Serwer proxy

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dla swoich pracowników i doktorantów zdalny dostęp do źródeł informacji naukowej spoza sieci wydziałowej. Usługa obejmuje dostęp poprzez serwer proxy do zasobów, które są wykupione przez Wydział Chemii oraz do pozostałych zasobów literaturowych dostępnych normalnie wyłącznie w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poniżej przedstawione są krótkie instrukcje konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych do współpracy z wydziałowym serwerem proxy.


Konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Opcje -> Zaawansowane
 3. Otworzyć zakładkę Sieć, kliknąć Ustawienia
 4. w oknie Ustawienia połączenia należy zaznaczyć opcję Adres URL automatycznej konfiguracji proxy, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk OK i zamknąć ustawienia
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Google Chrome

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane
 3. Kliknąć przycisk Zmień ustawienia serwera proxy
 4. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 5. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 6. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 7. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Narzędzia -> Opcje internetowe
 3. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 4. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Microsoft Edge

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane
 3. Kliknąć przycisk Otwórz ustawienia serwera proxy
 4. w sekcji Automatyczna konfiguracja serwera proxy należy wyłączyć opcję Automatycznie wykryj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu instalacyjnego, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 5. Zatwierdzić klikając przycisk Zapisz i zamknąć okno konfiguracji
 6. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty


Konfiguracja przeglądarki Opera

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową.
 2. Wybrać Ustawienia -> Przeglądarka
 3. Kliknąć przycisk Zmień ustawienia serwera proxy
 4. Otworzyć zakładkę Połączenia, kliknąć Ustawienia sieci LAN
 5. w sekcji Konfiguracja automatyczna należy wyłączyć opcję Automatycznie wykrywaj ustawienia oraz zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisać adres: http://proxy.chem.uni.wroc.pl/
  Uwaga! Adres ten musi być wprowadzony włącznie z przedrostkiem http://...
 6. Zatwierdzić klikając przycisk OK w obu oknach konfiguracji
 7. Po wejściu na zasób udostępniany poprzez serwer proxy pojawi się, przed załadowaniem strony, okno logowania. Należy wprowadzić - nazwa użytkownika: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło: identyczne jak do poczty
 
 
Data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 09:30:04
 • 28
  Marzec 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 3/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 3/2023, które odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 16
  Marzec 2023
  10:15

  2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 14 marca 2023 r.     ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)       Porządek dzienny: Opinia wniosków o ...

  MS TEAMS
 • 14
  Marzec 2023
  10:15

  2. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 1 marca 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 14 marca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)     Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 02
  Marzec 2023
  10:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 2 marca 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wierzbickiej na temat: "Synteza peptydów cyklicznych w wyniku przeniesienia acylu z atomu azotu ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Luty 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 2/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 2/2023, które odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin StępieńPorządek ...

  MS Teams