Repozytorium

Structure investigations of group 13 organometallic carboxylates.

Autorzy

Iwona Justyniak

Daniel Prochowicz

Adam Tulewicz

Wojciech Bury

Piotr Goś

Janusz Lewiński

Rok wydania

2017

Czasopismo

Dalton Transactions

Numer woluminu

46

Strony

669-677

DOI

10.1039/c6dt03958h

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

The octet-compliant group 13 organometallics with highly polarized bonds in the metal coordination sphere exhibit a significant tendency to maximize their coordination number through the formation of adducts with a wide range of neutral donor ligands or by self-association to give aggregates containing tetrahedral and higher coordinated aluminium centres, and even in some cases molecular complexes equilibrate with ionic species of different coordination numbers of the metal centre. This work provides a comprehensive overview of the structural chemistry landscape of the group 13 carboxylates. Aside from a more systematic approach to the general structural chemistry of the title compounds, the structure investigations of [R2M(μ-O2CPh)]2-type benzoate complexes (where M = B, Al and Ga) and their Lewis acid–base adducts [(R2M)(μ-O2CPh)(py-Me)] are reported. DFT calculations were also performed to obtain a more in-depth understanding of both the changes in the bonding of group 13 organometallic carboxylate adducts with a pyridine ligand.

Licencja otwartego dostępu

CC-BY

Licencja na prawach której można swobodnie kopiować, rozprowadzać, zmieniać i remiksować objęty prawem autorskim utwór (Utwór-przedmiot prawa autorskiego) pod warunkiem podania imienia i nazwiska autora utworu pierwotnego oraz źródła pochodzenia utworu.

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Adres publiczny

http://dx.doi.org/10.1039/c6dt03958h

Strona internetowa wydawcy

https://www.rsc.org/

Podobne publikacje
2014

Toward coordination polymers based on fine-tunable group 13 organometallic phthalates.

Justyniak Iwona, Bury Wojciech, Prochowicz Daniel, Wójcik Katarzyna, Zachara Janusz, Lewiński Janusz

2005

Unprecedented coordination mode variation of group 13 metal–alkyl compounds derived from methyl thiosalicylate.

Lewiński Janusz, Bury Wojciech, Kopeć Tomasz, Tratkiewicz Ewa, Justyniak Iwona, Lipkowski Janusz

2005

A second polymorphic form of trimethylindium: topology of supramolecular architectures of group 13 trimethyls.

Lewiński Janusz, Zachara Janusz, Starowieyski Kazimierz B., Justyniak Iwona, Lipkowski Janusz, Bury Wojciech, Kruk Przemysław, Woźniak Robert

 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie