Wszechnica chemiczna

Szanowni Państwo!

Liczne i szybko zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie chemii zostało zminimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów. Wymogi egzaminacyjne (np. umiejętność planowania doświadczeń, opis obserwacji i wyciąganie wniosków z ich przebiegu) nie znajdują odpowiedniego oparcia w możliwościach edukacyjnych (brak laboratoriów, odczynników, restrykcyjne przepisy). Spotkania w ramach Wszechnicy adresowane są do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu, jak również do uczniów zainteresowanych chemią. Uczestnikami spotkań są zwykle uczniowie szkół licealnych, lub starszych szkoły podstawowej (klasy 7 i 8).

Działalność Wszechnicy jest realizowana poprzez spotkania odbywające się zwykle w ostatnią sobotę miesiąca. Poruszane tematy dotyczą głównie chemii, jednak staramy się, aby były one również ciekawe dla osób zainteresowanych fizyką i biologią. Część spotkań połączona jest z pokazami lub warsztatami.

Spotkania odbywają się zwykle w godz. 10.15 – 12.00

W tym roku akademickim większość spotkań planowana jest w sposób tradycyjny, na sali wykładowej. Ze względu na zachowanie przepisów obowiązujących w czasie epidemii, ograniczona jest ilość osób uczestniczących w spotkaniach.

konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa i otrzymanie mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

Wynika to z ograniczonej ilości miejsc na sali wykładowej (75% dostępnych miejsc)

Uczestnictwo w spotkaniach Wszechnicy jest bezpłatne. Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres internetowy: wszechnica@chem.uni.wroc.pl

Proszę sprawdzać aktualną wersję harmonogramu spotkań umieszczoną na stronie internetowej Wydziału Chemii UWr: https://chem.uni.wroc.pl/pl/wszechnica-chemiczna

 


 

Harmonogram Wszechnicy Chemicznej, rok akademicki 2021/22

 

23.10.2021 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

O roli błędów w nauce

 

27.11.2021 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr Grzegorz Rusek (Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski)

Zapach a chemia

 

22.01.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr hab. Jacek Wojaczyński (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Chemia w krzyżówkach i rebusach

 

26.02.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr Maciej Modzel (Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski)

Pozwól, że wyjaśnię... jak zdiagnozować nowotwór, czyli antymateria w akcji

 

26.03.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00 spotkanie online na platformie Teams

Dr Monika Biernat, Dr Marek Cebrat, Dr Alicja Kluczyk, Dr hab. Mariola Kuczer, Dr Maciej Modzel (Pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Chemiczny slalom przez literaturę – konkurs online

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97c75080cbb84716b85e6b03f315e302%40thread.tacv2/1633684643101?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22b250b4a1-578f-4b5e-8ab1-920ce11c5b34%22%7d

Instrukcja logowania do testu

 

30.04.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr Sławomir Potocki (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Biofarmaceutyki - inne leki

 

Data ostatniej modyfikacji: 18-03-2022 11:39:17
 • 07
  Lipiec 2022
  02:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Ganczar

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne informuje, że dnia 7 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w sali nr 145 na Wydziale Chemii odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Ganczar na temat: "Wpływ podstawników halogenowych na ...

  sala 125 Wydział Chemii
 • 29
  Czerwiec 2022
  10:30

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Otręby

  Wydział Chemii, sala 145
 • 29
  Czerwiec 2022
  10:15

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lilii Moshniahy

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lilii Moshniahy na temat: "Applications of α–α Coupling and α–α Bridging in the Synthesis of ...

  zdalnie MS Teams
 • 28
  Czerwiec 2022
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2022

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2022, które odbędzie się dnia 28 czerwca r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

 • 23
  Czerwiec 2022
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Kuć

  sala 145, Wydział Chemii