Repozytorium

Autor publikacji James P. Riehl

2008

Preparation, chracterization, and circularly polarized luminescence of lanthanum and europium 1, 1'-binaphthyl-2,2'-diyl phosphate complexes.

Pędziwiatr Marta, Kosareff N. M., Muller G., Koposov A. Y., Nemykin V. N., Riehl James P., Legendziewicz Janina

2007

Brilliant Sm, Eu, Tb, and Dy chiral lanthanide complexes with strong circularly polarized luminescence.

Petoud S., Muller G., Moore E. G., Xu J., Sokolnicki Jerzy, Riehl James P., Le U. N., Cohen S. M., Raymond K. N.

2006

On the determination of empirical absolute chiral structure: chiroptical spectrum correlations for D3 lanthanide (III) complexes.

Gawryszewska Paula, Legendziewicz Janina, Ciunik Zbigniew, Esfandiari N., Muller G., Piguet C., Cantuel M., Riehl James P.

2004

Excited state energetics and spectroscopic characterization of a chiral mixed chelate complex containing Eu(III).

Gawryszewska Paula, Oczko Grażyna, Riehl James P., Tsaryuk Vera I., Legendziewicz Janina

2002
2000

Photophysics and crystal structure of a europium(III) cryptate incorporating 3,3'-biisoquinoline-2,2'-dioxide.

Gawryszewska Paula, Jerzykiewicz Lucjan B., Pietraszkiewicz M., Legendziewicz Janina, Riehl James P.

2000

The measurement of circularly polarized luminescence from racemic lanthanide complexes prepared in sol-gels.

Huskowska Ewa, Gawryszewska Paula, Legendziewicz Janina, Maupin Ch. L., Riehl James P.

2000

Tris(1,10-phenanthroline-N,N´)chromium(III) triperchlorate hydrate.

Luck R. L., Gawryszewska Paula, Riehl James P.

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie