Repozytorium

Polish Journal of Chemistry

Tytuł skrócony

Pol. J. Chem.

ISSN

0137-5083

Wydawca

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact factor

MNiSW

SNIP

SJR

Publikacje z czasopisma

2009

Assembly of protonated tetramethylpyrazine (TMP) in triiodide. Vibrational spectra and DFT simulations.

Sobczyk Lucjan, Bator Grażyna , Sawka-Dobrowolska Wanda, Nowicka-Scheibe J., Grech Eugeniusz, Pawlukojć Andrzej

2009

DFT studies of H3N–X (X= Li, Na, K, Rb, Cs and Fr) systems.

Wieczorek Robert, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław

2009

Five-coordinated iron(III) nicotinamide complexes.

Ondrejkovičová Iveta, Wrzecion Mirosław, Nahorska Monika, Mroziński Jerzy

2009

Infrared matrix isolation and theoretical study of methylglyoxal.

Mucha Małgorzata, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia

2009

Principal components analysis of infrared spectra of liquid acetylacetone.

Czarnik-Matusewicz Bogusława, Matusiak-Kucharska Marzena, Hawranek Jerzy P.

2009

Synthesis, stucture, and pharmacological screening of 2,7-naphthyridine derivatives.

Wagner Edwin, Wójcicka A., Bryndal Iwona, Lis Tadeusz

2008

Crystal structure and magnetic properties of copper(II) macrocyclic compounds.

Bieńko Alina, Mroziński Jerzy, Korybut-Daszkiewicz B., Kruszyński Rafał

2008

Palladium complexes with aminophosphine and aminophosphite based PNP and PCP pincer-type ligands as catalysts of Heck reaction.

Benito-Garagorri D., Kirchner Karl, Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J.

2007

Aminoalkylphosphines, the water-soluble chiral phosphines.

Smoleński Piotr, Pruchnik Florian P.

2007

Impact of copper ions on chemistry and biology of prion protein.

Janicka Anna, Stańczak Paweł, Kozłowski Henryk

2007

Magnetic interactions in Cu(pyridine-2-carboxylate)2.

Żurowska Bogumiła, Mroziński Jerzy, Ciunik Zbigniew

2007

Structural and spectroscopic study of trans-bis(1,3,5-trimethylpyrazole)-bis(O,O'-nitrate) copper(II) complex.

Wiśniewski Marek Z., Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Wysokiński Rafał

2007

Structure and vibrational spectra of the 1:1squaric acid (H2SQ) - tetramethylpyrazine (TMP) adduct.

Nowicka-Scheibe J., Grech Eugeniusz, Sawka-Dobrowolska Wanda, Bator Grażyna , Sobczyk Lucjan

2007

Synthesis and properties of a trinuclear copper(II) complex with trithiocyanurate bridge.

Kopel Pavel, Čermáková Š., Doležal K., Kalińska Bożena, Bieńko Alina, Mroziński Jerzy

2007

UV-Vis and Raman spectroelectrochemistry of electrodeposited polypyrrole in hexafluorophosphate.

Kępas Anna, Grzeszczuk Maria, Kvarnström C., Lindfors T., Ivaska Ari

2006
2006

The mixed-valence rhenium(IV,V) complexes.

Banaś Bogdan, Nahorska Monika, Tomkiewicz Alina, Kłak Julia, Cyfert Maria, Mroziński Jerzy

2005

Analysis of the absorption spectrum of U3+ doped YCL3 single crystals.

Sobczyk Marcin, Drożdżyński Janusz, Karbowiak Mirosław

2005

Chiroptical properties of the guanidine chromophore.

Siemion Ignacy Z., Ślepokura Katarzyna, Gawłowska Monika, Biernat Monika

2005

Lactones 17 : synthesis of bicyclic lactones with the methyl-or gemdimethylcyclopropane system.

Obara R., Szumny A., Żołnierczyk A., Olejniczak Teresa, Białońska Agata, Ciunik Zbigniew, Wawrzeńczyk Czesław

2005

Lactones 18 : synthesis of bicyclic lactones with methyl-, di- and trimethyl substituted cyclohexane system.

Grabarczyk M., Szumny A., Gładkowski Witold, Białońska Agata, Ciunik Zbigniew, Wawrzeńczyk Czesław

2005

Magnetic, electrochemical and antimicrobial properties of some Cu(II) complexes with TPMC.

Vučkovič G., Antonijević-Nikolić Mirjana, Korabik Maria, Mroziński Jerzy, Manojlović D. D., Gojgić-Cvijović Gordana, Matsumoto Naohide

2005

Specific interactions of divalent metal ions with phosphonic analoques of dipeptide inhibitors of proteases.

Gałęzowska Joanna, Sobek Sylwia, Drag Marcin, Mucha Artur, Kafarski Paweł, Kozłowski Henryk

2005

Synthesis and antiproliferative activity in vitro of new 2-aminobenzimidazole derivatives. Part 2.

Nawrocka W., Sztuba B., Liszkiewicz H., Kowalska Maria W., Wietrzyk Joanna, Nevozhai D., Opolski Adam

2005
2003

Crystal structure and vibrational studies of glycine-LiNO3 and glycine-NaNO3 crystals.

Baran Jan, Drozd M. K., Pietraszko Adam, Trzebiatowska Monika, Ratajczak Henryk

2003
2003

On a new unexpected benzoxazino-benzoxazine derivative.

Nowicka-Scheibe J., Sośnicki J. G., Grech Eugeniusz, Głowiak Tadeusz, Sobczyk Lucjan

2003

Phase transitions in guanidinium bromoantimonate(V) [C(NH2)3]SbBr6.

Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Ciąpała Paweł

2003

Vibrational spectra, phase transition and nonlinear optical properties of anilinium perchlorate molecular-ionic solid.

Marchewka Mariusz K., Debrus S., Drozd M. K., Baran Jan, Barnes Austin J., Xue D., Ratajczak Henryk

2002

Crystal structure, EXAFS study and low temperature magnetic properties of ammonium hexabromorhenate.

Mroziński Jerzy, Tomkiewicz Alina, Hartl H., Brüdgam I., Villain F.

2002

Dimerization of 1,8-diaminonaphthalene. DFT theoretical, infra-red, Raman and inelastic neutron scattering studies.

Majerz Irena, Pawlukojć Andrzej, Sobczyk Lucjan, Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J.

2002

FT-IR studies of CH...B interactions in fluoroform containing cryosolutions.

Melikova S. M., Rutkowski K. S., Rodziewicz Paweł, Koll Aleksander

2002

Synthesis, magnetic and spectroscopic study of (Ph4As)2[Re(NCS)6]·2H2O.

Małecka Jolanta, Kochel Andrzej, Mroziński Jerzy

2001

Copper(II) pyridine-2,6-dicarboxylates. Coordination and distortion isomers of [Cu(pydca)(H2O)2].

Koman Marian, Moncol Jan, Hudecová Daniela, Dudová Barbora, Melnik Milan, Korabik Maria, Mroziński Jerzy

2001

Dipole moment, molar Kerr constant, crystal and molecular structure of 3-chloro-Nmethyl-N-nitroaniline.

Prezhdo V. V., Bykova A. S., Głowiak Tadeusz, Prezhdo O. V., Daszkiewicz Z., Kyzioł J. B.

2001

New proctolin analogues modified by the novel D- or L-phenylglycine derivatives. Synthesis and biological studies.

Szeszel-Fedorowicz Wioletta, Lisowski Marek, Rosiński Grzegorz, Issberner J., Osborne R. H., Konopińska Danuta

2001

On the peptides related to nucleotide sequences of archeal tRNAs.

Siemion Ignacy Z., Strug Iwona, Wyszko Eliza, Barciszewski Jan

2001

Pro-Pro amide bond configuration and the immunosuppressive activity of cyclolinopeptide A.

Krajewski Krzysztof, Lisowski Marek, Wieczorek Zbigniew, Siemion Ignacy Z.

2001

Specific interactions of Cu2+ ions with enantiomers of hepatitis B virus surface antigen 140-146 region.

Świątek-Kozłowska Jolanta, Brasuń Justyna, Maćkiewicz Z., Kupryszewski G.

2000

Anodic properties of Zn, Cd and Hg in molten Et3N·nHF salts.

Zięba-Mizgała Anna, Gatner Kazimierz

2000

Copper(II) methylpyrazole complexes.

Wiśniewski Marek Z., Głowiak Tadeusz

2000

Lactones 5. Synthesis of some terpenoid lactones from γ,δ-epoxy esters.

Olejniczak Teresa, Nawrot Jan, Ciunik Zbigniew, Wawrzeńczyk Czesław

2000

Reactivity of cis-diaminedichloroplatinum(II) (cis-platin towards chromium(VI).

Stawińska J., Staszak Zbigniew, Jezierska Julia, Cieślak-Golonka Maria, Daszkiewicz M.

2000

UV-visible absorption spectroscopic studies of intramolecular proton transfer in N-(R-salicylidene)-alkylamines.

Król-Starzomska Iwona, Rospenk Maria, Rozwadowski Z., Dziembowska Teresa

1999

Cu(II) complexes with rutin.

Dyba Marcin, Solinas S., Culeddu N., Ganadu M. L., Kozłowski Henryk

1999
1999

Structure of three selected dirhodium(II) and cobalt(II) phosphane complexes.

Gałdecki Zdzisław, Gałdecka Ewa, Kowalski Andrzej, Pruchnik Florian P., Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Starosta Radosław

1999

Synthesis and pharmacological properties of new derivatives of 2-amino-5-(2-amino-3-pyridyl)-1,3,4-oxadizole.

Liszkiewicz H., Głowiak Tadeusz, Kowalska Maria W., Rutkowska M., Szeląg A., Barczyńska J., Kędzierska-Goździk L., Błaszczyk F., Dziewiszek W.

1999
1998
1998

Oxovanadium (IV) complexes of 1-hydroxyalkane-1,1-diyldiphosphonic acids.

Dyba Marcin, Kozłowski Henryk, Tlałka A., Leroux Y., El Manouni D.

1998

Periodic Hartree-Fock studies on (HCl)∞ chain.

Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

1998

Preparation, crystal structure and properties of (Ph4P)2ReCl6·2CH3CN.

Małecka Jolanta, Jäger L., Wagner Ch., Mroziński Jerzy

1998

Thin film transmission spectra and vibrational intensities of liquid pyridine.

Wrzeszcz Władysław, Czarnik-Matusewicz Bogusława, Hawranek Jerzy P.

1997

Conformational investigation on palindromic sequence of lactoferrin: DKFKD.

Kubik Aleksandra, Stefanowicz Piotr, Siemion Ignacy Z.

1997

Crystal and molecular structure of two polymorphs of 3-amino-4-nitrobenzyl alcohol.

Rusek Grzegorz, Mazurek Jarosław, Lis Tadeusz, Krajewski Krzysztof

1997

Structure and magnetism of nickel(II) dimer with thiourea bridges.

Melnik Milan, Šramko T., Dunaj-Jurčo M., Jorik V., Kalińska Bożena, Mroziński Jerzy

1997

The cyclolinopeptide A analogues with D-Phe, D-Tyr, and L- and D-Trp Residues.

Cebrat Marek, Lisowski Marek, Siemion Ignacy Z., Wieczorek Zbigniew

1997

The kinetics of Ag(I)/Ag electrode reaction in pure molten silver chloride.

Kisza Adolf, Dzielendziak Janusz, Kaźmierczak Jerzy

1996

Crystal structure and IR spectrum of 1,8-bis(4-toluenesulphonamido)-2,4,7-trinitronaphthalene.

Olejnik Zofia, Lis Tadeusz, Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J., Malarski Zbigniew

1996

Crystal structure of triammoniumtris(pyridine-2,6-dicarboxylato-N,O,O')holmiate(III) heptahydrate.

Brzyska W., Rzączyńska Z., Ożga W., Mrozek R., Głowiak Tadeusz

1996

New chiral complexes of Ru(III) with mixed 1,3-diketonate ligands.

Krompiec S., Suwiński J., Grobelny Romuald, Majewski J.

1995

Carbonyl rhodium(I) and ruthenium(II) complexes with water soluble phosphines.

Pruchnik Florian P., Smoleński Piotr, Raksa Iwona

1995

Crystal structure, spectroscopic and magnetic studies of diacetato-bis(2-aminopyridine) copper(II) complex.

Grobelny Romuald, Głowiak Tadeusz, Mroziński Jerzy, Brzóska L., Baran W., Tomasik P.

1995

On the "immunostimulative" and "immunosuppressive" conformation of thymopentin analogues.

Siemion Ignacy Z., Szewczuk Zbigniew, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J., Wieczorek Zbigniew

1995

Synthesis and crystal structure of 3-acetamido-4-nitrobenzyl acetate.

Rusek Grzegorz, Krajewski Krzysztof, Lis Tadeusz

1995

The β-turn-like conformation of tripeptides with C-terminal proline.

Siemion Ignacy Z., Stefanowicz Piotr, Czaplewski C., Ciarkowski J.

1994

Chiroptical properties of aromatic residues in cyclolinopeptide A and its analogues.

