Repozytorium

Chemical Physics

Tytuł skrócony

Chem. Phys.

ISSN

0301-0104

eISSN

1873-4421

Adres internetowy

http://www.elsevier.com/locate/chemphys

Wydawca

Elsevier

Impact factor

MNiSW

SNIP

SJR

Publikacje z czasopisma

2015

Electric response in the antiferroelectric crystal of 4,4'-di-t-butyl-2,2'-bipyridyl with chloranilic acid.

Rok Magdalena, Piecha-Bisiorek Anna, Szklarz Przemysław, Bator Grażyna , Sobczyk Lucjan

2015

FTIR and Raman spectra of CH(D)FCl–CF2–O–CHF derivatives of enflurane. Experimental and ab initio study.

Melikova S. M., Rutkowski K. S., Telkova E., Jakubiszyn Bogusława, Rospenk Maria, Herrebout Wouter A.

2015

FTIR-ATR study of the influence of the pyrimidine analog of fluphenazine on the chain-melting phase transition of sphingomyelin membranes.

Kuć Marta, Cieślik-Boczula Katarzyna, Świątek Piotr, Jaszczyszyn Agata, Gąsiorowski Kazimierz, Malinka Wiesław

2015

p-N,N'-tetraacetylodiaminodurene. The structure and vibrational spectra.

Bator Grażyna , Rok Magdalena, Sawka-Dobrowolska Wanda, Sobczyk Lucjan, Zamponi Michaela, Pawlukojć Andrzej

2015

Simple hydrated salts in methanolic and aqueous solutions : acoustic and spectroscopic studies.

Burakowski Andrzej, Gliński Jacek, Wachał Joanna, Guzik Małgorzata

2014

Describing the chemical bonding in C70 and C70O3 - a quantum chemical topology study.

Bil Andrzej, Latajka Zdzisław, Hutter Jürg, Morrison Carole A.

2014

On the unusual IR spectra of the acetic acid-trimethylamine complex in low temperature matrices.

Ratajczak Henryk, Wierzejewska Maria, Barnes Austin J., Yaremko Anatoly M., Virko Serdej V.

2014

Optical nonlinearity and piezoelectricity in 2,4,6-trimethylpyridinium perchlorate.

Wojtaś Maciej, Czupiński Olaf, Tylczyński Z., Isakov Dmitry, Belsley M., Jakubas Ryszard

2013

Dynamics and ferroelectric phase transition of (C3N2H5)5Bi2Br11 by means of ac calorimetry and 1H NMR relaxometry.

Przesławski Janusz, Medycki Wojciech, Piecha Anna, Jakubas Ryszard, Kruk Danuta

2013

Structural, spectroscopic and theoretical studies on 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenantroline complex with picric acid.

Bator Grażyna , Sobczyk Lucjan, Sawka-Dobrowolska Wanda, Wuttke J., Pawlukojć Andrzej, Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J.

2012

Hydrogen bonded NHO chains formed by chloranilic acid (CLA) with 4,4'-di-t-butyl-2,2'-bipyridyl(dtBBP) in the solid state.

Bator Grażyna , Sawka-Dobrowolska Wanda, Sobczyk Lucjan, Owczarek Magdalena T., Pawlukojć Andrzej, Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J.

2011

Many particle approach to resonance Raman scattering in crystals: strong electron-phonon interaction and multi-phonon processes.

Yaremko Anatoly M., Koroteev V. V., Yukhymchuk V. O., Dzhagan V. M., Ratajczak Henryk, Barnes Austin J., Silvi Bernard

2011

The structure and vibrational spectra of the 2,5-dimethylpyrazine (2,5-DMP) 1: 1 adduct with 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone (CLA).

Pawlukojć Andrzej, Sawka-Dobrowolska Wanda, Bator Grażyna , Sobczyk Lucjan, Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J.

2011

Thermodynamic properties and molecular motions in ferroelectric (C3N2H5)5Sb2Br11.

Kruk Danuta, Medycki Wojciech, Przesławski Janusz, Dacko Sławomir, Piecha Anna, Jakubas Ryszard

2011
2011

Vibrational and thermodynamic properties and molecular motions in the incommensurate crystal of morpholinium tetrafluoroborate studied by 1 H NMR.

Owczarek Magdalena T., Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Pawlukojć Andrzej, Baran Jan, Przesławski Janusz, Medycki Wojciech

2010

Cryospectroscopic and ab initio anharmonic studies of acetylene-trimethylamine H-bonded complex.

Rutkowski K. S., Melikova S. M., Jański Jerzy, Koll Aleksander

2010

Order-disorder phase transitions and their influence on the structure and vibrational properties of new hybrid material: 2-amino-4-methyl-3-nitropyridinium trifluoroacetate.

Lorenc Jadwiga, Bryndal Iwona, Syska W., Wandas Maria, Marchewka Mariusz, Pietraszko Adam, Lis Tadeusz, Mączka Mirosław, Hermanowicz Krzysztof, Hanuza Jerzy

2010

Structural characterization, thermal, dielectric and vibrational properties of tris(allylammonium) hexabromoantimonate(III), (C3H5NH3)3SbBr6.

Płowaś Iwona, Białońska Agata, Jakubas Ryszard, Bator Grażyna , Zarychta Bartosz, Baran Jan

2009

Fermi resonance and strong anharmonic effects in the absorption spectra of the ν-OH (ν-OD) vibration of solid H–and D-benzoic acid.

Yaremko Anatoly M., Ratajczak Henryk, Barnes Austin J., Baran Jan, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław

2008

A cryosolution FTIR and ab initio study of the blue shifting C–H···F hydrogen bonded complexes F2ClCH·FCD3 and Cl2FCH·FCD3.

Rutkowski K. S., Herrebout Wouter A., Melikova S. M., Van der Veken Benjamin J., Koll Aleksander

2008

Complexation of formaldoxime and acetaldoxime with nitrogen.

Golec Barbara, Grzegorzek Joanna, Mielke Zofia

2008

Structure and polarized IR spectra of 4-isothiocyanatophenyl 4-heptylbenzoate (7TPB).

Majewska Paulina, Rospenk Maria, Jakubiszyn Bogusława, Kochel Andrzej, Sobczyk Lucjan, Dąbrowski R.

2007

INS spectroscopic study of the 1:1 tetramethylpyrazine (TMP) squaric acid (H2SQ) complex.

Prager M., Wischnewski A., Bator Grażyna , Pawlukojć Andrzej, Sobczyk Lucjan

2007

Optical spectrum and crystal-field analysis of uranium trifluoride.

Karbowiak Mirosław, Drożdżyński Janusz

2007

Polarized infrared spectra of liquid crystalline 4-octyloxy-4'-cyanobiphenyl.

Majewska P., Rospenk Maria, Jakubiszyn Bogusława, Sobczyk Lucjan

2007

X-ray diffraction and inelastic neutron scattering study of 2,6-dimethylpyrazine (DMP) chloranilic acid (CLA) complex.

Prager M., Sawka-Dobrowolska Wanda, Sobczyk Lucjan, Pawlukojć Andrzej, Grech Eugeniusz, Wischnewski A., Zamponi Michaela

2007

X-ray diffraction, DFT theoretical, and IR polarized spectroscopic studies of the crystal-like E-mesophase of 4'-hexyloxy-isothiocyanatotolane (6OTOLT).

Majewska Paulina, Rospenk Maria, Jakubiszyn Bogusława, Kochel Andrzej, Sobczyk Lucjan, Dąbrowski R.

2006

13C chemical shift tensors of hyrogen bonded amino acids: relations between experimental and calculated results.

Ilczyszyn Marek, Godzisz Dorota, Ilczyszyn Maria M., Mierzwicki Krzysztof

2006

A matrix isolation and theoretical study of SiF4 dimers spectra.

Ignatov S. K., Kolomiitsova T. D., Mielke Zofia, Razuvaev A. G., Shchepkin D., Tokhadze K. G.

2006

Experimental and theoretical study of the vibrational spectra of halothane.

Jakubiszyn Bogusława, Michalska D., Sandorfy C., Zeegers-Huyskens Th.

2006

Polarized IR spectra of resonance asisted hydrogen bond (RAHB) in 2-hydroxyazobenzenes.

Rospenk Maria, Majewska Paulina, Jakubiszyn Bogusława, Sobczyk Lucjan

2006
2006

Trimers and tetramers of MH and MH3 (M=Al.,Ga): theoretical study.

Moc Jerzy, Bober Karolina, Mierzwicki Krzysztof

2006

X-ray and neutron diffraction, IR and INS spectroscopic and DFT theoretical studies on the tetramethylpyrazine-1,2,4,5-tetracyanobenzene complex.

Sawka-Dobrowolska Wanda, Bator Grażyna , Jakubiszyn Bogusława, Sobczyk Lucjan, Pawlukojć Andrzej, Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J., Rundlöf H.

2006

X-ray diffraction, inelastic neutron scattering (INS) and infrared (IR) studies on 2:1 hexamethylbenzene (HMB)-tetracyanoethylene (TCNE) compkex.

Pawlukojć Andrzej, Sawka-Dobrowolska Wanda, Bator Grażyna , Sobczyk Lucjan, Grech Eugeniusz, Nowicka-Scheibe J.

2005
2005

Blue shifted F3CH···FCD3 and Cl3CH···FCD3 weakly H-bound complexes. Cryospectroscopic and ab initio study.

Rutkowski K. S., Rodziewicz Paweł, Melikova S. M., Herrebout Wouter A., Van der Veken Benjamin J., Koll Aleksander

2005
2005

Spectroscopic properties of K5Li2UF10.

Karbowiak Mirosław, Gajek Z., Drożdżyński Janusz

2005

Structure of water + acetonitrile solutions from acoustic and positron annihilation measurements.

Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Koziol Stan, Gliński Jacek, Burakowski Andrzej

2004

EPR study of low spin domains formation in the process of spin transition in Na[Fe(Th-Sa)2].

Zelentsov V. V., Yablokov Yu. V., Augustyniak-Jabłokow M., Krupska A., Mroziński Jerzy, Ulanov V. A.

2004

Intramolecular hydrogen bond in molecular and proton-transfer forms of Schiff bases.

Filarowski Aleksander, Koll Aleksander, Karpfen A., Wolschann P.

2004

Theory of profiles of hydrogen bond stretching vibrations: Fermi-Davydov resonances in hydrogen-bonded crystals.

Yaremko Anatoly M., Ratajczak Henryk, Baran Jan, Barnes Austin J., Mozdor E. V., Silvi Bernard

2003

Analysis of the absorption and luminescence spectra of U3+:Cs2NaYBr6 single crystals.

Karbowiak Mirosław, Zych Eugeniusz, Dereń Przemysław J., Drożdżyński Janusz

2003

Matrix-isolation FT-IR studies and theoretical calculations of the vibrational properties of 4-methyl-2'-hydroxy-4'-ethyloxyazobenzene.

Pająk Joanna, Ramaekers R., Rospenk Maria, Alexandrov V., Stepanian S. G., Adamowicz L., Maes G.

2003

Proton transfer and self-association of sterically modified Schiff bases.

Rospenk Maria, Król-Starzomska Iwona, Filarowski Aleksander, Koll Aleksander

2002

DFT theoretical, X-ray diffraction and IR matrix-isolated studies on 4-chloro-2'-hydroxy-4'-ethoxyazobenzene.

Pająk Joanna, Rospenk Maria, Ramaekers R., Maes G., Głowiak Tadeusz, Sobczyk Lucjan

2002

Spectroscopic studies and dynamics of Nd3+ ions in RbY2Cl7 single crystals. Part II. Crystal-field analysis.

Karbowiak Mirosław, Edelstein Norman M., Drożdżyński Janusz, Kossowski Krzysztof

2001

Nonadditivity of interaction in Li(NH3)</sub>

Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław

2000

Absorption spectra analysis of hydrated uranium(III) comlex chlorides.

Karbowiak Mirosław, Gajek Z., Drożdżyński Janusz

2000

Dielectric relaxation and molecular conformational energy of some arylazo benzothiazine derivatives.

Kozłowski Mirosław, Kołodziej Hubert A., Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław, Jurlewicz A.

1999

Density functional study of the Xe2H3+ cation.

Lundell Jan, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław

1999

Theoretical infrared spectrum and revised assignment for para-nitrophenol. Density functional theory studies.

Abkowicz-Bieńko Agnieszka J., Latajka Zdzisław, Bieńko Dariusz C., Michalska D.

1999
1998

H-NMR, dielectric and calorimetric studies of molecular motions in m-nitroaniline crystal.

Szostak Magdalena M., Wójcik G., Gallier J., Bertault M., Freundlich Piotr, Kołodziej Hubert A.

1998

Infrared matrix isolation and theoretical studies of SO2-HNO3 and SO2-HONO systems.

Wierzejewska Maria, Mielke Zofia, Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław

1995

Fourier transform infrared study of sulfur dioxide dimer. II. Argon matrix.

Schriver-Mazzuoli L., Schriver A., Wierzejewska Maria

1994

FT infrared study of sulfur dioxide dimer. I. Nitrogen matrix.

Wierzejewska Maria, Schriver A., Schriver-Mazzuoli L.

1992

The proton position in amine - HX (X= Br, I) complexes.

Latajka Zdzisław, Scheiner Steve, Ratajczak Henryk

 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145