Repozytorium

A porous proton-relaying metal-organic framework material that accelerates electrochemical hydrogen evolution.

Autorzy

Idan Hod

Pravas Deria

Wojciech Bury

Joseph E. Mondloch

Chung-Wei Kung

Monica So

Matthew D. Sampson

Aaron W. Peters

Cliff P. Kubiak

Omar K. Farha

Joseph T. Hupp

Rok wydania

2015

Czasopismo

Nature Communications

Numer woluminu

6

Strony

8304/1-8304/9

DOI

10.1038/ncomms9304

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

The availability of efficient hydrogen evolution reaction (HER) catalysts is of high importance for solar fuel technologies aimed at reducing future carbon emissions. Even though Pt electrodes are excellent HER electrocatalysts, commercialization of large-scale hydrogen production technology requires finding an equally efficient, low-cost, earth-abundant alternative. Here, high porosity, metal-organic framework (MOF) films have been used as scaffolds for the deposition of a Ni-S electrocatalyst. Compared with an MOF-free Ni-S, the resulting hybrid materials exhibit significantly enhanced performance for HER from aqueous acid, decreasing the kinetic overpotential by more than 200 mV at a benchmark current density of 10 mA cm−2. Although the initial aim was to improve electrocatalytic activity by greatly boosting the active area of the Ni-S catalyst, the performance enhancements instead were found to arise primarily from the ability of the proton-conductive MOF to favourably modify the immediate chemical environment of the sulfide-based catalyst.

Słowa kluczowe

electrocatalysis, metal organic frameworks

Licencja otwartego dostępu

CC-BY

Licencja na prawach której można swobodnie kopiować, rozprowadzać, zmieniać i remiksować objęty prawem autorskim utwór (Utwór-przedmiot prawa autorskiego) pod warunkiem podania imienia i nazwiska autora utworu pierwotnego oraz źródła pochodzenia utworu.

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Adres publiczny

http://dx.doi.org/10.1038/ncomms9304

Podobne publikacje
2015

Bias-switchable permselectivity and redox catalytic activity of a ferrocene-functionalized, thin-film metal—organic framework compound.

Hod Idan, Bury Wojciech, Gardner Daniel M., Deria Pravas, Roznyatovskiy Vladimir, Wasielewski Michael R., Farha Omar K., Hupp Joseph T.

2015

Destruction of chemical warfare agents using metal–organic frameworks.

Mondloch Joseph E., Katz Michael J., Isley William C., Ghosh Pritha, Liao Peilin, Bury Wojciech, Wagner George W., Hall Morgan G., DeCoste Jared B., Peterson Gregory W., Snurr Randall Q., Cramer Christopher J., Hupp Joseph T., Farha Omar K.

2014

Directed growth of electroactive metal-organic framework thin films using electrophoretic deposition.

Hod Idan, Bury Wojciech, Karlin David M., Deria Pravas, Kung Chung-Wei, Katz Michael J., So Monica, Klahr Benjamin, Jin Danni, Chung Yip-Wan, Odom Teri W., Farha Omar K., Hupp Joseph T.

 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie
 • 08
  Październik 2020
  10:15

  11. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 11. posiedzenie Rady, które odbędzie się dnia 8 października 2020 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Porządek dzienny:Sprawy osobowe Powołanie promotora rozprawy doktorskiej pani mgr Pauliny Trombik ...

  zdalnie
 • 30
  Wrzesień 2020
  01:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisławy Tarnowicz-Ligus

  zdalnie
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali link do wykładu prowadzonego na platformie MS ...

  zdalnie