Siemion Ignacy Z., Lisowski Marek, Cebrat Marek, Pędyczak Artur, Wysłouch-Cieszyńska Aleksandra

1994

Co-ordinating ability of N-terminal methionine, a residue with weakly co-ordinating side-chain.

Kowalik-Jankowska Teresa, Kiss A., Sóvágó I., Kozłowski Henryk

1994

Conformational and biological studies on proline containing thymopentin analogues.

Pędyczak Artur, Wieczorek Zbigniew, Trojnar J., Bolewska-Pędyczak Eleonora, Lawitz K., Siemion Ignacy Z.

1994

FTIR studies of proton sponges protonation by mercaptocompounds in acetonitrile.

Brzeziński Bogumił, Grech Eugeniusz, Malarski Zbigniew, Sobczyk Lucjan

1994

Immunological and chemical studies in the tuftsin-kentsin group.

Słoń Jacek J., Kluczyk Alicja, Stefanowicz Piotr, Zimecki Michał, Wieczorek Zbigniew, Siemion Ignacy Z.

1994

Kinetics of sulphite oxidation by Cr(VI) in acid media.

Wawrzeńczyk Mirosława, Cyfert Maria

1994

Proctolin and its analogues, structure/biological function relationship studies.

Konopińska Danuta, Rosiński Grzegorz, Sobótka Wiesław, Plech Andrzej

1994

Studies in the conformation of proline containing analogues of thymopentin.

Pędyczak Artur, Bolewska-Pędyczak Eleonora, Voelter W., Siemion Ignacy Z.

1994
1994

Turn tendency of model α,β-dehydropeptides.

Pietrzyński G., Rzeszotarska B., Ciszak E., Lisowski Marek

1993
1993

Circular dichroism of the peptides of tuftsin-kentsin group.

Siemion Ignacy Z., Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Słoń Jacek J.

1993

Copper(II) kojates and their antifungal effects.

Melnik Milan, Uher M., Brtko J., Mrozińska Danuta, Mroziński Jerzy

1993

Spectroscopic properties of [(C4H9)4N]3Pr(NCS)6 crystal.

Maghrawy H., Stręk Wiesław, Legendziewicz Janina, Hanuza Jerzy, Łukowiak E.

1993
1993

Structure of 2-(3-nitrophenylamino)-2-penten-4-one.

Olejnik Zofia, Lis Tadeusz, Kowal R., Miniewicz Andrzej

1993
1993
1993

Transport properties of fused triethylammonium fluorides.

Gatner Kazimierz, Żabińska-Olszak Grażyna

1992

Magnetism of copper(II) complexes with benzothiazine ligands.

Mroziński Jerzy, Korabik Maria, Wajcht Józef, Zborucki Zygmunt

1992

Reactivity of N-hydroxysuccinimide esters.

Stefanowicz Piotr, Siemion Ignacy Z.

1992

The crystal structure of cis and trans isomers of [TiCl4(thf)2].

Lis Tadeusz, Ejfler Jolanta, Utko Józef, Sobota Andrzej

1991

Tantalum cathodic reduction in the LiF-KF eutectic.

Łoś P., Josiak J., Kaźmierczak Jerzy

1989

Application of rhodium(II) acetate as olefin reduction catalyst in basic medium.

Pasternak Helena, Pruchnik Florian P., Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Zuber Marek

1989

Hydrogenation of arenes catalyzed by complex compounds of the VIII group metals in acid medium.

Pruchnik Florian P., Zuber Marek, Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Litewka-Kobyłka Alina, Kluczewska-Patrzałek Grażyna

1983

Spectroscopic studies on Cu(II) complexes with dipeptides containing aromatic amino acids.

Jeżowska-Bojczuk Małgorzata, Baranowski Jerzy, Kozłowski Henryk

 • 13
  Lipiec 2021
  10:15

  6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 6/2021, które odbędzie się dnia 13 lipca 2021 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

 • 09
  Lipiec 2021
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dudek

  zdalnie (aplikacja Teams)
 • 08
  Lipiec 2021
  10:00

  1. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 1 lipca 2021 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 1. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 8 lipca 2021 r. (czwartek)  o  godz. 10.00    (tryb zdalny)     Porządek ...

 • 29
  Czerwiec 2021
  09:00
 • 22
  Czerwiec 2021
  01:00

  3. posiedzenie Rady Wydziału

  Wrocław, dnia 16 czerwca 2021 r.          ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r.  o  godz. 13.00    (tryb zdalny)     Porządek dzienny: Informacje ...