Repozytorium

Liposomy PEGylowane (modyfikowane glikolem polietylenowym) - budowa i właściwości = PEGylated (modified with polyethylene glycol) liposomes – their structures and properties

Autorzy

Agnieszka Pieczara

Radosław Starosta

Rok wydania

2023

Czasopismo

Aesthetic Cosmetology and Medicine

Numer woluminu

12

Strony

79-88

DOI

10.52336/acm.2023.009

Kolekcja

Naukowa

Język

Polski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

Liposomy to nanonośniki zbudowane z dwuwarstwy fosfolipidowej zbliżonej składem i strukturą do błony komórkowej. Coraz popularniejsze staje się modyfikowanie lipidowych otoczek nośników. Ma to na celu osiągnięcie większej wydajności oraz możliwości transportu do komórek przy jednoczesnym zmniejszeniu immunogenności. Celem pracy była charakterystyka liposomów jako nośników substancji, ich struktury oraz przedstawienie interakcji komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem liposomów modyfikowanych glikolem polietylenowym (PEGylowanych). Najbardziej powszechną obecnie modyfikacją jest powlekanie liposomów glikolem polietylenowym (PEG). PEGylacja stanowi obecnie filar technologii liposomalnych, co jest spowodowane większą skutecznością tego rodzaju nanonośników oraz możliwościami związanymi z dołączaniem ligandów do łańcuchów polimerów.

Liposomes are nanocarriers consisting of a phospholipid bilayer, similar in composition and structure to a cell membrane. Such a feature provides several possibilities related to the transport and delivery of biologically active substances to the specific cells in organisms. It is now becoming more and more popular to modify lipid carrier shells to achieve higher specificity and efficiency of transport into cells, and to reduce immunogenicity. The article aimed to present the properties, characteristics and application of liposomes modified with polyethylene glycol (PEG). The most common modification is a coating of liposomes with PEG, then sterically stabilized PEGylated vesicles are formed. PEGylation is currently a pillar of liposomal technologies due to the high efficiency of this type of nanocarrier and the possibility of attaching ligands to polymer chains. This article presents the characteristics of liposomes as carriers of substances, their structures, and types of cell interactions with a special emphasis on PEGylated liposomes.

Słowa kluczowe

nanocarriers, PEGylated liposomes, PEG, polyethylene glycol, cosmetics

nanonośniki, liposomy PEGylowane, PEG, glikol polietylenowy, kosmetyki

Licencja otwartego dostępu

CC-BY

Licencja na prawach której można swobodnie kopiować, rozprowadzać, zmieniać i remiksować objęty prawem autorskim utwór (Utwór-przedmiot prawa autorskiego) pod warunkiem podania imienia i nazwiska autora utworu pierwotnego oraz źródła pochodzenia utworu.

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Adres publiczny

http://dx.doi.org/10.52336/acm.2023.009

Podobne publikacje
2021

Pectin-organophilized ZnO nanoparticles as sustainable fillers for high-density polyethylene composites.

Fiedot-Toboła Marta, Dmochowska Anna, Jędrzejewski Roman, Stawiński Wojciech, Kryszak Bartłomiej, Cybińska Joanna

2008

Application of spectroscopy and positron annihilation methods in studies of the gel-glasses materials.

Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Gliński Jacek, Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Kochel Andrzej

2023

Implementation of sustainable development goals in the cosmetics industry based on the example of cleansing cosmetics containing a surfactin-rich digestate extract

Seweryn Artur, Wasilewski Tomasz, Hordyjewicz-Baran Zofia, Bochynek Michał, Pannert Dominika, Łukaszewicz Marcin, Lewińska Agnieszka

 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145