Repozytorium

Autor publikacji Ryszard Jakubas

2020

Advances and property investigations of an organic–inorganic ferroelectric: (diisopropylammonium)2[CdBr4]

Rok Magdalena, Starynowicz Przemysław, Ciżman Agnieszka, Zaręba Jan K., Piecha-Bisiorek Anna, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard

2020
2020

Ferroelectricity in a lead free organic–inorganic 0D hybrid: formamidinium bromoantimonate(III).

Mencel Klaudia, Gągor Anna, Jakubas Ryszard, Ciżman Agnieszka, Medycki Wojciech, Zaręba Jan K., Piecha-Bisiorek Anna

2020

Ferroelectricity in ethylammonium bismuth-based organic–inorganic hybrid: (C2H5NH3)2[BiBr5].

Jakubas Ryszard, Gągor Anna, Winiarski Maciej J., Ptak Maciej, Piecha-Bisiorek Anna, Ciżman Agnieszka

2020

[NH2CHNH2]3Sb2I: a lead-free and low-toxicity organic–inorganic hybrid ferroelectric based on antimony(III) as a potential semiconducting absorber.

Szklarz Przemysław, Jakubas Ryszard, Gągor Anna, Bator Grażyna , Cichos Jakub, Karbowiak Mirosław

2020

Temperature-stimulus responsive ferroelastic molecular–ionic crystal: (C8H20N)[BF4].

Moskwa Marcin, Ganczar Emilia, Sobieszczyk Paweł, Medycki Wojciech, Zieliński Piotr, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna

2019

Exploring a hybrid ferroelectric with a 1-D perovskite-like structure: bis(pyrrolidinium) pentachloroantimonate(III).

Ksiądzyna Martyna, Gągor Anna, Piecha-Bisiorek Anna, Ciżman Agnieszka, Medycki Wojciech, Jakubas Ryszard

2019

Lead-free hybrid ferroelectric material based on formamidine: [NH2CHNH2]3Bi2I9.

Szklarz Przemysław, Gągor Anna, Jakubas Ryszard, Zieliński Piotr, Piecha-Bisiorek Anna, Cichos Jakub, Karbowiak Mirosław, Bator Grażyna , Ciżman Agnieszka

2019

Second harmonic generation in nonlinear optical crystals formed from propellane-type molecules.

Miniewicz Andrzej, Bartkiewicz Stanisław, Wojaczyńska Elżbieta, Galica Tomasz, Zalesny Robert, Jakubas Ryszard

2018

Ferroelasticity and piezoelectricity of organic-inorganic hybrid materials with a one-dimensional anionic structure: so similar, yet so different.

Piecha-Bisiorek Anna, Mencel Klaudia, Kinzhybalo Vasyl V., Szota Aleksandra, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech, Zawrocki Wiktor

2018

Ferroelectricity and ferroelasticity in organic inorganic hybrid (Pyrrolidinium)3[Sb2Cl9].

Wojciechowska Martyna, Gągor Anna, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard, Ciżman Agnieszka, Zaręba Jan K., Nyk Marcin, Zieliński Piotr, Medycki Wojciech, Bil Andrzej

2018

Morpholinium chloroindate(III) complex: a rare acentric structural arrangement leading to piezoelectric properties.

Owczarek Magdalena T., Szklarz Przemysław, Moskwa Marcin, Jakubas Ryszard

2018
2018

Widely used hardly known : an insight into electric and dynamic properties of formamidinium iodide.

Mencel Klaudia, Durlak Piotr, Rok Magdalena, Jakubas Ryszard, Baran Jan, Medycki Wojciech, Ciżman Agnieszka, Piecha-Bisiorek Anna

2017

Ferroelectricity in bis(ethylammonium) pentachlorobismuthate(III) : synthesis, structure, polar and spectroscopic properties.

Piecha-Bisiorek Anna, Gągor Anna, Jakubas Ryszard, Ciżman Agnieszka, Janicki Rafał, Medycki Wojciech

2017

Fourier transform infrared and Raman spectroscopy in the study of phase transitions in dipyrazolium iodide triiodide : experimental and theoretical analysis.

Węcławik Magdalena, Baran Jan, Durlak Piotr, Marciniak Łukasz, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard

2017

Phase sequence in diisopropylammonium iodide: avoided ferroelectricity by the appearance of a reconstructed phase.

Piecha-Bisiorek Anna, Gągor Anna, Isakov Dmitry, Zieliński Piotr, Gałązka Mirosław, Jakubas Ryszard

2017
2016

Crystal structures and related to noncentrosymmetricity properties of 4-aminomorpholinium salts.

Owczarek Magdalena T., Miniewicz Andrzej, Szklarz Przemysław, Jakubas Ryszard

2016

Dynamics of molecular crystals by means of 1H NMR relaxometry: dynamical heterogeneity versus homogenous motion.

Kruk Danuta, Florek-Wojciechowska Małgorzata, Jakubas Ryszard, Chaurasia Sujeet K., Brym Szczepan

2016

Enormous lattice distortion through an isomorphous phase transition in an organic-inorganic hybrid based on haloantimonate(III).

Wojciechowska Martyna, Szklarz Przemysław, Białońska Agata, Baran Jan, Janicki Rafał, Medycki Wojciech, Durlak Piotr, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard

2016

Flexible ferroelectric organic crystals.

Owczarek Magdalena T., Hujsak Karl A., Ferris Daniel P., Prokofjevs Aleksandrs, Majerz Irena, Szklarz Przemysław, Zhang Huacheng, Sarjeant Amy A., Stern Charlotte L., Jakubas Ryszard, Hong Seungbum, Dravid Vinayak P., Stoddart J. Fraser

2016

Physical and structural characterization of imidazolium-based organic-inorganic hybrid: (C3N2H5)2[CoCl4].

Piecha-Bisiorek Anna, Bieńko Alina, Jakubas Ryszard, Boča Roman, Weselski Marek, Kinzhybalo Vasyl V., Pietraszko Adam, Wojciechowska Martyna, Medycki Wojciech, Kruk Danuta

2016

Structure-property relationships in hybrid (C3H5N2)3[Sb2I9] and (C3H5N2)3[Bi2I9] isomorphs.

Węcławik Magdalena, Gągor Anna, Jakubas Ryszard, Piecha-Bisiorek Anna, Medycki Wojciech, Baran Jan, Zieliński Piotr, Gałązka Mirosław

2015

Dynamics of [C3H5N2]6[Bi4Br18] by means of 1H NMR relaxometry and quadrupole relaxation enhancement.

Masierak Włodzimierz, Florek-Wojciechowska M., Oglodek I., Jakubas Ryszard, Privalov A. F., Kresse B., Fujara F., Kruk Danuta

2015

Polar and antiferroelectric behaviour of a hybrid crystal - piperazinium perchlorate.

Wojtaś Maciej, Gągor Anna, Czupiński Olaf, Piecha-Bisiorek Anna, Isakov Dmitry, Medycki Wojciech, Jakubas Ryszard

2015

Strong improper ferroelasticity and weak canted ferroelectricity in a martensitic-like phase transition of diisobutylammonium bromide.

Piecha-Bisiorek Anna, Białońska Agata, Jakubas Ryszard, Zieliński Piotr, Wojciechowska Martyna, Gałązka Mirosław

2015

Unprecedented transformation of [I- · I3-] to [I42-] polyiodides in the solid state : structures, phase transitions and characterization of dipyrazolium iodide triiodide.

Węcławik Magdalena, Szklarz Przemysław, Medycki Wojciech, Janicki Rafał, Piecha-Bisiorek Anna, Zieliński Piotr, Jakubas Ryszard

2014

Dynamics of ferroelectric bis(imidazolium)pentachloroantimonate(III) by means of nuclear magnetic resonance 1H relaxometry and dielectric spectroscopy.

Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech, Florek-Wojciechowska M., Wojciechowski M., Kruk Danuta

2014

Optical nonlinearity and piezoelectricity in 2,4,6-trimethylpyridinium perchlorate.

Wojtaś Maciej, Czupiński Olaf, Tylczyński Z., Isakov Dmitry, Belsley M., Jakubas Ryszard

2013

Dynamics and ferroelectric phase transition of (C3N2H5)5Bi2Br11 by means of ac calorimetry and 1H NMR relaxometry.

Przesławski Janusz, Medycki Wojciech, Piecha Anna, Jakubas Ryszard, Kruk Danuta

2013

Room-temperature ferroelectricity in diisopropylammonium bromide.

Piecha Anna, Gągor Anna, Jakubas Ryszard, Szklarz Przemysław

2013

Synthesis, crystal structure and phase transitions of a series of imidazolium iodides.

Węcławik Magdalena, Gągor Anna, Piecha Anna, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech

2013
2012

Crystal structure and characterization of a novel ferroelastic ionic crystal: 1-aminopyridinium iodide (C5H7N2)+I-.

Owczarek Magdalena T., Jakubas Ryszard, Kinzhybalo Vasyl V., Medycki Wojciech, Kruk Danuta, Pietraszko Adam, Gałązka Mirosław, Zieliński Piotr

2012

Crystal structure and characterization of the novel NH+···N hydrogen bonded polar crystal [NH2(CH2)4NH][BF4].

Wojtaś Maciej, Gągor Anna, Czupiński Olaf, Medycki Wojciech, Jakubas Ryszard

2012

High-pressure dielectric studies of a novel hydrogen-bonded ferroelectric (NH4)2H2P2O6.

Zdanowska-Frączek M., Frączek Z. J., Szklarz Przemysław, Jakubas Ryszard

2012

NMR studies of solid-state dynamics.

Kruk Danuta, Privalov Alexei, Medycki Wojciech, Uniszkiewicz Cezary, Masierak Włodzimierz, Jakubas Ryszard

2012

Phase transition of the novel hydrogen bonded ferroelectric (NH4)2H2P2O6 studied by specific heat measurements.

