Wszechnica chemiczna

Szanowni Państwo!

Liczne i szybko zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie chemii zostało zminimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów. Wymogi egzaminacyjne (np. umiejętność planowania doświadczeń, opis obserwacji i wyciąganie wniosków z ich przebiegu) nie znajdują odpowiedniego oparcia w możliwościach edukacyjnych (brak laboratoriów, odczynników, restrykcyjne przepisy). Spotkania w ramach Wszechnicy adresowane są do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu, jak również do uczniów zainteresowanych chemią. Uczestnikami spotkań są zwykle uczniowie szkół licealnych, lub starszych szkoły podstawowej (klasy 7 i 8).

Działalność Wszechnicy jest realizowana poprzez spotkania odbywające się zwykle w ostatnią sobotę miesiąca. Poruszane tematy dotyczą głównie chemii, jednak staramy się, aby były one również ciekawe dla osób zainteresowanych fizyką i biologią. Część spotkań połączona jest z pokazami lub warsztatami.

Spotkania odbywają się zwykle w godz. 10.15 – 12.00

W tym roku akademickim większość spotkań planowana jest w sposób tradycyjny, na sali wykładowej. Ze względu na zachowanie przepisów obowiązujących w czasie epidemii, ograniczona jest ilość osób uczestniczących w spotkaniach.

konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa i otrzymanie mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

Wynika to z ograniczonej ilości miejsc na sali wykładowej (75% dostępnych miejsc)

Uczestnictwo w spotkaniach Wszechnicy jest bezpłatne. Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres internetowy: wszechnica@chem.uni.wroc.pl

Proszę sprawdzać aktualną wersję harmonogramu spotkań umieszczoną na stronie internetowej Wydziału Chemii UWr: https://chem.uni.wroc.pl/pl/wszechnica-chemiczna

 


 

Harmonogram Wszechnicy Chemicznej, rok akademicki 2021/22

 

23.10.2021 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

O roli błędów w nauce

 

27.11.2021 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr Grzegorz Rusek (Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski)

Zapach a chemia

 

22.01.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr hab. Jacek Wojaczyński (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Chemia w krzyżówkach i rebusach

 

26.02.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr Maciej Modzel (Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski)

Pozwól, że wyjaśnię... jak zdiagnozować nowotwór, czyli antymateria w akcji

 

26.03.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00 spotkanie online na platformie Teams

Dr Monika Biernat, Dr Marek Cebrat, Dr Alicja Kluczyk, Dr hab. Mariola Kuczer, Dr Maciej Modzel (Pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Chemiczny slalom przez literaturę – konkurs online

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97c75080cbb84716b85e6b03f315e302%40thread.tacv2/1633684643101?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22b250b4a1-578f-4b5e-8ab1-920ce11c5b34%22%7d

 

30.04.2022 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD, miejsc 135

Dr Sławomir Potocki (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Biofarmaceutyki - inne leki

 

Data ostatniej modyfikacji: 09-10-2021 10:05:46
 • 28
  Październik 2021
  12:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Szaniawskiej (Gul)

  zdalnie (MS Teams)
 • 22
  Październik 2021
  11:00

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Toporivskiej na temat: "Efficient chelating agents for Zr(IV) ions: design, synthesis and thermodynamic ...

  zdalnie (MS Teams)
 • 19
  Październik 2021
  10:15

  5. posiedzenie Rady Wydziału Chemii

   Wrocław, dnia  12 października 2021 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 19 października 2021 r.  o  godz. 10.15   (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje ...

  zdalnie
 • 14
  Październik 2021
  01:15

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Ksiądzyny

  zdalnie (MS Teams)
 • 28
  Wrzesień 2021
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Męcik

  zdalnie (MS Teams)