Rekrutacja Kolegium Doktorskie


KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

 

w dyscyplinie naukowej:  nauki chemiczne

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  Lista rankingowa kandydatów_kolegium doktorskie 23_07_2021

Kandydaci z wynikiem pozytywnym postępowania rekrutacyjnego ( wynik ogólny > 60 pkt) znajdujący się na liście rankingowej poza limitem miejsc uzyskują status kandydata rezerwowego.  W przypadku zwolnienia się miejsca na liście doktorantów przyjętych do kolegium, na listę doktorantów tego kolegium wpisuje się osobę z listy rankingowej przy uwzględnieniu kolejności wynikającej z postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do końca pierwszego miesiąca danego roku akademickiego ( na podst. § 13 pkt 2 Uchwały nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022)


Lista osób przyjętych do kolegium 27_09_2021

Lista kandydatów przyjętych poza limitem miejsc 27_09_2021

Lista osób nieprzyjętych do kolegium 27_09_2021
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2021 17:05:50
 • 28
  Październik 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Szaniawskiej (Gul)

  zdalnie (MS Teams)
 • 22
  Październik 2021
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej na temat: "Efficient chelating agents for Zr(IV) ions: design, synthesis and thermodynamic ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 19
  Październik 2021
  10:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału Chemii

   Wrocław, dnia  12 października 2021 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 19 października 2021 r.  o  godz. 10.15   (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje ...

  zdalnie
 • 14
  Październik 2021
  01:15

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Ksiądzyny

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Wrzesień 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Męcik

  zdalnie (MS Teams)