Repozytorium

Angewandte Chemie-International Edition

Tytuł skrócony

Angew. Chem.-Int. Ed.

ISSN

1433-7851

eISSN

1521-3773

Adres internetowy

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3773

Wydawca

Wiley

Impact factor

MNiSW

SNIP

SJR

Publikacje z czasopisma

2020

Expanded carbaporphyrinoids

Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław

2020

Kinetic versus thermodynamic control over multiple conformations of di‐2,7‐naphthihexaphyrin(1.1.1.1.1.1)

Szyszko Bartosz, Rymut Paweł, Matviyishyn Maksym, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław

2019

Organoboron complexes in edge-sharing macrocycles: the triphyrin(2.1.1)-tetraphyrin(1.1.1.1) hybrid.

Stawski Wojciech, Hurej Karolina, Skonieczny Janusz, Pawlicki Miłosz

2019

Stereocontrolled synthesis of chiral heteroaromatic propellers with small optical bandgaps.

Navakouski Maksim, Zhylitskaya Halina, Chmielewski Piotr J., Lis Tadeusz, Cybińska Joanna, Stępień Marcin

2018

Helicenophyrins: expanded carbaporphyrins incorporating aza-[5]helicene and heptacyclic S-shaped aza[5]helicene motifs.

Szyszko Bartosz, Przewoźnik Monika, Białek Michał J., Białońska Agata, Chmielewski Piotr J., Cichos Jakub, Latos-Grażyński Lechosław

2018

Inversion triggered by protonation : a rubyrin with embedded α,β′-pyridine moieties.

Myśliborski Radomir, Hurej Karolina, Pawlicki Miłosz, Latos-Grażyński Lechosław

2018

Isolation of tetracyano-naphthalenediimide and its stable planar radical anion.

Kumar Yogendra, Kumar Sharvan, Mandal Kalyanashis, Mukhopadhyay Pritam

2017
2017
2016

A rhodium-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene : transformations of rhodium(III) m-benziporphyrin.

Hurej Karolina, Pawlicki Miłosz, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław

2016

An electron-deficient azacoronene obtained by radial π extension.

Żyła-Karwowska Marika, Zhylitskaya Halina, Cybińska Joanna, Lis Tadeusz, Chmielewski Piotr J., Stępień Marcin

2016

Force-induced reversal of β-eliminations : stressed disulfide bonds in alkaline solution.

Dopieralski Przemysław, Ribas-Arino Jordi, Anjukandi Padmesh, Krupička Martin, Marx Dominik

2016

Octulene: a hyperbolic molecular belt that binds chloride anions.

Majewski Marcin A., Hong Yongseok, Lis Tadeusz, Gregoliński Janusz, Chmielewski Piotr J., Cybińska Joanna, Kim Dongho, Stępień Marcin

2016

Reversible carbon-carbon bond breaking and spin equilibria in bis(pyrimidinenorcorrole).

Liu Bin, Yoshida Takuya, Li Xiaofang, Stępień Marcin, Shinokubo Hiroshi, Chmielewski Piotr J.

2015

[Fe19] "Super-lindqvist" aggregate and large 3D interpenetrating coordination polymer from solvothermal reactions of [Fe2(OtBu)6] with ethanol.

Nachtigall Olaf, Kusserow Matthias, Clérac Rodolphe, Wernsdorfer Wolfgang, Menzel Michael, Renz Franz, Mroziński Jerzy, Spandl Johann

2015

Oxatriphyrins(2.1.1) incorporating an ortho-phenylene motif.

Pawlicki Miłosz, Garbicz Mateusz, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław

2015

Phenanthriporphyrin: an antiaromatic aceneporphyrinoid as a ligand for a hypervalent organophosphorus(V) moiety.

Szyszko Bartosz, Białońska Agata, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław

2014

Solvent-assisted linker exchange : an alternative to the de novo synthesis of unattainable metal–organic frameworks.

Karagiaridi Olga, Bury Wojciech, Mondloch Joseph E., Hupp Joseph T., Farha Omar K.

2014

Synthesis and switching the aromatic character of oxatriphyrins(2.1.1).

Pawlicki Miłosz, Hurej Karolina, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław

2014

Towards true carbaporphyrinoids: synthesis of 21-carba-23 thiaporphyrin.

Berlicka Anna, Dutka Paweł, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław

2013

A porphyrin skeleton containing a palladacyclopentadiene.

Pacholska-Dudziak Ewa, Szczepaniak Michał, Książek Aleksandra, Latos-Grażyński Lechosław

2013

Permanent porosity derived from the self-assembly of highly luminescent molecular zinc carbonate nanoclusters.

Sokołowski Kamil, Bury Wojciech, Justyniak Iwona, Fairen-Jimenez David, Sołtys Katarzyna, Prochowicz Daniel, Yang Sihai, Schröder Martin, Lewiński Janusz

2012

A dynamic library of porphyrinic true nanorings.

Pawlicki Miłosz, Latos-Grażyński Lechosław

2012

From 21,23-dioxaporphyrin to a 3-pyranone dioxacorrole skeleton: the Achmatowicz rearrangement in the porphyrin frame.

Pawlicki Miłosz, Bykowski Dominik, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław

2011

Figure eights, Möbius bands, and more : conformation and aromaticity of porphyrinoids.

Stępień Marcin, Sprutta Natasza, Latos-Grażyński Lechosław

2010
2009

Tetraazuliporphyrin tetracation.

Sprutta Natasza, Maćkowiak Stanisław, Kocik Marzena, Szterenberg Ludmiła, Lis Tadeusz, Latos-Grażyński Lechosław

2009

Two-photon absorption and the design of two-photon dyes.

Pawlicki Miłosz, Collins H. A., Denning R. G., Anderson Harry L.

2008

Alkylzinc carboxylates as efficient precursors for zinc oxocarboxylates and sulfidocarboxylates.

Lewiński Janusz, Bury Wojciech, Dutkiewicz Michał, Maurin Michał, Justyniak Iwona, Lipkowski Janusz

2007

Expanded porphyrin with a split personality: a Hückel-Möbius aromaticity switch.

Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław, Sprutta Natasza, Chwalisz Paulina, Szterenberg Ludmiła

2007

Supramolecular liquid crystals based on cyclo[8]pyrrole.

Stępień Marcin, Donnio Bertrand, Sessler Jonathan L.

2006
2006

Subpyriporphyrin—A [14]triphyrin(1.1.1) homologue with an embedded pyridine moiety.

Myśliborski Radomir, Latos-Grażyński Lechosław, Szterenberg Ludmiła, Lis Tadeusz

2005

Dithaethyneporphyrin: an atypical [18]triphyrin(4.1.1) frame for contracted porphyrins.

Berlicka Anna, Latos-Grażyński Lechosław, Lis Tadeusz

1995

Alteration of the reactivity of a tellurophene within a core-modified porphyrin environment:synthesis and oxidation of 21-telluraporphyrin.

Latos-Grażyński Lechosław, Pacholska Ewa, Chmielewski Piotr J., Olmstead Marylin M., Balch Alan L.

1994

Tetra -p-tolylporphyrin with an inverted pyrrole ring: a novel isomer of porphyrin.

Chmielewski Piotr J., Latos-Grażyński Lechosław, Rachlewicz Krystyna, Głowiak Tadeusz

 • 24
  Wrzesień 2020
  12:15

  Wykład przedhabilitacyjny dr. Janusza Gregolińskiego

  Dr Janusz Gregoliński Synteza i właściwości makrocykli wywodzących się z trans-1,2-diaminocyklopentanu i 2,6-diformylopirydyny oraz ich kompleksów z jonami metali autoreferat_Janusz Gregoliński

  zdalnie
 • 22
  Wrzesień 2020
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wirwis

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 22
  Wrzesień 2020
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Piasty

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 21
  Wrzesień 2020
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Krupy

  zdalnie (platforma MS Teams)
 • 15
  Wrzesień 2020
  12:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału

  zdalnie