Wydział w liczbach

Pracownicy Wydziału  188
   
Profesorowie zwyczajni 13
Profesorowie nadzwyczajni 17
Adiunkci z habilitacją 29
Adiunkci 47
Asystenci 20
Starsi wykładowcy 3
Kustosze 2
Pracownicy techniczni 44
Administracja 13
Wykres_1a


Studenci 916
Studenci stacjonarni  
- studia I stopnia 691
- studia II stopnia 221
Studenci niestacjonarni  II stopnia 4
   
Doktoranci 84
                        Wykres_2
Grupa mgr_2018_A_2.
   Liczba doktoratów i habilitacji
 
Lata Doktoraty Habilitacje
1952-1969 27 8
1970-1990 147 28
1991-2000 55 29
2001 19 3
2002 13 3
2003 12 1
2004 14 -
2005 10 6
2006 13 1
2007 21 2
2008 18 1
2009 25 5
2010 8 5
2011 17 2
2012 16 6
2013 6 7
2014 16 6
2015 10 3
2016 16 5
2017 17 1
2018 13 5


Grupa dr_2018_A_2
Publikacje
 
Lata Publikacje Książki/monografie
1952-1969 370 4
1070-1990 2392 37
1991-2000 1640 29
2001 255 3
2002 267 3
2003 261 -
2004 318 4
2005 273 14
2006 250 25
2007 271 10
2008 273 12
2009 270 -
2010 296 6
2011 270 2
2012 274 1
2013 280 1
2014 272 -
2015 261 -
2016 259 -
2017 242 3
2018 234 -

 
Wykres_3_2018-page-001


Projekty badawcze (granty KBN, od 2005):                 207


Konferencje organizowane przez Wydział
 
Lata Krajowe Międzynarodowe
1952-1969 2 8
1070-1990 10 16
1991-2000 17 49
2001 - 4
2002 - 5
2003 - 4
2004 1 5
2005 2 4
2006 1 4
2007 - 6
2008 4 1
2009 1 7
2010 - 5
2011 1 6
2012 - 2
2013 1 2
2014 1 5
2015 - 5
2016 1 4
2017 1 2
2018 2 2

 
Data ostatniej modyfikacji: 19-07-2019 10:59:55
 • 18
  Listopad 2019
  02:00

  Seminarium wydziałowe wykład prof. Paweł Perkowski

  referat na temat: "Spektroskopia dielektryczna ciekłych kryształów"wygłosi prof. Paweł Perkowski (WAT)

  sala IIEF
 • 15
  Listopad 2019
  12:15

  Seminarium wydziałowe prof Hidehiro Sakurai

  wykład "Recent Progress in Sumanene Chemistry" wygłosi prof. Hidehiro Sakurai (Department of Applied Chemistry, Osaka University). Abstract Lecture_Hidehiro Sakurai

  sala 145
 • 14
  Listopad 2019
  10:15

  Seminarium wydziałowe dr Piotr F. J. Lipiński

  referat na temat: "Fentanyl i pochodne - badania obliczneiowe i eksperymentalne"wygłosi dr Piotr F. J. Lipiński  ( Zakład Neuropeptydów , Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie)  

  sala 145
 • 05
  Listopad 2019
  10:15

  Rada Wydziału 5.11.2019 (porządek obrad)

  ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 7. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 5 listopada 2019 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. I. Wystąpienie dr Elżbiety Kocowskiej-Siekierki dyrektor Centrum Transferu Technologii ...

  145
 • 05
  Listopad 2019
  12:00

  RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ 5.10.2019

  ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej, które odbędzie się w sali 145, dnia 5 listopada 2019 r. bezpośrednio po posiedzeniu Rady Wydziału.   Porządek dzienny: 1. Sprawy osobowe a) Nadanie stopnia doktora ...

  sala 145