Repozytorium

Autor publikacji Maria Korabik

2021

Nd3+ and Yb3+ complexes with N-(diphenylphosphoryl)pyrazine-2-carboxamide as UV-NIR radiation converters and single-ion magnets.

Pham Yen Hoang, Trush Viktor A., Korabik Maria, Amirkhanov Volodymyr M., Gawryszewska Paula

2021

Two polyoxometalate-based hybrids constructed from trinuclear lanthanoid clusters with single‐molecule magnet behavior.

Khoshkhan Zakiyeh, Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Izadyar Mohammad, Mague Joel T., Korabik Maria

2020

Lanthanide complexes with N-phosphorylated carboxamide as UV converters with excellent emission quantum yield and single-ion magnet behavior.

Pham Yen Hoang, Trush Victor A., Carneiro Neto Albano N., Korabik Maria, Sokolnicki Jerzy, Weselski Marek, Malta Oscar L., Amirkhanov Vladimir M., Gawryszewska Paula

2019

Magnetic dimensionality and the crystal structure of two copper(II) coordination polymers containing Cu6 and Cu2 building units.

Rad-Yousefnia Negar, Shaabani Behrouz, Korabik Maria, Weselski Marek, Zahedi Monsoureh, Englert Ulli, Bikas Rahman, Szeliga Daria, Otręba Marta, Lis Tadeusz

2018

Molekularne materiały magnetyczne = Molecular magnetic materials.

Löffler Marta, Gałkowska Amanda, Korabik Maria, Utko Józef, Lis Tadeusz

2018

New field-induced single ion magnets based on prolate Er(III) and Yb(III) ions: tuning the energy barrier Ueff by the choice of counterions within an N3-tridentate Schiff-base scaffold.

Gorczyński Adam, Marcinkowski Dawid, Kubicki Maciej, Löffler Marta, Korabik Maria, Karbowiak Mirosław, Wiśniewski Piotr, Rudowicz Czesław, Patroniak Violetta

2018

Synthesis, characterization, and magnetic properties of a series of copper(II) chloride complexes of pyridyliminebenzoic acids.

Buvaylo Elena A., Kokozay Vladimir N., Makhankova Valeriya G., Melnyk Andrii K., Korabik Maria, Witwicki Maciej, Skelton Brian W., Vassilyeva Olga Yu.

2018
2015

A 3D microfluidic chip for electrochemical detection of hydrolysed nucleic bases by a modified glassy carbon electrode.

Vlachova Jana, Tmejova Katerina, Kopel Pavel, Korabik Maria, Zitka Jan, Hynek David, Kynicky Jindrich, Adam Vojtech, Kizek Rene

2015

A new "offset" analogue of the classical oxime-bridged [MnIII6] single-molecule magnets.

Poole Katye M., Korabik Maria, Shiddiq Muhandis, Mitchell Kylie J., Fournet Adeline, You Zhiliang, Christou George, Hill Stephen, Hołyńska Małgorzata

2015
2015

Hydrothermal synthesis, X-ray structure and DFT and magnetic studies of a (H2SiW12O40)2- based one-dimensional linear coordination polymer.

Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Alipour Mahboubeh, Bauzá Antonio, Mague Joel T., Korabik Maria, Frontera Antonio

2015

Synthesis, structure, and characterizations of a new antiferromagnetic manganese(II) dichloro-bridged 1-D polymer decorated by 5-amino-1-H-tetrazole.

Buvaylo Elena A., Kokozay Vladimir N., Vassilyeva Olga Yu., Skelton Brian W., Degtyarik Mikhail M., Korabik Maria, Jezierska Julia

2014

New complexes of 6,6''-dimethyl-2,2':6',2''-terpyridine with Ni(II) ions: synthesis, structure and magnetic properties.

Gorczyński Adam, Wałęsa-Chorab Monika, Kubicki Maciej, Korabik Maria, Patroniak Violetta

2014
2014
2013

Eksperyment chemiczny w zadaniach maturalnych.

Kłak Julia, Kobyłka Michał, Korabik Maria

2013

Mono-, di- and trinuclear complexes of bis(terpyridine) ligand: synthesis, crystal structures and magnetic properties.

Wałęsa-Chorab Monika, Gorczyński Adam, Kubicki Maciej, Korabik Maria, Patroniak Violetta

2013

Novel self-assembled supramolecular architectures of Mn(II) ions with a hybrid pyrazine-bipyridine ligand.

Wałęsa-Chorab Monika, Kubicki Maciej, Korabik Maria, Patroniak Violetta

2013

Self-assembly of transition metal ion complexes of a hybrid pyrazine-terpyridine ligand.

Stefankiewicz Artur R., Wałęsa-Chorab Monika, Harrowfield Jack, Kubicki Maciej, Hnatejko Zbigniew, Korabik Maria, Patroniak Violetta

2011

2D-supramolecular layers built of antiferromagnetically coupled [Cu(x-O2Nbz)2(denia)1(H2O)1]n 1D-polymers with R22(10) and R22(12) supramolecular synthons.

Vasková Z., Moncol Jan, Korabik Maria, Medvecká J., Švorec Jozef, Padělková Zdeňka, Valko M., Valigura D.

2011

Hydrogen-bond-based magnetic exchange between μ-diethylnicotinamide(aqua)bis(X-salicylato)copper(II) polymeric chains.

Korabik Maria, Repická Z., Martiška L., Moncol Jan, Švorec Jozef, Padělková Zdeňka, Lis Tadeusz, Mazúr M., Valigura D.

2011

Metoda projektu jako sposób nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych : raport podsumowujący etap badawczo-diagnostyczny.

Korabik Maria, Krawczyk Józef, Dębicka Anna, Dębowska Ewa, Dziurzyńska-Pyrsz Bożena, Finneran A., Klimas K., Kocowicz M., Kwiatkowska-Ciotucha D., Łubocka Joanna, Marszałek Henryk, Migała K., Mikołajczyk Małgorzata, Moskwa Krzysztof, Puchała Halina, Rogala B., Socha S., Tarka Robert, Tarka Z., Wójcik-Hetman D., Załuska U., Żmijowska-Wnęk E.

2010

Supramolecular dimer formation through hydrogen bond extensions of carboxylate ligands : path for magnetic exchange.

Vasková Z., Moncol Jan, Korabik Maria, Valigura D., Švorec Jozef, Lis Tadeusz, Valko M., Melnik Milan

2009

Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) complexes with/without dimethylnicotinamide - preparation, structure and properties.

Repická Z., Krupková L., Korabik Maria, Moncol Jan, Hudecová Daniela, Valigura D.

2008

Pentanuclear heterobimetallic 3d-4f complexes of Ln2M3-type - structure and magnetism.

Siebold M., Korabik Maria, Schilde U., Mroziński Jerzy, Strauch P.

2008

Synthesis, spectral and magnetic properties of two different 2-nitrobenzoatocopper(II) complexes containingN,N-diethylnicotinamide.

Kavalírová J., Korabik Maria, Stachová P., Moncol Jan, Sillanpää R., Lis Tadeusz, Mikloš D., Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Valigura D.

2008

X-ray analyses, spectroscopic and magnetic properties of [Cu4(succinato)(tpmc)2](ClO4)6·2C2H5OH·4H2O and [Cu2(C6H5COO)tpmc](ClO4)3·0.5CH3OH·0.5H2O complexes.

Vučkovič G., Antonijević-Nikolić Mirjana, Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Korabik Maria, Radanovič D. D.

2008

X-ray crystal structure and magnetic and photophysical properties of novel copper(II) N-oxide adduct [(4-MPyO)2(CuCl2)2(H2O)(C2H5OH)] (4-MPyO = 4-(4-methoxystyryl)pyridine N-oxide).

Nizhnik Yakov P., Szemik-Hojniak Anna, Deperasińska Irena, Jerzykiewicz Lucjan B., Korabik Maria, Hojniak Marek, Andreev V. P.

2007
2007

Preparation, structure, spectral and magnetic properties of copper(II) halogenonicotinates: crystal and molecular structure of tetrakis(μ-2-chloronicotinato-O,O')-diaquadicopper(II).

Moncol Jan, Korabik Maria, Segl’a Peter, Koman Marian, Mikloš D., Jašková J., Głowiak Tadeusz, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Sundberg M. R.

2007

Redetermination of bis(methyltriphenylphosphonium) hexachloridorhenate(IV).

Hołyńska Małgorzata, Korabik Maria, Lis Tadeusz

2007
2007

Synthesis, spectral and magnetic properties and crystal structures of copper(II) pyridinecarboxylates as potential antimicrobial agents.

Jašková J., Mikloš D., Korabik Maria, Jorik V., Segl’a Peter, Kaliňáková B., Hudecová Daniela, Švorec Jozef, Fischer A., Mroziński Jerzy, Lis Tadeusz, Melnik Milan

2007

Synthesis, structure, spectral and magnetic properties of 4-methoxy- and -3-methylsalicylatocopper(II) complexes with 2-pyridylmethanol.

Púčeková-Repická Z., Moncol Jan, Valigura D., Lis Tadeusz, Korabik Maria, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Mazúr M.

2006

A systematic exploration of nickel(II)/acetate/Di-2-pyridyl ketone chemistry: neutral and cationic tetranuclear clusters, and a novel mononuclear complex.

Efthymiou C. G., Raptopoulou C. P., Terzis A., Boča Roman, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Perlepes S. P., Bakalbassis E. G.

2006

Methyltriphenylphosphonium hexachlororhenate(IV).

Hołyńska Małgorzata, Korabik Maria, Lis Tadeusz

2006

New dimeric copper(II) complex [Cu(5-MeOsal)2(μ-nia)(H2O)]2 with magnetic exchange interactions through H-bonds.

Valigura D., Moncol Jan, Korabik Maria, Púčeková Z., Lis Tadeusz, Mroziński Jerzy, Melnik Milan

2006

Synthesis, spectral and magnetical characterization of monomeric [Cu(2-NO2bz)2(3-pyme)2(H2O)2] and polymeric [Cu{3,5-(NO2)2bz}2(3-pyme)2]n.

Stachová P., Korabik Maria, Koman Marian, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz, Mazúr M., Valigura D.

2005

Magnetic, electrochemical and antimicrobial properties of some Cu(II) complexes with TPMC.

Vučkovič G., Antonijević-Nikolić Mirjana, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Manojlović D. D., Gojgić-Cvijović Gordana, Matsumoto Naohide

2005

Magnetism and structure of nitrobenzoatocopper(II) complexes with N,N-diethylnicotinamide.

Korabik Maria, Stachová P., Valigura D., Koman Marian, Melnik Milan, Mroziński Jerzy

2005

Nitrobenzoatocopper(II) complexes with ronicol : structure spectral and magnetic properties.

Stachová P., Korabik Maria, Koman Marian, Melnik Milan, Mroziński Jerzy, Mazúr M., Valigura D.

2005

Synthesis, spectral and magnetic properties and crystal structures of copper(II) pyridine-carboxylates as potential antimicrobial agents.

Jašková J., Mikloš D., Korabik Maria, Jorik V., Segl’a Peter, Palicová M., Kaliňáková B., Hudecová Daniela, Švorec Jozef, Fischer A., Mroziński Jerzy, Lis Tadeusz, Melnik Milan

2004

Crystal structure, magnetic and spectral properties of tetrakis(2-nitrobenzoato)di(aqua)dicopper(II) dihydrate.

Stachová P., Valigura D., Koman Marian, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz

2004
2004

Synthesis, spectral and magnetic properties, and crystal structures of copper(II) pyridinecarboxylate adducts with N-heterocyclic ligands.

Segl’a Peter, Palicová M., Mikloš D., Koman Marian, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Głowiak Tadeusz, Sundberg M. R., Lönnecke P.

2002

Chemical and magnetic properties of the new copper(II) complexes with alkylaminoacetylureas.

Ciurla H., Hanuza Jerzy, Talik Tadeusz, Talik Z., Korabik Maria, Mroziński Jerzy

2002

Crystal structures, spectroscopic and magnetic behaviour of dimeric copper(II) 2-methylthionicotinate adducts with dimethylformamide and dimethylsulfoxide.

Mikloš D., Palicová M., Segl’a Peter, Melnik Milan, Korabik Maria, Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy

2001

Copper(II) pyridine-2,6-dicarboxylates. Coordination and distortion isomers of [Cu(pydca)(H2O)2].

Koman Marian, Moncol Jan, Hudecová Daniela, Dudová Barbora, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy

2001

Crystal architecture and magnetic properties of four transitionmetal adipate coordination polymers.

Bakalbassis E. G., Korabik Maria, Michailides A., Mroziński Jerzy, Raptopoulou C. P., Skoulika S., Terzis A., Tsaousis D.

2001

Synthesis, spectral and magnetic properties, and crystal structures of copper(II)2-methylthionicotinate adducts with chelating ligands.

Mikloš D., Segl’a Peter, Palicová M., Kopcová M., Melnik Milan, Valko M., Głowiak Tadeusz, Korabik Maria, Mroziński Jerzy

1998
1994

Vibrational properties and pharmacological studies of copper(II) complexes with benzothiazine ligands.

Mroziński Jerzy, Hanuza Jerzy, Korabik Maria, Mącka M., Gągało I., Hać E., Korolkiewicz Z.

1993
1992

Magnetism of copper(II) complexes with benzothiazine ligands.

Mroziński Jerzy, Korabik Maria, Wajcht Józef, Zborucki Zygmunt

 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 20
  Styczeń 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Mencel

  zdalnie (MS Teams)
 • 10
  Listopad 2020
  10:15

  Zaproszenie na 4. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie
 • 27
  Październik 2020
  10:15

  Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Wydziału w dniu 27 października

  Wrocław, dnia 21 października 2020 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 27 października 2020 r.  o  godz. 10.15    (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. ...

  zdalnie