Repozytorium

Autor publikacji Mariola Kuczer

2021

Argireline: needle‐free botox as analytical challenge.

Kluczyk Alicja, Ludwiczak Julita, Modzel Maciej, Kuczer Mariola, Cebrat Marek, Biernat Monika, Bąchor Remigiusz

2020

FMRFamide-related peptides signaling is involved in the regulation of muscle contractions in two tenebrionid beetles.

Marciniak Paweł, Witek Wojciech, Szymczak Monika, Pacholska-Bogalska Joanna, Chowański Szymon, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

2020

Short neuropeptide F signaling regulates functioning of male reproductive system in Tenebrio molitor beetle.

Marciniak Paweł, Urbański Arkadiusz, Lubawy Jan, Szymczak Monika, Pacholska-Bogalska Joanna, Chowański Szymon, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

2019
2018

Myotropic activity of allatostatins in tenebrionid beetles.

Lubawy Jan, Marciniak Paweł, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

2018

New activity of yamamarin, an insect pentapeptide, on immune system of mealworm, Tenebrio molitor.

Walkowiak-Nowicka Karolina, Nowicki G., Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

2018

Spektrometria mas w analizie białek i peptydów : znaczniki jonizacyjne = Mass spectrometry in analysis of peptides and proteins : ionization markers.

Bąchor Remigiusz, Biernat Monika, Cebrat Marek, Kijewska Monika, Kluczyk Alicja, Kuczer Mariola, Paluch Aneta, Waliczek Mateusz, Wierzbicka Magdalena, Stefanowicz Piotr, Szewczuk Zbigniew

2018

The long-term immunological effects of alloferon and its analogues in the mealworm Tenebrio molitor.

Czarniewska Elżbieta, Urbański Arkadiusz, Chowański Szymon, Kuczer Mariola

2017
2016

High stability and biological activity of the copper(II) complexes of alloferon 1 analogues containing tryptophan.

Kadej Agnieszka, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Urbański Arkadiusz, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa

2016

Novel analogs of alloferon : synthesis, conformational studies, pro-apoptotic and antiviral activity.

Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Majewska Anna, Różanowska Maria, Rosiński Grzegorz, Lisowski Marek

2015

Nowe peptydowe analogi Neb-kolostatyny, sposób ich wytwarzania i zastosowanie.

Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz

2015

Copper(II) complexes of Neb-colloostatin and of (P4A) analogue stability structure apoptosis.

Kuczer Mariola, Matusiak Agnieszka, Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa

2015

Copper(II) complexes of terminally free alloferon peptide mutants containing two different histidyl (H1 and H6 or H9 or H12) binding sites structure stability and biological activity.

Matusiak Agnieszka, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Urbański Arkadiusz, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa

2015

Distribution in rats internal organs of intraperitoneally given 125I-labeled heptapeptide [2-8]-leucopyrokinin ([2-8]-LPK), a truncated analog of insect neuropeptide leucopyrokinin.

Ryszka Florian, Dolińska Barbara, Suszka-Świtek Aleksandra, Rykaczewska-Czerwińska Monika, Konopińska Danuta, Kuczer Mariola, Plech Andrzej

2015

Effect of alloferon 1 on central nervous system in rats.

Rykaczewska-Czerwińska Monika, Oleś Piotr, Oleś Michał, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta, Plech Andrzej

2014

Copper(II) complexes of alloferon 1 with point mutations (H1A) and (H9A) stability structure and biological activity.

Matusiak Agnieszka, Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa

2014

The natural insect peptide Neb-colloostatin induces ovarian atresia and apoptosis in the mealworm Tenebrio molitor.

Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz, Gabała Elżbieta, Kuczer Mariola

2013

Allatostatyny–plejotropowe neurohormony owadów.

Lubawy Jan, Czarniewska Elżbieta, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

2013

Distribution in rats internal organs of intraperitoneally given 125I-labeled heptapeptide, [2-8]-leucopyrokinin (125I-[2-8]-LPK), a truncated analog of insect neuropeptide leucopyrokinin.

Plech Andrzej, Ryszka Florian, Dolińska Barbara, Suszka-Świtek Aleksandra, Rykaczewska-Czerwińska Monika, Konopińska Danuta, Kuczer Mariola

2013

Mono- and polynuclear copper(II) complexes of alloferons 1 with point mutations (H6A) and (H12A): stability structure and cytotoxicity.

Kuczer Mariola, Błaszak Marta M., Czarniewska Elżbieta, Rosiński Grzegorz, Kowalik-Jankowska Teresa

2013

New alloferon analogues : synthesis and antiviral properties.

Kuczer Mariola, Majewska Anna, Zahorska Renata

2013
2013

Study on opioid mechanism of analgesia induced by synthetic, insect-derived peptide Neb-colloostatin in rats.

Rykaczewska-Czerwińska Monika, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta, Plech Andrzej

2013

UCP4 expression changes in larval and pupal fat bodies of the beetle Zophobas atratus under adipokinetic hormone treatment.

Słocińska Małgorzata, Antos-Krzeminska Nina, Golebiowski Marek, Kuczer Mariola, Stepnowski Piotr, Rosiński Grzegorz, Jarmuszkiewicz Wiesława

2012

Biological effect of pentapeptide Any-GS a potential antagonist of some insect neuropeptides.

Rykaczewska-Czerwińska Monika, Kuczer Mariola, Oleś Piotr, Oleś Michał, Konopińska Danuta, Plech Andrzej

2012

New myotropic and metabotropic actions of pyrokinins in tenebrionid beetles.

Marciniak Paweł, Szymczak Monika, Pacholska-Bogalska Joanna, Neil A., Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

2012

The pro-apoptotic action of the peptide hormone Neb--colloostatin on insect haemocytes.

Czarniewska Elżbieta, Mrówczyńska L., Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

2011

Effect of alloferon 1 on plasma levels of VEGF, IL-2, TNF-alpha and IFN-gamma in rats.

Rykaczewska-Czerwińska Monika, Oleś Piotr, Oleś Michał, Brewczyński Adam, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta, Plech Andrzej

2011

Further studies on the antiviral activity of alloferon and its analogues.

Kuczer Mariola, Midak-Siewirska A., Zahorska Renata, Łuczak M., Konopińska Danuta

2010

Blocking effect of pentapeptide Any-GS on MAS MT I-induced analgesia in rats.

Rykaczewska-Czerwińska Monika, Radosz Aleksandra, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta, Plech Andrzej

2010

Effect of alloferon 1 on central nervous system in rats.

Rykaczewska-Czerwińska Monika, Oleś Piotr, Oleś Michał, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta, Plech Andrzej

2010

In Vitro antiviral properties of alloferon, Any-GS and their analogues against Human Herpes Virus and coxsackie B2 virus.

Kuczer Mariola, Midak-Siewirska A., Zahorska Renata, Łuczak M., Konopińska Danuta

2010

Studies of insect peptides alloferon, Any-GS and their analogues. Synthesis and antiherpes activity.

Kuczer Mariola, Dziubasik Katarzyna, Midak-Siewirska A., Zahorska Renata, Łuczak M., Konopińska Danuta

2009

Mononuclear copper(II) complexes of alloferons 1 and 2: a combined potentiometric and spectroscopic studies.

Kowalik-Jankowska Teresa, Biega Łukasz, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta

2008

Antiviral(HSV) activities of selected insect peptides.

Kuczer Mariola, Dziubasik Katarzyna, Midak-Siewirska A., Zahorska Renata, Luczak M., Konopińska Danuta

2008

Copper(II) complexes of Neobelliera Bullata Trypsin Modulating Oostatic Factor and its analogues.

Kowalik-Jankowska Teresa, Biega Łukasz, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta

2008

The search for new biological activities for selected insect peptides.

Kuczer Mariola, Dziubasik Katarzyna, Łuczak M., Majewska Anna, Kamysz Wojciech, Saniewska A., Konopińska Danuta

2007

Insect gonadotropic peptide hormones:some recent developments.

Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz, Konopińska Danuta

2007

Modification of cockroach DUM neurons bioelectrical activity by proctolin.

Adamkiewicz B., Konopińska Danuta, Kuczer Mariola, Grajpel B., Katkowska M. J., Tęgowska E., Stankiewicz M.

2006

Study on the role of NO. radical in the mechanism of antinociceptive effect of proctolin in rats.

Plech Andrzej, Konopińska Danuta, Kuczer Mariola, Jakrzewska H., Rykaczewska-Czerwińska Monika, Maksym B., Radecki Z.

2005

Distribution in rat brain and internal organs of 125I-labeled leucopyrokinin (LPK) injected intraperitoneally.

Plech Andrzej, Rykaczewska-Czerwińska Monika, Ryszka Florian, Suszka-Świtek Aleksandra, Dolińska Barbara, Kuczer Mariola, Konopińska Danuta

2005

Gonadotropowe hormony peptydowe owadów.

Kuczer Mariola, Konopińska Danuta

2005

Synthesis and biological effects of insect oostatic peptide Neb-colloostatin.

Kuczer Mariola, Skonieczna M., Wasielewski O., Rosiński Grzegorz, Konopińska Danuta

2004

Effects of oostatic and gonadotropic peptides on oviposition and egg hatchability in Tenebrio molitor L.

Wasielewski O., Kuczer Mariola, Grodecki Sebastian, Rosiński Grzegorz, Konopińska Danuta

2004

Encyklopedia szkolna.

Bieńko Dariusz C., Jezierski Adam, Kokurewicz D., Kuczer Mariola, Łydżba-Kopczyńska Barbara, Malina A., Nych R., Pawlak R., Radzymińska K., Smolski R., Świędrych P.

2004

Insect oostatic and gonadotropic peptides: synthesis and new biological activities in Tenebrio molitor L. and Zophobas atratus Fab.

Kuczer Mariola, Wasielewski O., Skonieczna M., Grodecki Sebastian, Rosiński Grzegorz, Lombarska-Śliwińska Danuta, Konopińska Danuta

2002

CD studies on phenylglycine analogues of proctolin.

Lisowski Marek, Szeszel-Fedorowicz Wioletta, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz, Konopińska Danuta

2000

Synthesis and biological activity of new analogues Neobellieria bullata trypsin modulating oostatic factor Neb-TMOF.

Konopińska Danuta, Bartosz-Bechowski Hubert, Kuczer Mariola, Szeszel-Fedorowicz Wioletta, Janssen I., De Loof A.

1999

[D-arginylo1]-pochodne proktoliny.

Konopińska Danuta, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz

1999
1999

Insect neuropeptide proctolin analogues and their myotropic effect in insects.

Konopińska Danuta, Kuczer Mariola, Szeszel-Fedorowicz Wioletta, Rosiński Grzegorz, Śliwowska J., Issberner J., Osborne R. H.

1999

Synthesis and biological evaluation of insect trypsin modulating oostatic factor (Neb-TMOF) and its new analogues.

Konopińska Danuta, Bartosz-Bechowski Hubert, Kuczer Mariola, Janssen I., De Loof A.

1998

Insect trypsin modulating oostatic factor (Neb-TMOF) and its analogs: preliminary structure/biological function relationship studies.

Konopińska Danuta, Bartosz-Bechowski Hubert, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz, Janssen I., De Loof A.

1998

Natural insect neuropeptide proctolin and its analogues: synthetic, biological and conformational studies.

Konopińska Danuta, Rosiński Grzegorz, Kuczer Mariola, Sobótka Wiesław, Plech Andrzej, Lisowski Marek, Picur Bolesław

1998

New proctolin analogues: synthesis and biological investigation in insects.

Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz, Issberner J., Osborne R. H., Konopińska Danuta

1998

New proctolin analogues. Synthesis and myotropic effect in insects Tenebrio molitor and Schistocerca gregaria.

Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz, Issberner J., Osborne R. H., Konopińska Danuta

1998

Pharmacological studies of proctolin receptors on foregut and hindgut of Blaberus craniifer..

Mazzocco-Manneval C., Kuczer Mariola, Konopińska Danuta, Fournier B., Loughton B. G., Puiroux J.

1996

New proctolin analogues modified by D-amino acids in the peptide chain and their high cardioexcitatory effect on Tenebrio molitor.

Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz, Lisowski Marek, Picur Bolesław, Konopińska Danuta

1995

Proctolin analogues containing D-amino acid residues : synthetic, biological and conformational studies.

Konopińska Danuta, Kuczer Mariola, Rosiński Grzegorz, Plech Andrzej, Lisowski Marek, Picur Bolesław

Nowy peptyd o właściwościach hemocytotoksycznych, sposób jego wytwarzania i zastosowanie.

Kuczer Mariola, Czarniewska Elżbieta, Mrówczyńska L., Rosiński Grzegorz

 • 18
  Maj 2021
  02:00
 • 13
  Maj 2021
  05:00

  I spotkanie Forum Grantowego WChUWr

  W imieniu Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Chemii oraz Przewodniczącego RDN Nauki Chemiczne, zapraszamy na I Spotkanie Forum Grantowego Wydziału Chemii, które odbędzie się 13. maja 2021 r. (czwartek) o g. 17:00 w aplikacji MS Teams.

 • 13
  Maj 2021
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mehmeta Marta

  tryb zdalny ( MS Teams)
 • 17
  Luty 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Marszałek-Harych

  zdalnie (MS Teams)
 • 02
  Luty 2021
  10:15

  1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 2 lutego 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym Porządek obradI. Sprawy osobowe: Omówienie sprawy odwołania pana mgr. Khalila S.M. ...

  zdalnie (MS Teams)