Rekrutacja Kolegium Doktorskie


KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

 

w dyscyplinie naukowej:  nauki chemiczne

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  Lista rankingowa kandydatów_kolegium doktorskie 23_07_2021

Kandydaci z wynikiem pozytywnym postępowania rekrutacyjnego ( wynik ogólny > 60 pkt) znajdujący się na liście rankingowej poza limitem miejsc uzyskują status kandydata rezerwowego.  W przypadku zwolnienia się miejsca na liście doktorantów przyjętych do kolegium, na listę doktorantów tego kolegium wpisuje się osobę z listy rankingowej przy uwzględnieniu kolejności wynikającej z postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do końca pierwszego miesiąca danego roku akademickiego ( na podst. § 13 pkt 2 Uchwały nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022)Termin elektronicznej rejestracji:  01.06.2021 r. - 05.07.2021 r.

informacje https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-chemiczne/#opis

Termin i miejsce składania dokumentów:

28.06.2021 - 05.07.2021 (tylko w dni robocze)
Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8b,
F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

* w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem strony www.irk.uni.wroc.pl ostateczny termin złożenia w sekretariacie dokumentów w wersji papierowej to 06.08.2021 r.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: zdalnie, za pośrednictwem MS Teams
Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych dostępny w linku Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych do Kolegium Doktorskiego Chemii 2021_2022

Termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:  23.07.2021 r. ( do godz. 12:00)

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Stefanowicz
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Karbowiak
Egzaminatorzy:
dr hab. Robert Bronisz
dr hab. Ewa Dudziak
prof. dr hab. Jolanta Ejfler
prof. dr hab. Aleksander Filarowski
dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska, prof. UWr
dr hab. Maria Korabik prof. UWr
dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek
prof. dr hab. Roman Szostak

Sekretarz: mgr Aleksandra KropiowskaData ostatniej modyfikacji: 23-07-2021 11:51:03
 • 13
  Lipiec 2021
  10:15

  6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 6/2021, które odbędzie się dnia 13 lipca 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

 • 09
  Lipiec 2021
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dudek

  zdalnie (aplikacja Teams)
 • 08
  Lipiec 2021
  10:00

  1. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 1 lipca 2021 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 8 lipca 2021 r. (czwartek)  o  godz. 10.00    (tryb zdalny)     Porządek ...

 • 29
  Czerwiec 2021
  09:00
 • 22
  Czerwiec 2021
  01:00

  3. posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 16 czerwca 2021 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r.  o  godz. 13.00    (tryb zdalny)     Porządek dzienny: Informacje ...