Szklarz Przemysław, Przesławski Janusz, Kosturek Bogdan, Jakubas Ryszard

2011

Crystal structure and characterization of a novel acentric imidazolium analog [C3N2H5+][Br-].

Gągor Anna, Piecha Anna, Jakubas Ryszard, Miniewicz Andrzej

2011

Ferroelektryki, ferroelastyki i multiferroiki.

Pietraszko Adam, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard

2011

Organic-inorganic compounds with strong nonlinear optical properties based on 2,4,6-trimethylpyridinium and tetrahedral BF4- networks.

Wojtaś Maciej, Bil Andrzej, Jakubas Ryszard, Gągor Anna, Pietraszko Adam, Czupiński Olaf, Tylczyński Z., Isakov Dmitry

2011

Thermodynamic properties and molecular motions in ferroelectric (C3N2H5)5Sb2Br11.

Kruk Danuta, Medycki Wojciech, Przesławski Janusz, Dacko Sławomir, Piecha Anna, Jakubas Ryszard

2011

Vibrational and thermodynamic properties and molecular motions in the incommensurate crystal of morpholinium tetrafluoroborate studied by 1 H NMR.

Owczarek Magdalena T., Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Pawlukojć Andrzej, Baran Jan, Przesławski Janusz, Medycki Wojciech

2010

Complex nuclear relaxation processes in guanidinium compounds [C(NH2)3]3Sb2X9 (X= Br, Cl): effects of quadrupolar interactions.

Kruk Danuta, Medycki Wojciech, Mielczarek A., Jakubas Ryszard, Uniszkiewicz Cezary

2010

Structural characterization, thermal, dielectric and vibrational properties of tris(allylammonium) hexabromoantimonate(III), (C3H5NH3)3SbBr6.

Płowaś Iwona, Białońska Agata, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Zarychta Bartosz, Baran Jan

2009

A ferroelectric inorganic-organic hybrid based on NLO-phore stilbazolium.

Xu G., Li Yan, Zhou W.-W., Wang G.-J., Long X.-F., Cai L.-Z., Wang M.-S., Guo G.-C., Huang J.-S., Bator Grażyna , Jakubas Ryszard

2009

Crystal structure, properties and phase transitions of morpholinum tetrafluoroborate [C4H10NO][BF4].

Szklarz Przemysław, Owczarek Magdalena T., Bator Grażyna , Lis Tadeusz, Gatner Kazimierz, Jakubas Ryszard

2009

Molecular dynamics and electrical conductivity of (C3N2H5)5Bi2Cl11.

Zdanowska-Frączek M., Hołderna-Natkaniec K., Frączek Z. J., Jakubas Ryszard

2009

Structural characterization, thermal, dielectric, vibrational properties and molecular dynamics of (C5H5NH)3BiCl6.

Tarasiewicz Jolanta, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Zaleski J., Baran Jan, Medycki Wojciech

2009

Structural characterization, thermal, dielectric, vibrational properties and molecular motions in [C3N2H5]6[Bi4Br18].

Piecha Anna, Jakubas Ryszard, Pietraszko Adam, Baran Jan, Medycki Wojciech, Kruk Danuta

2008

Badania dynamiki wewnętrznej [4-apy H][SbCl4] metodami IINS i DFT.

Hołderna-Natkaniec K., Świergiel J., Natkaniec I., Jakubas Ryszard

2008

Electric properties of (C3H5N2)5Bi2Cl11 crystal in the paraelectric-ferroelectric phase.

Zdanowska-Frączek M., Wysocka M., Frączek Z. J., Jakubas Ryszard

2008

Internal dynamics of (C3N2H5)5Bi2Cl11 studied by IINS,1H NMR and QC methods.

Hołderna-Natkaniec K., Natkaniec I., Jakubas Ryszard, Nowak D., Medycki Wojciech

2008
2008

Structural characterization and ferroelectric ordering in (C3N2H5)5Sb2Br11.

Piecha Anna, Pietraszko Adam, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard

2008

Structure and ferroelectric properties of [C3N2H5]5[Bi2Br11].

Piecha Anna, Białońska Agata, Jakubas Ryszard

2008

Structure, phase transitions and molecular dynamics of [C(NH2)3]3[M2I9], M=Sb, Bi.

Szklarz Przemysław, Pietraszko Adam, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Zieliński Piotr, Gałązka Mirosław

2008

The influence of hydrostatic pressure on the ferroelectric phase transition in (C3N2H5)5Bi2Cl11.

Zdanowska-Frączek M., Frączek Z. J., Piecha Anna, Jakubas Ryszard, Rzepczyńska A.

2008

The low-temperature phase of morpholinium tetrafluoroborate.

Owczarek Magdalena T., Szklarz Przemysław, Jakubas Ryszard, Lis Tadeusz

2008

The phase situation and ferroelectric properties in the mixed crystals [4-NH2PyH][SbCL4(1x)Br4x].

