Repozytorium

Autor publikacji Roman Szostak

2020

Determination of nutritional parameters of bee pollen by Raman and infrared spectroscopy.

Węglińska Magdalena, Szostak Roman, Kita Agnieszka, Nemś Agnieszka, Mazurek Sylwester

2020
2020
2020
2019

17O NMR and 15N NMR chemical shifts of sterically-hindered amides: ground-state destabilization in amide electrophilicity.

Pace Vittorio, Holzer Wolfgang, Lelo Laura, Shi Shicheng, Meng Guangrong, Hanna Mina, Szostak Roman, Szostak Michał

2019
2019

Polypyrrole—methyl orange Raman pH sensor.

Czaja Tomasz, Wójcik Kamil, Grzeszczuk Maria, Szostak Roman

2018

Acyl and decarbonylative Suzuki coupling of N-acetyl amides: electronic tuning of twisted, acyclic amides in catalytic carbon–nitrogen bond cleavage.

Liu Chengwei, Li Guangchen, Shi Shicheng, Meng Guangrong, Lalancette Roger, Szostak Roman, Szostak Michał

2018
2018

Determination of nutritional parameters of yoghurts by FT Raman spectroscopy.

Czaja Tomasz, Baranowska Maria, Mazurek Sylwester, Szostak Roman

2018

Determining moisture content in pasta by vibrational spectroscopy.

Czaja Tomasz, Kuzawińska Ewelina, Sobota Aldona, Szostak Roman

2018

Microheterogeneity in binary mixtures of water with CH3OH and CD3OH: ATR-IR spectroscopic, chemometric and DFT studies.

Tomza Paweł, Wrzeszcz Władysław, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Czarnecki Mirosław A.

2018

Microheterogeneity in CH3OH/CD3OH mixture.

Wrzeszcz Władysław, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Tomza Paweł, Czarnecki Mirosław A.

2018

Quantification of active ingredients in Potentilla tormentilla by Raman and infrared spectroscopy.

Mazurek Sylwester, Fecka Izabela, Węglińska Magdalena, Szostak Roman

2018

Structures and energetic properties of 4-halobenzamides.

Piontek Aleksandra, Bisz Elwira, Dziuk Błażej, Szostak Roman, Szostak Michał

2018

The most twisted acyclic amides: structures and reactivity.

Liu Chengwei, Shi Shicheng, Liu Yongmei, Liu Ruzhang, Lalancette Roger, Szostak Roman, Szostak Michał

2018
2017

Determination of antioxidant activity and polyphenols content in chips by Raman and IR spectroscopy.

Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Kita Agnieszka, Kucharska Alicja Z., Sokół-Łętowska Anna, Hamouz Karel

2017

Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling of N-mesylamides by N—C cleavage : electronic effect of the mesyl group.

Liu Chengwei, Liu Yongmei, Liu Ruzhang, Lalancette Roger, Szostak Roman, Szostak Michał

2017
2016

Microheterogeneity in binary mixtures of methanol with aliphatic alcohols: ATR-IR/NIR spectroscopic, chemometrics and DFT studies.

Wrzeszcz Władysław, Tomza Paweł, Kwaśniewicz Michał, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Czarnecki Mirosław A.

2016

Modeling red coral (Corallium rubrum) and African snail (Helixia aspersa) shell pigments : Raman spectroscopy versus DFT studies.

Kupka Teobald, Buczek Aneta, Broda Małgorzata, Szostak Roman, Lin Hong-Ming, Fan Lu-Wei, Wrzalik Roman, Stobiński Leszek

2016

N-acylsaccharins: stable electrophilic amide-based acyl transfer reagents in Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling via N—C cleavage.

Liu Chengwei, Meng Guangrong, Liu Yongmei, Liu Ruzhang, Lalancette Roger, Szostak Roman, Szostak Michał

2016

Quantification of gluten in wheat flour by FT-Raman spectroscopy.

Czaja Tomasz, Mazurek Sylwester, Szostak Roman

2016

Structures of highly twisted amides relevant to amide N—C cross-coupling: evidence for ground-state amide destabilization.

Pace Vittorio, Holzer Wolfgang, Meng Guangrong, Shi Shicheng, Lalancette Roger, Szostak Roman, Szostak Michał

2015

Analysis of milk by FT-Raman spectroscopy.

Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Czaja Tomasz, Zachwieja Andrzej

2014

Structures and manifestation of ortho-,meta-, and para-NH2-substitution in the optical spectra of europium and terbium aminobenzoates.

Tsaryuk Vera I., Vologzhanina Anna V., Zhuravlev Konstantin P., Kudryashova Valentina A., Szostak Roman, Zolin V. F.

2012

Structures, luminescence and vibrational spectroscopy of europium and terbium nitro- and dinitro-substituted benzoates. Nitro groups as quenchers of Ln3+ luminescence.

Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Gawryszewska Paula, Szostak Roman, Vologzhanina Anna V., Zhuravlev Konstantin P., Klemenkova Z., Legendziewicz Janina, Zolin V. F.

2009

C–X···O halogen bonding: interactions of trifluoromethyl halides with dimethyl ether.

Hauchecorne D., Szostak Roman, Herrebout Wouter A., Van der Veken Benjamin J.

2008

Blocking effect of ligand spacer groups on the luminescence excitation of europium aromatic carboxylates.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Zhuravlev Konstantin P., Kudryashova Valentina A., Legendziewicz Janina, Szostak Roman

2008

Spectroscopy of Eu3+ and Tb3+ pyridine- and pyrazine-2-carboxylates.

Zolin V. F., Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Zhuravlev Konstantin P., Gawryszewska Paula, Legendziewicz Janina, Szostak Roman

2007

Luminescence efficiency of aromatic carboxylates of europium and terbium when methylene bridges and nitro groups are present in the ligands.

Tsaryuk Vera I., Zhuravlev Konstantin P., Zolin V. F., Kudryashova Valentina A., Legendziewicz Janina, Szostak Roman

2005

Effect of ligand radicals on vibrational IR, Raman and vibronic spectra of europium β-diketonates.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Legendziewicz Janina, Szostak Roman, Sokolnicki Jerzy

2004
2004
2004

Spectroscopy of europium and terbium pyridine-carboxylates.

Zolin V. F., Puntus L., Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula, Szostak Roman

2003

Vibrational spectra of racemic and enantiomeric malic acids.

Barańska H., Kuduk-Jaworska Janina, Szostak Roman, Romaniewska Anna

2002

Charge transfer bands in the Eu3+ luminescence excitation spectra of isomeric europium pyridine-dicarboxylates.

Puntus L., Zolin V. F., Kudryashova Valentina A., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula, Szostak Roman

2002

Charge transfer bands in the luminescence excitation spectra of isomeric pyridinedicarboxylic salts of europium.

Zolin V. F., Puntus L., Kudryashova Valentina A., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula, Szostak Roman

2002

Spectra and details of the structure of europium aliphatic carboxylates with 1,10-phenanthroline derivatives.

Tsaryuk Vera I., Turowska-Tyrk Ilona, Legendziewicz Janina, Zolin V. F., Szostak Roman, Puntus L.

2001

Spectra and details of the structure of europium acetates with derivatives of 1,10-phenanthroline.

Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Zolin V. F., Sokolnicki Jerzy, Szostak Roman, Puntus L.

2001

The nature of improper, blue-shifting hydrogen bonding verified experimentally.

Van der Veken Benjamin J., Herrebout Wouter A., Szostak Roman, Shchepkin D., Havlas Zdenek, Hobza Pavel

2000

Methylenecyclopropane-boron trifluoride van der Waals complexes; an infrared and DFT study.

Herrebout Wouter A., Szostak Roman, Van der Veken Benjamin J.

2000

On the HCI and DCI complexes of methylenecyclopropane in liquid argon.

Szostak Roman, Herrebout Wouter A., Van der Veken Benjamin J.

2000

Vibronic spectra and details of the structure of europium nitrates with derivatives of 1,10-phenanthroline.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Puntus L., Savchenko V., Legendziewicz Janina, Sokolnicki Jerzy, Szostak Roman

1999

Infrared studies of the α,α-dicyclohexyl-cyclohexane-methanol single crystal [(C6H11) 3COH].

Mielke Zofia, Malarski Zbigniew, Szostak Roman, Zelsmann H. R.

1996

Propwerties of hexasubstituted benzenes with one or two nitro groups. Dielectric, DSC, X-ray and Raman studies.

Kołodziej Hubert A., Orzechowski Kazimierz, Szostak Roman, Freundlich Piotr, Głowiak Tadeusz, Sorriso S.

1995

Temperature dependence of Raman spectra in 1,2-dinitrotetrachlorobenzene.

Kołodziej Hubert A., Orzechowski Kazimierz, Szostak Roman, Sorriso S.

1990
 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie