Repozytorium

Autor publikacji Iwona Justyniak

2017

Structure investigations of group 13 organometallic carboxylates.

Justyniak Iwona, Prochowicz Daniel, Tulewicz Adam, Bury Wojciech, Goś Piotr, Lewiński Janusz

2017

Synthesis, structure, and magnetic properties of a mononuclear chiral (acetato)bis(aminoalkoxido)manganese(III) complex.

Kornowicz Arkadiusz, Terlecki Michał, Prochowicz Daniel, Pichon Céline, Justyniak Iwona, Bury Wojciech, Wróbel Zbigniew, Sutter Jean-Pascal, Lewiński Janusz

2015

Development of zinc alkyl/air systems as radical initiators for organic reactions.

Kubisiak Marcin, Zelga Karolina, Bury Wojciech, Justyniak Iwona, Budny-Godlewski Krzysztof, Ochal Zbigniew, Lewiński Janusz

2015

Experimental and computational insights into carbon dioxide fixation by RZnOH species.

Sokołowski Kamil, Bury Wojciech, Tulewicz Adam, Cieślak Anna M., Justyniak Iwona, Kubicki Dominik, Krajewska Elżbieta, Milet Anne, Moszyński Robert, Lewiński Janusz

2015

tert-Butyl(tert-butoxy)zinc hydroxides: hybrid models for single-source precursors of ZnO nanocrystals.

Sokołowski Kamil, Justyniak Iwona, Bury Wojciech, Grzonka Justyna, Kaszkur Zbigniew, Mąkolski Łukasz, Dutkiewicz Michał, Lewalska Agnieszka, Krajewska Elżbieta, Kubicki Dominik, Wójcik Katarzyna, Kurzydłowski Krzysztof J., Lewiński Janusz

2014

New ionic fluorenylnickel complexes : synthesis and solid state structure.

Kozioł Andrzej, Jerzykiewicz Lucjan B., Justyniak Iwona, Lis Tadeusz, Pasynkiewicz Stanisław, Pietrzykowski Antoni

2014

Toward coordination polymers based on fine-tunable group 13 organometallic phthalates.

Justyniak Iwona, Bury Wojciech, Prochowicz Daniel, Wójcik Katarzyna, Zachara Janusz, Lewiński Janusz

2013

Activation of CO2 by tBuZnOH species : efficient routes to novel nanomaterials based on zinc carbonates.

Sokołowski Kamil, Bury Wojciech, Justyniak Iwona, Cieślak Anna M., Wolska Małgorzata, Sołtys Katarzyna, Dzięcielewski Igor, Lewiński Janusz

2013

Permanent porosity derived from the self-assembly of highly luminescent molecular zinc carbonate nanoclusters.

Sokołowski Kamil, Bury Wojciech, Justyniak Iwona, Fairen-Jimenez David, Sołtys Katarzyna, Prochowicz Daniel, Yang Sihai, Schröder Martin, Lewiński Janusz

2012

Investigations on the interaction of dichloroaluminum carboxylates with Lewis bases and water : an efficient road toward oxo- and hydroxoaluminum carboxylate complexes.

Bury Wojciech, Chwojnowska Elżbieta, Justyniak Iwona, Lewiński Janusz, Affek Aneta, Zygadło-Monikowska Ewa, Bąk Joanna, Florjańczyk Zbigniew

2012

Oxozinc carboxylates : a predesigned platform for modelling prototypical Zn-MOFs' reactivity toward water and donor solvents.

Bury Wojciech, Justyniak Iwona, Prochowicz Daniel, Wróbel Zbigniew, Lewiński Janusz

2011

tert-Butylzinc hydroxide as an efficient predesigned precursor of ZnO nanoparticles.

Bury Wojciech, Krajewska Elżbieta, Dutkiewicz Michał, Sokołowski Kamil, Justyniak Iwona, Kaszkur Zbigniew, Kurzydłowski Krzysztof J., Płociński Tomasz, Lewiński Janusz

2009

Structure investigations of dichloroaluminum benzoates : an unprecedented example of a monomeric aluminum complex with a chelating carboxylate ligand.

Florjańczyk Zbigniew, Bury Wojciech, Zygadło-Monikowska Ewa, Justyniak Iwona, Balawender Robert, Lewiński Janusz

2008

Alkylzinc carboxylates as efficient precursors for zinc oxocarboxylates and sulfidocarboxylates.

Lewiński Janusz, Bury Wojciech, Dutkiewicz Michał, Maurin Michał, Justyniak Iwona, Lipkowski Janusz

2007

From discrete linear ZntBumolecules to 1D coordination polymers and 2D fabrics.

Lewiński Janusz, Dranka Maciej, Bury Wojciech, Śliwiński Witold, Justyniak Iwona, Lipkowski Janusz

2006
2005

A second polymorphic form of trimethylindium: topology of supramolecular architectures of group 13 trimethyls.

Lewiński Janusz, Zachara Janusz, Starowieyski Kazimierz B., Justyniak Iwona, Lipkowski Janusz, Bury Wojciech, Kruk Przemysław, Woźniak Robert

2005

Unprecedented coordination mode variation of group 13 metal–alkyl compounds derived from methyl thiosalicylate.

Lewiński Janusz, Bury Wojciech, Kopeć Tomasz, Tratkiewicz Ewa, Justyniak Iwona, Lipkowski Janusz

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie