Zielona Chemia

ZIELONA CHEMIA

I stopnia stacjonarne

Program kształcenia na kierunku wynika ze współczesnych wyzwań stojących przed sektorem chemicznym, związanych
z koniecznością wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, obejmujących transformację energetyczną, opartą
o odnawialne źródła energii i zielony wodór. Zawiera zagadnienia chemii przyjaznej środowisku: zielonych technologii wodorowych, odnawialnych źródeł energii, biopaliw, metod pozyskiwania i magazynowania energii, a także zagadnień proekologicznych (materiały biodegradowalne oraz utylizacja i recykling tworzyw sztucznych), elektromobilności
i dekarbonizacji. Chemicy przygotowani zawodowo w tym zakresie będą liderami sektora chemicznego i wyznacznikiem kompetencji państwa w sektorze przemysłu chemicznego i zeroemisyjnej energetyki.

Kierunek uzyskał wysoką ocenę ze strony Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego oraz Spółek z branży chemicznej i energetycznej.

Studiując u nas poznasz i zrozumiesz zasady zielonej chemii, które pozwolą na ocenę procesów chemicznych pod kątem zgodności z tymi zasadami i na proponowanie odpowiednich modyfikacji. Będziesz mógł projektować procesy chemiczne w zgodzie z zasadami chemii przyjaznej dla środowiska. Nacisk położony podczas studiów na umiejętności praktyczne i dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej, otwiera możliwości realizacji zawodowej na stanowiskach związanych z analityką chemiczną, projektowaniem i syntezą nowych materiałów, planowaniem, realizacją i wdrażaniem nowych technologii, a także problemami współczesnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii i gospodarki wodorowej.

Będziesz miał możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży w: 
 • dużych zakładach przemysłu chemicznego z branży energetycznej, kosmetycznej, przetwórstwa chemicznego
  i farmaceutycznego,
 • laboratoriach badawczo-rozwojowych, zajmujących się rozwojem i wdrażaniem technologii przyjaznych środowisku, w tym technologii wodorowych,
 • akredytowanych laboratoriach analitycznych.
Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Zielona Chemia daje podstawę do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na tym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Efekty uczenia się i program studiów - kierunek Zielona Chemia

Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2022 13:13:25
 • 06
  Czerwiec 2023
  10:15

  4. posiedzenie Rady Wydziału 2023

  Wrocław, dnia 31 maja 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana 2. Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 30
  Maj 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 5/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 5/2023, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 27
  Kwiecień 2023
  10:15

  Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 4/2023

  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Nr 4/2023, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15 w trybie zdalnym   Przewodniczący Prof. dr hab. Marcin Stępień     Porządek ...

  MS Teams
 • 25
  Kwiecień 2023
  10:15

  3. posiedzenie Rady Wydziału 2023

   Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.   ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.15 (tryb zdalny)   Porządek dzienny: Informacje Dziekana Przyjęcie ...

  MS Teams
 • 17
  Kwiecień 2023
  12:00

  Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego

  Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne informuje, że dnia 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 na Wydziale Chemii w sali 145 odbędzie siępubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Małeckiego pt.:”Układy alkinylowe i poliynowe w projektowaniu ...

  s.145