Repozytorium

Autor publikacji Stanisław Ułaszewski

2013

Butyltin(IV) 5-sulfosalicylates: structural characterization and their cytostatic activity.

Pruchnik Hanna, Latocha Małgorzata, Zielińska Aleksandra, Ułaszewski Stanisław, Pruchnik Florian P.

2013

Properties and biological activity of [Rh(COD)(N-N)]BF4 and [IrCl2(COD)(N-N)]BF4 polypyridyl complexes.

Śliwińska-Hill Urszula, Pruchnik Florian P., Latocha Małgorzata, Nawrocka-Musiał Dominika, Ułaszewski Stanisław

2012

Nowe związki cynoorganiczne o właściwościach cytostatycznych, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie.

Pruchnik Florian P., Pruchnik Hanna, Ułaszewski Stanisław, Dyląg M.

2012

Butyltin(IV) 2-sulfobenzoates: synthesis, structural characterization and their cytostatic and antibacterial activities.

Pruchnik Hanna, Lis Tadeusz, Latocha Małgorzata, Zielińska Aleksandra, Ułaszewski Stanisław, Pelińska I., Pruchnik Florian P.

2011

Właściwości biologiczne kompleksów żelaza(II) z 1,10-fenantroliną i 4,7-difenylo-1,10-fenantroliną.

Dawid Urszula, Pruchnik Florian P., Wilczok Adam, Zajdel Alicja, Paździor-Makowska Joanna, Ułaszewski Stanisław

2010

Antifungal activity of organotin compounds with functionalized carboxylates evaluated by the microdilution bioassay in vitro.

Dyląg M., Pruchnik Hanna, Pruchnik Florian, Majkowska-Skrobek Grażyna, Ułaszewski Stanisław

2010

Dinuclear Rh(II) complexes with one polypyridyl ligand, structure, properties and antitumor activity.

Ćwikowska Magdalena, Pruchnik Florian P., Starosta Radosław, Chojnacki Henryk, Wilczok Adam, Ułaszewski Stanisław

2010

Properties of η5-pentamethylcyclopentadienyl rhodium(III) and iridium (III) complexes with quinolin-8-ol and their cytostatic activity.

Śliwińska Urszula, Pruchnik Florian P., Ułaszewski Stanisław, Latocha Małgorzata, Nawrocka-Musiał Dominika

2008

Synthesis, structure and antitumor activity of [RhCl3(N-N)(DMSO)] polypyridyl complexes.

Śliwińska Urszula, Pruchnik Florian P., Pelińska I., Ułaszewski Stanisław, Wilczok Adam, Zajdel Alicja

 • 18
  Maj 2021
  02:00
 • 18
  Maj 2021
  10:15

  4. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2021, które odbędzie się dnia 18 maja 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień       Porządek ...

 • 13
  Maj 2021
  05:00

  I spotkanie Forum Grantowego WChUWr

  W imieniu Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Chemii oraz Przewodniczącego RDN Nauki Chemiczne, zapraszamy na I Spotkanie Forum Grantowego Wydziału Chemii, które odbędzie się 13. maja 2021 r. (czwartek) o g. 17:00 w aplikacji MS Teams.

 • 13
  Maj 2021
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mehmeta Marta

  tryb zdalny ( MS Teams)
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)