Repozytorium

Contribution of energy transfer from the singlet state to the sensitization of Eu3+ and Tb3+ luminescence by sulfonylamidophosphates.

Autorzy

Ewa Kasprzycka

Victor A. Trush

Vladimir M. Amirkhanov

Lucjan B. Jerzykiewicz

Oscar L. Malta

Janina Legendziewicz

Paula Gawryszewska

Rok wydania

2017

Czasopismo

Chemistry-A European Journal

Numer woluminu

23

Strony

1318-1330

DOI

10.1002/chem.201603767

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

A series of stable lanthanide complexes Na[Ln(L)4](Ln=La3+,Eu3+,Gd3+,Tb3+,with L=dimethyl(4-methylphe-nylsulfonyl)amidophosphate and dimethyl-2-naphthylsulfo-nylamidophosphate)were synthesized.The compounds were characterized by single-crystalX-raydiffraction, IR, ab-sorption,and emission spectroscopyat 293 and 77 K. In con-trastto the usual and well-known dominant role of the ligand triplet state in intramolecular energy transfer process-es in Ln complexes,in this particular new class of Ln com-pounds with sulphonylamidophosphate ligands, strongex-perimental and detailed theoretical evidence suggest a domi-nantrole is played by the ligand first excited singlet state.The importance of the role played by the 7Flevelin the caseof the Tb3+compound in this processis shown.Thetheoretical approach for the energy transfer rates was suc-cessfully applied to the rationalization of the experimental data.The higher-lying excited levels of Eu (5DJ,5LJ,5GJ) and Tb (5DJ,5GJ,5LJ,5HJ,5FJ,5IJ)were includedin the calculations for the first time.Both the multipolar and exchange mechanisms were taken into account. The experimental intensity parameters (Wl), emission lifetimes(t), radiative (Arad)and non-radiative(Arad)decay rates, and quantum yields(theo-retical and experimental)were determined and are discussed in detail.

Słowa kluczowe

energy transfer, lanthanides, luminescence, sulphonylamidophosphates

Adres publiczny

http://dx.doi.org/10.1002/chem.201603767

Strona internetowa wydawcy

https://onlinelibrary.wiley.com

Podobne publikacje
2019

Modeling intramolecular energy transfer in lanthanide chelates : a critical review and recent advances.

Carneiro Neto Albano N., Teotonio Ercules E. S., De Sá Gilberto F., Brito Hermi F., Legendziewicz Janina, Carlos Luis D., Felinto Maria Claudia F. C., Gawryszewska Paula, Moura Renaldo T., Longo Ricardo L., Faustino Wagner M., Malta Oscar L.

2019

Synthesis, structure and radiative and nonradiative properties of a new Dy3+ complex with sulfonylamidophosphate ligand.

Marek Łukasz, Sobczyk Marcin, Trush Victor A., Korzeniowski Kamil, Amirkhanov Vladimir M., Legendziewicz Janina

 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie