Repozytorium

Autor publikacji Justyna Krupa

2020

FTIR matrix isolation studies of thermal decomposition of 1,2,4-triazolyl-3-carboxylic acid.

Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria

2019

Complexes of glycolic acid with nitrogen isolated in argon matrices. I. Structures and thermal effects.

Kosendiak Iwona, Ahokas Jussi M. E., Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria

2019

Complexes of glycolic acid with nitrogen isolated in argon matrices. II. Vibrational overtone excitations

Kosendiak Iwona, Ahokas Jussi M. E., Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria

2019

Raman spectroscopy of glycolic acid complexes with N2.

Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan

2018

FTIR matrix isolation and theoretical studies of glycolic acid dimers.

Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria

2018

High vibrational overtone excitation-induced conformational isomerization of glycolic acid in solid argon matrix.

Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan

2018
2018

UV laser-induced photolysis of matrix isolated o-guaiacol.

Krupa Justyna, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria

2014

Photochemical transformations of 5-methyltetrazole. Matrix isolation FTIR and DFT studies.

Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria

2014

UV-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated anethole.

Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Nunes Cláudio M., Fausto Rui

2012

Ultraviolet-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated isoeugenol and eugenol.

Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Reva I. D., Fausto Rui, Wierzejewska Maria

2011

Conformational properties and photochemistry of tetrazolylpyridines in low temperature matrices. Spectroscopic evidence for the photochemical carbon-to-nitrogen rearrangement.

Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Podruczna Marta, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie