Repozytorium

Autor publikacji Alicja Kluczyk

2021

Argireline: needle‐free botox as analytical challenge.

Kluczyk Alicja, Ludwiczak Julita, Modzel Maciej, Kuczer Mariola, Cebrat Marek, Biernat Monika, Bąchor Remigiusz

2021

Chemical and biological properties of anti-wrinkle peptide Argireline = Argirelina - peptyd przeciwzmarszczkowy : właściwości chemiczne i biologiczne.

Kluczyk Alicja, Ludwiczak Julita, Modzel Maciej, Kuczer Mariola, Cebrat Marek, Biernat Monika, Bąchor Remigiusz

2021

Pharmacological characterization of µ-opioid receptor agonists with biased G protein or β-arrestin signaling, and computational study of conformational changes during receptor activation.

Piekielna-Ciesielska Justyna, Artali Roberto, Azzam Ammar A. H., Lambert David G., Kluczyk Alicja, Gentilucci Luca, Janecka Anna

2020

Design, synthesis and functional analysis of cyclic opioid peptides with Dmt-Tic pharmacophore.

Sarkar Arijit, Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Piekielna-Ciesielska Justyna, Wtorek Karol, Kluczyk Alicja, Borics Attila, Janecka Anna

2020

Pharmacological profile and molecular modeling of cyclic opioid analogues incorporating various phenylalanine derivatives.

Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Lipiński Piotr F. J., Piekielna-Ciesielska Justyna, Kluczyk Alicja, Janecka Anna

2019

Endomorphin-2 analogs containing modified tyrosines: Biological and theoretical investigation of the influence on conformation and pharmacological profile.

Wtorek Karol, Artali Roberto, Piekielna-Ciesielska Justyna, Koszuk Jacek, Kluczyk Alicja, Gentilucci Luca, Janecka Anna

2019

Synthesis and pharmacological evaluation of hybrids targeting opioid and neurokinin receptors.

Wtorek Karol, Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Piekielna-Ciesielska Justyna, Ferrari Federica, Ruzza Chiara, Kluczyk Alicja, Piasecka-Zelga Joanna, Calo Girolamo, Janecka Anna

2018

Spektrometria mas w analizie białek i peptydów : znaczniki jonizacyjne = Mass spectrometry in analysis of peptides and proteins : ionization markers.

Bąchor Remigiusz, Biernat Monika, Cebrat Marek, Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Kuczer Mariola, Paluch Aneta, Waliczek Mateusz, Wierzbicka Magdalena, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2017

Cyclic mu-opioid receptor ligands containing multiple N-methylated amino acid residues.

Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Janecka Anna, Szabó Márton Richárd, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Kluczyk Alicja, Tömböly Csaba, Borics Attila

2017

Design and characterization of opioid ligands based on cycle-in-macrocycle scaffold.

Adamska-Bartłomiejczyk Anna, De Marco Rossella, Gentilucci Luca, Kluczyk Alicja, Janecka Anna

2017

Preparation of novel deuterated cyclosporin A standards for quantitative LC-MS analysis.

Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2017

Synthesis and activity of opioid peptidomimetics with β2- and β3-amino acids.

Gach-Janczak Katarzyna, Piekielna-Ciesielska Justyna, Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Perlikowska Renata, Kruszyński Rafał, Kluczyk Alicja, Krzywik Julia, Sukiennik Jarosław, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Wasilewski Andrzej, Zielińska Marta, Janecka Anna

2017

Synthesis, receptor binding studies, optical spectroscopic and in silico structural characterization of morphiceptin analogs with cis-4-amino-L-proline residues.

Adamska-Bartłomiejczyk Anna, Borics Attila, Tömböly Csaba, Dvorácskó Szabolcs, Lisowski Marek, Kluczyk Alicja, Wołczański Grzegorz, Piekielna-Ciesielska Justyna, Janecka Anna

2016

Cyclodimerization of immunosuppressive fragment of HLA-DR molecule : design, synthesis and ESI-MS/MS analysis.

Biernat Monika, Cydzik Marzena M., Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Artym Jolanta, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew

2016

Derivatization of peptides for improved detection by mass spectrometry.

Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew

2016

Synthesis, biological evaluation and structural analysis of novel peripherally active morphiceptin analogs.

Adamska Anna, Kluczyk Alicja, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Janecka Anna, Borics Attila

2016

Synthesis of mixed MOR/KOR efficacy cyclic opioid peptide analogs with antinociceptive activity after systemic administration.

Perlikowska Renata, Piekielna Justyna, Gentilucci Luca, De Marco Rossella, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Artali Roberto, Tömböly Csaba, Kluczyk Alicja, Janecka Anna

2015

Comparison of modification sites in glycated crystallin in vitro and in vivo.

Kielmas Martyna, Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Oficjalska Jolanta, Gołębiewska Bożena, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2015

Hydrogen-deuterium exchange of the α-carbon hydrogens in N-alkylated glycine containing peptides.

Bąchor Remigiusz, Setner Bartosz, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2015

Peptides labeled by 5-azoniaspiro[4,4]nonyl group for sensitive sequencing by electrospray tandem mass spectrometry.

Setner Bartosz, Rudowska Magdalena, Wojewska Dominika, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2015

Ring size in cyclic endomorphin-2 analogs modulates receptor binding affinity and selectivity.

Piekielna Justyna, Kluczyk Alicja, Gentilucci Luca, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Tömböly Csaba, Łapiński Krzysztof, Janecki Tomasz, Janecka Anna

2015

Synthesis and mass spectrometry analysis of quaternary cryptando-peptidic conjugates.

Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2015

Synthesis of linear and cyclic opioid-based peptide analogs containing multiple N-methylated amino acid residues.

Adamska Anna, Kolesińska Beata, Kluczyk Alicja, Kamiński Zbigniew J., Janecka Anna

2015

Synthesis of mixed opioid affinity cyclic endomorphin-2 analogues with fluorinated phenylalanines.

Piekielna Justyna, Perlikowska Renata, do-Rego Jean Claude, do-Rego Jean-Luc, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Kluczyk Alicja, Łapiński Krzysztof, Tömböly Csaba, Janecka Anna

2014

Co chemik widzi w herbacie? : [dokument elektroniczny].

Kluczyk Alicja, Wrzeszcz Władysław

2014

Microwave-assisted 18O labeling of Fmoc-protected amino acids.

Modzel Maciej, Płóciennik Halina, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2014

Pharmacological characterization of endomorphin-2-based cyclic pentapeptides with methylated phenylalanine residues.

Perlikowska Renata, Malfacini Davide, Cerlesi Maria Camilla, Calo Girolamo, Piekielna Justyna, Floriot Léonore, Henry Tiphaine, do-Rego Jean Claude, Tömböly Csaba, Kluczyk Alicja, Janecka Anna

2014

Selective detection of carbohydrates and their peptide conjugates by ESI-MS using synthetic quaternary ammonium salt derivatives of phenylboronic acids.

Kijewska Monika, Kuc Adam, Kluczyk Alicja, Waliczek Mateusz, Man-Kupisinska Aleksandra, Łukasiewicz Jolanta, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2014

The unusual hydrogen-deuterium exchange of α-carbon protons inN-substituted glycine-containing peptides.

Bąchor Remigiusz, Setner Bartosz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2013

Chemiczne horyzonty : wykłady i warsztaty : III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików.

Jerzykiewicz Lucjan, Stępień Marcin, Trzeciak Anna, Zych Eugeniusz, Rusek Grzegorz, Dudziak Ewa, Brzuszkiewicz Anna, Cieślik-Boczula Katarzyna, Kluczyk Alicja, Bąchor Remigiusz, Setner Bartosz, Szewczuk Zbigniew, Bronisz Robert, Drabent Krzysztof, Weselski Marek, Gawryszewska Paula, Sokolnicki Jerzy, Gil Wojciech, Vogt Andrzej, Cebrat Marek

2013

Gas-phase fragmentation of oligoproline peptide ions lacking easily mobilizable protons.

Rudowska Magdalena, Wieczorek Robert, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2013

New method of peptide cleavage based on Edman degradation.

Bąchor Remigiusz, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2013

Po co zmuszać białka do latania? Spektrometria mas na pograniczu chemii i medycyny.

Kluczyk Alicja, Bąchor Remigiusz, Setner Bartosz, Szewczuk Zbigniew

2013

RGD peptides.

Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Cebrat Marek

2012

Dimeric analogs of immunosuppressive decapeptide fragment of ubiquitin.

Kluczyk Alicja, Cydzik Marzena M., Biernat Monika, Bąchor Remigiusz, Pasikowski Paweł, Stefanowicz Piotr, Artym Jolanta, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew

2012

Peptides labeled by quaternary ammonium salts for sensitive detection by electrospray mass spectrometry.

Bąchor Remigiusz, Rudowska Magdalena, Cydzik Marzena, Wojewska Dominika, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2012

Sensitive electrospray mass spectrometry analysis of one-bead-one-compound peptide libraries labeled by quaternary ammonium salts.

Bąchor Remigiusz, Cydzik Marzena, Rudowska Magdalena, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2012

The hydrogen-deuterium exchange at α-carbon atom in N, N,N,-trialkylglycine residue: ESI-MS studies.

Rudowska Magdalena, Wojewska Dominika, Kluczyk Alicja, Bąchor Remigiusz, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2011

Effect of 2',6'-dimethyl-L-tyrosine (Dmt) on pharmacological activity of cyclic endomorphin-2 and morphiceptin analogs.

Fichna J., Perlikowska Renata, Wyrębska A., Gach K., Piekielna Justyna, do-Rego Jean Claude, Toth G., Kluczyk Alicja, Janecki Tomasz, Janecka Anna

2011

Impact of micelle ionic electrical double layer structure on the excited state protolytic reaction in the fluorescent probe bound to the colloidal nanoparticles.

Jankowski Andrzej, Wiśniewski Łukasz, Jankowski Adam, Kluczyk Alicja, Chmielewski Piotr J., Szemik-Hojniak Anna

2011

The efficient synthesis of isotopically labeled peptide-derived Amadori products and their characterization.

Kapczyńska Katarzyna, Stefanowicz Piotr, Jaremko Łukasz, Jaremko Mariusz, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew

2011

The isotopic exchange of oxygen as a tool for detection of the glycation sites in proteins.

Kijewska Monika, Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew

2010
2010

Dimerization of the immunosuppressory decapeptide ubiquitin fragment.

Cydzik Marzena M., Biernat Monika, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Bąchor Remigiusz, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew

2010

Microwave-assisted TFA cleavage of peptides from Merrifield resin.

Kluczyk Alicja, Rudowska Magdalena, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2010

Novel peptide conjugates : heterocyclic modifications of the immunomodulatory ubiquitin fragment.

Kluczyk Alicja, Ratajska Małgorzata, Staszewska Anna, Cebrat Marek, Bartosz-Bechowski Hubert, Stefanowicz Piotr, Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew

2010

Peptide analogs derived from the modeled HLA-DQ7 molecule by computational methods as candidate immunosuppressors for the autoimmune diseases.

Skarlas T., Kosmopoulou A., Stavrakoudis A., Panou-Pomonis E., Zimecki Michał, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew, Sakarellos-Daitsiotis M., Sakarellos C.

2010

Side-chain to side-chain cyclization of opioid peptides enhances proteolytic stability of their exocyclic peptide bonds.

Cebrat Marek, Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew, Filip Katarzyna, Ciszewska M., Izdebski Jan

2010

The top-down analysis of chemical modification of ubiquitin by ECD method.

Stefanowicz Piotr, Kowalewska Karolina , Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Cebrat Marek, Szewczuk Zbigniew

2010

Ubiquitin fragments: their known biological activities and putative roles.

Pasikowski Paweł, Cydzik Marzena M., Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2009

HLA-DQ7β1 and β2 derived peptides as immunomodulators.

Skarlas T., Panou-Pomonis E., Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew, Zimecki Michał, Kosmopoulou A., Sakarellos-Daitsiotis M., Sakarellos C.

2009

LV Olimpiada Chemiczna : (XXXIII w Okręgu Wrocławskim).

Chmieleńska Krystyna, Kluczyk Alicja, Kalińska Bożena

2009

Solid phase synthesis of peptides containing novel amino acids, substituted 3-benzimidazolealanines.

Koprowska-Ratajska Małgorzata, Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Bartosz-Bechowski Hubert, Szewczuk Zbigniew

2008

Novel peptide-hetorocycle conjugates: derivatives of 3-(benzimidazol-5-yl)alanine.

Ratajska Małgorzata, Kluczyk Alicja, Cebrat Marek, Stefanowicz Piotr, Bartosz-Bechowski Hubert, Szewczuk Zbigniew

2007

A new procedure for the synthesis of peptide-derived Amadori products on a solid support.

Stefanowicz Piotr, Kapczyńska Katarzyna, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew

2007

MHC-derived peptides as immunomodulators in autoimmune deseases.

Skarlas T., Kosmopoulou A., Stavrakoudis A., Panou-Pomonis E., Zimecki Michał, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew, Sakarellos-Daitsiotis M., Sakarellos C.

2007

N-terminal dimerization of biologically active peptides on solid support.

Biernat Monika, Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Bartosz-Bechowski Hubert, Cebrat Marek, Cydzik Marzena M., Zimecki Michał, Szewczuk Zbigniew

2007

Novel heterocyclic amino acids-post-assembly on-resin modification of peptides.

Kluczyk Alicja, Staszewska Anna, Stefanowicz Piotr, Bartosz-Bechowski Hubert, Koprowska Małgorzata, Szewczuk Zbigniew

2007

Search for immunosuppressants with enhanced bioavailability based on the sequence of cyclolinopeptide X.

Cebrat Marek, Zimecki Michał, Kamysz Wojciech, Bartosz-Bechowski Hubert, Kluczyk Alicja, Lisowski Marek, Stefanowicz Piotr, Picur Bolesław, Ruchała Piotr, Micewicz Ewa, Woźnica Iwona

2006

Drug evolution concept in drug design: 2. Chimera method.

Kluczyk Alicja, Kiyota T., Lazar C., Popek Tomasz, Roman G., Konishi Y.

2006

RGD-peptides and some immunological problems.

Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Cebrat Marek

2005

Introduction of imidazole moiety on peptide chain.

Kluczyk Alicja, Koprowska Małgorzata, Bartosz-Bechowski Hubert, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2005

O wzajemnym komunikowaniu się układów: nerwowego i odpornościowego.

Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Cebrat Marek

2005

Synthesis, structure and photophysics of withe emitting novel hybrid materials.

Kluczyk Alicja, Cybińska Joanna, Carlos Luis D., Legendziewicz Janina

2005

The design of turns in peptides.

Bartosz-Bechowski Hubert, Kluczyk Alicja, Biernat Monika, Picur Bolesław, Jankowski Andrzej, Lisowski Marek, Hanusiewicz R., Stefanowicz Piotr, Sabiniarz Aleksandra, Cebrat Marek, Szewczuk Zbigniew

2005

The influence of side chain groups on electrophoretic mobility of peptides.

Kluczyk Alicja, Bartosz-Bechowski Hubert, Gardjan E., Szewczyk H., Stefanowicz Piotr

2005
2004

Drug evolution concept in drug design: 1. Hybridization method.

Lazar C., Kluczyk Alicja, Kiyota T., Konishi Y.

2004

On the peptide-antipeptide interactions in interleukin-1 receptor system.

Kluczyk Alicja, Cebrat Marek, Zbozień-Pacamaj Renata, Lisowski Marek, Stefanowicz Piotr, Wieczorek Zbigniew, Siemion Ignacy Z.

2004

The peptide complementarity.

Zbozień-Pacamaj Renata, Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Cebrat Marek, Lisowski Marek, Siemion Ignacy Z.

2004

The problem of amino acid complementarity and antisense peptides.

Siemion Ignacy Z., Cebrat Marek, Kluczyk Alicja

2002

Drug evolution: p-aminobenzoic acid as a building block.

Kluczyk Alicja, Popek Tomasz, Kiyota T., de Macedo P., Stefanowicz Piotr, Lazar C., Konishi Y.

2000

The "two-headed" peptide inhibitors of interleukin-1 action.

Kluczyk Alicja, Siemion Ignacy Z., Wieczorek Zbigniew

1999

Immunomodulatory fragments of interleukin-1 family proteins.

Kluczyk Alicja, Siemion Ignacy Z., Wieczorek Zbigniew

1998

Anti-IL-1 activity of peptide fragments of IL-1 family proteins.

Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Wieczorek Zbigniew

1998

The search for natural peptide hormone analogues : hormone-like sequences in proteins.

Siemion Ignacy Z., Szewczuk Zbigniew, Strug Iwona, Kluczyk Alicja, Wysłouch-Cieszyńska Aleksandra, Bolewska-Pędyczak Eleonora, Wieczorek Zbigniew

1997

Immunomodulatory activity of oligopeptides related to interleukin 1 receptor antagonist sequence.

Kluczyk Alicja, Siemion Ignacy Z., Słoń Jacek J., Wieczorek Zbigniew

1997

The search for inhibitors of interleukin-1 based on the sequence of interleukin-1 receptor antagonist.

Wieczorek Zbigniew, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J., Siemion Ignacy Z.

1995

On the "immunostimulative" and "immunosuppressive" conformation of thymopentin analogues.

Siemion Ignacy Z., Szewczuk Zbigniew, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J., Wieczorek Zbigniew

1995

The immunomodulatory diversity of the proteins of the transforming growth factor β (TGFβ) family.

Wieczorek Zbigniew, Słoń Jacek J., Kluczyk Alicja, Zbozień Renata, Stefanowicz Piotr, Siemion Ignacy Z.

1994

Immunological and chemical studies in the tuftsin-kentsin group.

Słoń Jacek J., Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Zimecki Michał, Wieczorek Zbigniew, Siemion Ignacy Z.

1994

Immunosuppressive activity of analogs of tripeptide Lys-Arg-Pro with D-amino acid residues.

Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J., Zimecki Michał, Wieczorek Zbigniew

1993

Circular dichroism of the peptides of tuftsin-kentsin group.

Siemion Ignacy Z., Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J.

Drug evolution : drug design at hot spots.

Konishi Y., Cho S. J., Kluczyk Alicja, Kiyota T., Lazar C., de Macedo P.

 • 28
  Październik 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Szaniawskiej (Gul)

  zdalnie (MS Teams)
 • 22
  Październik 2021
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej na temat: "Efficient chelating agents for Zr(IV) ions: design, synthesis and thermodynamic ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 19
  Październik 2021
  10:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału Chemii

   Wrocław, dnia  12 października 2021 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 19 października 2021 r.  o  godz. 10.15   (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje ...

  zdalnie
 • 14
  Październik 2021
  01:15

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Ksiądzyny

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Wrzesień 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Męcik

  zdalnie (MS Teams)