2022 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym
 
Przewodniczący
Prof. dr hab. Marcin Stępień
 

 

Porządek obrad

Sprawy osobowe

  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne dr Monice Kijewskiej.
  2. Powołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Hager oraz określenie metod weryfikacji efektów kształcenia i powołanie Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
  3. Opinia o zatrudnieniu na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. inż. Lucjana Jerzykiewicza.
  4. Opinia o zatrudnieniu na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Anety Jezierskiej.
  5. Opinia o zatrudnieniu na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jarosława Panka.

Sprawy Kolegium Szkoły Doktorskiej Chemii

  1. Zaopiniowanie składu Komisji ds. oceny śródokresowej w Kolegium Szkoły Doktorskiej Chemii.

Pozostałe

  1. Uchwała Nr 15/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne zmieniająca Uchwałę Nr 8/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne w sprawie zasad wyróżniania prac doktorskich w Kolegium Doktorskim Chemii.
  2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Nr 2/2022 w dniu 22 lutego 2022 r.
  3. Wolne wnioski.
Data ostatniej modyfikacji: 12-05-2022 09:38:26