Rekrutacja Kolegium Doktorskie


KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

 
Dyscyplina naukowa:  nauki chemiczne

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc:     12

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  Lista rankingowa kandydatów do kolegium doktorskiego chemii_21.07.2022



Harmonogram przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych dla kandydatów znajduje się pod linkiem
Harmonogram rozmów rekrutacyjnych do Kolegium Doktorskiego Chemii lipiec 2022



Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 
uchwala-nr-140_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-12-22-w-sprawie-zasad-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej-uwr-w-roku-akademickim-2022-2023

Formularze do pobrania (wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym):

 oświadczenie promotora_Kolegium Doktorskie Chemii_2022

  oświadczenia-kandydata-2021-_PL-3
  oświadczenie-kandydata-2021-ANG-2

Komisja Rekrutacyjna
Skład Komisji Rekrutacyjnej_Zarządzenie nr 2_2022 Dziekana Wydziału Chemii UWr

                                                                Harmonogram rekrutacji
(na podst. Zarządzenia nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r.  dostępnego pod linkiem Zarządzenie nr-110-2022 Rektora-harmonogram_nabor_szkola_doktorska_2022_2023 )

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji

01.06.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

07.07.2022 r.  do  godz. 10:00

Termin  i miejsce składania dokumentów

Do dnia 07.07.2022 r. do godziny 15:00

Wydział Chemii
ul . F. Joliot-Curie 14  50-383 Wrocław
sekretariat (pok. 8B)

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

 Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej, w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Do dnia 23.09 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

13-15.07.2022  o godz.10:00-16:00

Wydział Chemii
ul . F. Joliot-Curie 14  50-383 Wrocław

( numer sali zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Chemii do dnia 12.07.2022)

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

22.07. 2022 r.   godz. 13:00

Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną

Gdyby sytuacja epidemiczne uniemożliwiła przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w formie stacjonarnej zostaną one przeprowadzone zdalnie,  z wykorzystaniem MS Teams

 




Data ostatniej modyfikacji: 21-07-2022 17:02:05
 • 27
  Wrzesień 2022
  11:00

  5. posiedzenie Rady Wydziału 2022

  ...

  tryb zdalny
 • 27
  Wrzesień 2022
  09:00

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 8/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 8/2022, które odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień   Porządek ...

  MS Teams
 • 13
  Wrzesień 2022
  12:15

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Janigi-Janochy

  s.145 Wydział Chemii
 • 05
  Wrzesień 2022
  12:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 7/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 7/2022, które odbędzie się dnia 5 września 2022 r. o godz. 12:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 02
  Wrzesień 2022
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Kozieł na temat:Iridium(III) complexes with phosphine-fluoroquinolone conjugates - design, ...

  s. 145 Wydział Chemii oraz aplikacja MS Teams