Repozytorium

Dielectric and magnetic characteristics of Ca1−xMnxMoO4 (0 ≤ x ≤ 0.15) nanomaterials.

Autorzy

Tadeusz Groń

M. Karolewicz

Elżbieta Tomaszewicz

Małgorzata Guzik

M. Oboz

B. Sawicki

H. Duda

Z. Kukuła

Rok wydania

2019

Czasopismo

Journal of Nanoparticle Research

Numer woluminu

21

Strony

8/1-8/12

DOI

10.1007/s11051-018-4450-9

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

Scheelite-type Ca1−xMnxMoO4 (x = 0.0, 0.01, 0.05, 0.10 and 0.15) nanomaterials were successfully synthesized via a combustion route. Dielectric studies showed a weak n-type electrical conductivity characteristic for insulators and low relative permittivity (εr < 15) decreasing with increasing Mn2+ content. CaMoO4 and Mn2+-doped nanomaterials are chemically compatible with Al and Ag electrodes and promising for low-temperature co-fired ceramic applications. Magnetic studies showed, at room-temperature diamagnetism for pure CaMoO4, the balance between diamagnetism and paramagnetism for Ca1−xMnxMoO4 (x = 0.01) and paramagnetic behaviour when 0.05 ≤ x ≤ 0.15 as well as the short-range antiferromagnetic interactions growing in strength as Mn2+ content increases. The Landé factor fitting procedure showed a spin-only contribution to the magnetic moment. CaMoO4 matrix unexpectedly revealed the residual paramagnetism at low temperatures derived probably from the molybdenum ions having unpaired 4d electrons as well as a paramagnetic-diamagnetic transition at 70 K.

Słowa kluczowe

Scheelite-type structure, Mn2+-doped nanomaterials, Combustion synthesis, Electrical properties, Magnetic properties

Licencja otwartego dostępu

CC-BY

Licencja na prawach której można swobodnie kopiować, rozprowadzać, zmieniać i remiksować objęty prawem autorskim utwór (Utwór-przedmiot prawa autorskiego) pod warunkiem podania imienia i nazwiska autora utworu pierwotnego oraz źródła pochodzenia utworu.

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Adres publiczny

http://dx.doi.org/10.1007/s11051-018-4450-9

Strona internetowa wydawcy

http://link.springer.com

Podobne publikacje
2019

Electric relaxation of superparamagnetic Gd-doped lead molybdato-tungstates.

Kukuła Z., Maciejkowicz M., Tomaszewicz Elżbieta, Pawlus S., Oboz M., Groń Tadeusz, Guzik Małgorzata

2020

Combustion synthesis, structural, magnetic and dielectric properties of Gd3+-doped lead molybdato-tungstates.

Groń Tadeusz, Maciejkowicz M., Tomaszewicz E., Guzik Małgorzata, Oboz M., Sawicki B., Pawlus S., Nowok A., Kukuła Z.

2020

Effect of B2O3  addition on structure and properties of Yb3+/Al3+/B3+ ‐co‐doped silica glasses.

Guo Mengting, Shao Chongyun, Zhang Yang, Yu Jingbo, Jiao Yan, Guzik Małgorzata, Boulon Georges, Ren Jinjun, Hu Lili