Serwer proxy

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dla swoich pracowników i doktorantów zdalny dostęp do źródeł informacji naukowej spoza sieci wydziałowej. Usługa obejmuje dostęp poprzez serwer proxy do zasobów, które są wykupione przez Wydział Chemii oraz do pozostałych zasobów literaturowych dostępnych normalnie wyłącznie w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poniżej przedstawione są krótkie instrukcje konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych do współpracy z wydziałowym serwerem proxy.


Konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Opcje -> Zaawansowane
 3. Otworzyć zakładkę Sieć, kliknąć Ustawienia
 4. w oknie Ustawienia połączenia należy zaznaczyć opcję Adres URL automatycznej konfiguracji proxy, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk OK i zamknąć ustawienia
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Google Chrome

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane
 3. Kliknąć przycisk Zmień ustawienia serwera proxy
 4. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 5. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 6. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 7. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Narzędzia -> Opcje internetowe
 3. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 4. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Microsoft Edge

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane
 3. Kliknąć przycisk Otwórz ustawienia serwera proxy
 4. w sekcji Automatyczna konfiguracja serwera proxy należy wyłączyć opcję Automatycznie wykryj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu instalacyjnego, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk Zapisz i zamknąć okno konfiguracji
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Opera

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Przeglądarka
 3. Kliknąć przycisk Zmień ustawienia serwera proxy
 4. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 5. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 6. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 7. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty
 
 
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 09:30:04
 • 30
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 30.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej oraz Posiedzenie Rady Wydziału 18.06.2020

  Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne oraz 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędą się w dniu 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) w godzinach :  godz. 10:15  -Posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej   ...

  zdalnie
 • 18
  Czerwiec 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej i Rada Wydziału 18.06.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r.  o  godz. 10:15   (w trybie zdalnym). Porządek obrad: I. Sprawy osobowe: Powołanie promotora rozprawy doktorskiej ...

  zdalnie
 • 17
  Czerwiec 2020
  12:15

  WYKŁAD PRZEDHABILITACYJNY DR BARTOSZA SZYSZKO

  Dr Bartosz Szyszko  Rozbudowane porfirynoidy - makrocykliczne przełączniki i elementy konstrukcyjne układów supramolekularnych[Bartosz Szyszko - Autoreferat]Link do rozmowy na Zoom: https://zoom.us/j/99624144500 Po otwarciu linka proszę ...

  Zoom
 • 03
  Marzec 2020
  12:15

  Rada Wydziału 03.03.2020 ( porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 3 marca 2020 r.  o  godz. 12.15  w sali 145.   Porządek dzienny:   1. Informacje Dziekana  2. Sprawy dydaktyczne  3. Sprawy osobowe:      ...

  sala 145