Repozytorium

Autor publikacji Vera I. Tsaryuk

2019

Europium and terbium pyrrole-2-carboxylates : structures, luminescence, and energy transfer.

Zhuravlev Konstantin P., Michnik Łukasz, Gawryszewska Paula, Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A.

2018

Regulation of the luminescence efficiency of europium benzoates by –OH and –NO2 substituents and alkali metal counterions.

Zhuravlev Konstantin P., Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Gawryszewska Paula

2016

Crystal structures of new lanthanide hydroxybenzoates and different roles of LMCT state in the excitation energy transfer to Eu3+ ions.

Zhuravlev Konstantin P., Tsaryuk Vera I., Vologzhanina Anna V., Gawryszewska Paula, Kudryashova Valentina A., Klemenkova Zinaida S.

2014

Structures and manifestation of ortho-,meta-, and para-NH2-substitution in the optical spectra of europium and terbium aminobenzoates.

Tsaryuk Vera I., Vologzhanina Anna V., Zhuravlev Konstantin P., Kudryashova Valentina A., Szostak Roman, Zolin V. F.

2012

Structures, luminescence and vibrational spectroscopy of europium and terbium nitro- and dinitro-substituted benzoates. Nitro groups as quenchers of Ln3+ luminescence.

Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Gawryszewska Paula, Szostak Roman, Vologzhanina Anna V., Zhuravlev Konstantin P., Klemenkova Z., Legendziewicz Janina, Zolin V. F.

2011

Europium and terbium ortho-, meta-, and para-methoxybenzoates: structural peculiarities, luminescence, and energy transfer.

Zhuravlev Konstantin P., Tsaryuk Vera I., Pekareva I., Sokolnicki Jerzy, Klemenkova Zinaida S.

2010

Role of methylene spacer in the excitation energy transfer in europium 1- and 2- naphthylcarboxylates.

Zhuravlev Konstantin P., Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Pekareva I., Sokolnicki Jerzy, Yakovlev Y.

2009

Novel highly luminescent europium dinitrosalicylates.

Zhuravlev Konstantin P., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Kudryashova Valentina A., Gawryszewska Paula, Zolin V. F.

2009

Optical spectroscopy of europium 3,5-dinitrosalicylates–intense red luminophores.

Zhuravlev Konstantin P., Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Zolin V. F., Yakovlev Y., Legendziewicz Janina

2008

Blocking effect of ligand spacer groups on the luminescence excitation of europium aromatic carboxylates.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Zhuravlev Konstantin P., Kudryashova Valentina A., Legendziewicz Janina, Szostak Roman

2008

CF calculation, optical and magnetic characteristics of lanthanide chelate dimer systems.

Puchalska Małgorzata, Porcher P., Tsaryuk Vera I., Sobczyk Marcin, Legendziewicz Janina

2008

Peculiarities of the excitation energy transfer in europium and terbium aromatic carboxylates and nitrate complexes with sulfoxides: blocking effect.

Tsaryuk Vera I., Zhuravlev Konstantin P., Kudryashova Valentina A., Zolin V. F., Legendziewicz Janina, Pekareva I., Gawryszewska Paula

2008

Spectroscopy of Eu3+ and Tb3+ pyridine- and pyrazine-2-carboxylates.

Zolin V. F., Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Zhuravlev Konstantin P., Gawryszewska Paula, Legendziewicz Janina, Szostak Roman

2007

Luminescence efficiency of aromatic carboxylates of europium and terbium when methylene bridges and nitro groups are present in the ligands.

Tsaryuk Vera I., Zhuravlev Konstantin P., Zolin V. F., Kudryashova Valentina A., Legendziewicz Janina, Szostak Roman

2006

Regulation of excitation and luminescence efficiencies of europium and terbium benzoates and 8-oxyquinolinates by modification of ligands.

Tsaryuk Vera I., Zhuravlev Konstantin P., Zolin V. F., Gawryszewska Paula, Legendziewicz Janina, Kudryashova Valentina A., Pekareva I.

2005

Effect of ligand radicals on vibrational IR, Raman and vibronic spectra of europium β-diketonates.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Legendziewicz Janina, Szostak Roman, Sokolnicki Jerzy

2004

Excited state energetics and spectroscopic characterization of a chiral mixed chelate complex containing Eu(III).

Gawryszewska Paula, Oczko Grażyna, Riehl James P., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina

2004
2004

Optimisation of the lanthanide compounds for OLEDs by modification of ligands.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Kudryashova Valentina A., Pekareva I., Gawryszewska Paula, Legendziewicz Janina

2004

Spectroscopy of europium and terbium pyridine-carboxylates.

Zolin V. F., Puntus L., Tsaryuk Vera I., Kudryashova Valentina A., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula, Szostak Roman

2003

The structure of ligands and effects of the europium luminescence excitation.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Legendziewicz Janina

2002

Charge transfer bands in the Eu3+ luminescence excitation spectra of isomeric europium pyridine-dicarboxylates.

Puntus L., Zolin V. F., Kudryashova Valentina A., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula, Szostak Roman

2002

Charge transfer bands in the luminescence excitation spectra of isomeric pyridinedicarboxylic salts of europium.

Zolin V. F., Puntus L., Kudryashova Valentina A., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Gawryszewska Paula, Szostak Roman

2002

Optimisation of europium β-diketonates for OLEDs.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Legendziewicz Janina, Sokolnicki Jerzy, Kudryashova Valentina A.

2002

Spectra and details of the structure of europium aliphatic carboxylates with 1,10-phenanthroline derivatives.

Tsaryuk Vera I., Turowska-Tyrk Ilona, Legendziewicz Janina, Zolin V. F., Szostak Roman, Puntus L.

2001

Optical spectroscopy and magnetic studies of dimeric europium capronate with 1,10-phenanthroline.

Legendziewicz Janina, Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Lebedeva E., Borzechowska Małgorzata, Karbowiak Mirosław

2001

Spectra and details of the structure of europium acetates with derivatives of 1,10-phenanthroline.

Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Zolin V. F., Sokolnicki Jerzy, Szostak Roman, Puntus L.

2000

Optical spectroscopy of the adducts of europium tris(dipivaloylmethanate) with derivatives of 1,10-phenanthroline.

Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Puntus L., Zolin V. F., Sokolnicki Jerzy

2000

Vibronic spectra and details of the structure of europium nitrates with derivatives of 1,10-phenanthroline.

Tsaryuk Vera I., Zolin V. F., Puntus L., Savchenko V., Legendziewicz Janina, Sokolnicki Jerzy, Szostak Roman

1999

Effect of ligand's donor-acceptor properties on luminescence and excitation spectra of europium β-diketonates.

Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina, Zolin V. F., Puntus L., Sokolnicki Jerzy

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie