Repozytorium

Autor publikacji Zdzisław Latajka

2021

Impact of deuteration and temperature on furan ring dynamics.

Dopieralski Przemysław, Omelchenko Irina V., Latajka Zdzisław

2021
2019

About the aromaticity of symm-triaminotrinitrobenzene.

Omelchenko Irina V., Shishkin Oleg V., Dopieralski Przemysław, Latajka Zdzisław

2016

Computational mechanochemistry.

Dopieralski Przemysław, Latajka Zdzisław

2015

On the multiple B-O bonding using the topological analysis of electron localisation function (ELF).

Mierzwa Grzegorz, Gordon Agnieszka J., Latajka Zdzisław, Berski Sławomir

2014

Describing the chemical bonding in C70 and C70O3 - a quantum chemical topology study.

Bil Andrzej, Latajka Zdzisław, Hutter Jürg, Morrison Carole A.

2014

Matrix-isolation and computational study of the HXeY…H2O complexes ( Y = Cl, Br, and I).

Tsuge Masashi, Berski Sławomir, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid

2014

Quantum delocalization of benzene in the ring puckering coordinates.

Walewski Łukasz, Dopieralski Przemysław, Shishkin Oleg V., Latajka Zdzisław

2014

Reaction of atomic hydrogen with formic acid.

Cao Qian, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Räsänen Markku, Khriachtchev Leonid

2013

Entropy versus aromaticity in the conformational dynamics of aromatic rings.

Shishkin Oleg V., Dopieralski Przemysław, Omelchenko Irina V., Gorb Leonid, Latajka Zdzisław, Leszczyński Jerzy

2013

Experimental and computational study of the HXel···HY complexes (Y=Br and I).

Tsuge Masashi, Berski Sławomir, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid

2013

Spectroscopic and computational characterization of the HCO···H2O complex.

Cao Qian, Berski Sławomir, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid

2013

Tuning of character of the N–O bond in HONO from covalent to protocovalent by different types of intramolecular interactions.

Shishkina Svitlana V., Slabko Anzhelika I., Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Shishkin Oleg V.

2012

High kinetic stability of HXeBr upon interaction with carbon dioxide: HXeBr···CO2 complex in a xenon matrix and HXeBr in a carbon dioxide matrix.

Tsuge Masashi, Berski Sławomir, Stachowski Radosław, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław, Khriachtchev Leonid

2011

AIM and ELF analysis of the H-, Me-, and F-substituted FeIII-TAML complexes.

Mierzwicki Krzysztof, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

2011

Dynamical nonplanarity of benzene. Evidences from the Car-Parrinello molecular dynamics study.

Shishkin Oleg V., Dopieralski Przemysław, Omelchenko Irina V., Gorb Leonid, Latajka Zdzisław, Leszczyński Jerzy

2011

Hydration of NaHCO3, KHCO3, (HCO3-)2, HCO3- and CO32- from molecular dynamics simulation and speed of sound measurements.

Dopieralski Przemysław D., Burakowski Andrzej, Latajka Zdzisław, Olovsson Ivar

2010

Nature of bonding in substituted polyacetylene: a combined AIM-ELF analysis.

Durlak Piotr, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk

2010

Proton transfer dynamics in crystalline maleic acid from molecular dynamics calculations.

Dopieralski Przemysław D., Latajka Zdzisław, Olovsson Ivar

2010

Quantum chemical topology study on the electronic structure of cis- and trans-FONO.

Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Gordon Agnieszka J.

2010
2010

Waldemar Kozuschek : niecodzienne losy lekarza, humanisty, chirurga, uczonego.

Brzeziński T., Kubicz Aleksandra, Latajka Zdzisław, Łazarkiewicz B., Waleczek H.

2009

DFT studies of H3N–X (X= Li, Na, K, Rb, Cs and Fr) systems.

Wieczorek Robert, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław

2009

Fermi resonance and strong anharmonic effects in the absorption spectra of the ν-OH (ν-OD) vibration of solid H–and D-benzoic acid.

Yaremko Anatoly M., Ratajczak Henryk, Barnes Austin J., Baran Jan, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław

2009
2009

Hyperpolarizabilities of some model hydrogen-bonded complexes: PM3 andab initio studies.

Latajka Zdzisław, Gajewski Grzegorz, Barnes Austin J., Xue D., Ratajczak Henryk

2009

Proton distribution in KHCO3 from ab initio molecular dynamics simulation.

Dopieralski Przemysław D., Latajka Zdzisław, Olovsson Ivar

2009

Theoretical study on the polarizability and hyperpolarizability of hydrogen bonded complexes of nitropyridines with hydrogen fluoride.

Dopieralski Przemysław, Panek Jarosław, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Barnes Austin J.

2008

Anharmonic interactions and infrared bandshape of the hydrogen bond vibration of potassium hydrogen (deuterium) maleate crystals.

Ratajczak Henryk, Barnes Austin J., Baran Jan, Yaremko Anatoly M., Latajka Zdzisław, Dopieralski Przemysław

2008

Hyperpolarizabilities of hydrogen-bonded complexes of phenol derivatives with ammonia: PM3 andab initio studies.

Latajka Zdzisław, Gajewski Grzegorz, Barnes Austin J., Ratajczak Henryk

2008
2007

Hyperpolarizabilities of strongly hydrogen-bonded molecular complexes: PM3 andab initio studies.

Latajka Zdzisław, Gajewski Grzegorz, Barnes Austin J., Ratajczak Henryk

2006

Interaction energy decomposition analysis for formic acid complexes with argon and krypton atoms.

Panek Jarosław J., Wawrzyniak Piotr Kornel, Latajka Zdzisław, Lundell Jan

2006

Quantum chemical study of the hydrogen-bonded HXeOH-H2O complex.

Lundell Jan, Berski Sławomir, Lignell A., Latajka Zdzisław

2005

Molecular modeling study of leflunomide and its active metabolite analogues.

Panek Jarosław, Jezierska Aneta, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Koll Aleksander

2005

Molecular simulations of formic acid.

Lundell Jan, Jolkkonen S., Saarelainen M., Wawrzyniak Piotr Kornel, Panek Jarosław, Latajka Zdzisław

2005

On the nature of bonding in HCOOH...Ar and HCOOH...Kr complexes.

Wawrzyniak Piotr Kornel, Panek Jarosław, Lundell Jan, Latajka Zdzisław

2004

A study of the Raman spectra of alkanes in the Fermi-resonance region.

Atamas N.A., Yaremko Anatoly M., Seeger T., Leipertz A., Bieńko Agnieszka, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Barnes Austin J.

2004

Cadmium(II) and nickel(II) complexes of benziporphyrins. A study of weak intramolecular metal-arene interactions.

Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław, Szterenberg Ludmiła, Panek Jarosław, Latajka Zdzisław

2004

Experimental and theoretical study of the photophysics and structures of europium cryptates incorporating 3,3'-bi-isoquinoline-2,2'-dioxide.

Gawryszewska Paula, Malta Oscar L., Longo Ricardo L., Silva F. R. G. e, Alves S., Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Pietraszkiewicz M., Legendziewicz Janina

2004

Hydrogin bonding in allene complexes with nitric and nitrous acids: theoretical and infrared matrix isolation study.

Krajewska Magdalena, Latajka Zdzisław, Mielke Zofia, Mierzwicki Krzysztof, Olbert-Majkut Adriana, Sałdyka Magdalena

2004

Theoretical study of the complex between formic acid and argon.

Wawrzyniak Piotr Kornel, Panek Jarosław, Latajka Zdzisław, Lundell Jan

2004

Theoretical study of the complex between formic acid and argon

Wawrzyniak Piotr Kornel, Panek Jarosław, Latajka Zdzisław, Lundell Jan

2003

Ab initio characterization of the xenon dihydride dimer - (HXeH)2.

Lundell Jan, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

2003

Basis set superposition error in N-body clusters.

Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław

2003

Crystal structure and bonding properties of Li2I(OH).

Gajewski Grzegorz, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław

2003

Hyperpolarizalities of pyridine derivatives and their protonated species:ab initio studies.

Latajka Zdzisław, Gajewski Grzegorz, Ratajczak Henryk, Venturini J.

2003

Low barrier hydrogen bond in protonated proton sponge. X-ray diffraction, infrared, and theoretical ab initio and density functional theory studies.

Bieńko Agnieszka, Latajka Zdzisław, Sawka-Dobrowolska Wanda, Sobczyk Lucjan, Ozeryanskii Valery A., Pozharskii Alexander F., Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J.

2003

Structural analysis and sheep pituitary receptor binding of GnRH and its complexes with metal ions.

D'Amelio N., Gaggelli Elena, Gajewska A., Kochman H., Kochman K., Kozłowski Henryk, Latajka Zdzisław, Młynarz Piotr, Panek Jarosław, Valensin Gianni

2003

The first structurally characterized nonorganometallic titanium(III) alkoxo-bridged dinuclear complexes.

Utko Józef, Przybylak Szymon, Jerzykiewicz Lucjan B., Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Sobota Piotr

2002

Anharmonic interactions and Fermi resonance in the vibrational spectra of alcohols.

Atamas N.A., Yaremko Anatoly M., Bulavin L. A., Pogorelov V. E., Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Abkowicz-Bieńko Agnieszka J.

2002

Density functional studies of the cobaltous acid dimer-preliminary results.

Gajewski Grzegorz, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk

2002

DFT calculations of HRgX (Rg = rare gas; X = halogen) molecules.

Panek Jarosław, Latajka Zdzisław, Lundell Jan

2002

Matrix isolation and DFT studies of nitrous acid complexes with nitrogen dioxide.

Olbert-Majkut Adriana, Mielke Zofia, Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław

2002

Proton transfer in strongly hydrogen-bonded molecular complexes: matrix effects.

Barnes Austin J., Latajka Zdzisław, Biczysko Małgorzata S.

2002

The nature of the Au-Rg bond in the [AuRg4]2+ (Rg=Ar, Kr and Xe) molecules.

Berski Sławomir, Latajka Zdzisław, Andrés Juan

2001

Nonadditivity of interaction in Li(NH3)</sub>

Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław

2001

Quantum chemical calculations on FXeSiF.

Lundell Jan, Panek Jarosław, Latajka Zdzisław

2001

Structural and vibrational study of a novel nonlinear optical material: 3-nitrobenzoic acid hydrazide.

Ratajczak Henryk, Baran Jan, Barnes Austin J., Barycki J., Debrus S., Latajka Zdzisław, May M., Pietraszko Adam

2000

2-(Hydroxyimino)propanohydroxamic acid, a new effective ligand for aluminium.

Gumienna-Kontecka Elżbieta, Berthon Guy, Fritsky Igor O., Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław, Kozłowski Henryk

2000

A density functional study of the xenon dihydride-water complex.

Berski Sławomir, Lundell Jan, Latajka Zdzisław

2000
2000

Dielectric relaxation and molecular conformational energy of some arylazo benzothiazine derivatives.

Kozłowski Mirosław, Kołodziej Hubert A., Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław, Jurlewicz A.

2000

How the α-hydroxymethylserine residue stabilizes oligopeptide complexes with nickel(II) and copper(II) ions.

Młynarz Piotr, Gaggelli Nicola, Panek Jarosław, Stasiak M., Valensin Gianni, Kowalik-Jankowska Teresa, Leplawy Mirosław T., Latajka Zdzisław, Kozłowski Henryk

2000

Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the nitrous acid complexes with nitrogen monoxide.

Mielke Zofia, Latajka Zdzisław, Olbert-Majkut Adriana, Wieczorek Robert

2000

Solvent effect on hydrogen bonded ammonia-hydrogen halide complexes: continuum medium versus cluster models.

Abkowicz-Bieńko Agnieszka J., Biczysko Małgorzata S., Latajka Zdzisław

2000

Topological aspects of protonation and hydrogen bonding: the dihydrogen bond case.

Fuster F., Silvi Bernard, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

1999

Ab initio calculations and matrix infrared spectra ot the nitrous acid complexes with HF and HCl.

Latajka Zdzisław, Mielke Zofia, Olbert-Majkut Adriana, Wieczorek Robert, Tokhadze K. G.

1999

Combined matrix isolation IR spectroscopic and ab initio quantum chemical study of the molecular structure of aminomethylphosphinic acid.

Stepanian S. G., Reva I. D., Radchenko E. D., Latajka Zdzisław, Wierzejewska Maria, Ratajczak Henryk

1999

Critical analysis of the calculated frequency shifts of hydrogen-bonded complexes.

Silvi Bernard, Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław, Alikhani M. E., Dkhissi A., Bouteiller Y.

1999

Density functional study of the Xe2H3+ cation.

Lundell Jan, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

1999

Quantum chemical study of the bimolecular complex of HONO.

Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław, Lundell Jan

1999

Theoretical infrared spectrum and revised assignment for para-nitrophenol. Density functional theory studies.

Abkowicz-Bieńko Agnieszka J., Latajka Zdzisław, Bieńko Dariusz C., Michalska D.

1998
1998

Infrared matrix isolation and theoretical studies of SO2-HNO3 and SO2-HONO systems.

Wierzejewska Maria, Mielke Zofia, Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław

1998

Oxygen-bound fluorine (O-F): Ab Initio investigations of the hypofluorous acid dimer.

Berski Sławomir, Lundell Jan, Latajka Zdzisław, Leszczyński Jerzy

1998

Periodic Hartree-Fock studies on (HCl)∞ chain.

Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

1997

Periodic Hartree-Fock study of (HF)∞ chain.

Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

1997

Reversion of the usual ν(C-H/D) spectral shift of haloforms in some hydrogen-bonded complexes.

Boldeskul I. E., Tsymbal I. F., Ryltsev E. V., Latajka Zdzisław, Barnes Austin J.

1996

Density functional, Hartree-Fock and MP2 studies on the vibrational spectrum of phenol.

Michalska D., Bieńko Dariusz C., Abkowicz-Bieńko Agnieszka J., Latajka Zdzisław

1996

Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the nitrous acid complexes with N2 and CO.

Mielke Zofia, Latajka Zdzisław, Kołodziej Joanna, Tokhadze K. G.

1996

Spectroscopic and theoretical studies of the complexs between nitrous acid and ammonia.

Mielke Zofia, Tokhadze K. G., Latajka Zdzisław, Ratajczak E.

1996

Spectroscopic and theoretical studies of the OCO··· HF complex in pressurized gases.

Tokhadze K. G., Uspensky A. I., Mielke Zofia, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk

1995

High-frequency vibrational spectra of hydrated antimony pentoxide.

Ostrovskii D. I., Valakh M. Ya., Karaseva T. A., Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Yaremko Anatoly M.

1995

Molecular structure of betaine ab initio study.

Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk

1995

On the structure of the 3B1 excited state of water.

Ventura O. N., Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Orville-Thomas W. J.

1995

Site-site function and successive reaction counterpoise calculation of basis setsuperposition error for proton transfer.

Abkowicz-Bieńko Agnieszka J., Latajka Zdzisław, Scheiner Steve, Chalasinski G.

1995

Structure and energetics of SO2-X- (X = F, Cl, Br and I) complexes.

Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Wasif S., Salama S. B.

1994
1994

Theoretical study of the H2O-2CO hydrogen-bonded ternary complexes.

Lundell Jan, Räsänen Markku, Latajka Zdzisław

1993
1993
1993

Symetrie wirusów.

Latajka Zdzisław

1992

Ab initio study proton transfer between methylnitroamine and trimethylamine.

Bouteiller Y., Sadi S., Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk

1992

Basis set superposition error in proton transfer potentials.

Latajka Zdzisław, Schenker S., Chalasinski G.

1992

The proton position in amine - HX (X= Br, I) complexes.

Latajka Zdzisław, Scheiner Steve, Ratajczak Henryk

1991

Theoretical vibrational study of FX…NH3 ( X = H, D, Li) complexes.

Bouteiller Y., Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Scheiner Steve

1990

Ab initio calculation of the inversion barrier in the trichloromethyl radical.

Moc Jerzy, Rudziński Jerzy M., Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk

1990
1989

Ab initio study of interactions between methanol and nitrogen or carbon monoxide.

Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk, Murto J., Orville-Thomas W. J.

1989

Structures and energies of the lithiated silanes.

Moc Jerzy, Latajka Zdzisław, Rudziński Jerzy M., Ratajczak Henryk, Szczęśniak Maria M.

 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145