Wojtaś Maciej, Jakubas Ryszard, Zaleski J., Bator Grażyna , Baran Jan

2007

Structural characterization, spectroscopic properties and phase transition in 4-aminopyridinium tetrachlorogallate(III): [ 4-NH2PyH][GaCl4].

Szklarz Przemysław, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Lis Tadeusz, Kinzhybalo Vasyl V., Baran Jan

2007
2007
2007

Thermal and optical properties of the ferroelectric (C3N2H5)5Bi2Cl11 crystal.

Przesławski Janusz, Kosturek Bogdan, Dacko Sławomir, Jakubas Ryszard

2006

Crystal structure and phase transitions in dipropylammonium hexachloroantimonate(V): [N(C3H7)2H2][SbCl6].

Kulicka Beata, Jakubas Ryszard, Bednarska-Bolek Beata, Bator Grażyna , Ciunik Zbigniew

2006

Infrared studies of phase transitions in ferroelectric (C5H5NH)5Bi2Br11.

Tarasiewicz Jolanta, Jakubas Ryszard, Baran Jan

2006

Polarization switching in (CH3NH3)5Bi2Cl11 ferroelectric crystals.

Rogowski R. Z., Matyjasek K., Jakubas Ryszard

2006

Structure and properties of 2-cyanopyridinium perchlorate [2-CNPyH][ClO4].

Czupiński Olaf, Wojtaś Maciej, Zaleski J., Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech

2006

Structure, phase transitions and molecular dynamics in 4-aminopyridinium hexachloroantimonate(V), [4-NH2C5H4NH][SbCl6].

Kulicka Beata, Jakubas Ryszard, Pietraszko Adam, Medycki Wojciech, Świergiel J.

2006

Thermal, dielectric properties and vibrational spectra of [η-C4H9NH3]2[BiBr5] crystal.

Tarasiewicz Jolanta, Jakubas Ryszard, Baran Jan, Pietraszko Adam

2005

1H NMR study of molecular dynamics of 4-apyH cation under high hydrostatic pressure.

Medycki Wojciech, Świergiel J., Jakubas Ryszard, Hołderna-Natkaniec K.

2005

Kinetics of ferroelectric switching in unipolar (CH3NH3)5Bi2Br11.

Rogowski R. Z., Matyjasek K., Jakubas Ryszard

2005

Structure and ferroelectric properties of (C3N2H5)5Bi2Cl11.

Jakubas Ryszard, Piecha Anna, Pietraszko Adam, Bator Grażyna

2005

Structure, phase transitions and molecular dynamics in ferroelastic crystal pyrrolidinium hexachloroantimonate(V), [C4H8NH2][SbCl6].

Jakubas Ryszard, Bednarska-Bolek Beata, Zaleski J., Medycki Wojciech, Hołderna-Natkaniec K., Zieliński Piotr, Gałązka Mirosław

2005

The structure, phase transition and molecular dynamics of [C(NH2)3]3[Sb2Br9].

Szklarz Przemysław, Zaleski J., Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Medycki Wojciech, Falińska K.

2004

1H NMR studies on molecular motions of 4-aminopyridinium and pyrrolidinium cations in new ferroics.

Medycki Wojciech, Świergiel J., Holderna-Natkaniec K., Jurga K., Jakubas Ryszard

2004

Crystal structure thermal, dielectric and vibrational studies of the [4-C2H5PyH]4[Sb2Cl10] crystal.

Kulicka Beata, Jakubas Ryszard, Pietraszko Adam, Bator Grażyna , Baran Jan

2004
2004

Structure and phase transitions in [(CH3)4P]3[Sb2Br9] and [(CH3)4P]3[Bi2Br9].

Wojtaś Maciej, Jakubas Ryszard, Ciunik Zbigniew, Medycki Wojciech

2004

Structure and properties of [2-NH2C5H4NH][SbCl4] and [2-NH2C5H4NH][SbBr4].

Kulicka Beata, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Ciunik Zbigniew, Medycki Wojciech

2004

Structure, phase transitions and molecular dynamics in 4-methylpyridinium tetrachloroantimonate(III), [4-CH3C5H4NH][SbCl4].

Kulicka Beata, Jakubas Ryszard, Ciunik Zbigniew, Bator Grażyna , Medycki Wojciech, Świergiel J., Baran Jan

2003

Crystal structure, phase transitions and ferroelastic properties of [(CH3)2NH2]3[Bi2Cl9].

Wojtaś Maciej, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Zaleski J., Kosturek Bogdan, Baran Jan

2003

Ferroelectric properties of [4-NH2C5H4NH][SbCl4].

Jakubas Ryszard, Ciunik Zbigniew, Bator Grażyna

2003

Molecular dynamics in ferroelectric 4-aminopyridinium tetrachloroantimonate(III), [4-NH2C5H4NH][SbCl4].

Medycki Wojciech, Holderna-Natkaniec K., Swiergiel J., Jakubas Ryszard

2003
2003

Phase transitions in guanidinium bromoantimonate(V) [C(NH2)3]SbBr6.

Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Ciąpała Paweł

2002

1H NMR study on the motion of NH4+ in ferroelectric NH4H(ClH2CCOO)2 and mixed (NH4)1-xRbxH(ClH2CCOO)2 (x=0.15).

Zdanowska-Frączek M., Kozak A., Jakubas Ryszard, Wąsicki J., Utrecht R.

2002

Crystal structure, thermal and electric behaviour of [(CH3)2NH2]3[As2Cl9] and [(CH3)2NH2][AsOCl2].

Wojtaś Maciej, Ciunik Zbigniew, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard

2002

NMR study of guanidinium cation dynamics in C(NH2)3SbCl6.

Grottel M., Pająk Z., Jakubas Ryszard

2002

Raman studies of the anionic sublattice vibrations in (C5H5NH)6Bi4Cl18.

Tarasiewicz Jolanta, Jakubas Ryszard, Baran Jan

2002

Structure and phase transitions in chloroantimonate(V) crystals: [(C2H5)3NH]SbCl6 and [(C2H5)3NH]SbCl6·1/2[(C2H5)3NH]Cl.

Bednarska-Bolek Beata, Ciunik Zbigniew, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Ciąpała Paweł

2002

Structure, phase transitions and molecular motions in 4-aminopyridinium perchlorate.

Czupiński Olaf, Bator Grażyna , Ciunik Zbigniew, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech, Świergiel J.

2002

Structure, phase transitions and molecular motions in ferroelastic (C4H8NH2)SbCl6·(C4H8NH2)Cl.

Bednarska-Bolek Beata, Jakubas Ryszard, Medycki Wojciech, Nowak D., Zaleski J.

2001

Ferroelastic phase transitions in triethylammonium and piperidinium chloroantimonate(V).

Bednarska-Bolek Beata, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Pietraszko Adam

2001

Ferroelectric properties of (C5H5NH)5BI2Br11.

Jóźków Jolanta, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Pietraszko Adam

2001

Monte Carlo study of a compressible pseudospin model for (CH3NH3)5Bi2Cl11.

Kuchta B., Carpentier P., Jakubas Ryszard, Zając Wojciech, Zieliński Piotr

2001

Phase transitions in the ferroelastic [C5H10NH2]SbCl6.

Pietraszko Adam, Bednarska-Bolek Beata, Jakubas Ryszard, Zieliński Piotr

2001

Structure and phase transitions in guanidinium halogenobismuthates(III).

Bator Grażyna , Zeegers-Huyskens Th., Jakubas Ryszard, Zaleski J.

2001

Structure, phase transition and molecular motions in (C5H5NH)BiCl4.

Jóźków Jolanta, Medycki Wojciech, Zaleski J., Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Ciunik Zbigniew

2000

Crystal structure, dielectric properties and molecular motions in (i-C4H9NH3)3Bi2Br9.

Jóźków Jolanta, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Zaleski J., Decressain R.

2000

Effect of hydrostatic pressure on N(CH3)4+ cation motion in ferroelectric N(CH3)4H(Cl3CCOO)2.

Zdanowska-Frączek M., Lewicki S., Jakubas Ryszard, Wąsicki J.

2000

Infrared studies on structural phase transition in [N(CH3)4]3Bi2Br9.

Czupiński Olaf, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard

2000

NMR study of cation motions in ferroic [C(NH2)3]3Bi2Br9.

Grottel M., Pająk Z., Jakubas Ryszard

2000

On structural phase transitions in the (C5H12N)2SbCl5 crystals.

Bednarska-Bolek Beata, Zaleski J., Jakubas Ryszard, Bator Grażyna

2000

Second harmonic generation properties of [CH3NH3]5Bi2Br11 ferroelectric crystal.

Ratajczak Henryk, Debrus S., Jakubas Ryszard, Baran Jan

2000

Structure and dynamic dielectric behaviour of ferroelectric [NH2(CH3)2]3Sb2Br9 (DMABA).

Zaleski J., Pawlaczyk Czesław, Jakubas Ryszard, Unruh H. G.

2000

Structure and phase transition in the (C5H10NH2)SbCl6·(C5H10NH2)Cl crystal.

Bednarska-Bolek Beata, Pietraszko Adam, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Kosturek Bogdan

2000

Structure and phase transitions in tetramethylammonium tetrabromoindate(III) and tetraethylammonium tetrabromoindate(III) crystals.

Góśniowska Małgorzata, Ciunik Zbigniew, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Baran Jan

1999

Brillouin scattering studies of ferroic [NH2(CH3) 2] 3Sb2Cl9 (DMACA).

Mróz B., Andrews T., Clouter M. J., Jakubas Ryszard

1999

Lattice mediated interactions and ferroelectric anomalies in the crystal (CH3NH3) 5Bi2Cl11 (PMACB).

Carpentier P., Lefebvre J., Jakubas Ryszard, Zając Wojciech, Zieliński Piotr

1999

Quasielastic neutron scattering (QNS) study of cation rotation in (CH3NH3)5Bi2Cl11, (CD3NH3)5 Bi2Cl11 and (CH3NH3)5Bi2Br11.

Jakubas Ryszard, Janik J. A., Krawczyk Józef, Mayer J., Natkaniec I., Stanek T., Steinsvoll O., Zając Wojciech

1999

Structure and phase transitions in tetramethylammonium pentachloroindate(III) crystals.

Góśniowska Małgorzata, Ciunik Zbigniew, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard

1999

Structure and phase transitions in the ferroelastic [C(NH2) 3] 3Bi2Br9 crystal.

Jakubas Ryszard, Zaleski J., Kosturek Bogdan, Bator Grażyna

1999

Vibrational, DSC and dielectric studies of Cs1.5Li1.5H(SO4)2 crystal.

Baran Jan, Bator Grażyna , Drozd M. K., Ilczyszyn Maria M., Jakubas Ryszard, Marchewka Mariusz K., Ratajczak Henryk

1998

Brilllouin-scattering studies of ferroelectric [CH3NH3]5Bi2Cl11.

Mróz B., Tuszyński J. A., Kiefte H., Clouter M. J., Jakubas Ryszard, Sept D.

1998

Brillouin scattering studies of ferroelectric (CH3NH3)5Bi2Br11.

Mróz B., Tylczyński Z., Jakubas Ryszard, Kiefte H., Clouter M. J.

1998

Neutron quasielastic scattering by (CH3NH3)5Bi2Cl11.

Jakubas Ryszard, Janik J. A., Krawczyk Józef, Mayer J., Stanek T., Steinsvoll O.

1998
1998

Phase transitions in [C5H5NH]6Bi4Cl18 crystals.

Jakubas Ryszard, Jóźków Jolanta, Bator Grażyna

1998

Phase transitions in ferroelastic [P(CH3)4]SbCl6 crystal.

Ciąpała Paweł, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Pietraszko Adam, Kosturek Bogdan

1998

Phase transitions in halogenoantimonates(V) crystals ; [N(CH3)4]SbCl6 and [N(C2H5)4]SbCl6.

Decressain R., Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Zaleski J., Lefebvre J., Kusz Joachim

1998

Raman studies of ferroelectric phase transition in [NH2(CH3)]3Sb2Cl9(DMACA).

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Lefebvre J., Guinet Y.

1998

Raman studies of structural phase transition in Cs3Bi2Br9. .

Bator Grażyna , Baran Jan, Jakubas Ryszard, Karbowiak Mirosław

1998

Structure and phase transitions in the [C(NH2)3]SbCl6 crystals.

Jakubas Ryszard, Ciąpała Paweł, Pietraszko Adam, Zaleski J., Kusz Joachim

1997

Crystal structure and phase transition of [(CH3)2NH2]GaCl4.

Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Góśniowska Małgorzata, Ciunik Zbigniew, Baran Jan, Lefebvre J.

1997

Ferroelectric phase transition in deuterated glycinium phosphite crystals.

Baran Jan, Śledź M., Jakubas Ryszard, Bator Grażyna

1997

Phase transitions in i-butylammonium halogenoantimonate(III) and bismuthate(III) crystals.

Jakubas Ryszard, Jóźków Jolanta, Bator Grażyna , Zaleski J., Baran Jan, François P.

1997

Proton magnetic resonance study of N(CH3)4+ cation motion in ferroelectric N(CH3)4H(Cl3CCOO)2.

Zdanowska-Frączek M., Medycki Wojciech, Jakubas Ryszard, Piślewski N.

1996

Dilatometric, dielectric and NMR studies of structural phase transitions of the (CH3NH3)3Bi2Cl9 (MACB) crystals.

Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Medycki Wojciech, Piślewski N., Decressain R., Lefebvre J., François P.

1996

Infrared studies on structural phase transitions in (n-C3H7NH3)2SbBr5.

Ciąpała Paweł, Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Baran Jan

1996

Piezoelectric properties of MAPCB crystals.

Mielcarek S., Biskupski P., Tylczyński Z., Mróz B., Jakubas Ryszard

1996
1996

Structural phase transitions in (n-C3H7NH3)2BiBr5 and (n-C3H7NH3)3BiBr6.

Jakubas Ryszard, Ciąpała Paweł, Bator Grażyna , Ciunik Zbigniew, Decressain R., Lefebvre J., Baran Jan

1996

The structure and phase transition of (CH3NH3)3Sb2(1-x)Bi2xCl9 mixed crystals.

Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Zaleski J., Pietraszko Adam, Decressain R.

1996

The structure and phase transition of tris(n-propylammonium) enneachloro-diantimonate (III), (n-C3H7NH3)3Sb2Cl9.

Ciąpała Paweł, Zaleski J., Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Pietraszko Adam

1995

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej.

