Rekrutacja Kolegium Doktorskie


KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

 

w dyscyplinie naukowej:  nauki chemiczne

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  Lista rankingowa kandydatów_kolegium doktorskie 23_07_2021

Kandydaci z wynikiem pozytywnym postępowania rekrutacyjnego ( wynik ogólny > 60 pkt) znajdujący się na liście rankingowej poza limitem miejsc uzyskują status kandydata rezerwowego.  W przypadku zwolnienia się miejsca na liście doktorantów przyjętych do kolegium, na listę doktorantów tego kolegium wpisuje się osobę z listy rankingowej przy uwzględnieniu kolejności wynikającej z postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do końca pierwszego miesiąca danego roku akademickiego ( na podst. § 13 pkt 2 Uchwały nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022)


Lista osób przyjętych do kolegium 27_09_2021

Lista kandydatów przyjętych poza limitem miejsc 27_09_2021

Lista osób nieprzyjętych do kolegium 27_09_2021
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2021 17:05:50
 • 25
  Styczeń 2022
  12:15

  1. posiedzenie Rady Wydziału w roku 2022

                                                                                                                                                                        ...

  zdalnie
 • 25
  Styczeń 2022
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne posiedzenie nr 1/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 1/2022, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2022 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień   Porządek ...

  zdalnie
 • 21
  Styczeń 2022
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kot

  zdalnie (MS Teams)
 • 18
  Styczeń 2022
  05:00
 • 11
  Styczeń 2022
  05:00