Wszechnica chemiczna

Szanowni Państwo!

Liczne i szybko zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie chemii zostało zminimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów. Wymogi egzaminacyjne (np. umiejętność planowania doświadczeń, opis obserwacji i wyciąganie wniosków z ich przebiegu) nie znajdują odpowiedniego oparcia w możliwościach edukacyjnych (brak laboratoriów, odczynników, restrykcyjne przepisy). Spotkania w ramach Wszechnicy adresowane są do nauczycieli szukających inspiracji i pomocy w wykonywaniu swojego zawodu, jak również do uczniów zainteresowanych chemią, a w szczególności tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej. Uczestnikami spotkań są zwykle uczniowie szkół licealnych, gimnazjów lub starszych szkoły podstawowej (klasy 7 i 8).

Działalność Wszechnicy jest realizowana poprzez spotkania odbywające się zwykle w ostatnią sobotę miesiąca. Poruszane tematy dotyczą głównie chemii, jednak staramy się, aby były one również ciekawe dla osób zainteresowanych fizyką i biologią. Część spotkań połączona jest z pokazami lub warsztatami.

Spotkania odbywają się w godz. 10.15 – 12.00

Uczestnictwo w spotkaniach Wszechnicy jest bezpłatne. Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres internetowy: wszechnica@chem.uni.wroc.pl

lub adres pocztowy:

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Wszechnica Chemiczna
Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

 

Spotkania Wszechnicy odbywają się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
w Audytorium II CD lub 145
 (ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wroclaw)

 

Przygotowanie do Olimpiady Chemicznej 2019/20 

12.10.2019 (sobota) godz. 10.15 – 12.00, sala II EF
dr Alicja Kluczyk 
Chemia organiczna

19.10.2019 (sobota) godz. 10.15 – 12.00, sala II EF
dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Chemia Fizyczna

09.11.2019 (sobota) godz. 10.15 – 12.00, sala II EF 
dr hab. Jacek Wojaczyński 
Podstawy spektroskopii NMR

(Uwaga: Zajęcia ze spektroskopii NMR odbędą się tylko 9.11.2019)

 

Regulamin Olimpiady i zadania wstępne znajdują się pod adresem:
http://olimpiada.chem.uni.wroc.pl/

Osoby planujące uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do Olimpiady Chemicznej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: wszechnica@chem.uni.wroc.pl

 

 

Harmonogram Wszechnicy Chemicznej, rok akademicki 2019/20

26.10.2019 (sobota), godz. 10.15, sala II CD

Dr Grzegorz Rusek (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o CSI, ale boicie się zapytać

23.11.2019 (sobota), godz. 11.15, sala 145

Prof. dr hab. Zdzisław Latajka (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Modelowanie molekularne – nowe narzędzie badawcze chemi

25.01.2020 (sobota), godz. 10.15, sala II CD

Prof. dr hab. Piotr Drożdżewski (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)

Historia teorii budowy atomu

29.02.2020 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD

Prof. dr hab. Piotr Drożdżewski (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)

Jak wyobrażamy sobie atom?

28.03.2020 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD

Dr Katarzyna Cieślik-Boczula (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Liposomy – wielki świat w małym bąbelku

25.04.2019 (sobota), godz. 10.15- 12.00, sala II CD

Dr Barbara Łydżba-Kopczyńska (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Szlak bursztynowy – przystanek nauka

 

Data ostatniej modyfikacji: 07-11-2019 11:18:27
 • 23
  Styczeń 2020
  11:00

  Wykład prof. Luisa Carlosa z Aveiro University

  Tytuł wykładu: Learning luminescence thermometry starting with the basics

  sala 145
 • 21
  Styczeń 2020
  01:00

  Seminarium wykład wygłosi prof. Pavel Anatolievich Stuzhin

  wykład na temat: " Heterocyclic (Sub)phthalocyanine Analogues" poprowadzi prof.  Pavel Anatolievich Stuzhin ( Organic Chemistry Department , Ivanovo State University of Chemical Technology

  sala 145
 • 21
  Styczeń 2020
  10:15

  Rada Dysycpliny Naukowej 21.01.2020

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się dnia 21 stycznia 2020 r. o godz.: 10:15 w sali 145Porządek obrad:I. Sprawy osobowe1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ...

  sala 145
 • 14
  Styczeń 2020
  12:15

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Kwocz-Andrzejewskiej

  sala 145
 • 14
  Styczeń 2020
  10:15

  Rada Dyscypliny Naukowej 14.01.2020

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się w sali 145, dnia 14 stycznia 2020 r. o godz.: 10:15.Porządek obrad:I. Sprawy osobowe1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ...

  sala 145