Bator Grażyna , Budziszewski Lech, Czupiński Olaf, Freundlich Piotr, Galewski Zbigniew, Gatner Kazimierz, Jakubas Ryszard, Kalenik Jerzy, Kaźmierczak Jerzy, Orzechowski Kazimierz, Pajdowska Maria, Pawełka Zbigniew, Rospenk Maria, Więcek Barbara, Żabińska-Olszak Grażyna

1995

Dielectric and pyroelectric studies on [N(CH3)4]3Bi2X9 (X= Cl, Br).

Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Mróz J.

1995

Electro-optic coefficients of ferroelectric PMACB and PMABB crystals.

Miniewicz Andrzej, Żuk W., Jakubas Ryszard

1995

Infrared studies of structural phase transitions in (NH3CH3)3Sb2I9.

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Baran Jan, Ratajczak Henryk

1995

NMR and dilatometric studies on (CH3NH3)3Sb2Cl9 crystals.

Decressain R., Jakubas Ryszard, Lefebvre J.

1995
1995

Pyroelectric and dilatometric studies on [NH2(CH3)2]3Sb2X9 (X = Cl, Br).

Jakubas Ryszard, Mróz J., François P., Lefebvre J.

1994
1994

Infrared studies of ferroelectric phase transition in [NH2(CH3)2]3Sb2Br9.

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Baran Jan, Sobczyk Lucjan

1994

Infrared studies of structural phase transitions in (CH3NH3)3Bi2I9 (MAIB).

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Baran Jan, Ratajczak Henryk

1994

Infrared studies on structural phase transitions in [NH2(CH3)2]3Sb2Br9 and [NH2(CH3)2]3Sb2I9.

Bator Grażyna , Baran Jan, Jakubas Ryszard, Ratajczak Henryk

1994

Molecular motions in solid (CH3NH3)5Bi2Cl11 as studied by proton nuclear magnetic resonance.

Decressain R., Cochon E., Lefebvre J., Meurer B., Jakubas Ryszard

1994

Optical properties of PMACB and PMABB crystals.

Przesławski Janusz, Kosturek Bogdan, Jakubas Ryszard, Lingard R., Arzt S., Fitzmaurice A.

1994

Raman scattering in ferroelectric (CH3NH3)3Bi2Br9 single crystals.

Miniewicz Andrzej, Jakubas Ryszard, Ecolivet C., Girard A.

1993

Brillouin scattering study of elastic properties in ferroelectric (CH3NH3)5Bi2Br11 crystal.

Pavel M., Fousková A., Jakubas Ryszard, Miniewicz Andrzej

1993

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej.

Bator Grażyna , Budziszewski Lech, Czupiński Olaf, Freundlich Piotr, Galewski Zbigniew, Gatner Kazimierz, Jakubas Ryszard, Kalenik Jerzy, Kaźmierczak Jerzy, Orzechowski Kazimierz, Pajdowska Maria, Pawełka Zbigniew, Rospenk Maria, Więcek Barbara, Żabińska-Olszak Grażyna

1993

Dielectric and pyroelectric properties of [N(CH3)3H]3Sb2Cl9 in the low temperature region.

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan, Mróz J.

1993
1993

Molecular dynamics of the methylammonium cation in [CH3NH3]5Bi2Cl11.

Medycki Wojciech, Piślewski N., Jakubas Ryszard

1993

NMR and dilatometric studies on [N(CH3)4]3M2X9 (M=Sb, Bi; X=Cl, Br).

Medycki Wojciech, Jakubas Ryszard, Piślewski N., Lefebvre J.

1993
1993

Structural phase transitions in (n-C3H7NH3)2SbBr5.

Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Foulon M., Lefebvre J., Matuszewski J.

1992

A quasielastic neutron scattering study of molecular reorientation in [(CH3)3NH]3[Sb2Cl9](TMACA).

Urban S., Zając Wojciech, Jakubas Ryszard, Carlile C. J., Gabryś Beata

1992

Dielectric dispersions in pentakis methyl ammonium bismuthate single crystals: II. (CH3NH3)5Bi2Cl11.

Pawełczak K., Jakubas Ryszard, Planta Klaus, Bruch Christian, Unruh H. G.

1992

Dynamic dielectric behaviour of (CH3NH3)5Bi2X11 (X:Br, Cl) single crystals.

Pawlaczyk Czesław, Jakubas Ryszard, Planta Klaus, Bruch Christian, Stephan J., Unruh H. G.

1992

Infrared studies of structural phase transitions in [NH2(CH3)2]3SbBr6.

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Majerz Irena, Malarski Zbigniew

1992
1992

Motions of methylammonium ions in (CH3NH3)3Sb2I9 crystals studied by 1H NMR.

Kozioł P., Furukawa Yoshihiro, Nakamura Daiyu, Jakubas Ryszard

1992

Phase transitions in (CH3)2CHNH3CdCl3 crystal.

Krzewska Urszula, Jakubas Ryszard, Dacko Sławomir, Czapla Zbigniew, Waśkowska A.

1992

Specific heat behaviour of (CH3NH3)5Bi2Br11 near its ferroelectric transition.

Pawłowski A., Jakubas Ryszard, Ramos S., Del Cerro J.

1992

The internal bias field of ferroelectric (CH3NH3)5Bi2Br11.

Pykacz H., Mróz J., Jakubas Ryszard

1991

Measurements of pyroelectric properties in [(C2H5)4N]3Sb2Br9.

Miniewicz Andrzej, Jakubas Ryszard, Zaleski J.

1991

Polarized infrared spectra of ammonium hydrogen bis-chloroacetate in the paraelectric phase.

Baran Jan, Ilczyszyn Maria M., Jakubas Ryszard, Ratajczak Henryk

1991

Raman studies of structural phase transition in [NH2(CH3)2]3Sb2Cl9 (DMACA).

Miniewicz Andrzej, Lefebvre J., Jakubas Ryszard

1991

Temperaturnye izmeneniâ linejnogo dvuprelomleniâ v kristallah MACB.

Przesławski Janusz, Kosturek Bogdan, Jakubas Ryszard

1991

The para-ferroelectric phase transitions in (NH3(CH3)5Bi2Cl11. (P.M.A.C.B.).

Lefebvre J., Carpentier P., Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan

1990

Dielectric behaviour of the new ferroelectric (CH3NH3)5Bi2Br11 in the microwave region.

Pawlaczyk Czesław, Motsch H., Jakubas Ryszard, Unruh H. G.

1990

Dielectric properties of (CH3NH3)5Bi2Br11 crystals under hydrostatic pressure.

Mróz J., Poprawski R., Kolarz A., Jakubas Ryszard

1990

Ferroelastic twins and linear birefringence in DMACA crystal.

Kosturek Bogdan, Przesławski Janusz, Jakubas Ryszard

1990

Ferroelasticity of [NH2(CH3)2]3Sb2Br9 (DMABA).

Miniewicz Andrzej, Jakubas Ryszard, Ecolivet C.

1990

Molecular dynamics in [N(CH3)4]3Sb2Cl9.

Medycki Wojciech, Zimpel Z., Piślewski N., Jakubas Ryszard

1990

Phase transition in solid 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-ol (TMP).

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Malarski Zbigniew, Galewski Zbigniew, Matuszewski J., Miniewicz Andrzej

1990

Phase transitions in (CH3NH3)3Bi2I9 (MAIB).

Jakubas Ryszard, Zaleski J., Sobczyk Lucjan

1990

Phase transitions in dimethylammonium halogenoantimonates (III).

Galewski Zbigniew, Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan

1990

Properties and structural phase transitions of (CH3NH3)3Sb2I9.

Zaleski J., Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan, Mróz J.

1990

Raman scattering in ferroelectric [NH2(CH3)2]3Sb2Cl9 (DMACA).

Miniewicz Andrzej, Lefebvre J., Jakubas Ryszard

1990

Structure of pentakis(methylammonium) undecabromodibismuthate.

Matuszewski J., Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan, Głowiak Tadeusz

1990

Succesive phase transitions and ferroelasticity of [(CH3)2NH2]3Bi2I9.

Zaleski J., Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan

1989

A new ferroelectric crystal: (CH3NH3)5Bi2Cl11.

Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan, Lefebvre J.

1989

Crystal structure and phase transitions of [(C2H5)4N]6Bi8Cl30.

Zaleski J., Głowiak Tadeusz, Jakubas Ryszard, Sobczyk Lucjan

1989

Dynamika molekularna alkoholi w fazie stałej.

Bator Grażyna , Jakubas Ryszard, Malarski Zbigniew

1989

Ferroelectric domain structure of (CH3NH3)5Bi2Br11 single crystals.

Połomska M., Szcześniak L., Jakubas Ryszard, Meyer K.-P., Blumtritt H.

1989
1989

Optical birefringence of (CH3NH3)5Bi2Br11.

Kosturek Bogdan, Jakubas Ryszard

1989

Phase transition in (CH3NH3)3Bi2Cl9.

Jakubas Ryszard, Tomaszewski P. E., Sobczyk Lucjan

1989

Phase transitions in ferroelectric nonachlorodiantimonate [(CH3)3NH]3Sb2Cl9 studied by calorimetric and dielectric methods.

Jakubas Ryszard, Miniewicz Andrzej, Bertault M., Sworakowski Juliusz, Collet A.

1989

Raman scattering in ferroelectric [NH(CH3)3]3Sb2Cl9 single crystals.

Miniewicz Andrzej, Jakubas Ryszard, Ecolivet C., Girard A.

1989

Structural phase transitions in [(C2H5)4N]3Sb2Br9 and [(C2H5)4N]3Bi2Br9.

Zaleski J., Jakubas Ryszard, Galewski Zbigniew, Sobczyk Lucjan

1989

Studies of phase transitions in new ferroelectric crystal [NH(CH3)3]3Sb2Cl9.

Miniewicz Andrzej, Sworakowski Juliusz, Jakubas Ryszard, Bertault M., Ecolivet C.

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie